Vroegkinderlijke chronische traumatisering kan leiden tot een dissociatieve stoornis. Een ervaring in de kindertijd kan zo bedreigend zijn dat het kind gedissocieerd raakt. De vereniging Caleidoscoop zet zich in voor lotgenotencontact, belangenbehartiging en informatievoorziening. Ze organiseert op 29 juni een symposium vanwege haar 25-jarig bestaan.


Persbericht:

Symposium ter ere van het 25-jarig jubileum van Caleidoscoop!

Dit jaar bestaat Caleidoscoop 25 jaar en dat vieren wij op zaterdag 29 juni 2019. Je bent hiervoor van harte uitgenodigd! Het symposium vindt plaats in het Koetshuis, Spoorstraat 34 te Nijkerk.

Caleidoscoop is een vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis. De aandoening kan ontstaan door vroegkinderlijke chronische traumatisering. Een ervaring in de kindertijd kan zo bedreigend zijn dat het kind niet in staat is de ervaring te integreren in zijn/haar zelfbeeld en levensverhaal. De ervaring komt los te staan van de persoon (is gedissocieerd). Dit gebeurt vooral als er onvoldoende emotionele steun is. Chronische dissociatie tussen delen van de persoonlijkheid kan door vroegkinderlijke traumatisering een permanente ‘overlevingsstrategie’ worden. De problemen bij een dissociatieve stoornis zijn divers. Caleidoscoop zet zich in voor lotgenotencontact, belangenbehartiging en informatievoorziening.

Deze dag heeft als thema de emotionele aspecten van trauma. Naast de vaak onverdraagbare traumatische herinneringen zelf lijken de emotionele aspecten van het trauma vaak nog meer pijn te doen, zoals eenzaamheid en hechtingsproblemen. Langdurig kinderlijke traumatisering gaat altijd gepaard met emotionele verwaarlozing en/of emotionele mishandeling.

Op deze dag zijn er interessante lezingen en een informatieve film, informatie stands. Voor lotgenoten is er een aparte, rustige ruimte om even te kunnen ontsnappen aan de drukte.

Symposium Verenging Caleidoscope

    • 29 juni april
    • Locatie: Koetshuis Nijkerk
    • Adres: Spoorstraat 34 te Nijkerk
    • Tijd: 9:45 tot 16.30

 

Locatie Koetshuis: Het pand ligt schuin tegenover het NS-station van Nijkerk en heeft gratis WIFI en gratis parkeerruimte voor 55-70 auto’s. Voor meer informatie kijk op de website van het Koetshuis Nijkerk.

Entreegeld: € 45,- en voor leden gratis. Vooraf lid worden voor € 25,- per jaar zie: www.caleidoscoop.nl/lid-worden

Aanmelden: Vóór 27 juni 2019. Kijk op de website voor meer informatie.

Direct aanmelden

Programma

09:45 uur

Inloop met koffie en thee

10:15 uur

Welkomstwoord door dagvoorzitter

Informatie over Caleidoscoop

Presenteren nieuwe brochure

Femke Alsemgeest

Stefanie en Ellen

Charlotte, Carina en Ellen

10:35 uur

Gastspreker

Marian ter Avest, directeur MIND

10:50 uur

Lezing Verwaarlozing en Trauma

Dr. Tony Bloemendaal, klinisch psycholoog

11:50 uur

Film over Dissociatieve stoornissen

Prof. Dr. Onno van der Hart en

Dr. Suzette Boon

12:10 uur

Lunch

13:10 uur

Film Mies (trailer) met aankondiging

Mirthe Fernandes, regisseur

13:40 uur

Lezing Fake it, till you make it

Thérèse Evers, ex-zedenrechercheur en docent politie academie

15:10 uur

Muzikaal intermezzo

Rosemary

15:15 uur

Panel experts voor vragen

Tony Bloemendaal, Thérèse Evers, Stefanie en Ellen

15:45 uur

Borrel met meets and greets

16:30 uur

Einde

Informatiestands o.a.:

 • Annette van der Knaap van ACE-studies en Films for Change
 • Stichting Praat met de vuile was manifestatie
 • Melissa van der Meer van Wezz-trainingen
 • Training Coaching & Advies, Academie Herstel en ervaringsdeskundigheid
 • Stichting Samen Sterk Zonder Stigma
 • Stichting Kibo Medical Detection Dog, voor hulphonden
 • Caleidoscoop, landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis

Kijk ook op de site van Caleidoscoop voor meer informatie.

