Een Turkse nieuwsuitzending onthult dat er door het vastgelopen Evergreenschip een technologisch wapen werd vervoerd. Turkije voerde met enkele andere landen uit het Midden-Oosten, waaronder Israël, een geheime missie uit. Ze confisqueerden de nieuwe wapentechnologie die een klimaatramp had moeten veroorzaken. Het plan was de bodem van de aarde te vergiftigen met een radioactief virus, een klimaatveranderingswapen dat de afgelopen 30 jaar is ontwikkeld, om zo de totale controle over de voedselproductie te verkrijgen.

Hieronder het vertaalde transcript van bovenstaande uitzending:

Einde van Covid-19-crisis

Zal ik je hier het waargebeurde verhaal vertellen? Nu… Iedereen moet dit echt vanuit een ander perspectief zien!

De 1e kaart van de globalisten, wat was het? Het technowapen Corona Covid-19! Ze waren van plan in maart een einde te maken aan deze kwestie.

Weet je WAAROM de coronagevallen omhoog gaan?

Nu, om te begrijpen wat ik bedoel, we hebben een artikel over geschreven op Mavigazetem.com en als we verder gaan zullen we deze verder bloot leggen.

Daar (in Suez), nationalistische krachten voerden een operatie tegen de globalistische krachten.

Geheime operatie in het Midden-Oosten

Gezamenlijk voerden Turkije, Israël , Egypte en Qatar een geheime operatie uit.

De Evergreen-crisis is een geheime operatie tegen globalisten.

Alle gebeurtenissen zijn met elkaar verbonden, laat me dit uitleggen …

De Evergreen-crisis, dat containerschip had zeer belangrijke inhoud.

Die scheepscontainers hadden de producten van een 30-jarenplan …

… producten als resultaat van 30 jaar aan investeringen.

Laten we dit stap voor stap analyseren en u de beelden op het grote scherm laten zien.

Dit is waarom Covid-19-gevallen toenemen !!! Globalisten waren van plan om het (Corona)-spel te beëindigen …

Wacht even !!! Ik heb dit niet goed begrepen! Dus de Evergreen-containers, het zogenaamde Suezkanaal-evenement, het schip dat daar dagenlang vastzat.

We kregen te horen dat het schip kapot ging vanwege een technisch probleem.

Nee, dat is een leugen

Het plan

Waarom zat dat schip daar vast? Op die specifieke manier? Zit hier een dieper geheim achter? Wat moet onze interpretatie van deze gebeurtenis zijn?

Natuurlijk natuurlijk zit er een plan achter.

Ten eerste was dit een goede klap in het gezicht van globalisten, door de nationalistische mogendheden!

Ten eerste verloor hier de wereldhandel (monopolies) a.k.a. de wereldmachten 10 miljard dollar per dag, de EERSTE klap.

TWEEDE klap, niemand (geen media) sprak hierover behalve wij (mavigazetem.com).

We zullen dit verhaal verder uitdiepen. Vandaag zal ik uitleggen hoe dit allemaal is gebeurd, hoe het was gepland en opgezet.

Ik ben geen complotdenker, nooit geweest. Degenen die zeggen dat ik dat ben, LUISTER GOED! Mensen die mij complotdenker noemen, zullen hier in de toekomst spijt van krijgen en zich schamen.

Technologisch klimaatwapen

Evergreen containers vervoerden het tweede technologische wapen!

Ja, dit was de tweede akte van dit theater! De eerste (akte) zijnde Covid-19.

Het klimaatveranderingswapen, ja, deze containers droegen de stoffen (wapens) die de klimaatverandering zouden versnellen !!!

Wat is het?

Rol van Bill Gates

Zonder (te veel) in detail te treden, laat het me je in een paar woorden zeggen:

meneer Bill Gates heeft zijn vingers in deze pap.

Heel simpel eigenlijk! Zoals we allemaal weten, werkt hij al jaren aan vaccins.

