Het controlesysteem dat de mensheid verdeeld houdt en afleidt van hun ware kracht is gebaseerd op ‘verdeel en heers’. Wanneer mensen zich massaal gaan verenigen is de (minder dan) 1% reddeloos verloren. De noodzaak om ons te gaan verbinden is groter dan ooit. Daarbij moet ieder zijn eigen rol (h)erkennen en op eigen kracht handelen.

In de afgelopen tien jaar is een steeds grotere groep mensen ‘ontwaakt’ en bewust geworden van het systeem dat de mensheid onderdrukt, klein houdt en manipuleert. Dit heeft geresulteerd in talloze initiatieven, actiegroepen, blogs, dialooggroepen, protestacties en ga zo maar door. Het begint vaak om op die manier uiting te geven aan het eigen individuele proces. Daarna ontstaan er kleine groepjes die soms uitgroeien tot een groep waar honderden, soms duizenden mensen bij aangesloten zijn.

Op dit moment is het steeds belangrijker om tussen al die initiatieven, die eilandjes, bruggen te slaan en de krachten te bundelen. Binnen elke groep zit zoveel specifieke kennis, vaak verkregen door zelfstudie en een proces van trial and error. Het wiel hoeft niet steeds opnieuw uitgevonden te worden en men kan deze kennis, processen en connecties delen, zodat men effectiever kan handelen. Bovendien kan men met een grote(re) groep beter een vuist maken naar een controlesysteem dat nog steeds de monopoly heeft op de uitvoerende, controlerende en handhavende macht.

Het verbinden, dat is waar onze macht ligt. Dat is ook waarom de 1% met hun controlesysteem er alles aan doet om de mensheid verdeeld te houden. Anders zou de 1% (in werkelijkheid 0,01%) nooit de 99,99% in toom kunnen houden. Dus worden we verdeeld door: religie, taal, landsgrenzen, verschillen in welvaart, geld, huidskleur, oorlogen, politieke stromingen, maar ook door mensen opzettelijk tegen elkaar uit te spelen.

Verbinden in plaats van verdelen

Dat is binnen de waarheidsbeweging ook de rol van de trollen en desinformatie-agenten. Zaai twijfel en wantrouwen over de ander. Hou ze bezig. Hou ze verdeeld. Hou ze afgeleid van hun ware missie. Veroorzaak discussies. Bied tegenstrijdige informatie aan. Uit beledigingen. Maak denigrerende opmerkingen. Val de ander aan. Speel mensen tegen elkaar uit. Zorg dat men wezenlijke boodschappen en intenties wantrouwt. Trollen zijn in dat opzicht ontzettend effectief en creëren op zijn minst onzekerheid. De vraag is: “laat je jezelf provoceren?”

Iedereen die binnen de vrijheids- en waarheidsbeweging een ware bedreiging vormt voor de elite en het controlesysteem, kan vroeg of laat dit soort aanvallen verwachten. Dan infiltreren er onruststokers in een groep. Soms gaat dat zelfs zover dat men er alles aan doet om degene die de groep heeft opgericht uit het bestuur of de groep te wippen. Of er wordt (gefingeerde) informatie gedeeld over de invloedrijke leden, leiders of aanpak, zodat er wantrouwen ontstaat. Maar iedereen heeft de keuze om er wel of niet in mee te gaan en te onderzoeken — en vooral te voelen — of het klopt wat er gezegd wordt.

Deze onruststokers zijn heus niet allemaal betaalde desinformatie-agenten. Het komt vaak uit de mensen zelf. Aangestuurd door de Matrix, die twijfelaars onbewust informatie voedt om ze zo aan te zetten tot hun oneerlijke en destructieve gedrag. Hoe meer trauma iemand heeft opgelopen en niet heeft verwerkt, hoe vatbaarder men is voor deze coderingen vanuit de Matrix. Er haken dan archontische krachten aan op je energetische lichaam. Archonten zijn niet fysieke, parasiterende entiteiten die zelf geen creatiekracht meer bezitten. Deze demonen opereren dan vaak als “de duiveltjes op iemands schouder”.