Tip: Houd NS-treinkorting acties in de gaten bij de NS, AH, Kruidvat en Etos. Check je reis voor je vertrekt.

Toelichting programma en sprekers

Tony Bloemendaal, lezing “Verwaarlozing en Trauma”

De ontwikkeling van het individu begint direct na de conceptie. De invloed van de omgeving (van de baarmoeder tot en met de volwassenheid) is cruciaal in deze ontwikkeling. Er kunnen gebeurtenissen plaatsvinden die hadden moeten voorkomen (trauma), er kunnen zaken zijn nagelaten die juist wel hadden moeten gebeuren (verwaarlozing). Trauma en verwaarlozing kunnen leiden tot grote schade en levenslange gevolgen, maar soms ook tot weerbaarheid, al dan niet na een goede behandeling.

In deze lezing gaat Tony in op de neuropsychologische en neurobiologische gevolgen van verwaarlozing en trauma en presenteert hij een trauma-sensitief, ontwikkelingsgericht en pragmatisch model om de gevolgen van trauma en verwaarlozing te begrijpen en de hoop te delen samen te kunnen werken aan het verminderen van de gevolgen en preventie van nieuwe slachtoffers.

Tony Bloemendaal is klinisch psycholoog en psychotherapeut en werkt als P-opleider bij Fivoor, waar hij ook promoveert op een onderzoek naar de invloed van jeugdervaringen op het omgaan met incidenten bij medewerkers in de kliniek. Van 2009 – 2018 was hij manager zorg van de intensieve zorg van Fivoor, waaronder ook het Topreferent Trauma Centrum valt. Sinds 2014 is hij verbonden aan de ChildTrauma Academy als Fellow en NMT Mentor. Hij is voorzitter van Stichting WKK en geeft nationaal en internationaal lezingen, workshops en consultaties bij complexe casuïstiek. Samen met onder andere Roland Verdouw heeft hij als doel het verder implementeren van het Neurosequentiële Model binnen Europa en het Verenigd Koninkrijk.

Film over Dissociatieve stoornissen

Caleidoscoop heeft een informatieve film laten maken over dissociatieve stoornissen, met name over DIS. Aan de film hebben psycholoog Suzette Boon en prof. Onno van der Hart mee gewerkt.

Na afloop van de film is er een mogelijkheid om vragen te stellen over de verschillende dissociatieve stoornissen bij de stand van Caleidoscoop.

Het presenteren van de nieuwe brochure

Caleidoscoop heeft een brochure ontwikkeld met informatie over dissociatieve stoornissen vanuit cliëntenperspectief. Na afloop krijgen alle deelnemers van het symposium deze brochure mee naar huis

Thérèse Evers, lezing “Fake it, till you make it”

Thérèse Evers (1966) is voormalig zedenrechercheur en ervaringsdeskundige. Zij heeft de afgelopen 25 jaar gewerkt als zedenrechercheur en als docent zeden op de Politieacademie. Daarnaast studeerde zij maatschappelijk werk en integratieve kindertherapie. Zij debuteerde in 2014 met haar semi-autobiografische roman ‘De som der delen’. Het boek geeft inzicht in het dagelijkse werk van de zedenpolitie en een kijkje achter de schermen van de manier waarop de hoofdpersoon met haar eigen traumatische verleden knokt en werkt aan herstel. Therese is zelf ervaringsdeskundige en heeft in haar boek getracht deze twee werelden met elkaar te verbinden.

Inmiddels is zij gestopt met haar werk bij de politie en is zij nu actief als coach met hond en als instructeur voor hulphonden voor mensen met fysieke en/of mentale beperkingen, waaronder mensen met een trauma die daardoor beperkt zijn in hun mogelijkheden om maatschappelijk te participeren en waarbij een hulphond ze kan helpen. Daarnaast geeft ze geregeld lezingen over haar boek.

Haar lezing, getiteld ‘Fake it, till you make it’ zal gaan over de gevolgen van seksueel trauma en de mogelijkheden om hiervan te herstellen. Haar boek zal daarbij als leidraad dienen en het verhaal geeft inzicht in zowel ervaringen als de theoretische onderbouwing over hoe trauma in je brein werkt en wat er nodig is voor stapjes op weg naar herstel.