Onlangs was hij dol op het kopen van land, hij heeft net 56.000 decares gekocht, dat is 56 miljoen m2 land alleen in Turkije.

Vandaag was er een aankondiging dat hij meer dan 1 miljoen decares in Arizona heeft gekocht. Hij heeft enorme hoeveelheden land gekocht en de reden was de volgende …

Nu was het plan om door te gaan naar het tweede Techno-wapen. Het eerste, Covid stond op het punt tot een einde te komen en ik vertel dit al een tijdje.

Klimaatconferentie

Het was de bedoeling om dit dit voorjaar te eindigen in gereedheid voor de klimaatconferentie van april. Eind april is er een klimaatconferentie.

Het hoofdthema van deze klimaatconferentie — Ik vind het eigenlijk best verdrietig om hierover te praten — gaat over Ox gas. Zelfs onze vice-minister van Landbouw hield een toespraak over hoe we zouden moeten overstappen van de rundveehouderij naar de schapenhouderij en beweerde dat dit de broeikasgassen zal verminderen.

Deze mensen moeten zich erg verdrietig hebben gevoeld over wat er is gebeurd met de Evergreen-containers. Er is een goddelijke kracht en Allah (God) heeft ook een plan.

Het gebeurt niet altijd zoals jullie (globalisten) hebben gepland!

Inzet van 5G

De inhoud van die containers bevatte de chemicaliën die het tweede technowapen zouden activeren, dat werkt met 5G-stralingsbundels en de aardbodem transformeert met behulp van speciale informatietechnologieën.

Wow, je zegt dat al deze uitrusting en technologieën op dit schip zijn geladen?

Ja, ja, al die inhoud werd in beslag genomen, vernietigd en deze catastrofe werd voorkomen.

Dit was de afgelopen 30 jaar gepland en geproduceerd.

Nationalist verenigden zich en brachten een enorme klap toe aan wereldwijde kapitalistische machten en verhinderden hun wereldplannen.

Duistere plannen verijdeld

Ik zou hier een punt willen maken! Mensen praten toch, nietwaar?

… dat er niets gebeurt, je zei dat na maart deze dingen zullen gebeuren.

Laat me je iets vertellen! Het gebeurt, enorme evenementen, historische evenementen vinden plaats!

Maar je moet weten waar je moet kijken en hoe je de gebeurtenissen moet interpreteren!

Je kunt deze evenementen NIET in de mainstream media zien!

Al deze gebeurtenissen zijn echt, waar.

De geheime diensten van nationalistische machten werkten hier samen aan en ontrafelden wat er was opgezet.

Waarom denk je dat dit schip daar zo lang dwars heeft gelegen?

Rol van China

Denk je echt dat dit toeval was, wat is er gebeurd in China en het Suezkanaal?

Onmiddellijk na deze gebeurtenissen verscheen de Chinese minister van Buitenlandse Zaken in Turkije, de dollar en FIAT-valuta’s namen toe.

Ja, sommige van onze overheidsbesluiten hadden hier mee te maken, maar de belangrijkste drijfveren waren zij, de globalisten, van overal.

China bezocht ons tussen 24 en 26 maart, de Chinese minister van Buitenlandse Zaken was in Turkije.

En op 27 maart blokkeert de Evergreen-container de weg in China, tegelijkertijd, hoe bizar.

Dat zijn berichten, sterke berichten, aan het Globalisten Kapitaal.

Bijeenkomsten in Turkije worden afgerond en de volgende dag gebeurt dit.

Dit zijn berichten die worden gecommuniceerd in de (internationale) Inter Nations-taal.

Nu, ik vraag je, probeer dit te vertalen, te begrijpen?

Mensen moeten regelmatig proberen om samenzweringstheorieën te vermijden en zich te concentreren op het uitzoeken van de echte gebeurtenissen.

