Het Gardasil HPV-vaccin zou meisjes beschermen voor de meeste vormen van baarmoederhalskanker. Maar terwijl de kans op deze vorm van kanker onder de leeftijdsgroep nihil is, worden tienermeisjes blootgesteld aan enorme gezondheids- en vruchtbaarheidsrisico’s. Het pseudo-wetenschappelijk onderzoek van de Gardasil HPV-prik is zelfs frauduleus te noemen.

Gardasil’s veiligheidsrapportage is niets anders dan rampzalig

Het is 13 jaar geleden dat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) snelle goedkeuring verleende aan het Gardasil HPV-vaccin van Merck. Deze HPV-prik werd gepromoot voor de preventie van baarmoederhalskanker en andere aandoeningen die worden toegeschreven aan vier soorten humaan papillomavirus (HPV). Het bureau gaf Gardasil initieel alleen een licentie voor meisjes van 9 tot 26 jaar. Maar latere FDA-beslissingen stellen Merck nu in staat om de opvolger van Gardasil — het negenvalente Gardasil 9-vaccin — voor een veel bredere leeftijdscategorie (9 tot 45 jaar) én voor zowel mannen als vrouwen toe te passen.

Als gevolg van de groeiende markten van Gardasil, niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook internationaal, is het winstgevende HPV-vaccin het op twee na grootste product van Merck. Het product is goed voor een jaarlijks wereldwijd inkomen van ongeveer 2,3 miljard dollar. De veiligheidsrapportage van Gardasil is echter niets minder dan rampzalig. Children’s Health Defence en Robert F. Kennedy, Jr. hebben onlangs een video gemaakt waarin de vele problemen met de ontwikkeling en veiligheid van Gardasil worden omschreven. Bekijk en deel deze video, zodat jij en anderen begrijpen waarom Robert F. Kennedy de methodes van Merck omschrijft als ‘frauduleuze onzin’.

“Veel van de dingen die ik vandaag ga zeggen, zouden lasterlijk zijn als ze niet waar zouden zijn. En als ze niet waar zijn, zou Merck mij moeten aanklagen. Maar Merck zal dat niet doen. Zij zullen het niet doen, want in de Verenigde Staten is waarheid een absolute verdediging tegen laster.”

Robert F. Kennedy, Jr., Gardasil Science Day Presentation Video

Robert F. Kennedy Jr. is een nazaat van de beroemde Kennedy-familie. Hij zet zich al jaren in om de misstanden omtrent vaccinaties aan het licht te brengen. Simpelweg door de feiten naar buiten te brengen. Hij is ook de drijvende kracht achter de film Vaxxed, die de ernstige bijwerkingen en epidemische toename in autisme, als gevolg van de BMR-prik belicht. Een film die iedereen die zich een mening over vaccinaties wil vormen, zou moeten zien.

Robert F. Kennedy heeft een medische aandoening waardoor het spreken moeizamer gaat. Hij geeft in bovenstaande video desondanks een overtuigende presentatie van de grote bezwaren rond de Gardasil HVP-prik.

Hieronder 25 belangrijke feiten over Gardasil / Gardasil 9. Dit zijn feiten grotendeels afkomstig uit de klinische onderzoeken van de HPV-vaccins. De vele zorgwekkende resultaten die zijn waargenomen sinds Merck, volksgezondheidsambtenaren en wetgevers de vaccins op agressieve wijze hebben opgedrongen aan een nietsvermoedend publiek.

Onjuiste placebo’s en vergelijkingen

1.Een placebo wordt verondersteld een inerte substantie te zijn die er precies uitziet als het medicijn dat wordt getest. Maar in de klinische onderzoeken met Gardasil gebruikte Merck een neurotoxisch aluminiumadjuvans dat AAHS wordt genoemd in plaats van een placebo met een inerte zoutoplossing.

