Kan iemand zowel een filantroop zijn en zich inzetten voor de belangen van kinderen, alsook zich schuldig maken aan misbruik? Om de relaties die Michael Jackson met kinderen had te kunnen begrijpen, moet men zijn levensverhaal in een groter perspectief plaatsen. Dan rijst eveneens de vraag of zijn levensmissie wel al is volbracht.

> Vervolg op deel 1: Het misbruik van Michael Jackson

Eerste aanklachten door Jordan Chandler

Voordat de eerste misbruikzaak van de toenmalige 13-jarige Jordan Chandler naar buiten kwam, liepen er al onderzoeken naar het misbruik van andere kinderen. Over de zaak Jordan Chandler zijn tegenstrijdige verhalen. Kennissen van Jordan Chandler zouden jaren later verklaren dat hij destijds door zijn familie onder druk was gezet om de belastende getuigenis tegen Michael Jackson af te leggen.

Desondanks bleek uit Jordan’s bekentenis en de getuigenissen onder ede van zijn moeder June Chandler, dat de jongen talloze nachten met de popster in bed had doorgebracht, terwijl zijn moeder en zus elders in huis of hotelsuite sliepen. Michael Jackson zou later meermalen publiekelijk verklaren dat hij regelmatig met kinderen in bed sliep en dat het allemaal onschuldig was. Dit ging echter veel verder dan incidentele slaapfeestjes met een groepje kinderen die tot laat in de avond videogames speelden.

In de zaak Jordan Chandler kwam de jongen steeds meer in de greep van de superster en sliep over een periode van vijf maanden vele tientallen keren alleen met hem in bed. Uit het transcript van een telefoontap van zijn vader Evan Chandler, bleek dat hij vermoedde dat zijn zoon misbruikt werd, om die reden de voogdij wilde terug krijgen en Michael Jackson kapot wilde maken. De hele affaire was voor Jordan Chandler zelf hoe dan ook een behoorlijke tragedie.

Na de civiele procedure kreeg de familie doodsbedreigingen van boze fans. Jordan had zelfmoordgedachtes. Jordan’s moeder die de relatie met Michael Jackson had toegestaan verloor na de juridische strijd de voogdij en het contact met haar zoon. Zowel Jordan als zijn vader Evan Chandler hebben tijdens de latere rechtszaak in 2005 niet tegen Michael Jackson getuigd. Vijf maanden na Michael Jackson’s dood pleegde zijn vader Evan Chandler in november 2009 zelfmoord.

Michael Jackson de activist

De schikking die Michael Jackson uiteindelijk in de Chandler-zaak had getroffen verbood beide partijen om over de zaak te spreken. De songteksten van de nummers op zijn History album uit 1995 waren echter duidelijk een reactie op de media-aanvallen die Michael Jackson in de jaren daarvoor te verduren had gekregen. Hij refereerde aan een samenzwering om hem kapot te maken en noemde de CIA, FBI, een openbaar aanklager en de KuKluxKlan. Michael Jackson sprak zich steeds meer uit over de onderdrukking van de zwarte gemeenschap. Niet alleen in zijn songteksten maar ook in de beelden in zijn videoclips, die steeds vaker door MTV verbannen werden.

They wanna get my ass dead or alive
You know he really tried to take me down by surprise
I bet he missioned with the CIA
He don’t do half what he say
Dom Sheldon is a cold man
You think he brother with the KKK?
Does he send letters to the FBI?
Did he say to either do it or die?

[Wanneer je naar de songteksten luistert dan hoor je in plaats van Dom Sheldon, de naam “Thomas Sneddon”, de openbare aanklager die alles uit de kast had getrokken om Michael Jackson achter de tralies te krijgen. DS zou ook een afkorting kunnen zijn van Deep State.]

Speculate to break the one you hate
Circulate the lie you confiscate
Assassinate and mutilate
As the hounding media in hysteria
Who’s the next for you to resurrect
JFK exposed the CIA
Truth be told the grassy knoll
As the blackmail story in all your glory

Slachtoffers worden vaak daders

Ondanks dat Michael Jackson in latere interviews verklaarde onschuldig te zijn en een kind nooit pijn zou doen, moeten we zijn eigen oordeel ook in de context plaatsen van zijn problematische jeugd en eigen kindermisbruik. Zijn relaties met kinderen kwamen voort uit het willen herleven en herstellen van zijn eigen ‘gestolen jeugd’. Als dergelijke ervaringen als volwassene zich zouden vermengen met seksualiteit, ontstaat er voor het kind een schadelijke situatie.