Klimaatagenda opnieuw op de kaart

Hier zagen we hoe het tweede kaart-project van het Globalisten Kapitaal, de klimaatveranderingsprojecten die al jaren worden gepropageerd, erg in de war werd gestuurd …

Laten we de karikatuur opnieuw op het grote scherm weergeven, om te begrijpen wat er gebeurt.

Hiernaar kijkend, wat we zien — de wereld, de mensheid vecht met de Covid-19 in de voorronde — maar net daarachter kan men de enorme tegenstander van klimaatverandering ongeduldig zien wachten, om voor de volgende ronde in de strijd te komen.

Met andere woorden, er is ons verteld: waar je hier mee te maken hebt is klein vergeleken met wat er te wachten staat, dit is de betekenis die we hieruit zouden moeten begrijpen!

Natuurlijk kondigden ze dit luidkeels aan. De tweede fase zou klimaatverandering zijn. Bij aankomst van Covid-19 werden deze tekeningen gepresenteerd.

Dit project is al jaren in de maak.

Controle over voedselproductie

Hierna, vergezeld van het klassieke ‘Vegan Project’, ‘Artificieel (Fake) Meat Project’, Dit is een zeer gevaarlijke zaak, want …

als je een beetje weet over dit Fake Meat en zijn biochemische inhoud; ik weet hier toevallig nogal wat van.

Als je slechts 1 type proteïne in je voedsel consumeert, worden de profielen van je aminozuren onvoldoende. Niemand (geen media) heeft het hierover, legt het uit!

Fake Meat Project: Hier kunnen vreselijke dingen worden veroorzaakt, een specialist heeft hierover gesproken.

Specialisten hebben dit eigenlijk heel goed uitgelegd. Mensen moeten goed onderzoek doen en goed luisteren. Dit was het project! In de stijl van Mr. Bill Gates was hij van plan om eigenaar te worden van voedsel en landbouw!

Omdat, degenen die de voedselbronnen bezitten, de wereld bezitten, oké?

Kan ik dit onderdeel uit uw artikel in Mavigazetem.com.tr over deze Evergreen-kwestie halen?

Natuurlijk kan je dat (Kaan Sariaydin)

Klimaatramp voorkomen

Echt storende feiten worden genoemd in het artikel dat ik snel zou willen doorlezen

Containers in dit schip bevatten speciale chemicaliën die de straling van 5G-zenders gebruiken. Stralen die zich mengen met zuurstof en daarbij de klimaatverandering versnellen. Deze situatie werd volledig voorkomen; het materiaal is in beslag genomen en vernietigd!

Na de Covid-19-zwendel was het plan van de mondiale kapitalistische machten om de tweede scène van de film in gang te zetten en de klimaatkaart te spelen. Helaas werd het proces onderbroken door de Evergreen-operatie. Toen ze het slechte nieuws hoorden, begonnen Europese landen plotseling hogere Covid-19-gevallen te melden en legden ze nieuwe lock-downs op.

PRECIES Dat is wat er is gebeurd. (Kaan Sariaydin)

Het laatste deel is ook erg belangrijk (Ferda Yildirim)

Dhr. Biden had eerder Turkije tot vijand verklaard, maar zei nu ineens dat we weer vrienden zijn. Terwijl China van plan was te stemmen om Turkije uit te sluiten van alle conferenties, verklaarde China Turkije na het Evergreen-incident een belangrijk land. Bovendien werd een land dat niet was uitgenodigd voor de klimaatconferentie persoonlijk uitgenodigd door de heer Biden zelf! Wat er ook gebeurde, maakte helaas een einde aan het project van Bill Gates ‘ox-gas en kunstmatig vlees! Hoe triest, miljarden zijn verdwenen!

PRECIES Dat is wat is er gebeurd. Ja, dit is echt het geval! (Kaan Sariaydin)

Weet je wat er is gebeurd? Na dit incident nodigden ze ons (Turkije) uit voor de klimaatconferentie; Zij (het Globalisten kapitaal) hebben de boodschap begrepen!