2.Zowel meisjes en vrouwen die het vaccin kregen, als degene die AAHS kregen, ondervonden in beide groepen een verbazingwekkende 2,3% aandoeningen die indicatief waren voor ‘systemische auto-immuunziekten’. Bij velen kort na de toediening van Gardasil.

3.Meerdere wetenschappelijke studies associëren aluminium niet alleen met auto-immuunziekten, maar ook met autisme, de ziekte van Alzheimer, dementie en de ziekte van Parkinson, evenals gedragsafwijkingen bij dieren.

4.Merck loog tegen deelnemers over de studie en zei valselijk dat de klinische onderzoeken geen veiligheidsstudies waren, dat het vaccin al veilig was bevonden en dat het ‘placebo’ een inerte zoutoplossing was.*

*) Bron: The HPV Vaccine on Trial (fotobewijs, blz. 6 en 12).

5.Toen Merck klinische proeven uitvoerde voor zijn volgende HPV-vaccinformule Gardasil 9, gebruikte het de originele Gardasil als de ‘placebo’ in de controlegroepen. Daarmee was er opnieuw een gebrek aan een inerte placebo. Dit met als doel om veiligheidsrisico’s te maskeren.

6.De 500 microgram aluminiumadjuvans (AAHS) in Gardasil 9 is meer dan het dubbele van de hoeveelheid aluminium in Gardasil. Dit roept de vraag op of het rechtvaardig is dat men ter vergelijk zo zwaar leunt op de Gardasil-proeven.

7.De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat het gebruik van een vaccin (in plaats van een inerte stof) als een placebo een ‘methodologisch nadeel’ oplevert. Ze merkt ook op dat het ‘moeilijk of onmogelijk’ kan zijn om de vaccinveiligheid correct te beoordelen zonder een echte placebo.

“De afwezigheid van een dubbele blinde placebo-test en kortetermijnstudies naar een chronische ziekte, zijn een aanwijzing van marketing die zich vermomt als wetenschap.”

Dr. Harold Sox, redacteur van de Annals of Internal Magazine en dr. Drummond rennie, redacteur van Journal of the American Association

E*: Ook uit de film Vaxxed kwam duidelijk naar voren dat het BMR-vaccin nooit getest is met een dubbele blinde placebo-test, waarbij de controlegroep slechts een placebo zonder het vaccin of hulpstoffen kreeg. Iets dat niet alleen de standaard is in klinische proeven van medicijnen, maar ook een absolute voorwaarde om een nieuw medicijn op de markt te mogen brengen.

Onterecht criteria in- en uitsluiten

8.In het enige Gardasil-onderzoek in de beoogde leeftijdsgroep (11- en 12-jarige meisjes) met gebruik van een controlegroep, ontvingen minder dan 1200 kinderen het vaccin en minder dan 600 kinderen dienden als controlegroep. Deze enkele studie met minder dan 1800 kinderen zette de basis voor de daaropvolgende marketing van het vaccin, voor miljoenen gezonde tieners over de hele wereld.

9.De klinische testen met Gardasil hadden talrijke exclusiecriteria. Niet toegestaan om deel te nemen aan de proeven waren mensen met: ernstige allergieën; eerdere abnormale resultaten van uitstrijkjes; een geschiedenis van immunologische aandoeningen en andere chronische ziekten; reacties op vaccinbestanddelen, waaronder aluminium, gist en benzonase; mensen die meer dan vier sekspartners hebben gehad of een geschiedenis van drugs- of alcoholmisbruik hebben. Ondanks deze uitsluitingen beveelt Merck nu Gardasil ook aan voor al deze groepen.

“Volgens de bijsluiter van Merck hebben vrouwen 100 keer meer kans om een ernstige aandoening te ontwikkelen dan dat ze beschermd worden voor baarmoederhalskanker.”

Robert F. Kennedy, Jr.

