PERSBERICHT BOND OVERHEIDSZAKEN 4 JANUARI 2021

‘Er is ruim draagvlak onder Nederlanders voor invoering van een vaccinatiebewijs om mensen actief te stimuleren zich te laten vaccineren.’ Dit opmerkelijke nieuws verscheen op 17 december 2020 in de media. Het was gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door medewerkers van het RIVM en enkele universiteiten. Het nieuws was opmerkelijk, omdat veel mensen de indruk hebben dat de Nederlandse bevolking juist helemaal geen voorstander is van een vaccinatiebewijs. De deelnemers aan het onderzoek moesten echter als feit aannemen dat ongeveer 70% van de Nederlanders gevaccineerd moet zijn om het zogeheten coronavirus onder controle te houden.

Met deze onbewezen stelling als uitgangspunt hebben 1.640 Nederlanders onder andere antwoord gegeven op de vraag wat volgens hen de beste beleidsoptie is om mensen zover te krijgen dat ze een injectie met het zogeheten coronavaccin accepteren. De Nationale Bond tegen Overheidszaken is van mening dat de respondenten op deze manier in een gewenste richting zijn gestuurd en de onderzoeksresultaten geen eerlijk beeld geven van wat werkelijk onder de Nederlandse bevolking leeft.

De Bond heeft daarom besloten op hoofdlijnen hetzelfde onderzoek uit te voeren, maar dan om te achterhalen hoe mensen zover te krijgen dat ze zich niet laten injecteren. De Bond wil laten zien wat de autoriteiten kennelijk met bevolking van plan zijn en wil de beeldvorming omtrent het coronavaccin corrigeren. De veiligheid en effectiviteit van vaccins staan wetenschappelijk allerminst vast en aan het coronavaccin zijn serieuze risico’s verbonden.

Jij kunt ons helpen om dit ‘tegenonderzoek’ tot een succes te maken! Stel je voor dat straks uit ons onderzoek blijkt dat een representatieve groep Nederlanders vindt dat mensen die zich met het zogeheten coronavaccin laten injecteren de toegang tot concerten, festivals en sportwedstrijden moet worden ontzegd, of dat ze verplicht een gesprek met een arts moeten voeren om hen zover te krijgen dat ze zich over de gevaren van vaccins informeren! Dat zou een ander licht op het onderzoek van het RIVM en de universiteiten werpen.

Doe mee en help een hoog aantal deelnemers te bereiken! Zorgen wij samen voor een hoge respons, dan kunnen wij ook, net als de medewerkers van het RIVM en de universiteiten, beweren dat ‘de Nederlandse bevolking’ iets over het coronavaccin vindt. Stuur deze uitnodiging dus door naar familie, vrienden, collega’s en anderen!

Naar enquête

.

Voor meer informatie kijk op de website van de Bond Overheidszaken

Share.

About Author

2 reacties

  1. Giny Maessen on

    Ik kan de enquete over het coronavaccin weigeren wel invullen, maar ik zie niet hoe deze te versturen.