Het probleem hierbij is dat pedofielen die zichzelf identificeren als kind (of tiener), dit zelf niet als schadelijk ervaren, of in ieder geval in een sterke ontkenning leven. Wanneer de minderjarige ‘vrijwillig’ meedoet aan seksuele handelingen zal de dader overtuigd zijn dat deze het kind geen pijn doet. Het kind of de tiener wilde het immers zelf ook. Het blijft de vraag of dit in het geval van Michael Jackson ook het geval was.

In 2003 kwam er een tweede aanklacht wegens misbruik van een 13-jarige jongen Gavin Arvizos, die Michael Jackson in de jaren ervoor had ondersteund, terwijl de jongen langdurige en ingrijpende kankerbehandelingen onderging. Hij nam het gezin in huis en op een dag vroeg de jongen of hij bij Michael in bed kon slapen. De Martin Bashir-documentaire met beelden van Michael Jackson met de jongen versterkten de beeldvorming dat er op Neverland vreemde dingen met jongens plaatsvonden. Wanneer je wat dieper in die zaak duikt lijkt deze situatie echter vooropgezet, waarbij de getuigenis van het slachtoffer uiteindelijk in de rechtbank sneuvelde, vanwege inconsistenties in de tijdlijn en feiten. Ook in deze zaak speelden financiële motieven een grote rol. Michael Jackson is uiteindelijk in deze zaak vrijgesproken. Toch hadden deze beschuldigingen hem gebroken en diepe sporen nagelaten, die hij niet meer helemaal te boven zou komen voor zijn overlijden in 2009.

Veroordeeld en berecht door de media

Omdat de financiële en zakelijke belangen in de affaires rond Michael Jackson zo’n grote rol speelden, is het lastig om met zekerheid vast te stellen of er daadwerkelijk sprake was van seksueel misbruik van minderjarige jongens. Michael Jackson had 50% van de Sony catalogus in zijn bezit, waarvan de waarde later vastgesteld zou worden op 750 miljoen dollar. Hij had tevens een enorm conflict met Sony, die er belang bij had om de catalogus terug in handen te krijgen. Hij begon zich eveneens steeds meer uit te spreken over de wijze waarop de muziekindustrie met name zwarte artiesten uitbuitte. Ook zinspeelde hij in zijn laatste interviews op de rol van de Illuminati (zonder die term te gebruiken) en de wijze waarop zij artiesten manipuleren en zelfs onze geschiedenis vervalsen.

Om die reden denk ik dat we de misbruikclaims ook in de context moeten plaatsen van zijn machtspositie en de voor het establishment onwelgevallige boodschap die Michael Jackson wereldwijd wilde uitdragen. Boodschappen zoals “Heal the world”, universele liefde, verbinden van alle mensen op aarde en raciale gelijkheid en rechtvaardigheid. Daarnaast vermoed ik ook dat hij veel informatie had over het misbruik dat achter de schermen in Hollywood plaatsvond. Dit omdat hij veel kindsterren en beroemdheden ontmoette, die ook slachtoffer waren van misbruik en of uitbuiting. Wat wist hij verder van ritueel misbruik en mind-control?

Vanaf het moment dat Michael Jackson de Sony catalogus had verworven begonnen de forse aanvallen in de media. Dit nam groteske vormen aan in de tweede misbruikzaak in 2005, waarbij hij door de media werd veroordeeld en zij zich schuldig maakten aan karaktermoord. In de mediaberichtgeving over de rechtszaak schonden zij duidelijk het rechtsbeginsel dat iemand onschuldig is totdat zijn schuld bewezen is. Er was een patroon van laster en een eenzijdige berichtgeving, waarbij Michael Jackson volledig door de media werd afgemaakt. Dit terwijl andere befaamde Hollywood pedofielen — die later in de context van de Epstein-zaak en Pedogate ontmaskerd zouden worden — ongemoeid bleven.

