Het tij begint zich te keren in de strijd tegen internationale pedonetwerken. Dit wordt ook duidelijk aan de hand van de zaak Timothy Holmseth, een onderzoeksjournalist die zich heeft vastgebeten in de internationale kinderhandel. Hij bereidt een rechtszaak voor tegen een internationaal pedonetwerk waarbij politie, justitie, politici, de CIA en de FBI zijn betrokken. Afgelopen week werd hij gearresteerd, maar hij krijgt inmiddels steun en bescherming vanuit de federale overheid.

Hij is de volgende dag vrijgelaten, na een telefoontje van de ITNJ (Judicial Commission of Inquiry into Human Trafficking and Child Sex Abuse), zonder betaling van borg of verdere vervolging. Hij staat nu officiëel geregistreerd als getuige op hun lijst met personen die kinderhandel en seksueel kindermisbruikzaken onderzoeken. Dit zegt Sarah Westall, die Timothy eerder deze maand interviewde over de rechtszaak die hij voorbereidt.

Timothy Holmseth onderzocht onder meer een openbare en spraakmakende verdwijningszaak, waarbij in 2009 de 5-jarige Haleigh Cummings seksueel werd misbruikt en vermoord. De advocaat die betrokken was bij deze zaak, Kim Picazio, claimt dat de onderzoeksjournalist een complotdenker is en geestelijk gestoord. Ze noemt hem: “Tin foil Tim” (Aluhoedje Tim). De beschuldigingen blijken pure karaktermoord. Nadat Sarah Westall met advocate Picazio sprak, besloot ze dieper in de zaak te duiken, om zichzelf ervan te verzekeren dat Timothy Holmseth een integer en betrouwbaar persoon is.

Corruptie bij politie en justitie

Het onderzoek van Sarah Westall bevestigt de betrouwbaarheid van Timothy Holmseth, maar ze stuitte wel op talloze leugens en corruptie door Kim Picazio en anderen binnen justitie en politie. “Het gaat hier om serieuze zaken; er zijn misdaden gepleegd, leugens verteld en er zijn achterbakse beschuldigingen geuit.” Ze concludeert dat de mensen die zijn betrokken bij de pedozaak, Timothy hebben beschuldigd om zich te beschermen.

De beschuldigingen hebben geleid tot een spreekverbod met betrekking tot de personen die hij onderzoekt. Het impliceerde tevens dat hij het onderzoek naar hen moest staken. Na meerdere doodsbedreigingen en andere aanvallen heeft hij onlangs bij de rechtbank een getuigenverklaring onder ede ingediend. De getuigenverklaring bevat veel achtergrondinformatie over de zaak. Nadat de rechter de getuigenverklaring doorlas, werd Timothy direct vrijgesproken.

Op hetzelfde moment liep er ook een andere zaak tegen hem. Hierin werd hij beschuldigd van huiselijk geweld en kindermishandeling. De aanklachten kwamen uit Florida en daarover hieronder meer. Sarah Westall heeft via diverse bronnen gehoord dat het hier om frauduleuze claims gaat. Deze aanklachten gaan over mishandeling en seksueel misbruik van zijn eigen kinderen. Het is een veelgebruikte tactiek van de pedofiele elite om personen die pedonetwerken onderzoeken, zèlf te beschuldigen van dergelijke misdrijven.

Aanvallen op onderzoeksjournalist keren zich nu tegen hen

De rechter in Florida die hem beschuldigde van huiselijk geweld, is inmiddels uit zijn functie ontheven en er loopt nu een onderzoek naar hemzelf. Timothy Holmseth claimt belastend bewijsmateriaal te hebben tegen advocate Kim Picazio. Zij misbruikt haar juridische macht, onder andere, binnen voogdijzaken. Het bewijsmateriaal lijkt uit te wijzen dat Picazio een actieve rol speelt in het internationale pedonetwerk. Een getuige verklaart dat de echtgenoot van Picazio heeft gezegd “Timothy Holmseth te willen vermoorden”. Dit is vastgelegd in een openbare verklaring aan de rechtbank. De International Judicial Commission bevestigt officieel dat het leven van onderzoeksjournalist Timothy Holmseth wordt bedreigd.

