De arrestatie van Huig Plug heeft alles te maken met de zaak Lisa, zegt Marlies van Muiswinkel, de moeder van Lisa. Volgens haar is Huig Plug met “een smoes” opgepakt. Zelf zegt hij “Er wordt mij een kunstje geflikt”. Uit protest tegen zijn arrestatie is hij in hongerstaking gegaan.

Huig Plug is een klokkenluider binnen Justitie die misstanden in het gevangeniswezen aan de kaak stelde, onder andere over de veiligheid en angstcultuur. Hij bracht fraude en corruptie aan het licht over het gevangenisziekenhuis waar hij jaren werkte. Dit leidde uiteindelijk tot een onwerkbare werkrelatie en als gevolg kreeg Huig Plug eervol ontslag.

“Ze hebben gefraudeerd over een eigen gevangenis ziekenhuis. Er zijn doden en gewonden gevallen op het Scheveningse gevangenisterrein. Er is gefraudeerd met de verslagen.”

Huig Plug

Erkende klokkenluider van Justitie

Dat was eveneens het begin van zijn publieke rol als klokkenluider om de misstanden binnen Justitie naar buiten te brengen. Via zijn (inmiddels opgeheven) Twitter-account @TruthHitsEvery1 en later via het account @PlugHuig onthulde hij talloze wonderlijke zaken. Hij was met grote regelmaat op het Binnenhof te zien, om daar zijn zaak onder de aandacht te brengen. Zijn verzoeken om over zijn dossier onder ede te worden gehoord (door de Tweede Kamer of door een rechtbank) zijn stelselmatig genegeerd.

Klaarblijkelijk beschikt hij over een schat aan informatie en documenten, waar tal van corrupte bewindslieden niet bepaald op zitten te wachten. Zo publiceerde hij jaren geleden een uitgelekte brief van Rob van den Heuvel, de voorzitter van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, waarin stond dat er een strafrechtelijk onderzoek naar Joris Demmink zou moeten plaatsvinden. Van den Heuvel verongelukte enige tijd later tijdens een mysterieus roeiongeluk.

Zaak Lisa

Later mengde Huig Plug zich in de zaak Lisa, die als kind slachtoffer van ritueel misbruik was geweest binnen een netwerk van hooggeplaatste figuren. Justitie heeft de zaak nooit grondig onderzocht. De zaak Lisa kreeg na de uitzendingen van het VPRO-programma Argos veel aandacht en leidde zelfs tot Kamervragen en het verzoek om een onderzoekscommissie naar sadistisch ritueel misbruik in te stellen. Daar is controverse over omdat Justitie de controle heeft over dit onderzoek terwijl topambtenaren binnen dit departement door slachtoffers als daders worden aangewezen. Huig Plug had veelvuldig contact met Marlies van Muiswinkel, de moeder van het meisje en Lisa zelf. Hij is zelfs door Lisa gemachtigd om haar woordvoerder te zijn.

Indringende tekeningen en schilderijen van slachtoffers uit het dossier van Lisa. Bovenstaande tekeningen zijn van slachtoffer nr. 33 en nr. 45.

Kort geding om mond te snoeren

Toen Lisa door een van de vermeende daders uit het netwerk nog steeds werd lastig gevallen en met regelmaat Nijntje-kaarten ontving, ging Huig Plug verhaal halen en in de buurt roeptoeteren dat er een pedofiel in de straat zou wonen. Landsadvocaat Sikke Kingma van het advocatenkantoor Pels Rijcken spande een kort geding aan, met als doel om Plug de mond te snoeren. De zitting op 7 oktober 2021 vond achter gesloten deuren plaats, waarop Huig Plug en Marlies van Muiswinkel boos de rechtszaal zijn uitgelopen om vervolgens en public en voor de camera dossierstukken te delen. Uiteindelijk werd hij veroordeeld tot een straatverbod en gesommeerd om alle beschuldigingen te staken en offline te halen op straffe van een dwangsom.

De beruchte tweet, die veelvuldig gedeeld is en eerder geen aanleiding was tot aanhouding.

Huig Plug was van plan om tegen dit vonnis in hoger beroep te gaan, maar dat liep allemaal heel anders. Wat Huig Plug tot vrijdagmiddag 12 november niet wist, was dat er (waarschijnlijk al op 2 november) door Mark Rutte en Hugo de Jonge aangifte was gedaan van bedreiging en opruiing, vanwege het re-tweeten van een satirische tweet die in het afgelopen jaar door anderen al veelvuldig op social media was gedeeld. De aangifteprocedure is gedaan door Jan Ketting, hij is hoofd beveiliging van Algemene Zaken.