Ontoereikende monitoring

10Enkele deelnemers aan de studie, maar niet alle, kregen ‘rapportagekaarten’ om kortetermijnreacties zoals roodheid en jeuk te noteren. De rapportagekaarten controleerden slechts de reacties van de eerste 14 dagen. Merck rapporteerde geen deelnemers met ernstige bijwerkingen zoals systemische auto-immuunziekten of menstruatieproblemen.

11Beschadigde deelnemers klaagden dat Merck hun pogingen om nadelige bijwerkingen te melden heeft afgewezen. In veel gevallen beweerde Merck dat deze: “geen verband hielden met het vaccin”.

12De helft (49,6%) van de proefpersonen die in de klinische studie Gardasil kregen, meldden binnen zeven maanden ernstige medische aandoeningen. Om te voorkomen dat dit letsel werd geclassificeerd als nadelige bijwerkingen, wuifde Merck ze weg als zijnde ‘nieuwe medische aandoeningen’.

“Geen enkele ouder zou toestaan dat hun dochter een substantie neemt met de kans van 1 op 40 om een levenslange handicap op te lopen.” (…) “Daarnaast heb je de kans van 1 op 2 om een serieuze medische aandoening op te lopen.”

Robert F. Kennedy, Jr.

Voordelen statistisch gezien het risico niet waard

13De gemiddelde leeftijd waarop men aan baarmoederhalskanker sterft is 58 jaar. Gardasil richt zich op miljoenen gezonde pre-adolescenten en tieners voor wie het risico om te overlijden aan baarmoederhalskanker vrijwel nul is. Interventies voor gezonde mensen moeten een risicoprofiel hebben dat ook praktisch nul is.

14Het aantal sterfgevallen door baarmoederhalskanker in de Verenigde Staten zijn per jaar 2,3 op de 100.000. In de klinische onderzoeken van Gardasil waren er 40 sterfgevallen in de groepen die waren blootgesteld aan het vaccin, de aluminium bevattende ‘placebo’ of een oplossing die polysorbaat-80 en borax bevat. Hoewel ongeveer de helft van de sterfgevallen aan toeval of zelfdoding gerelateerd waren, kunnen van de resterende sterfgevallen (~ 65 op de 100.000), veel van de doodsoorzaken, zoals bloedvergiftiging, cardiologisch falen en auto-immuunziekten, aannemelijk gerelateerd zijn aan het vaccin.

15In Amerika worden 76 miljoen kinderen gevaccineerd tegen een gemiddelde kostprijs van $420 voor de drie HVP-prikken uit de Gardasil-serie. Daarmee bedragen de kosten om één Amerikaans leven te redden van baarmoederhalskanker ongeveer 18,3 miljoen dollar. Daarentegen is de waarde van een mensenleven $250.000 volgens het National Vaccine Injury Compensation Program van het Department of Health and Human Services (HHS). Dit is namelijk het maximale bedrag dat het overheidsprogramma zal toekennen voor een vaccin-gerelateerde dood.

Wat als de risico’s veel, veel groter zijn dan de winst?

 

Veel mensen doen allerlei aannames met betrekking tot vaccinaties. Bijvoorbeeld de aanname dat de voordelen opwegen tegen de risico’s. Wanneer je echter de statistieken van Gardasil bekijkt (grotendeels op basis van Merck’s eigen onderzoek) laten deze heel andere resultaten zien.

 1. Een visuele weergave van de claim dat 1 op de 43.500 vrouwen sterft aan baarmoederhalskanker. Dit zijn vrouwen van gemiddeld 58 jaar. Deze claim is de aanleiding om alle tienermeisjes met het HPV-vaccin te vaccineren.
 2. Het Gardasil-vaccin leidt tot bij 2,3 % van alle meisjes tot een ernstige auto-immuunziekte.
 3. Het Gardasil HPV-vaccin leidt bij 50% van alle deelnemers tot een nieuwe medische aandoening.
 4. Het Gardasil HPV-vaccin leidt tot een toename van baarmoederhalskanker en hoger aantal sterfgevallen als gevolg van het vaccin.
  (Bron: Children’s Health Defense)

16Volgens Gardasil’s bijsluiter hebben vrouwen 100 keer meer kans op een ernstige aandoeningen na vaccinatie met Gardasil, dan dat zij baarmoederhalskanker krijgen.

