Naarmate de demonstraties in Canada langer aanhouden, wordt de druk om te zwichten voor de eisen van de truckers steeds groter. De demonstratie in Ottawa is beëindigd. De steun voor Trudeau is tanende. Het volk is klaar met Trudeaus beleid en wil opheffing van de maatregelen. Dit gaat om een cruciale beslissing die de hele wereld zal beïnvloeden. Dit is niet alleen een strijd om Canada, het is een strijd om de wereld.

In tegenstelling tot hetgeen de mainstreammedia berichten staat het merendeel van de bevolking achter de demonstranten. Volgens de Canadese onderzoeksjournaliste Amazing Polly staat twee derde van de bevolking achter de truckers.

Premier Justin Trudeau heeft de grip op het land verloren en slechts 16% van de bevolking steunt zijn beleid, volgens Candice Malcolm, journaliste van True North. Trudeau laat zich nauwelijks in het openbaar zien en de enkele keer dat hij weer in het Canadese parlement verscheen kreeg hij veel weerstand, waarbij parlementsleden hem zelfs op ongekende wijze toeschreeuwden.

Invloed van het World Economic Forum

Toch is het niet aan Trudeau zelf om te kiezen af te treden of aan te blijven. Dat is de beslissing van de World Economic Forum (WEF). Deze cruciale beslissing heeft betrekking op de rest van de wereld. Dit is een internationale strijd tussen de Young Global Leaders van het WEF en de wereldbevolking.

Wanneer Trudeau vertrekt zou dat wel eens de eerste dominosteen van corruptie kunnen zijn die valt. Als deze valt, faalt het hele plan van het WEF, want ook andere corrupte WEF-marionetten zullen als dominostenen vallen en gedwongen zijn hun machtspositie op te geven. Het WEF kan het zich niet veroorloven dat Trudeau aftreedt. Als hij valt, vallen Australië, Nieuw-Zeeland, het Biden regime in de VS … en Europa en de rest van de wereld zullen volgen.

Men zou gek zijn om van Canada niet het voorbeeld te maken door stand te houden. Dat geldt voor beide partijen. Het is een onverwachte kans. Waarschijnlijk een kans die niet meer zal komen.

De macht van het volk

De truckers zijn als het ware het volksleger van de wereldbevolking. Wie anders kunnen zo snel hun positie innemen om het op te nemen tegen de Young Global leaders van World Economic Forum? Met zwaar materieel dat de ME niet zomaar aan de kant kan schuiven. Het is een volksleger dat in elk land gemobiliseerd kan worden. Iedereen kan aanhaken en hen steunen. Ze vertegenwoordigen de macht van het volk.

Een groot deel van het handhavingsapparaat, nu nog grotendeels in dienst om de globalistische tirannie te beschermen, zal van kamp veranderen en aansluiten bij de truckers, als zij ondanks de tegenslag in Ottawa alsnog slagen in hun doelstelling. Dat is waarom deze volksbeweging zo krachtig is.

De truckers kunnen uiteindelijk winnen, maar het vergt wel alle steun van de bevolking. Het is een unieke kans, een mogelijkheid waar ze maar korte tijd over zullen beschikken. Hoe langer ze volhouden en opnieuw kunnen mobiliseren, hoe groter de politieke druk om uit de impasse te komen.

Premier Trudeau negeert mening van het volk

In een goed werkende democratie zou het eigenlijk volstrekt logisch zijn dat de regering gehoor geeft aan de wensen van de demonstranten, die breed gedragen worden door het volk. Het WEF zal zich echter niet zomaar gewonnen geven, uit angst dat ze verpletterd zullen worden door een wereldwijde beweging.

De coronamaatregelen intrekken is één ding, maar als de mensen massaal ontwaken en beseffen wat de werkelijke plannen van de Great Reset zijn en de waarheid omtrent de vaccins ontdekken, dan zal de volkswoede pas echt uitbreken. Degene die de WEF-agenda hebben gesteund en daarmee in feite volksverraad hebben gepleegd, zullen zich vogelvrij voelen.

Er staat voor beide kampen te veel op het spel. Mensen onderschatten misschien nog het belang van de demonstraties in Canada, met name in Ottawa — en wat het voor de rest van de wereld betekent. Aan de andere kant onderschatten mensen wellicht ook de moeilijkheidsgraad om Trudeau te kunnen overwinnen. Hij kan beschikken over een arsenaal aan machtsmiddelen en medewerking van invloedrijke organisaties, zoals de banken.

Er staat veel op het spel

Trudeau en zijn WEF-vrienden kunnen zich niet veroorloven te verliezen. Tegelijkertijd kan de wereldbevolking zich niet veroorloven in Canada te verliezen. Als ze deze strijd verliezen, zou dat wel eens de laatste slag kunnen zijn waarbij ze een kans maakten.

Dat is waarom de Canadese regering gewelddadige en steeds extremere middelen inzet om de demonstranten te verslaan. Dit gaat niet over de eerbiediging van een democratisch demonstratierecht. Of de discussie of het hier gaat om een vreedzame demonstratie of een onrechtmatige bezetting. Er hangt simpelweg te veel vanaf voor het WEF en hun marionetten.

Het WEF heeft decennia lang toegewerkt naar het moment om het eeuwenoude plan van tirannie te implementeren. Ze zullen slechts inschikken wanneer ze zwakker blijken te zijn dan het ‘volksleger’ van truckers en andere demonstranten.

Politiek geen oplossing voor politieke problemen

Uiteindelijk ligt de macht bij het volk, maar dan is het wel noodzaak dat het merendeel dit ook gaat beseffen. We hebben nu nog de kans, te kiezen niet langer mee te werken aan de controlemaatregelen, die na de tijdelijke versoepeling in de lente en zomer, alleen maar nóg strenger zullen zijn.

Om die reden zou het beter zijn als demonstranten zich minder zouden richten op de politiek, om vanuit die hoek een oplossing te verwachten. De makers van de tirannie zullen niet zwichten voor aanhoudende vreedzame demonstraties, zelfs niet als er miljoenen mensen de straat op gaan. Ze zullen slechts het tempo en de wijze van implementatie aanpassen.

Toch gaat er een enorme kracht uit van massademonstraties. Zeker als de demonstranten zoveel steun uit de bevolking krijgen. Het verbroedert. Het geeft hoop en kracht. Het verandert het collectieve bewustzijn. Dat is niet in het belang van het WEF.

Dat betekent dat het WEF snel moet optreden om de demonstranten te breken voordat deze beweging te groot en te sterk wordt. Daarom zien we nu dat de Canadese overheid vergaande middelen inzet om de demonstranten te verpletteren.

Dit gaat niet over Trudeau, over Canada, of vaccinatieplicht in het algemeen. Dit gaat om onze toekomst en of het WEF wel of niet zal slagen om hun plan voor de Great Reset te volbrengen.

> Lees ook het vervolg: Canada gebruikt steeds extremere middelen om de demonstranten te verslaan

> Volg Ella Ster nu ook op Telegram: https://t.me/ella_ster

Ella Ster* | Bron: ellaster.nl  |  Dit artikel is geïnspireerd op een publicatie op forbiddenknowledgetv.net.

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Headerbeeld: Benoit Daoust / Shutterstock.com
Steun Ella Ster met Petje Af
Share.

About Author

Comments are closed.