Uit het voorwoord van het boek:

“Nog steeds zijn we op zoek hoe signalen van seksueel misbruik te herkennen. Dat is nodig om te weten wanneer alarmbellen moeten gaan rinkelen en wanneer er opgetreden moet worden om kinderen in veiligheid te brengen. Ondanks de seksuele vrijheid van vandaag, rust er nog steeds een groot taboe op het praten over eigen seksuele ervaringen, zo heeft het onderzoek van de Commissie-Samson ons geleerd. Een goed gesprek zal ons dus niet verder brengen. We zullen het daarom moeten hebben van ‘het lezen van gedrag’. Om te voorkomen dat slachtoffers nogmaals getraumatiseerd worden en om te weten hoe hen te helpen hun leven op de rit te krijgen, vereist het omgaan met deze kinderen veel deskundigheid.

Dit boek geeft hulpverleners handvatten voor het verkrijgen van inzicht in de belevingswereld van het slachtoffer en het kiezen van de juiste therapie.”

Femke Alsemgeest, dagvoorzitter

Femke Alsemgeest is 35 jaar en werkt bij PsyQ Den Haag op de afdeling psychotrauma en bij de Parnassia Groep, ze is ontwikkelaar van de Traumamist-Methode. Ook verzorgt zij lezingen en trainingen en schreef zij een boek voor hulpverleners om zwijgende slachtoffers te laten vertellen: ‘Doorbreek de stilte’. Haar eerste boeken schreef ze onder de naam “Femke Ekelhof”. Voor interesse in haar boeken verwijzen we u naar haar stand op 29 juni 2019.

Mirthe Fernandes, regisseur film “Mies”

Als filmmaker vindt Mirthe het belangrijk om ongezien zieke mensen in de samenleving een gezicht te geven en deze gezien te laten worden. Dit is dan ook een van haar doelen met deze documentaire, de beleving van iemand met DIS vast te leggen op een observerende manier, soms kijkend vanuit de beleving van Mies.

Deze film zal een bijzonder kijkje geven in haar leven. En zo een maatschappelijke blik geven op een laag van de samenleving die je niet zomaar ziet.

Marian ter Avest, gastspreker

Marian Ter Avest is directeur/bestuurder van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Dit is hét platform van cliënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De landelijke lidorganisaties, regionale organisaties, cliëntenraden en familieraden, waaronder Caleidoscoop spelen een belangrijke rol. Namens hen fungeren we als gesprekspartner van – en aanspreekpunt voor politici, beleidsmakers, beleidsuitvoerders, zorgverzekeraars en brancheorganisaties. De belangrijkste drijfveer in mijn werk is goede randvoorwaarden realiseren voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. De leidraad in al mijn bestuurlijke en toezichthoudende functies is het versterken van de positie van mensen die vanwege leeftijd, ziekte of beperking kwetsbaar zijn.

Panel expert, Ellen Kokelaar

Ellen Kokelaar is ervaringsdeskundige en al van begin af aan vrijwilligster bij Caleidoscoop! Ze heeft meerdere regiogroepen (mede) opgezet en jarenlang begeleid en ze heeft in het bestuur gezeten. Tegenwoordig is ze nog steeds actief door dagelijks de Caleidofoon te beantwoorden en mee te helpen bij projecten zoals het maken van de brochure en de organisatie van deze dag.

Panel expert, Stefanie Terpstra

Stefanie Terpstra is sinds 2008 vrijwilliger bij Caleidoscoop als regiogroep begeleider en is drie jaar voorzitter geweest. Tegenwoordig is ze ervaringsdeskundige bij o.a. Trauma Academie CELEVT (docent), Raad van Toezicht Ixta Noa, expertpanel kwaliteit van zorg bij MIND en de Werkgroep Zorgstandaard Psychotrauma- en stressorgerelateerde aandoeningen. Opleiding tot vitaalcoach, een leefstijladviseur geschoold op het gebied van voeding, beweging en coaching. Bioloog (moleculaire celbiologie).

Informatie over de standhouders

Stand van Stichting Kibo Medical Detection Dog

Bij Stichting Kibō Medical Detection Dogs worden hulphonden opgeleid voor mensen met diabetes mellitus, hyperinsulinisme, Post Traumatisch Stress Stoornis (PTSS), Autisme Spectrum Stoornis (ASS) met een angststoornis en de ziekte van Addison. De opleiding bij Kibō wordt gegeven door middel van team-coaching, dat wil zeggen dat de cliënt wordt geleerd om zijn eigen hond te trainen onder professionele begeleiding tot officiële hulphond.