17De kans om een ​​auto-immuunziekte van Gardasil te krijgen, zelfs als het vaccin werkt, is 1.000 keer groter, dan de kans om gered te worden van een baarmoederhalskanker overlijden.

18Uit klinische studies naar de werking van Gardasil blijkt dat vrouwen die al een HPV-infectie hebben of voorheen aan HPV zijn blootgesteld, 44% meer kans hebben om na vaccinatie beschadigingen aan de baarmoeder of kanker te ontwikkelen.

19Vrouwen die als kind of tiener het Gardasil-vaccin krijgen, zullen als volwassenen vaker baarmoederhalsonderzoek (uitstrijkjes) overslaan. Dit omdat zij ten onrechte aannemen dat HPV-vaccinatie een vervanging is voor de screening en dat het vaccin alle risico’s zal elimineren.

“Het aantal sterfgevallen door baarmoederhalskanker in de Verenigde Staten zijn per jaar 2,3 op de 100.000. Het sterftecijfer in de Gardasil klinische studies was 85 op de 100.000, ofwel 37 maal dat van baarmoederhalskanker.”

Robert F. Kennedy, Jr.

Vruchtbaarheidseffecten

20Toenemend bewijsmateriaal wijst op de mogelijk ernstig nadelige effecten van het Gardasil HPV-vaccin op de vruchtbaarheid, waaronder miskramen en vroegtijdig falen van de eierstokken.

21Merck heeft het vaccin nooit getest op vruchtbaarheidseffecten. Resultaten uit klinische onderzoeken naar Gardasil en Gardasil-9 vertonen echter een hoog percentage (25% tot 27,4%) van spontane miskramen, dat significant hoger is dan de standaard percentages (10% -15%) in deze vruchtbare leeftijdsgroep.

22Polysorbaat 80 en natriumboraat (Borax) zijn geassocieerd met onvruchtbaarheid bij dieren. Beiden zijn Gardasil-ingrediënten en alle twee waren aanwezig in het enige klinische proefprotocol dat beweerde een onschuldig zoutoplossing-placebo te gebruiken.

“Een gezonde 16-jarige loopt o% risico om te sterven aan baarmoederhalskanker, maar wordt geconfronteerd met een reëel risico om te sterven of een ernstige handicap op te lopen door het vaccin, dat tot nu toe nog één enkel geval van kanker moet voorkomen … Er is een legitieme reden voor bezorgdheid in relatie tot massavaccinaties in dit land.”

South asian journal of cancer, india 2013

Nadat Gardasil op de markt verscheen

23In 2015 heeft Denemarken vijf nieuwe HPV-klinieken geopend voor de behandeling van kinderen die door de Gardasil HPV-prik letsel hebben opgelopen. Kort na hun opening overstroomden de klinieken met meer dan 1300 gevallen.

24Sinds Gardasil in 2006 op de Amerikaanse markt kwam, hebben mensen meer dan 450 sterfgevallen en meer dan 61.000 ernstige medische aandoeningen als gevolg van HPV-vaccins gemeld aan het Vaccin-meldsysteem voor ongewenste bijwerkingen (VAERS).

