Timothy Holmseth stuitte tijdens zijn journalistieke werk op een internationaal pedonetwerk, dat was verbonden aan de CIA en FBI. Dit netwerk handelde in baby’s, maakte kinderporno en kreeg bescherming van politie en justitie. Volgens Timothy werden deze baby’s, onder andere via ambassades, verkocht. Hij heeft stapels belastend bewijs en een rechtszaak is in voorbereiding.

Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Timothy Holmseth is een bekroonde journalist en tevens een nieuwe getuige die aantoont dat Pedogate wel degelijk bestaat. Pedogate is een verzamelterm voor een internationaal, pedofiel netwerk waarbij kinderen worden verhandeld en misbruikt. Zijn verhaal bevestigt dat overheden hier nauw bij zijn betrokken. Het internationale pedonetwerk krijgt bescherming vanuit de hoogste kringen. Timothy heeft bijna tien jaar onderzoek gedaan en zegt stapels bewijs te hebben, waaronder veel audio-opnames. Hij rangschikt dit verzamelde bewijs momenteel om het te kunnen inbrengen in door hem aangespannen rechtszaak. Hij werkt hierbij samen met topambtenaren binnen de CIA en FBI.

Sarah Westall interviewt hem. Het is aanvankelijk ongemakkelijk naar hem te kijken, omdat hij elke paar seconden verzit. Sarah legt uit dat hij vanwege chronische rugpijn moet blijven bewegen. Als Timothy zijn levensverhaal vertelt; hoe hij op dit pedonetwerk is gestuit en welke tegenwerking hij kreeg te verduren, wordt duidelijk dat er een zware last op zijn schouders rust. Dat hij al die tijd zijn rug heeft weten recht te houden, verklaart wellicht zijn rugpijn en verdient groots respect. Timothy is een doorbijter en zal niet stoppen voordat zijn missie is geslaagd. “Dit móet ophouden”, aldus Timothy.

Timothy raakte bij toeval bij de zaak betrokken en realiseerde zich pas later dat hij een zaak onderzocht waarbij CIA-agenten kinderen ontvoerden. Hij zegt getuigenissen van veel van deze betrokkenen op band te hebben. “Ik heb zoveel te pakken weten te krijgen.” Eén van de zaken die hij de afgelopen jaren onderzocht, was de moord op kindsterretje JonBenet Ramsey. Timothy schrijft op zijn eigen website dat deze moord in verband wordt gebracht met John Podesta en Hillary Clinton. Hij deinst er niet voor terug om ook andere namen van prominente verdachten te noemen, zoals Vice President Mike Pence en bepaalde rechters.

Tijdens zijn onderzoek komt hij steeds dieper terecht in het gigantische wespennest van de schaduwregering, ook wel Deep State genoemd. Deze Deep State is opgebouwd uit talloze lagen en er zijn mensen aan verbonden uit het bedrijfsleven, justitie en sociale overheidsdiensten zoals de kinderbescherming. Vanwege zijn journalistieke onderzoek werd hij op een bepaald moment doelwit van de schaduwregering. Letterlijk alles werd uit de kast getrokken om hem tegen te werken.

Zo werd er een rechtszaak tegen hem aangespannen, waarvan hij, door overtuigend bewijsmateriaal én een eerlijke rechter, recentelijk is vrijgesproken. Gewapende agenten vielen zijn woning binnen en namen zijn computer in beslag. Toen hij zijn computer terug kreeg, was de harddrive onklaar gemaakt. Hierdoor verloor hij veel bewijsmateriaal, dat hij met veel moeite grotendeels heeft terug gekregen.