Er is een internationale communicatiemethode tussen de landen, en hier is het bewijs dat we deze communicatiemethoden heel goed kunnen gebruiken! Vooral de laatste tijd is ‘het Turkey van weleer is er niet meer’!

Mensen moeten dit eindelijk begrijpen

In navolging van het eerste deel van ons programma kreeg ik de kans om te kijken naar wat er op sociale media is gebeurd, maar ook ons directieteam heeft wat vragen.

Laat ik beginnen met een Tweet: je vertelde ons het insider-verhaal van het Evergreen-incident en waarom het daar vastzat.

Iedereen (elke media) vertelde hier een ander verhaal, maar we hoorden nog maar net de meest duidelijke uitleg van de gebeurtenissen van jullie zelf.

Een van onze luisteraars plaatste de volgende Tweet: Niemand wist of zei wat het schip aan boord had, nu zijn we er net achter gekomen, waarom alle media de waarheid verborgen hielden.

Je gaat onthullen wat er in de containers zit …

JA

Je onthult de reden waarom deze operatie is uitgevoerd.

Turkije in alliantie met Midden-Oosten

Je beweert ook dat Turkije ook heeft deelgenomen en een hand heeft gehad in deze operatie.

Wat je hier zegt, is dat Turkije een aandeel heeft gehad in deze operatie die een (grote) klap uitdeelde in het gezicht van het Globalisten Kapitaal. Kunt je ons binnenkort opnieuw informeren over deze kwestie?

Deze operatie werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal naties: Egypte, Qatar, Israël en Turkije werken allemaal samen.

Deze goederen zijn constant gemonitord.

Deze chemische goederen vergden 30 jaar aan investeringen en ontwikkeling. Ze waren niet iets dat je gemakkelijk of in korte tijd kunt produceren. Hoogst technologische materie.

Er waren producten om de klimaatkaart te dienen, ja.

Ja, die materialen, dat schip moest ze naar de relevante 5G-zenders vervoeren. Bij gebruik met die zenders zou dit enorme plagen veroorzaken.

Weet je waarom meneer Bill Gates dit nodig had en waarvoor hij het moest gebruiken?

Om de rundveehouderij te beëindigen en de veehouderij in het algemeen volledig te vernietigen.

EU en Biden

Kom op! Heb je er nooit aan gedacht waarom de voorzitter van de Europese Commissie en de voorzitter van de EU-Raad ineens naar Turkije moesten komen? En onlangs een lange vergadering van 2:45 uur met onze president hadden? Eigenlijk gisteren. Gisteren!

Waarom denk je dat dit is gebeurd? Dit zijn nu nationale geheimen en kunnen niet openlijk worden besproken, maar plotseling nodigde Biden Turkije uit voor de klimaatconferentie!

Nu zijn zij (dienaars van het Globalisten Kapitaal) een heel ander plaatje gaan schilderen.

Reden hiervoor is, in de laatste conferentie van de EU nam Biden ook deel, zoals je weet vanwege de plandemie doen ze teleconferenties, zoals je weet nemen alle EU-landen deel.

Al die EU regeringsleiders zwoeren trouw aan Biden. Met andere woorden: ze zwoeren hun trouw aan het Globalistische Kapitalistische Systeem.

Waarom vertel ik je dit zodat je kunt begrijpen wie met wie in oorlog is.

Ja, hier op deze foto kunt u al deze landen zien die deelnemen en trouw zijn aan Biden (d.w.z. het Globalisten Kapitaal)

Kaan Sariaydin
General Manager – Mavi Gazetem

De tweede akte van het Evergreen-theater

Een uittreksel van het originele artikel: “The Second Act of the Evengreen Theatre”

Door de geschiedenis heen is het Suezkanaal altijd een stukje geografie geweest vol politieke en commerciële intriges. De tweede fase van het Evergreen Incident was de herhaling van de geschiedenis.