Bekend gezicht op het Binnenhof

Ondertussen weerhield de dwangsom Huig Plug er niet van om te blijven strijden voor het enorme onrecht wat hem, maar vooral Lisa, haar familie en andere slachtoffers is aangedaan. Hij bleef een vaste bezoeker van het Binnenhof samen met zijn vaste cameraman, waar hij met een grap en een steek onder water zijn zaak bij bewindslieden onder de aandacht bracht. Hij was daar een bekend gezicht en er zijn vele video’s die getuigen dat men ontspannen op zijn aanwezigheid reageerde. Neem bijvoorbeeld de video van 15 oktober 2021 toen hij de premier benaderde,  of de video waarop Huig Plug de tas van het World Economic Forum aanwees die Mark Rutte droeg.

Huig Plug en Marlies van Muiswinkel delen “cadeautjes van Lisa” uit. De feestelijke pakketjes zijn bedoeld voor: koning Willem-Alexander, minister-president Mark Rutte, Tom de Graaf hoofd van de Raad van Staten en Piet-Hein Donner van de Carnegie Stichting van het Vredespaleis — en bevatten het dossier van Lisa. Op 22 oktober overhandigde Huig Plug het cadeau voor Mark Rutte aan de postkamer van Algemene Zaken. Zie video.

Ook op 12 november 2021 reageerde Mark Rutte heel ontspannen toen Huig Plug hem op straat benaderde. Ze spraken elkaar kort en gemoedelijk. De minister-president liep zonder beveiliging en uit niets bleek dat Huig Plug een bedreiging zou zijn. Hij vertelde de premier dat hij geen advocaat kon vinden. Mark Rutte antwoordde dat hij niets voor hem kon doen. Het “cadeautje (dossier) van Lisa” had hij inmiddels wel al ontvangen.

Huig Plug blijft vast zitten

Huig Plug werd later die dag aangehouden en zit sinds die tijd vast. Er is geen hoger beroep ingesteld tegen het eerdere vonnis en dwangsom. Ondertussen is er beslag gelegd op zijn bankrekening en huis, dat binnenkort geveild gaat worden. Hij wordt niet op borgtocht vrijgelaten om de afhandeling rond zijn huis te kunnen regelen. Uit het telefoonverslag met Huig Plug: “Ik wil naar buiten om zaken te kunnen regelen. Nu ben ik helemaal onthand. Op dit moment zit ik 21,5 uur achter de deur. Ik ben drie kilo afgevallen. Ik eet geen vast voedsel meer, dat is uit protest, want er wordt mij een kunstje geflikt.”

Aanhouding direct te maken met zaak Lisa

De recente arrestatie lijkt direct verband te houden met de zaak Lisa. Dit concludeert Marlies van Muiswinkel aangezien de landsadvocaat Sikke Kingma (van advocatenkantoor Pels Rijcken en direct betrokken bij de zaak Lisa) contact heeft met zowel de tegenpartij als de advocaat die Plug verdedigt. Over de aanhouding van Huig Plug zegt ze “het is gewoon flauwekul” en “Op deze manier wil men voorkomen dat het kindermisbruik naar buiten komt.”

Huig Plug is verschillende keren overgeplaatst, terwijl hij volgens het reglement (omtrent de coronaregels) in quarantaine zou moeten blijven. Hij is uit protest tegen zijn arrestatie in hongerstaking gegaan en heeft last van hartkloppingen. De gevangenisarts is bij hem geweest, maar hij wordt — in strijd met regels — niet overgeplaatst naar het gevangenisziekenhuis. De ironie is dat hij juist een klokkenluider was van fraude binnen dit gevangenisziekenhuis.

Klokkenluiders zijn ‘vogelvrij’

Huig Plug was een ‘luis in de pels van het Rijck’ en moet daar nu een hoge prijs voor betalen. Bewindslieden pochen voor de camera dat ze het belangrijk vinden dat klokkenluiders beschermd worden, de praktijk laat echter een heel ander beleid zien. Klokkenluiders blijken vogelvrij te zijn en met een “smoes’” opgepakt te kunnen worden. Voor bedreiging geldt normaal gesproken een geldboete van 250-500 euro.

Op woensdag 24 november aanstaande is er een zitting, die wederom achter gesloten deuren plaatsvindt. In een persbericht: “Na de gesloten deuren van het Kort Geding, het geblokkeerde Hoger Beroep wordt dit dus de derde keer dat Plug niet in een volledig openbare rechtszitting gehoord mag worden.”

Er is een Go-Fund-Me actie gestart om vliegtuigjes te kunnen huren die een ‘Free Huig Plug’-banner voortslepen. Die moeten zaterdag 20 november de lucht in gaan.

> Volg Ella Ster nu ook op Telegram: https://t.me/ella_ster

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Steun Ella Ster met Petje Af
Share.

About Author