Er is geprobeerd zijn kinderen af te pakken, omdat zijn onderzoek schadelijk zou zijn voor zijn kinderen. Hij werd een pedofiel genoemd. (E*: Dit is een veelgebruikte tactiek van de Deep State.) Hij is gearresteerd en in de gevangenis gegooid. Er werd online een smaad- en lastercampagne tegen hem gestart. Telefoontjes naar (toekomstige) werkgevers zorgden ervoor dat Timothy werd ontslagen en dat niemand hem in dienst wilde nemen. Hij werkt nu als pizzabezorger en heeft een dubbele baan en houdt zich in zijn vrije tijd bezig met het dossier. Niets kan hem er echter weerhouden van de voortzetting van zijn onderzoek.

34:30   Sarah stelt een cruciale vraag: “je hebt al die dingen doorstaan. Je moest doorstaan dat je in de gevangenis werd gegooid. Je moest doorstaan dat ze je kinderen probeerden af te pakken. Ze hebben je naam besmeurd. En jij blijft maar doorvechten. Waarom blijf je doorvechten?”

Timothy haalt even diep adem, het is een moeilijk moment… Dan zegt hij met trillende stem: “Het is wat ze met de baby’s doen. Ik kan datgene wat ik te weten ben gekomen, niet meer vergeten. Weet je, ze verkopen die baby’s, maar wat ze ermee doen…” Hij vervolgt: “Ik realiseer me allang dat het leven tijdelijk is. En wij moeten ons verantwoorden voor wat we wel en niet hebben gedaan.”

“Sommige mensen hebben die vechtlust. Maar sommige niet, of kúnnen niet doorvechten.” Hij legt uit dat alles uit de kast wordt gehaald om de mensen die tegen pedonetwerken strijden, te stoppen. Ze sturen de de belastingdienst op je af, pakken je kinderen af. Timothy heeft regelmatig wanhopig huilende mensen aan de lijn. Ouders wiens kinderen onrechtmatig zijn afgepakt. “Dan komt er een punt dat ze wel moeten stoppen.”

17:00   Timothy is op een gegeven moment benaderd door sleutelfiguren binnen het inlichtingenapparaat (CIA, FBI) van de VS. Hij bereidt nu samen met deze White Hats een rechtszaak aan het voor. Doel is om het Satanische netwerk neer te halen. “Dit is écht. Als je weet wat er nu op het hoogste niveau van onze overheid gaande is. Het is oorlog. Het ís gaande. (…) Wanneer het publiek deze rechtszaak volgt, zullen ze weten wie het deed, hoe ze het deden, hoe uitgebreid het netwerk is en hoe ze opereren.” Het document dat Timothy voorbereidt, toont de blauwdruk van de schaduwregering en een substantieel deel van Pedogate. 39:50

42:00   Veel mensen hebben moeite om te geloven dat dit soort praktijken bestaan en denken dat de boodschapper gestoord is. “Maar het is echt.” Timothy noemt een aantal voorbeelden van wat Satanisten kinderen aan doen. Sarah beaamt dat ze dergelijke praktijken ook van andere getuigen heeft gehoord. (E*: Het is consistent met vele andere getuigenverklaringen die ik onder ogen heb gehad. – red.) Dit gaat veel verder dan seksueel misbruik, veel verder. En dat is voor Timothy de motivatie om door te gaan.

Timothy haalt steun uit zijn religie. Hij is een vechter. Hij hoopt dat zijn verhaal wordt verspreid. Dat zal zijn leven beschermen; “want deze mensen willen me dood hebben.”

Deel dit artikel daarom met zoveel mogelijk mensen. Ook al is het een lastig onderwerp, dat mensen moeilijk onder ogen kunnen zien. Het helpt in de strijd tegen deze pedonetwerken. Je helpt daarmee indirect ook de kinderen.

> Meer informatie over Timothy’s werk op zijn website

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Share.