Toen de Trump-regering haar plaats verliet aan die van Biden, verving een nieuw tijdperk van totaal wereldwijd kapitalistisch regime de nationalistische agenda van Trump. In plaats van zich te concentreren op de problemen van zijn eigen land, besloot de CEO van het Globalisten Kapitaal in de VS (Biden – red.) als eerste missie de problemen in het Midden-Oosten aan te pakken en wees hij naar Turkije als eerste doelwit.

Het door Amerika geadopteerde / niet-geregistreerde kind Israël begon plotseling zijn deel van Biden’s harde retoriek te ontvangen. Israël begon echter tijdens de Trump-regering een ander beleid te volgen. Israël bracht duidelijkheid en versterkte zijn beleid voor veel landen in het Midden-Oosten.

Israël is erin geslaagd invloed uit te oefenen op regeringen in landen als Oekraïne, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië; en is er zelfs volledig in geslaagd alle verschillende oppositiestemmen het zwijgen op te leggen, die mogelijk een dreiging zouden kunnen veroorzaken in de regeringen van elk land. Zoals u kunt begrijpen, had Israël al zijn stappen ondernomen voor het geval de dingen niet zouden lopen zoals verwacht en plan B wachtte al snel.

Israël besloot toen het zich buitengesloten voelde, vriendschap te sluiten met Turkije en Palestina als belangrijkste vijand te vervangen door de VS. Het aanvaardde een missie om al het Midden-Oosten beleid van de door Globalisten Kapitaal bestuurde VS te verslaan.

Vandaar dat Israël geheime informatie heeft gedeeld die nodig is om de VS te laten falen en samen te werken met alle oppositielanden van de VS. Zo slaagde Israël er in zeer korte tijd in, al het Amerikaanse beleid op zijn kop te zetten.

Dit is precies hoe het Evergreen-incident plaatsvond. Israël, Egypte, Turkije en Rusland voerden gezamenlijk deze succesvolle contra-operatie uit. Miljarden dollars werden dagelijks verloren en een voorwaardelijke borgtocht opgelegd!!! Ja, Evergreen is een voorwaardelijke borgtocht geweest! De VS werden zo in de hoek gedrukt dat als zij de clausules van de borgtocht negeren, ze een hoge prijs zou betalen.

De Suez-crisis:

 • Plots komt een gigantisch schip met volle lading vast te zitten in het zand.
 • Dagen gaan voorbij zonder een centimeter te bewegen.
 • Mysterieus genoeg kan een schip dat gemakkelijk vanuit de ruimte kan worden bestuurd, de oorzaak van het probleem niet vinden.
 • Elke dag worden miljarden dollars aan verliezen gemaakt.
 • Vreemd genoeg gebeurde dit op de een of andere manier net voor de klimaatconferentie in april.
 • Alles viel samen met de dollaroperatie in Turkije. Hoe bizar? Als gevolg van de Evergreen-operatie was de dollar nog maar 10 (Turkse) lira waard.

Het Evergreen-incident was een goed gecoördineerde inlichtingen-operatie. “Het is je gelukt om de rechterhand van aasgieren, meneer Biden, in de hoek te drukken! Nu heeft hij zijn wapens verzameld en heeft hij besloten de Zwarte Zee te bezoeken met het volgende excuus “We zijn hier tegen een mogelijke oorlog tussen Rusland en Oekraïne”. Zal zogenaamd Rusland raken, zogenaamd democratie en vrede brengen in Rusland. Ja, we weten het wel … Vietnam, Afghanistan, Irak …”

Je weet dat Evergreen een containerbedrijf is en Evergreen staat letterlijk voor “altijd groen’. Ja! Te groen voor zijn eigen bestwil! Het incident in het Suezkanaal is de moeilijkste klap die de globalistische macht ooit heeft gehad.

