De overheid, politie en de rechterlijke macht lijken zich steeds minder aan te trekken van de Nederlandse wet en internationale verdragen. In tijden dat onze grondrechten met voeten worden getreden is het daarom van groot belang dat we onze juridische weerbaarheid vergroten. De juristen van Viruswaarheid geven diverse cursussen om onze kennis van het recht te vergroten.

Grondrechten en mensenrechten

De afgelopen twee jaar leven we onder het juk van de ‘tijdelijke’ Covid-19 spoedwet. Er zijn door het kabinet allerlei regels en beleidsmaatregelen bedacht, waarvan veel mensen zich afvragen of dat juridisch wel zomaar kan. Denk bijvoorbeeld aan de mondkapjesplicht. Kan een overheid, werkgever of zorgverlener eisen dat je een PCR-test moet doen, of je verplicht om je te laten vaccineren?

Ook andere vragen komen tijdens de cursus aan bod. Wanneer mag de overheid eigenlijk een noodwet instellen en aan welke eisen moet men dan voldoen? Wat is proportionaliteit en subsidiariteit? Welke wetten beschermen de lichamelijke integriteit? Wanneer kan men naar het Internationaal Strafhof in Den Haag stappen?

De basiscursus Grond- en Mensenrechten geeft een beter inzicht wat de wettelijke kaders zijn, welke wetten en internationale verdragen ons beschermen en waar de overheid deze rechten schendt. Mr. Maria-Louise Genet geeft een goed overzicht hoe ons rechtssysteem in de basis in elkaar zit, zoals het verschil tussen de Grondwet, Nederlandse wet, internationale verdragen, en de Europese en Universele rechten van de mens en het kind.

Juist omdat deze vragen zo actueel zijn en er voor veel mensen nogal wat op het spel staat, is deze basiscursus ontzettend boeiend. Je hoeft geen bijzondere kennis te hebben om deze cursus te kunnen volgen, het wordt allemaal heel helder uitgelegd. Wel is het van belang om te beschikken over de twee wettenbundels van het publiek- en privaatrecht.

Demonstratierecht en politie-interventies

In de wet staat dat de politie demonstranten moet beschermen in het uitoefenen van hun recht. Demonstreren hoort immers bij een democratie en is een legaal middel om uiting te geven aan een politieke mening. Ook als deze mening afwijkt van het regeringsstandpunt. Dat het in de praktijk vaak heel anders gaat blijkt uit de vele verslagen van buitensporig politiegeweld, het door de politie ophouden (gijzelen) van demonstranten en aanhoudingen van vreedzame demonstranten.

Wat zijn je rechten en plichten wanneer je wordt aangehouden? Wanneer maakt de politie misbruik van bevoegdheden? Wat is verstandig om wel of niet te doen wanneer je aangehouden bent? Mr. Hanno Wisse en mr. Jacob van der Veer geven veel praktische tips en praktijkvoorbeelden in deel 1 en kennis over de wetten en hun toepassing in de praktijk in deel 2. De basiscursus Politie-interventies (deel1) hangt nauw samen met de cursus Demonstratierecht (deel 2).

In deel 2 is ruim aandacht voor het grondrecht op vrije demonstratie. Wanneer, waar en hoe mag je demonstreren? Moet je een demonstratie altijd aanmelden bij de burgemeester? Onder welke strikte voorwaarde mag de burgemeester een demonstratie verbieden, beperken of beëindigen? Mag de burgemeester in dat besluit een politieke voorkeur laten blijken?

Deze vragen zeer actueel en komen in de cursus aan bod. De cursus is ook aan te raden voor burgemeesters, rechters en politiechefs, want uit de praktijk blijkt dat hun kennis over het recht is verstoft en een opfriscursus vergt.

Er is bij alle cursussen ook ruim de gelegenheid om informatie, kennis en ervaringen uit te delen met de andere cursisten.

Algemene Juridische Avond (Q&A)

 • Woensdag 16 maart 2022, 19.00- 21.30 uur
 • Locatie: Sociëteit Weltschmerz (Schiphol-Rijk)
 • Meer informatie en aanmelden op Luister vrij bij mij
 • Kosten: € 25

Korte cursus “Grond- en Mensenrechten”

 • Vrijdag 4 maart 2022, 13.00-17.00 uur
 • Locatie: Sociëteit Weltschmerz (Schiphol-Rijk)
 • Aanschaf van wettenbundels (liefst van Kluwer) is noodzakelijk.
 • Aanmelden via mail, graag je telefoonnummer vermelden
 • Kosten: € 55,00, inclusief een hand-out ‘Hoe wordt ik mijn eigen jurist?’, de grondrechtenmatrix en consumpties.

Korte cursus Politie Interventies (deel 1)

 • Dinsdag 22 februari 2022, 19:00-22:00 uur
 • Locatie: in omgeving van Utrecht
 • Kosten: € 30,00 per deel (of € 55,00 als combi-ticket voor deel 1 & 2).
 • Aanmelden via mail, graag je telefoonnummer vermelden

Korte cursus Demonstratierecht (deel 2)

 • Dinsdag 1 maart 2022, 19:00-22:00 uur
 • Locatie: in omgeving van Utrecht
 • Kosten: € 30,00 per deel (of € 55,00 als combi-ticket voor deel 1 & 2).
 • Aanmelden via mail, graag je telefoonnummer vermelden

> Meer informatie en nieuwe data vind je in de nieuwsbrief van Viruswaarheid.

Share.

About Author