About Author

9 reacties

 1. Reptilians (most country leaders’) Eat Humans (our babies) Alive … Alex Collier 1994 … https://www.youtube.com/watch?v=HP4-ZFo6qAs&t=1s

  Hampstead Christ Church Satanic Ritual Child Abuse Cover-up – Police testimony of Child 2 https://www.youtube.com/watch?v=xSJI_qfI-es&t=46s

  Hampstead Cover Up to Pizzagate Mothers statement and appeal to the public
  https://www.youtube.com/watch?v=ZypdMaOS8ps

  – Joran van der Sloot bekent moordenaar van Jonbenèt Ramsey.
  Joran van der Sloot doet een opmerkelijke bekentenis over het ritueel vermoorde meisje JonBenèt Ramsey. Jonbenèt Ramsey werd vermoord op 25 december 1996, die datum is bekend als “Demon Revels”, een satanisch offerfeest. Net zoals de datum van Marianne Vaatstra (Walpurgisnacht). JonBenet werd door haar vader (de vermoedelijke moordenaar) onder de kerstboom gelegd wat ook wijst op een ritueel, evenals dat Marianne Vaatstra onder de meiboom werd gelegd. Zo gaat dat dus met veel van dit soort moorden (offers). DE MOORD OP MARIANNE WAS OP 30 APRIL: WALPURGISnacht: feest van de duivel : zie alstublieft het boek van de eerbiedwaardige Eustace Mullins: CURSE OF CANAAN, waar hij de wortel van het kwaad beschrijft( in hoofdstuk 1: par 44-49 van 194) , en dat zijn duivel-aanbidders die al meer dan 3000 jaar lang, vooral stelen, hun lusten laten gaan (satanische rituelen) , hun meesters haten (genocide plegen tegen alle andere volkeren) en opzettelijk liegen en alleen maar voor zichzelfzorgen, zolang als de chef (duivel) dat wil … dit staat in talmoed pesachim113b. zij noemen zichzelf joden en zionisten, maar het zijn geen joden. http://johnkaminski.info/pages/the_next_chapter/pdf/mullins_curse_of_canaan.pdf Wat opmerkelijk is (of juist niet) dat John Bennet, de vader en vermoedelijke moordenaar van zijn dochter JonBenèt, een kortstondige relatie heeft gehad met Beth Holloway, de moeder van Natalee Holloway, die op 30 mei 2005 is verdwenen onder verdachte omstandigheden.

  – ON Recht SStaat … Een’ rechtstaat’ welke de Fundamentele rechten van de mens schendt.

  Capo di tutti capi

  … Her Majestys Secret Service …

  Note: Het navolgende, ongeverifieerde verhaal is als ware gebeurtenissen gepresenteerd. Gezien de details houden wij er ernstig rekening mee dat dit verhaal de waarheid zou kunnen bevatten. Deze gegevens zijn bij politie alsmede de MSM aangeboden, doch hier is geen vervolg op gekomen. Wij zien het onze plicht, de lezer alsmede de rechtelijke macht langs deze weg dringend te verzoeken dit verhaal op de juiste merites te beoordelen. (o.a. op grond van art. 160+161+162 Sv) http://capoditutticapi007.blogspot.nl/