Stand van Annette van der Knaap

Annette van der Knaap heeft in het kader van de educatieve film over kindermishandeling research gedaan naar de stand van zaken van de aanpak van kindermishandeling in Nederland. Zij heeft daartoe met tal van leerkrachten, onderzoekers en ketenpartners over het onderwerp gesproken. Veelvuldig werd door wetenschappers gerefereerd aan de grote Amerikaanse ACE study. ACE staat voor Adverse Childhood Experiences. Het onderzoek toont het verband aan tussen nadelige omstandigheden in je jeugd en grotere kans op chronische ziekten op latere leeftijd. Ook in Nederland is er in het verlengde van deze Amerikaanse studie, onderzoek naar ACE’s gedaan onder volwassenen en kinderen, uitgevoerd door TNO in opdracht van Augeo. Als onderdeel van de toekomstige inbedding van de film over kindermishandeling in een lesprogramma voor onderwijzend personeel heeft Annette van der Knaap een presentatie ontwikkeld om de resultaten van de ACE studie bredere bekendheid te geven in Nederland. Een korte samenvatting van deze presentatie kunt u bij haar opvragen. Het verspreiden van deze informatie draagt bij aan preventie van kindermishandeling. U kunt de presentatie voor uw organisatie aanvragen via info@filmsforchange.nl of direct bij Annette van der Knaap: a.van.der.knaap@planet.nl

Stand van Stichting Praat met o.a. Ted kloosterboer

Stichting Praat vindt dat het bestrijden van kindermishandeling niet alleen de taak van professionals is, maar dat het de verantwoordelijkheid van ons allemaal is. Daarom organiseert Praat publieksacties waarbij we kindermishandeling onder de aandacht brengen van een zo groot mogelijk publiek. Een van de motto’s van Praat is: Mensen kunnen iets pas zien als ze weten dat het er is. Bewustwording is dus de eerste stap in de bestrijding en preventie van kindermishandeling. Het is daarom belangrijk om iedereen te betrekken bij de bestrijding van kindermishandeling. Dit doen we via de Praatposters en via de manifestaties ‘Nederland hangt de vuile was buiten’.

Stand Stichting Samen Sterk Zonder Stigma

Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een samenleving waarin problematiek bespreekbaar is. Samen met onze ambassadeurs, supporters en alle betrokkenen werken we aan bewustwording van stigma en de impact ervan. We geven ze handvatten voor een gelijkwaardige, diverse en menselijke samenleving.

 

Stand Melissa van der Meer

Melissa is danstherapeut, bewegingstherapeut, WEZZ-trainer, begeleidt groepen en Samen helen en is ervaringsdeskundige.

Beweging zorgt voor verandering. Het bewegen van het lichaam heeft invloed op ons denken en onze emoties. Lichamelijke blokkades, spanningen, pijnen en klachten staan vaak in directe verbinding met ons geestelijk welzijn (denken en voelen). Door beweging in ons lichaam te brengen, brengen we ook beweging in ons denken en voelen. Dat werkt ook andersom. Als we onze emotie in beweging brengen, komt ons lichaam ook in beweging (bijvoorbeeld in de vorm van tranen, schreeuwen of lachen). Dat komt omdat lichaam, emoties, denken, spiritualiteit en beleving nauw met elkaar verbonden zijn.

Stand Academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid

De academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid is opgericht door Hameeda Lakho, directeur, inhoudsdeskundige gevolgen kindermishandeling, auteur en spreker. Hameeda Lakho (1964) is auteur van vier aangrijpende bestsellers over haar bewogen leven waarin zij aandacht vraagt voor de slachtoffers van kindermishandeling en huiselijk geweld. Hameeda Lakho, Training, Coaching en Advies bij gevolgen van kindermishandeling.

Muzikale bijdrage Rosemary Lengton

Rosemary Lengton (1965) werkte 17 jaar in de zorg bij het Meander Medisch Centrum. Tegenwoordig is zij ambassadeur tegen seksuele kindermishandeling, lotgenotenverbinder, ervaringsdeskundige en deed de HBO opleiding traumaseksuologie bij Peter John Schouten. Zij is muzikaal actief sinds haar 13e en zingt haar eigen lied.

Voor meer info: Caleidoscoop

Editorial credit header foto:  / Shutterstock.com
Share.

About Author

Comments are closed.