Daarom is het van belang om je eigen aura te zuiveren en een beschermend energetisch schild te creëren. Maar ik heb ook gemerkt dat archonten in dat geval weliswaar niet bij de binnenste laag kunnen komen, maar wel via individuen in de indirecte kring een ingang vinden, om zo alsnog de mens in kwestie te kunnen treffen. Dan komt er ineens een aanval, conflict of wantrouwen uit een onverwachte hoek. Dat kan alleen door in te haken op de onzekerheid en het trauma van het individu die als medium moet fungeren. Als die figuur stevig in zijn/haar schoenen staat en handelt naar eer en geweten, vanuit de hartendeugden, krijgen die archontische krachten — die demonen, of enkelbijtertjes — geen schijn van kans.

Volgens het WingMakers-materiaal zijn de zes hartendeugden:

 • waardering of dankbaarheid;
 • mededogen;
 • nederigheid;
 • vergeving;
 • begrip;
 • durf of moed.

 

Op eigen kracht

Daarnaast is het steeds belangrijker om je eigen manifestatie neer te zetten. We zijn allemaal op aarde voor onze eigen missie, die voor elk mens anders is. Velen van ons zijn geboren om een rol te spelen in de transitie die nu plaatsvindt. Soms is iemand zich hiervan al het hele leven bewust, voor anderen (dat geldt ook voor mij) was er een significant aha-moment waarbij ik me die rol herinnerde.

Dan is het belangrijk om de energie en jouw droombeeld door je heen te laten stromen en via je zelf uit te dragen met jouw eigen energie. In mijn geval merk ik ook steeds weer dat wanneer je teveel van je kracht weggeeft door het werk door anderen te laten doen, je snel verwijdert van je oorspronkelijke doel. Je kunt natuurlijk wel samenwerken, maar zoals een boom uiteindelijk ook op zichzelf komt te staan om tot een groots wezen uit te groeien en in volle kracht tot bloei te komen, zo moeten wij mensen onszelf dezelfde ruimte geven.

Onze wortels verbinden zich met de aarde en het ondergrondse ecosysteem. Daarmee staan we altijd met elkaar in verbinding, niet alleen via het aardse netwerk, maar ook omdat we allemaal deel uitmaken van het energieveld dat hoort bij deze planeet.

Het verbinden en op eigen kracht staan is geen paradox, maar zijn twee zijden van dezelfde medaille. Daarbij is het belangrijke om te beseffen dat ieder zijn unieke rol heeft en respect te tonen voor individuele verschillen en nuances. Soms hebben we de neiging om onszelf te verliezen in details en discussies over niet (echt) ter zake doende onderwerpen. We moeten de focus blijven houden op dat punt op de horizon waar we naar toe willen en dat is voor iedereen een betere wereld.

Wanneer je in je eigen kracht staat ben je ook niet meer afhankelijk van de goedkeuring van andere mensen. Deze onafhankelijke positie kan daarmee ook bedreigend zijn voor mensen die een diepe (verborgen) onzekerheid hebben. Het triggert hun eigen onzekerheid en daardoor kunnen ze zich plotseling tegen je keren als je je niet (volledig) conformeert aan hun manieren, ideeën of voorwaarden.

Deze onzekerheid wordt momenteel ook gevoed doordat alles in de wereld en onze kosmos in beweging is. Het is de eindtijd van een tijdperk. Een transitieperiode met grote veranderingen, waarbij alles staat te schudden op zijn grondvesten. Alles dat niet solide is raakt het uit balans, of erger nog, het slaat volledig los en door. Daarom is het belangrijk om vooral de stabiliteit te bewaken. Laat alles los wat niet heilzaam is. Hecht nergens aan, ook niet als je er al veel in geïnvesteerd hebt.