Ik ben gewoon iemand die eerlijk wil zijn en goed wil doen en mensen gelukkig wil maken en hen het grootste gevoel van escapisme wil geven, door het talent dat God mij heeft gegeven. Dat is waar mijn hart is. Dat is alles wat ik wil doen, dat is alles. Laat me met rust en laat me doen wat ik wil doen en een glimlach op het gezicht van mensen toveren en hun hart gelukkig maken.

Michael Jackson

Heal the world – Red de kinderen

Zijn eigen misbruikverleden was voor Michael Jackson aanleiding om zich vooral in te zetten voor kinderen in nood. Hij richtte de liefdadigheidsorganisatie Heal The World Foundation op voor humanitaire projecten, met name gericht op kinderen. Hij stelde zijn pretpark Neverland open voor kinderen uit zwarte achterstandswijken, of kinderen met een ernstige ziekte of handicap. Via de Make-A-Wish Foundation — een non-profitorganisatie die wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte vervult, maar niet was opgericht door Michael Jackson zelf — konden duizenden kinderen een dag doorbrengen in het pretpark van Neverland.

Michael Jackson met Dave Rothenberg

Michael Jackson nam bepaalde kinderen onder zijn vleugels en zo ontstonden er bijzondere vriendschappen, zoals met Dave Rothenberg een brandwondenslachtoffer, Ryan White een aidspatiënt en Gavin Arvizos een kankerpatiënt. Wanneer deze ernstig zieke kinderen aan hun ziekte bezweken, woonde hij de begrafenis bij, bezocht de families en stond hen emotioneel en financieel bij. Hij ging niets uit de weg. De keuze om zich vooral met deze kinderen in te laten, is naar mijn mening ook een aanwijzing dat hij zich niet omringde met kinderen vanwege perverse seksuele verlangens.

“We moeten leren te leven en van elkaar te houden voordat het te laat is. (..) Vertel de persoon naast je dat je om hen geeft, vertel hen dat je van ze houdt. Dit maakt het verschil. Samen kunnen we het verschil maken. Samen kunnen we racisme helpen stoppen. Samen kunnen we helpen om vooroordelen te stoppen. We kunnen de wereld helpen zonder in angst te leven. Het is onze enige hoop … Zonder hoop zijn we verloren.

Michael Jackson

Bezoek aan zieken- en weeshuizen

Daarnaast bezocht hij over de hele wereld kinderziekenhuizen, kindertehuizen en scholen om kinderen in nood te verblijden met zijn bezoek, aandacht en cadeaus. Dat waren geen vluchtige PR-stunten, maar hij nam uren de tijd om alle kinderen te zien. Deze kinderen waren vaak doodziek en zijn manager Frank DiLeo kreeg het tijdens een ziekenhuisbezoek een keer te kwaad bij het zien van al die tragische gevallen. Michael zei tegen hem: “Je moet begrijpen dat dít onze taak is, niet op het podium. Dít is ons werk, om iemand een goed gevoel te geven.” Hij bezocht net zoveel kinderziekenhuizen of tehuizen als dat hij concerten gaf.

Tijdens deze bezoeken maakte hij eveneens gulle donaties. Toen hij in Roemenië een kindertehuis in grimmige omstandigheden aantrof, eiste hij dat allerlei zaken op zijn kosten binnen een dag verbeterd zouden worden, anders zou hij de volgende dag niet optreden. Hij zorgde ervoor dat hij een plek beter achter liet dan hoe hij deze had aangetroffen. Hij kwam in het Guinness World Records als de meest gulle donateur aan liefdadigheid. Zijn neef Taj Jackson zei over zijn oom Michael: “Hij deed zoveel dingen waarvan mensen niet eens wisten. Hij was een empaat. Hij voelde verdriet en pijn over de hele wereld. Je moet een empaat zijn om echt te begrijpen wie hij is. Ik vind dat hij te goed was voor deze wereld. Ik denk dat er een Michael Jackson kan bestaan in deze wereld, deze is te cynisch, te egoïstisch.”

