Kevin Annett over de jeugdinstellingen, vervalsen van dossiers, NLA en Pizzagate

0

Veel mensen willen zich liever niet verdiepen in het onderwerp kindermisbruik. Volgens Kevin vergt het een innerlijke groei om door de angst en emoties te breken. “We moeten onze eigen bewustzijn en spiritualiteit verruimen, om hier mee om te gaan,” aldus Kevin. Het onderwerp raakt dan ook de kern van het kwaad. De paradox is dat we het collectief onder ogen moeten zien om het in positieve zin te veranderen. Kevin is al decennialang bezig met deze bewustzijnsverandering. Op 6 januari 2017 sprak ik weer met hem.

Er zijn gelukkig groepen mensen die zich blijven inzetten om deze wanstaltige praktijken aan het licht te brengen. Kevin vertelt dat er recentelijk protestacties en zuiverende ceremonies rond een aantal hotspots gehouden zijn, zoals de kathedralen in New York, Montreal, Londen en Rome. Ook zijn er demonstraties bij de gebouwen van de Europese Unie in Brussel en Genève gehouden, omdat er informatie naar buiten gekomen is over de betrokkenheid van politici.

Deze misdaden moeten onophoudelijk aan het licht worden gebracht, met name omdat de mainstream media weigert grote namen en organisaties te vermelden. Hij vertelt: “Daders zijn heel erg bang om ontmaskerd te worden. Als een lid van een netwerk begint te praten, slaat de rest op de vlucht. Ze reageren overdreven, omdat ze weten dat ze schuldig zijn. En wij hebben de kracht van de waarheid aan onze zijde.”

“We kunnen nooit het effect zien van wat we over het algemeen doen. We planten veel zaadjes en op een dag spat het allemaal uit elkaar.”

Kevin Annett

Kinderen in jeugdzorginstellingen vaker misbruikt

Kevin beaamt dat de kinderbescherming en andere jeugdzorginstellingen wereldwijd een dubieuze rol vervullen. Hij heeft op basis van eigen onderzoek ontdekt dat kinderen die in kindertehuizen of pleeggezinnen terecht komen, 300 keer meer kans maken om misbruikt te worden. Sociaal werkers die voor die instellingen werken, worden onder druk gezet om hun mond te houden. Soms wordt zelfs geëist dat ze een geheimhoudingsverklaring tekenen, zodat ze niks over de misstanden binnen de organisatie naar buiten brengen. Dat is volgens hem een duidelijk teken dat er sprake is van criminaliteit.

Hij ziet een heel duidelijke tendens om de slachtoffers en de klokkenluiders van ritueel misbruik in diskrediet te brengen. Zo heb je bijvoorbeeld de bedachte term lost memory syndrome, een prachtige omschrijving die tegen slachtoffers wordt ingebracht om getuigenverklaringen van tafel te vegen. En klokkenluiders die veelvuldig de praktijken van kindermisbruik naar buiten brengen, worden uiteindelijk zelf van misbruik beschuldigd.

Het decriminaliseren van pedofilie

Tegelijkertijd is er ook de tendens om pedofilie te normaliseren. Kevin: “In de DSM-manual wordt de verkrachting van een kind geherdefinieerd als een seksuele oriëntatie in plaats van een afwijking.” Ze decriminaliseren pedofilie door de wetgeving en de medische standaard aan te passen. In Canada staat er momenteel 1 jaar gevangenisstraf op het verkrachten van een kind, terwijl je 5 jaar gevangenisstraf kunt krijgen voor het bezit van marihuanaplanten.

Uiteindelijk moet de mens de politieke wil hebben om te zien wat er werkelijk speelt en daaraan daadwerkelijk iets te veranderen, aldus Kevin. Kinderhandel en pedonetwerken opereren op zeer hoog niveau, in regeringen en gerechtshoven.

Vervalste en verduisterde dossiers

Het juridisch systeem speelt sowieso een dubieuze rol, omdat blijkt dat het standaard is om twee parallelle dossiers aan te leggen. Een dossier met informatie waarin links naar mensen in hogere kringen zichtbaar zijn en een openbaar dossier waarbij alles is afgezwakt. Er wordt veel moeite gedaan om bewijsmateriaal te verduisteren en ervoor te zorgen dat mensen binnen de overheid nooit berecht zullen worden.

Zelfs de historische archieven worden vervalst en Kevin noemt het boek de ‘History Thieves’, over het herschrijven van de geschiedenis. Ook verwijst hij naar een recent artikel in de Guardian waaruit blijkt dat een groot deel van de bewaarde archieven vervalste documenten bevatten, die niet de daadwerkelijke gebeurtenissen in de geschiedenis prijsgeven.

Binnen of buiten het huidige rechtssyteem operen

Hoewel we binnen het huidige rechtssysteem af en toe successen kunnen behalen, zoals ook de Amerikaanse organisatie NLA (National Liberty Alliance) laat zien door simpelweg rechtbankwaarnemers naar zittingen te sturen waardoor uithuisplaatsingen worden terug gedraaid, is Kevin van mening dat we onze eigen rechtbanken, zoals de ITCCS nodig hebben. “We kunnen niet rekenen op een bullebak die af en toe aardig is.”

Pizzagate

Kevin denkt dat er met Pizzagate, de recente onthullingen over satanisch ritueel misbruik in Washington DC, oprechte ontdekkingen zijn gedaan. Er worden machtige mensen genoemd, maar men noemt niet het systeem dat er achter zit. Het is allemaal verbonden met machtige organisaties. In Europa worden kinderen door Ndrangheta (de maffia) geleverd. Deze krachten worden in de verslagen niet genoemd. Kevin beschouwt de Pizzagate-onthullingen om die reden als een soort afleidingsmanoeuvre, die onze aandacht afhoudt van de echte daders.

Kevin heeft onlangs een vierde boek gepubliceerd: “1497 and So On: A History of White People in Canada: OR The Caucasian Healing.” Het is verkrijgbaar bij Amazon.com.

Helaas was de verbinding tijdens het gesprek niet optimaal, waardoor de audiokwaliteit wisselt en er audiofragmenten zijn weggevallen. Desondanks was het een boeiend gesprek en de moeite waard om te beluisteren. (Video met dank aan Paul)

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Share.

About Author

Comments are closed.