25De vaccinatieletsel-rechtbank keerde in de afgelopen jaren miljoenen aan schadevergoedingen uit voor letsel opgelopen door het Gardasil HPV-vaccin. Het maximale bedrag dat uitgekeerd is vanwege een sterfgeval als gevolg door het vaccin is $250.000. Over het sterfgeval van Christina Tarsell loog Merck tegen VAERS en beweerde ten onrechte dat haar arts de schuld gaf aan een virus in plaats van aan Gardasil.*

*) Bron: The HPV Vaccine on Trial (p.144)

“Sinds Gardasil in 2006 op de Amerikaanse markt kwam, hebben mensen meer dan 450 sterfgevallen en meer dan 61.000 ernstige medische aandoeningen als gevolg van HPV-vaccins gemeld aan het Vaccin-meldsysteem (VAERS) voor ongewenste bijwerkingen.”

Het vaccin dat nooit goedgekeurd had mogen worden

Zoals geopperd in de conclusie van het boek The HPV Vaccine on Trial uit 2018, heeft de wereldwijde uitrol van Gardasil in 125 landen op een al te reële en schokkende manier het fenomeen geïllustreerd dat Hans Christian Andersen ertoe heeft aangezet om ‘De nieuwe kleren van de keizer’ te schrijven. “Over de hele wereld zijn nu meer dan 100.000 aan Gardasil gerelateerde bijwerkingen gemeld bij de FDA en de Wereldgezondheids-organisatie (WHO). Het aantal gevallen blijft zich opstapelen met schandalen, rechtszaken, ernstig letsel en sterfgevallen.” Al bijna 200 jaar heeft Andersen’s verhaal lezers gewezen op de noodzaak om de waarheid te spreken, aandacht te schenken aan bewijs en naar kinderen te luisteren. Het roze wolk-verhaal dat voor het gevaarlijke Gardasil-vaccin is gemaakt, mag niet langer de scepter zwaaien. Het is tijd om, in de woorden van de auteurs van The HPV Vaccine on Trial, hardop te zeggen: “De keizer heeft geen kleren.”

Ella Ster* | originele artikel op: galacticconnection.com | bron: Children’s Health Defense

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Meer lezen of bekijken?

> Stichting vaccin vrij: Zijn vaccins veilig?

> Deze spraakmakende documentaire onthult hoe gevaarlijk het HPV-vaccin is

Het HPV Vaccin, meiden jullie worden misleid!

Het HPV Dossier, alles wat U moet weten

Uitspraak Rechtbank “HPV vaccin Gardasil doodt”

200 Artsen in EU: ‘Stop met HPV-vaccineren’..!

Big Pharma verhult problemen met HPV-vaccins..!

Cervical cancer – official figures show that there is no reason to vaccinate young girls against HPV

Gardasil’s Fraudulent Research Revealed: There Will Be Legal Consequences, Says Attorney Robert F. Kennedy Jr.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

2 reacties

 1. Nou denken we allemaal dat het om een vaccin gaat die alleen meisjes krijgen toegediend. Maar in de VS zijn de artsen echt van het padje af, door ouders te verplichten hun zoons óók te laten inenten, met hetzelfde vaccin! Nog niet zo lang geleden zag ik op YouTube een interview van een zielsongelukkige moeder die over haar zoon in een rolstoel sprak en hoe hun gezin enrom ontzet is geraakt door dit gebeuren. De zoon heeft zware neurologische schade gekregen, nel nadat het vaccin was toegediend, net als vele meisejs. Dat interview heeft me sterk aangegrepen!
  Wanneer ouders weigeren hun dochters en zoons te laten inenten, worden ze uit de ouderlijke macht ontzet! In Italië zijn ze ook al zover door mensen wettelijk te verplichten. Meer Europese landen voeren die druk nu langzaam aan meer uit op ouders, ook in NL.
  Wéér een prachtige zet om de economie een duw te geven in het uitbreiden van werkgelegenheid (psychologische ‘bijstand’ en opvang van die vele kinderen, enz)
  Ongelooflijk hoe stupide politici omgaan met zeer beschadigende maatregelen die ze zelf geen seconde hebben onderzocht op waarheid, en die dan maar via de wet te gaan verplichten. Ook NL zal hier niet aan ontkomen, als er niet massaal geprotesteerd gaat worden…..!