Wat we van kinderen moeten leren, is niet kinderachtig, met hen samen zijn verbindt ons met de diepere wijsheid van het leven. Die altijd aanwezig is en alleen geleefd hoeft te worden. Ze kennen de weg naar oplossingen die wachten om in ons eigen hart te worden herkend. Vandaag wil ik alle kinderen van de wereld bedanken, ook de zieken en behoeftigen. Ik ben zo gevoelig voor je pijn.

Michael Jackson

Ondergedoken in een getuigenbeschermingsprogramma?

Paragnost Utsava voorspelt al maanden dat verschillende beroemdheden zoals JFK jr., Lady Diana, Elvis, Michael Jackson en anderen, nog in leven zijn en binnenkort naar buiten zullen treden met hun verhaal. Over Michael Jackson zegt ze dat ook hij in het verleden zijn ziel aan de duivel heeft moeten verkopen, een Illuminati-marionet was en zijn dood heeft geveinsd om eruit te kunnen stappen. Hij zou middels een getuigenbeschermingsprogramma ondergedoken zijn en verbonden zijn met het Trump-team. Deze berichten circuleren ook via de GhostEzra Telegram account.

Paragnost Dr. Andy Reiss voorspelde al in de jaren ’90 dat Michael Jackson uit het publieke domein zou stappen door zijn eigen dood te veinzen, net zoals Elvis dit in de jaren ’70 had gedaan.

Ik wil dat voor ze doen. Ik ga dat voor ze doen. Dat zal meer herinnerd worden dan mijn optreden. Mijn optredens zullen daarboven mijn kinderen helpen en zijn altijd mijn droom geweest. Ik hou van ze. Ik hou van ze omdat ik geen jeugd heb gehad. Ik had geen jeugd. Ik voel hun pijn. Ik voel hun gekwetstheid. Ik kan het aan. Heal the world, We are the world, Will you be there, The lost children. Dit zijn de nummers die ik heb geschreven omdat ik pijn heb, weet je. Ik ben gekwetst.

Michael Jackson

Michael Jackson en Donald Trump

Wanneer grootheden zoals Michael Jackson en Elvis overlijden, kunnen fans moeilijk accepteren dat ze er niet meer zijn, hetgeen brandstof is voor wensgedachten dat ze heimelijk nog in leven zouden zijn. Het zijn vooralsnog niet te verifiëren claims. Toch is het verhaal dat Michael Jackson, Elvis, JFK jr., Lady Diana en anderen nog in leven zou zijn, recentelijk nieuw leven ingeblazen. Onder andere via bepaalde alternatieve mediakanalen. Kijk bijvoorbeeld naar de playlist van een recent album van Elvis, waarop hij het nummer Wanna be startin’ somethin’ zingt van Michael Jackson, die Jackson pas na Elvis’ dood had opgenomen voor zijn Thriller album.

Wat in ieder geval opvalt is dat Trump tijdens zijn publieke optredens vaak Jackson’s muziek draait, zoals tijdens de CPAC-speech op 28 februari 2021. Tijdens Trump’s afscheid op 20 januari 2021 speelde hij Michael Jackson’s Billie Jean en speelde hetzelfde nummer ook vaak tijdens zijn campagne. Donald Trump was goed bevriend met Michael Jackson en heeft het altijd voor hem opgenomen toen hij verdacht werd van seksueel misbruik van minderjarige jongens. Hij vertelde de pers dat hij zijn eigen kinderen aan Michael Jackson had toevertrouwd en dat hij geweldig met kinderen kon omgaan.

Wat gaat er schuil achter de maskers?

Daarnaast zijn er andere opmerkelijke zaken. Op 7 februari 2021 rukte de brandweer massaal uit rond het Capitool en het Witte Huis. Uit het Capitool draaide een hologram rond, die leek op een afbeelding van Michael Jackson. De volgende dag trad The Weeknd op tijdens de Super Bowl Halftime Show. Er worden allerlei verbanden gelegd tussen The Weeknd en Michael Jackson. The Weeknd maakte in zijn recente verschijningen allerlei verwijzingen naar plastische chirurgie, waarbij in deze videoclip zijn gezicht volledig was getransformeerd.