 2. Pingback: Diverse Nieuwsfeiten, verzameld door: Nico Talma | Silvia's Boinnk!!!

 3. Lovend dat deze Timothy Holmseth zich zo inzet; dat apprecieer ik echt. Maar wat ik toch echt beangstigend vind, is dat er al zoveel mensen bezig zijn (geweest) deze walgelijke praktijken bloot te leggen en de daders naar buiten (willen) brengen en zij het toch niet voor elkaar krijgen. Dat zegt mij alles wat onze en andere overheden zijn. Neem Kevin, de Canadees, weet ff zijn volledig naam niet, die ook al tig jaren bezig is. Zien wij resultaten? Neem advocate Van der Plas, die ook zo serieus en actief al jaren bezig is de dingen bloot te leggen; zien wij resultaten? En zo kan ik nog wel doorgaan. Zij worden allen tegengewerkt en bedreigd en/of vermoord. Die walgelijke figuren malen er niet om dat zij eventueel in de publiciteit komen, ze wanen zich veilig; dat zegt op zich al genoeg want daar zitten hele organisaties achter! Neem ene J. Demmink en meer Nederlandse pedoseksuelen. Waarom wanen zij zich veilig? We hoeven niet lang na te denken, je ziet zo al waar het aanligt. En dan de FBI en de CIA, deze groepen zijn zo corrupt, dat blijkt maar weer nu Trump deze FBI en CIA probeert op te schonen; moet ik die vertrouwen? Hebben zij niet altijd weer troeven achter de hand? Ik volg een en ander nu al jaren en het kotsen ben ik voorbij, maar de walging niet en ok keer ik mij steeds meer af van al die berichten omdat ik maar geen resultaten zie. Waar ik bang voor ben is, dat er straks wel koppen gaan rollen, maar niet de koppen van de meesterspelers zodat alles gewoon weer bij het oude blijft en van voren af aan begint. De mensen die die smeerlappen blootleggen moeten intelligenter zijn dan deze satanische bedrijvers.

  • Nog een opmerking: heel vreemd dat mensen die serieus en langdurig onderzoek doen naar dergelijke praktijken, dat ze niet zorgvuldig zijn met het bewaren van de gegevens. Zelf zou ik toch een niet gemakkelijk te traceren plek bedenken waar ik mijn bestanden veilig zou opbergen. Dit is een aantal jaren geleden ook al eens gebeurt met een advocaat in Londen, die dingen bloot wilde leggen; een inval en al zijn werk en bewijzen waren weg! Hoe dom, zeker voor een advocaat. Of hij moet zijn bedreigd en daarom met dit verhaal zo naar buiten kwam. Daarom: intelligenter en arglistiger zijn dan die satanische figuren.

   • Dat is wat ik ook altijd aan slachtoffers en onderzoekers adviseer, om backups op veel verschillende plekken op te slaan. Iets dat Timothy overigens wel had gedaan, maar het enorme archief op zijn PC was op een bepaalde manier geordend waardoor hij dingen makkelijk kon terugvinden. Veel bestanden op zijn backup hadden deze labeling niet. Het heeft hem daarom heel veel tijd gekost om alles weer bij elkaar te krijgen.

    Je hebt (in je eerste reactie) trouwens gelijk dat het systeem al decennia lang potdicht zit. Scotland Yard en Interpol weten al tientallen jaren af van deze praktijken, maar konden geen actie ondernemen omdat deze pedonetwerken verweven zijn met koningshuizen en hooggeplaatste figuren. Er zijn nu echter op allerlei andere fronten grote veranderingen gaande, waardoor de Cabal hun financiering is kwijtgeraakt en niet meer dezelfde machtspositie heeft. Zodra allerlei mensen niet meer afgekocht kunnen worden en het net zich zichtbaar gaat sluiten, zullen de medeplichtigen (de poortwachters) van kamp veranderen. Zij verlinken dan de figuren boven in de keten, waardoor de dominostenen om zullen gaan vallen. Dit proces is nu al gaande.

 4. Dankjewel voor je reactie op mijn reactie. Voorzichtig begin ik er vertrouwen in te hebben dat het nu eindelijk dan toch gaat gebeuren. Die praktijken zijn een zeer grote smet op onze samenleving. Verder gebeuren er nog veel meer vreselijke dingen in de wereld dat je eigenlijk best kunt spreken over samendoding.

 5. @Ella ster

  misschien zelf ook al gezien/gelezen?

  Timothy Holmseth Update – Serious Findings Disclosed

 6. enig goed nieuws valt wel te melden dat dat irritant kindsterretje justin bieber zijn carrierre naar de kloten geholpen heeft door te zeggen dat hollywood gerund wordt door pedofielen
  slecht nieuws , waarom blijft zijn carriere dan in het slop zitten? nog altijd geen cd geen single geen concert gene zak sinds augustus 2017