Afgelopen week kwam er een kort bericht in het nieuws dat het Openbaar Ministerie Demmink niet meer wil vervolgen. Zoals ik in het vorige artikel over Demmink al schreef, is deze beslissing niet zozeer genomen omdat er te weinig bewijs is, maar juist omdat de hoeveelheid aan bewijs en getuigen ervoor zorgden dat het te heet onder de voeten van Demmink en zijn maatjes werd en om die reden nooit tot een strafzaak mocht leiden.

Het strafrechtelijk vooronderzoek werd echter door bepaalde mensen bijzonder nauwlettend gevolgd, waaronder ook de Werkgroep Morkhoven. Deze Werkgroep houdt zich al jaren op onorthodoxe wijze bezig met allerlei dossiers, met name grote pedofiliezaken. De Werkgroep Morkhoven had al rekening gehouden met het scenario van het OM en zich er tevens op voorbereid. De groep ‘pedojagers’ sleutelde namelijk al maanden aan de formule om de slachtoffers op het gepaste moment naar het Europees Hof te loodsen. Het was enkel afwachten tot het OM de lang verwachte fout zou maken. En dat gebeurde.

Volgens het Europees Verdrag dat door Nederland is erkend, heeft iedereen recht op een eerlijk proces. Het feit dat het OM vooraf besloten heeft om af te zien van vervolging, nog voordat de getuigenverhoren zijn afgerond, is een signaal dat het hier niet een eerlijk proces betreft. Daarmee heeft het OM zich in een moeilijke positie geplaatst, omdat alles wijst op klassenjustitie.

Dit beeld wordt versterkt door het feit dat Demmink een toppositie binnen Justitie heeft gehad. Daarmee wordt ten minste de schijn gewekt dat hij omwille van zijn status een voorkeursbehandeling geniet, door hem buiten vervolging te stellen nog vóór het juridisch geschil is afgerond. Daarbovenop is er de Turkse kwestie waarbij men weigerde om het dossier aan Nederland over te dragen, waardoor de rechtsgang is belemmerd. De ten laste gelegde feiten, die tevens door de Demmink getuigen worden aangehaald, kunnen nu door onwil en het in gebreke blijven van de Nederlandse staat, niet worden voorgelegd aan de rechterlijke macht.

Om gebruik te kunnen maken van het Europees Recht moeten de slachtoffers eerst alle middelen in eigen land hebben aangewend. De weg naar het Europees Hof komt nu steeds dichterbij. Of de Morkhoven-groep op die procedure wacht om het materiaal over te hevelen wil het nog niet kwijt. Er wordt aan gewerkt, aldus de Werkgroep. Marcel Vervloesem, een woordvoerder van de Werkgroep Morkhoven schreef deze week in een bericht: “De weg naar het Europees Hof komt open te liggen.” en “De strijd rond Demmink is nog maar net begonnen.”

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Share.

About Author

Comments are closed.