De clip is een duidelijke verwijzing naar de Illuminati en gemaskerde levens. Zoals de huidige politieke situatie in Washington DC, waarbij we kijken naar acteurs met hyperrealistische maskers, CGI en hologrammen, waardoor we niet meer weten wat echt en wat fake is. Tegelijkertijd worden mensen op die manier in het onderbewustzijn voorbereid op een nieuwe werkelijkheid die momenteel achter de maskers schuilgaat.

Volgens GhostEzra, Utsava en anderen zullen verschillende beroemdheden die hun dood hebben gefaked na de transitie als verbinders optreden en de schandalen van de Illuminati  gaan blootleggen. Het is een profetie die me fascineert. De wereld is namelijk hopeloos verdeeld geraakt. Niet alleen op politiek niveau, maar ook maatschappelijk, hetgeen is versterkt met de coronacrisis. Bovendien speelt in de transitie naar een betere wereld en de bijkomende onthullingen het kindermisbruik een centrale rol. Het is een moeilijk thema, waarbij het kan helpen als deze boodschap afkomstig is van iemand die van iedereen de aandacht zal vragen.

Het overgrote deel van de bevolking wil nog steeds niet inzien op welke wijze mensen zijn bedrogen en gemanipuleerd. Als bepaalde iconische figuren herrijzen uit hun geveinste dood en deze onwelkome boodschap kunnen overdragen, kan dit een positief schokeffect hebben. Deze legendarische figuren met hun ongekende populariteit kunnen de ideale boodschappers zijn en mensen met elkaar verbinden, hetgeen heel hard nodig is.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Steun Ella Ster met Petje Af
.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle dialoog worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden. Het doel is om elkaar te informeren, niet om te ondermijnen. Wanneer er sprake is van (vermoedelijk) misbruik, kunnen we de toegang blokkeren.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

7 reacties

 1. beste Ellaster

  de kunst van iets of wat weergeven is, zelf geen oordeel hebben of verkondigen.
  dit is het geen wat jij in dit stuk naar voren heb gebracht, geen oordeel maar wel vele vragen.
  veel meer mensen zouden dit eigenlijk moeten en kunnen doen, omdat het antwoord niet de vraag is.
  de vraag is al gekleurd en het antwoord is nog veel meer gekleurde, afhankelijk wie de vraag stelt.
  alleen het is in deze tijd zo de vraagsteller zijn eigen vraag niet meer kan en mag stellen.
  dit daar dit niet meer past in het totale geheel, het geheel wat leven heet.

  wie het antwoord op een vraag weet heeft er nog vele vragen er bij gekregen.
  het antwoord zal u gegeven worden als daar tijd voor is, want de vragen zijn er velen.
  daar is nog geen antwoord op, of misschien toch wel alleen willen we dat niet horen.
  dit daar het niet in ons straatje past, het antwoord confronteert ons met ons eigen ik.

  dus alle mensen die de vragen lezen bedank de vragen steller, dat zij of hij deze voor jou wilde stellen.
  hier door zijn nek wilde uitsteken om jullie de vraag te stellen, die wij eigenlijk niet wilde horen.
  dus lieve lezers de reactie op de vragensteller is een projectie van de vragen die je zelf stelt aan je eigen.
  als het antwoord niet klopt volgens jou, is aan jou en niet aan de vragen steller.
  want die stelt alleen de vraag die jij zelf niet durft te stellen

 2. The Archritect on

  Michael Ex-Mason staged his dead before they did..and then you are what they are, profiling, Alt-Right, Media, Pedofile, smearing targeting, cancel culture…

  Micheal is a very sensitive, brilliant mind, music with a message… alive but below radar like JFK Jr

 3. Voor mij is Michael Jackson onschuldig. Ik heb een soort zesde zintuig voor kindermisbruikers en die gaat bij hem absoluut niet af. Toen de hele hetze een paar jaar geleden op tv was rondom de documentaire (ik kijk geen tv dus had geen idee dat het speelde), was ik al de hele week Michael Jackson aan het luisteren, iets wat ik eigenlijk nooit deed. Voor mij voelde dit als een intuïtieve steun aan iemand die onschuldig is. Bij het zien van een deel van de documentaire kreeg ik bij een van de twee aanklagers het gevoel van een pathologische leugenaar en de ander was daadwerkelijk misbruikt, maar door iemand anders zichtbaar op een van de foto’s. Grappig dat ik ook juist deze week nadacht en invoelde of MJ nog in leven is en ik nu dit bericht lees. Het antwoord wat ik zelf eerst kreeg was ‘ja’, maar bij nadere specificatie is hij niet meer fysiek onder ons, maar leeft hij voort in ons. Daarom leeft hij dus nog wel een soort van. Maar wie ben ik? Dit alles is puur gebaseerd op gevoel, niet op feiten. Een ieder mag zelf invoelen wat waar is voor hem/haar.