Keer je af van alles dat verdeeldheid creëert, of het nu mensen, meningen, ideeën, groepen, of activiteiten zijn. Hoe weet je of het heilzaam is? Door te toetsen of de dingen gaan vanuit de hartendeugden, de waarheid, integriteit, respect, harmonie en eenheid. Is dat er niet, dan voel je weerstand of wantrouwen. De verdeeldheid dat daar vaak een gevolg van is hoort bij de oude wijze van dingen doen en niet bij de nieuwe wereld waar we naar toe bewegen.

Uiteindelijk zijn we allemaal authentiek in verbinding. Alleen al het erkennen daarvan kan bevrijdend en versterkend werken. Dan zijn we niet alleen uniek, maar ook onafhankelijk en toch verbonden met alles en iedereen.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

10 reacties

 1. Mooi geschreven, en laten we loskomen van het ongebreidelde materialisme, het mee moeten doen vanuit onzekerheid over de eigen innerlijke authenticiteit; geluk en vreugde schoonheid en rust vinden in de immateriële kanten van het bestaan.

 2. Mooi artikel. Heel belangrijk om hier bij stil te staan.
  Bedankt voor het moiei werk dat je doet.

  Gr. Diny

 3. Informatie zoals deze komt hoe langer, hoe vaker op mijn pad de laatste maanden. Het lijkt of er een pad van kruimels voor mij wordt gestrooid. Steeds vind ik nieuwe informatie of andere mensen met interessante inzichten. Ik kan dit niet langer negeren en volg nu met stijgende interesse. Dank je wel voor jouw werk.

 4. Je hebt het over specifieke kennis! Uit wat je eerder schreef kan ik afleiden
  dat je bepaald niet “oranje” gezind bent. Ik ook niet!
  De “oranjes” hebben door de eeuwen heen het Nederlandse volk gebruikt
  als (slaven). En hélaas nog steeds! Ikzelf begon het licht te zien op 44 jarige
  leeftijd en heb daarna ook niet mèèr gedaan als mijzelf in het leven houden,
  met een minimale arbeid! De “Oranjes” moet je nooit of te nimmer onderschatten, ondanks dat ze, althans dat word het volk verteld, niets in de “melk” te brokkelen hebben, ze eraan slurpen! De “Oranjes” zijn te vergelijken met parasieten van de kwalijkste soort! We hebben het destijds gezien met de moord op de gebroeders de Witt! Wij zagen hetzelfde gebeuren met Pim!
  Nooit of te nimmer zullen zij het luxe leventje opgeven ten kostte van vele!
  Het interesseert ze gewoonweg niet!! Als zij maar te eten hebben èn bediend worden! Graaien, graaien en Graaien. Zoals het spreekwoord zegt, Het meer is nimmer vol! Nu komen wij hèèl even terug op de gebr de Witt.
  Deze waren een doorn in het oog van de “Oranje’s”. Ze misten inkomens! Dus lieten zij deze vermoorden!!!
  Pim Fortijn was ook niet “Oranje” gezind! En werd vermoord!
  Wat is het verschil?
  Nu gaan wij naar anno 40–45!
  Wilhelmientje vlucht cq wijkt uit naar Engeland.
  In 43 werd duidelijk dat de duitsers het niet gingen winnen!
  Ah en wat nu? Wilhelmientje was gevlucht, oh nee, uitgeweken!
  Het nederlandse verzet was voor 80% communistisch!!
  In Londen begon men zich af te vragen, kan wilhelmientje eigenlijk wel terug komen? Er werd aan het verzet gevraagd of ze enige duitsers wilden “opruimen” ,voor er een para dropping plaats zou vinden. Dit om de verliezen in de lucht te beperken van de manschappen. Eh, tja dat wilde het verzet wel!
  Let op er komt een hele grote wapen dropping! Daar heb je véél mensen bij nodig!! Tja en toen bleken ook de duitsers hierbij uitgenodigd te zijn!
  En daarna, Ah, geen verzet meer! De Oranjes? Ik schijt erop!!!!!