 • Allereerst, de EERSTE KLAP, de kwestie in het Midden-Oosten, de mondiale kapitalisten kunnen in deze regio niet langer doen wat ze willen, zoals in het verleden!
 • De TWEEDE KLAP, d.w.z. Covid-19, het eerste technologische wapen dat werd gebruikt, veroorzaakte een absoluut menselijk bloedbad, mensen werden afgeslacht met drugs en deze feiten zullen op een dag aan het licht komen! Dat zal gebeuren!
 • Toen de Kapitalistische Krachten op het punt stonden het Covid-19-theater te beëindigen, begon de tweede akte: het klimaatwapen. Het stond op het punt om in april op internationaal niveau geïntroduceerd te worden, maar is volledig onderuit gehaald in de (geheime) operatie Evergreen! Het plan was om de bodem van de aarde te vergiftigen met het radioactieve virus dat de afgelopen 30 jaar is ontwikkeld. Om vervolgens wereldwijd landen te dwingen om een bepaald landbouwbeleid te voeren en een sterke grip op de wereldmacht te krijgen. Ik ben bang dat het niet volgens plan is verlopen!
 • Volgende: KLAP in het gezicht van China. China, dat werd gecreëerd als een kleine wereldwijde kapitaalmacht!

Het beleid van het Globalisten Kapitaal om leningen te verstrekken aan landen — en vooral ontwikkelingslanden met de Chinese hand — werd ernstig onderbroken. Het Chinese model werd ontworpen als een alternatief voor het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Een vergelijkbaar model om ontwikkelingslanden in de schuldenval te laten trappen. Uiteraard met het doel om controle te houden over de respectievelijke regeringen door middel van harde kredietvoorwaarden, voornamelijk in het Midden-Oosten. Maar op de een of andere manier kwam de mini Evergreen van Global Powers in het nieuws met het vrachtwagenincident in China! Dit was zo’n belangrijke gebeurtenis die China zijn eigen tijdperk van chaos heeft doen ontstaan. We zullen waarschijnlijk de weerspiegeling hiervan zien, elke keer dat het Ever Given schip in een haven aanmeert en zijn lading over de hele wereld lost.

Evergreen, waarover voorlopig alleen nog maar rustig wordt gesproken, wordt in de toekomst een luid liedje! Geloof me! We hebben niet alleen de geplande devaluatie-operatie voorkomen, maar we hebben ook het devaluatiewoord in de geschiedenis begraven!

Kaan Sariaydin – General Manager
Mavi Gazetem

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Steun Ella Ster met Petje Af
.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle dialoog worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden. Het doel is om elkaar te informeren, niet om te ondermijnen. Wanneer er sprake is van (vermoedelijk) misbruik, kunnen we de toegang blokkeren.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

33 reacties

  • Misschien is het helemaal niet zo belangrijk of dit verhaal nu wel of niet klopt. Bewust wording van zieke kwade krachten is voor mij zelf het belangrijkste. Dat je ziet dat er tegen deze krachten wordt gestreden op een zeer hoog niveau ben ik erg dankbaar voor. Haal deze positieve krachten niet naar beneden de strijd is zwaar genoeg.

  • Had de video ook gezien, dit voor ik energetisch voelde dat wij allemaal aan een ramp ontsnapt zijn. Of dat expliciete deze ramp is kan ik niet garanderen maar wel heel toevallig. Als het zo is ben ik Turkije en andere landen dankbaar, vooral dat zij het op de mainstream media hebben laten zien.

 1. Ik vind het een heel onsamenhangend verhaal , slecht vertaald uit het Turks en voor mij héél ongeloofwaardig. Vooral de rol die het Turkije van de megalomaan Erdogan hierin speelt is voor mij ON-aannemelijk. Ik denk dat dit een afleidingsmanoevre is voor de op handen zijnde slachting die gaat beginnen in Oekraine en zich uit zal breiden over Europa en de rest van de wereld.

 2. Dat schip zou naar Rotterdam gaan ,ik begrijp dat we veel geluk hebben , anders was ons mooie landje verwoest, wat een misdadigers zijn dat.