In de strijd tegen pedonetwerken zien we steeds hetzelfde patroon

Het patroon dat in deze zaak wordt blootgelegd, zien we bij veel andere pedojagers. De mensen die pedonetwerken onderzoeken, worden vervolgens zelf beschuldigd en bedreigd. De valse aanklagers krijgen daarbij medewerking van sleutelfiguren binnen justitie. Deze sleutelfiguren zijn de poortwachters van justitie. Ze moeten ervoor zorgen dat pedofielen en medeplichtigen buiten schot blijven. Dit systeem heeft tientallen jaren effectief gewerkt, maar het tij lijkt zich nu te keren en de criminelen blijven niet lang meer buiten schot.

Het bewijsmateriaal van Timothy Holmseth is veilig gesteld

Naar aanleiding van de bedreigingen aan zijn adres, heeft Timothy kopieën van het bewijsmateriaal aan drie anonieme mensen overgedragen. Mocht hem iets overkomen,dan  zullen de aanklachten tegen de misdadigers niet verdwijnen.

Aan Timothy Holmseth is geadviseerd elk contact met de media te vermijden, totdat de rechtszaak die hij voorbereidt meer vorm heeft. Hij werkt samen met een team van juridische experts en mensen van het International Tribunal for Natural Justice. Dit is een organisatie die specifieke zaken onderzoekt, die te maken hebben met kinderhandel en het seksueel misbruik van kinderen.

Deze zaak toont wederom aan hoe ernstig de situatie is inzake kinderhandel en -misbruik. Kim Picazio is nauw verbonden aan Sheriff Scott Israel, die het onderzoek leidt naar de schietpartij in Florida. Ze is ook de advocate van Obama en opereert in het district van Debbie Wasserman Schulz (voormalig voorzitter DNC en bevriend met Hillary Clinton). Met andere woorden, deze dame bevindt zich in de hogere kringen van het politieke establishment. Volgens Sarah Westall wordt haar naam ook in verband gebracht met andere corruptiezaken in Florida.

In onderstaande video van We are free TV wordt de connectie met de corruptie in Florida en hoe deze verband houdt met de Timothy Holmseth-zaak verder uiteengezet.

Grote verdeeldheid binnen de CIA en FBI

Het is belangrijk te weten dat de CIA en FBI niet binnen één homogene groep vallen. Binnen elk agentschap zijn er minstens twee a drie rivaliserende groepen. Bepaalde criminele groepen binnen de CIA en de FBI zijn betrokken bij drugs- en mensenhandel, corruptie en internationale pedonetwerken. Andere groepen, ook wel aangeduid als White Hats, zetten zich actief in om deze criminelen te ontmaskeren en te berechten.

Verzegelde aanklachten tegen criminelen binnen CIA en FBI 

Hieronder een bericht over de zaak Timothy Holmseth van oud-CIA-agent Robert David Steele, tevens lid van de ITNJ Judicial Commission of Inquiry:

“Meneer Tim Holmseth is een geregistreerd getuige als onderdeel van een beschermende maatregel van de Gerechtelijke Onderzoekscommissie van Mensenhandel en Seksueel Kindermisbruik, onder voorzittende rechter Sir John Walsh of Brannaugh. De doodsbedreigingen tegen meneer Holmseth worden zeer serieus genomen. Wetshandhavers in Polk County zijn nu geïnstrueerd. Ze zullen niet opnieuw worden misleid. Nieuwe pogingen om meneer Holmseth aan te vallen, zowel procedureel als gewelddadig, zullen onmiddellijk op federaal niveau worden aangepakt. Het is deze criminelen blijkbaar ontgaan dat er tegen hun voormalige CIA en FBI-legioen, verzegelde aanklachten zijn ingediend die hen op geen enkele manier kunnen dienen. De White Hats hebben de president geholpen om informatie uit de NSA database te halen. We hebben alles te pakken gekregen. Het wordt tijd dat deze criminelen gaan nadenken over exitstrategieën, waarbij emigratie naar Israël zeker een optie is. Ik blijf aandringen op een Waarheids- en Verzoenings-strategie; onze focus is onderwijzen, niet straffen.”

Dat laatste blijf ik een lastig punt vinden. Kun je criminelen die betrokken zijn bij seksueel misbruik, mensenhandel en vermoorden van kinderen met een standje terug sturen in de maatschappij?

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen vandaag wat langer dan normaal.) Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Share.

About Author

7 reacties

  1. Pingback: Diverse Nieuwsfeiten, verzameld door: Nico Talma | Silvia's Boinnk!!!

  2. hadiehendrik on

    Het is de hoogste tijd dat hierin goed en eerlijk gehandeld wordt, arresteren die ongeciviliseerde criminelen..

  3. Bert Menninga on

    Graag ontvang ik een berichtje in mijn emailbox als er nieuwe berichten zijn voor deze website.