  • Ik vind dat je helemaal gelijk heb!!!

   Ik hoop dat Michael nu eindelijk kan genieten van zijn kinderen en zijn vrijheid!

 4. In de periode dat ik MJ volgde, en de volkomen bizarre ontwikkelingen die daar op volgden, hadden we het zo godvergeten druk met ons puberale zelf in een bekrompen wereld……maar dat we wisten dat deze jongen tot op het bot was uitgevreten en gecorrumpeerd door iets uit de platenindustrie, stond toen al buiten kijf voor ons.

  Ergens in die tijd kwam er een plaatje/singletje naar buiten, van een grietje (met een lijf waar een bisschop een gebrandschilderd kerkraam voor zou inschoppen, en het niveau van een verwaarloosd en beschadigd kind), wat zichzelf in haar verlangen om gezien te worden, hoogstwaarschijnlijk op alle fronten heeft laten naaien door zo’n geile platenmaker.

  De wat ouderen onder ons zullen de tekst van het refrein nog kennen…….zum kotzen…..en te triest voor woorden…….

  Hoempapa hoempapa, dat is mijn naam
  Hoempapa hoempapa dat is mijn faam
  is er iets mis of je wilt goede raad
  roep dan om hoempapa

  Nogmaals. Te triest voor woorden.

  Een wat sullig, maar mooi kind…..uitgevreten en te kakken gezet door dat zootje smeerlappen wat zichzelf als rebels profileerde…….God wat waren ze stoer……..die Veronica kwallen. Massaal gingen we er in mee.

  Wat ik mij af blijf vragen……hoewel……eigenlijk wel weet ik het nog wel…….Willem van Kooten die er uitgedonderd werd op basis van een intern conflict (te ver gegaan?)…..door Lex Harding en consorten.
  Maar dit soort grietjes als hierboven omschreven bleven komen. Die van Kooten heeft zijn kennis opgedaan in Amerika.
  Het geeft van denken.
  Ook ik wilde mee in die wereld……gezien en erkend worden door mijn directe omgeving, familie, vrienden, kennissen……ontsnappen aan de benauwenis van de 50er jaren……de kerk.

  Veronica…..de blabla……de leegte……

  Ik heb 40 jaar spiritualiteit verkend…..kennis mogen maken met het Goddelijke……..en zit nog steeds gevangen , net als iedereen in deze derde dimensie van belabberde illusies…….en ik heb al mijn platen nog. Led Zeppelin……Doors…..Oh Lord, wood you buy me, a Mercedes Benz……luister ze soms (héél soms) nog terug, om tot de conclusie te komen dat al die op dope gebouwde teksten nog steeds waarheden bevatten die nooit op zijn waarde zijn herkend…..en dat al die spiritualiteit van nu, van zijn leven geen spat erkenning zal vinden.

  Alles wat mij kon breken is geprobeerd…….(fysieke marteling is me goddank bespaard gebleven)……maar ik veronderstel dat ik een belangrijk stuk van mezelf herkende in Michael Jackson.

  Toch zal ik door gaan. Ik ben bekend met de waarheid die niet gebroken kan worden.

  Ik meen in Ella een soort van gelijkgestemde ziel te hebben gevonden……die wil niet opgeven…….zoekt houvast, net als ik……en is net a;ls ik verdomd goed in het hér-conditioneren van de waarheid in een zodanig profetisch kader dat er misschien nog iets over blijft van onze waarde (die kapot moet) op deze aardbol.

  Verdomme Ella. Hou vol. Ik heb je nodig…..WE…….hebben je nodig

 5. Pingback: Michael Jackson: Pädophiler oder Kinderfreund? |