  • daar is inderdaad een paar jaar terug een HAARP toestel gebouwd.De N…naar den haag op,(ringeland)En vtm heeft samen met andere media, een serie op poten gezet:”als de ijken breken”! Als kan dit eens opsnorren,ook werd een serie gemaakt “quarantaine van een stuk van antwerpen” ook de moeite. Vervolgens een serie “generatie x of zo”, ze zijn er nog niet in geslaagd de jeugd op te zetten tegen de ouderen!

 3. Peter van den Engel on

  Ook dit is weer Chinese propaganda door hackers uitgelokt.
  Waarbij het verhaal echter nu zo warrig geworden is, dat het op het komische af is.

  A Het is onmogelijk om de bodem of de atmosfeer op aarde met satellietstraling te veranderen. Wanneer dit mogelijk was, dan zou het voor gewenste klimaatverandering gebruikt worden.

  B Dat Bill Gates de hele vleesindustrie even kan veranderen met een paar schapenfarms (wat is het verschil? vlees is vlees) is te zot voor woorden.

  C De klimaat verandering agenda ligt allang op zijn achterste, omdar wetenschappelijk bewezen is dat de voorspelde gevolgen bij een verschil van 1 of 2 of 3 graden niet plaats kunnen vinden.
  Ook dit was propaganda om een nieuwe economie op te baseren. Van dit keer het westen, samen met goedgelovige ecologen die NGO’s aanvoeren.
  Maar waarvan het verhaal opgedroogd is: er is vrijwel geen wetenschapper meer die het serieus neemt: nog wel een na-ijlend politiek ritueel, omdat piltici anders toch niets te doen hbben en de indruk willen wekken dat ze ergens mee bezig zijn.

  D De Covid epidemie is inderdaad in een Chinees lab ontstaan waar voor het opwerken van het virus totdat het heel besmettelijk was, mensen gebruikt zijn: met instemming van de Chinezen. Nu ze er opeens achter zijn dat dit een internationaal schandaal voor ze betekent, wanneer het uitkomt, proberen ze ook hier weer te suggereren dat het allemaal de schuld van een plan van globalisten was.
  Wanneer dat zo was (de farmaceutiche industrie heeft inderdaad gemanipuleerd en is daarmee onbetrouwbaar geworden; behalve dat de gevolgen er niet waren en de vaccins dus vrijwel zinloos zijn) maar dan hebben de Chinezen (als Dr. Mengele 0.2) daar blind aan meegewerkt.

  Propaganda campagne op alle fronten gefaald 😉

 4. Hm….ik vind het niet echt geloofwaardig. Ik kan de Israëlische regering niet echt als redder zien als je kijkt hoe ze met hun eigen bevolking omspringen rond het Pfizer vaccin.
  Het gonst van geruchten. Ook verhalen gelezen over de navy seals die het schip hebben betreden en daar containers vol met kinderen hebben gevonden. Dus het hele trafficking verhaal. O ja, en er zou ook een nucleair wapen aan boord zijn geweest als safety switch voor het geval de kinder lading ontdekt zou worden. Ook onschadelijk gemaakt. Veel geruchten, weinig bewijs. Ik lees het maar neem het nog niet voor waar aan.

  • Ik ben t helemaal met je eens, Ik zou ook wel graag willen weten wat er nu echt gebeurd is. Jensen liet de vaarroute van t schip zien, in het sueskanaal dus, en dat was duidelijk de tekening van een penis met de balzak om t maar netjes te zeggen. Een soort van opgestoken middelvinger dus….

  • Dank je wel Ella!!
   Na het zien van deze Turkse uitzending had ik echt vertaling nodig. Dank daarvoor!!
   Ik begrijp nu dat waar ik mij al veel te lang op blindstaar, (Satanisch misbruik/adrenochroom) niet de sleutel was voor dit schip.
   Dit is echt major!!! Ik geloof dat de gebeurtenis met dit schip de wereld heeft behoed voor de ondergang..
   Een ieder die rept over gebrek aan geloofwaardigheid is niet op de hoogte van de oorlog waarin wij ons bevinden.
   We winnen!!!!!

