Gisteren is onderzoeksjournalist Timothy Holmseth gearresteerd. Hij wordt momenteel in hechtenis gehouden. Timothy bereidt samen met sleutelfiguren binnen het inlichtingenapparaat (CIA en FBI), ook wel bekend als White Hats, een rechtszaak voor om de betrokkenen van een groot internationaal pedonetwerk voor de rechter te brengen. Volgens hem spelen politici, ambtenaren binnen de CIA, FBI, politie, justitie en de media hierin een actieve rol. Het gaat om een internationaal pedonetwerk waarin kinderen via onder andere ambassades verhandeld worden.

Afgelopen maand sprak Timothy hierover met Sarah Westall, de samenvatting van dit interview is hier te lezen. Sarah brengt ook het bericht over zijn arrestatie naar buiten. Gisteren verschenen talloze gewapende agenten van verschillenden agentschappen om hem te arresteren. De persoon die opdracht tot de arrestatie heeft gegeven is de advocate Kim Picazio. Zij beweert verschillende claims tegen Timothy te hebben. Timothy Holmseth had al eerder een spreekverbod opgelegd gekregen waardoor hij niet over Kim Picazio of haar betrokkenheid bij de zaken die ze vertegenwoordigt mag spreken. Picazio is de advocaat in de Haleigh Cummings en Crystal Sheffield zaak.

Onderzoeksjournalist Timothy Holmseth

In de Chrystal Sheffieldzaak werd Kim Picazio door haar cliënt ontslagen, waarna deze een klacht bij de vereniging van BAR-advocaten indiende. Timothy zinspeelde in het eerdere interview op het feit dat Picazio en andere mensen binnen Justitie een dubieuze rol spelen in misbruik- en moordzaken. De recente arrestatie van onderzoeksjournalist Timothy Holmseth lijkt deze claim te bevestigen.

De advocate komt ‘toevallig’ uit Broward County in Florida, waar afgelopen week de schietpartij op de school in Parkland plaatsvond. Twee dagen geleden zette Timothy een aantal links online die corruptie binnen het rechtssysteem in Broward County Florida blootlegde. In de zaken die Timothy onderzoekt en publiceert gaat het in alle gevallen om zaken waarbij politie, justitie en het inlichtingenapparaat ervoor zorgen dat betrokkenen bij de pedonetwerken beschermd blijven.

Een van de claims die Timothy recentelijk naar buiten heeft gebracht, is dat in Broward County kinderen voor hogere politieke doeleinden geofferd zijn. Vrijwel direct na de schietpartij werd opgeroepen om burgers te ontwapenen, om verdere slachtoffers te voorkomen. Het zoveelste schietincident op een high school, dat tekenen van een valse-vlag-aanslag vertoont, is koren op de molen van de anti-wapen-lobby.

Zowel Timothy als Sarah Westall benadrukken dat de deze schietpartij in een groter perspectief geplaatst moet worden. Het kindermisbruik en aantal kinderen dat sterft als gevolg van satanisch en seksueel misbruik is epidemisch. Ruim 50% van de kinderen die in het systeem van pleeg- en jeugdzorg terecht komen worden, volgens Amerikaanse cijfers, seksueel misbruikt.

Sarah Westall die Timothy eerder deze maand interviewde, heeft Picazio inmiddels gesproken en is van plan om een interview te houden om meer informatie over de aanklachten naar boven te halen. Zijn arrestatie is een ernstige ontwikkeling in de strijd tegen elite pedonetwerken. Daarbij strijden de goeieriken, de White Hats, tegen de slechteriken, de Black Hats. Deze White en Black Hats werken bij talloze overheidsagentschappen zoals de CIA, FBI, NSA en Pentagon, waar momenteel achter de schermen een interne oorlog gaande is.

Het toont hoe kwetsbaar de mensen zijn die in deze strijd hun nek uitsteken, maar het toont ook de paniek bij de elite, die steeds verder in het nauw komt. Laten we hopen dat deze zaak veel publiciteit en een positieve wending krijgt.

Hieronder de video die Timothy op 19 februari heeft gemaakt toen de politie bij zijn huis arriveerde om hem te arresteren:

UPDATE

Op het Youtube-kanaal van Timothy Holmseth is op 20 februari een video geplaatst (een dag na zijn arrestatie) met een audio-bericht van Timothy dat hij niet meer gevangen zit, dankzij de inspanning van de velen die zijn werk en missie steunen. Hij krijgt nu bescherming onder het Witness Protection Program vanwege een gerechtelijk onderzoek naar pedofilie.

Ik kan niet met zekerheid zeggen dat de stem ook daadwerkelijk van Timothy zelf is. Maar ervan uitgaande dat het bericht op zijn videokanaal écht is, zou dit fantastisch nieuws zijn. Ik wacht nog op bevestiging van andere bronnen, zoals Sarah Westall.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Share.

About Author

6 reacties

  1. Pingback: Diverse Nieuwsfeiten, verzameld door: Nico Talma | Silvia's Boinnk!!!

  2. Als deze beste man gearresteerd is,is toch wel duidelijk wie hier de touwtjes in handen hebben…toch?
    i.i.g. niet degene die er iets probeert aan te doen.

  3. Op het Youtube-kanaal van Timothy Holmseth is op 20 februari een video geplaatst (een dag na zijn arrestatie) met een audio-bericht van Timothy dat hij niet meer gevangen zit, dankzij de inspanning van de velen die zijn werk en missie steunen. Hij krijgt nu bescherming onder het Witness Protection Program vanwege een gerechtelijk onderzoek naar pedofilie.

    Ik kan niet met zekerheid zeggen dat de stem ook daadwerkelijk van Timothy zelf is. Maar ervan uitgaande dat het bericht op zijn videokanaal écht is, zou dit fantastisch nieuws zijn. Ik wacht nog op bevestiging van andere bronnen, zoals Sarah Westall.