 5. Ik betwijfel of het kwaad aanvankelijk de plandemie wilde beëindigen. Ik vermoed dat zij de nieuwe klimaatramp wilden (nog altijd willen) gebruiken om het vaccinatieproces te versnellen. Wij hebben de beschikking over voedsel. Je ontvangt een basisinkomen, daarmee kun je ons GMO-voedsel bekostigen mits je gevaccineerd bent.

 6. Pingback: fake-nieuws of werkelijkheid? | voorzieners

  • hoi corry dat kun je aanvinken op t moment dat je een reactie plaatst 😉

 7. Stuur mij een Ismail als er nieuwe berichten zijn

  Dit is geen dubbele reactie want ik krijg nog steeds geen nieuwe berichten vandaar dit nieuwe verzoek

 8. Ik geloof het!! Er is veel misleiding in de wereld, maar wat wel echt is is dat er kwaad spel in zit! Hoe kan het dat meneer Rutte en meneer de Jonge de coronaversoepeling per week bekijken? Nee geen coronacijfers. Ik zie ze (vrienden, buren, collega’s , AH winkeliers enz) nog niet in bosjes om me heen vallen

 9. Andrea Steinhart on

  Of het hele verhaal klopt, weet ik niet.
  Het 1e wat ik mij afvraag is, is de vertaling 100% correct? Wellicht kan een Turks sprekend medemens die tevens goed is in Engels daar iets over zeggen?
  Turkije heeft ooit ook een uitzending gedaan over adrenichrome. In mijn beleving klopte die aardig.
  Ik ben mij bewust dat geen enkele mens 100% de duistere praktijken 100% juist kan ontrafelen maar een richting waarin je kijken moet, is kan echt zeker kloppen. Samen puzzelen we de waarheid boven tafel tot het moment van exposure.
  Voor mij is het belangrijk dat dit soort berichten mensen tot nadenken aanzet en daarom heel zinvol is.

  Ook zie ik dat de globalistische agenda om totale controle te krijgen over de mensheid in no time uitgerold wordt. Als je helderheid hebt over die agenda en met welke tools zij , de elite, dit uitrollen, zie je ook dat zij alles maar dan ook alles inzetten om de macht in handen te willen houden. De maatregelen om de griep en het daarmee gespenpeerde belastinggeld (ons geld) is het ultieme bewijs dat velen handlangers hun hart & ziel verkocht hebben aan duistere krachten.

  Mensen die een natuurlijke verbinding hebben met hun hart en ziel kunnen bijna niet inzien dat er zoveel gekte en duisternis kan zijn.

 10. Ik wil graag gebruik maken van de e-mail service om nieuwe berichten te ontvangen. hartelijk dank!

 11. De wereld is door en door verrot. Het midden oosten en Afrika en China nog meer landen op de wereld zijn het grote kwaad. En er zijn te veel mensen op de wereld dus die moeten ze kapot maken dat is hun plan. Laat ik maar zeggen het een grote tieves bende.

 12. Gevraagd wordt naar een website. Die heb ik inderdaad als advocaat in Curacao. Maar ik ben er nog steeds niet aantoegekomen om de site in te vullen…

 13. Mijn Overtuiging is dat wij allemaal, over de hele wereld enorm voorgelogen worden . Ikzelf ben er van Overtuigd dat de DUISTERTEN en de Elites” ten val komen. Het LICHT zal zegevieren. WIJ zijn de NieuweWereld mensen en wij nemenem onze macht in eigen beheer. Ik wil LEVEN en geen spuit in mijn lichaam! LEVEN zoals het bedoeld is door het Universum en goddelijke Leven! Dat is de menselijke maat!