De monumenten op het Gizeh-plateau zijn omhuld door talloze mysteries. In de geschiedenisboeken staat dat de piramides zijn gebouwd door een van de eerste beschavingen op aarde, zo’n 4500 jaar geleden. Maar veel zaken met betrekking tot de piramides stroken niet met de officiële geschiedenis. Zouden de piramides gebouwd kunnen zijn door een veel oudere beschaving die verloren is gegaan? Hebben de piramides niet een heel ander doel gediend, dan te fungeren als graftombes? 

Graftombes zonder lijken

Egyptologen houden halsstarrig vol dat de piramides zijn gebouwd om als gigantische graftombes te fungeren. Deze claim is op zijn minst twijfelachtig, want er zijn nergens in de piramides mummies gevonden.

Sarcofaag in Koningskamer Grote Piramide.

Wel zijn er sarcofagen in de piramides gevonden, zoals de gepolijste granieten sarcofaag in de Koningskamer van de Khafre Piramide (de tweede piramide van Gizeh). Maar alle sarcofagen in de drie piramides van Gizeh werden leeg aangetroffen.

Egyptologen beweren dat de mummies er voorheen wel waren en door grafrovers zijn gestolen. Caliph Al-Ma’mun, de gouverneur van Caïro in de 19e eeuw, was uiteindelijk degene die als eerste de Koningskamer in de Grote Piramide wist binnen te dringen. Uit zijn verslag blijkt dat anderen nooit eerder voorbij de ingang van de opwaartse schacht konden komen. Graham Hancock schrijft in zijn boek The Fingerprints of the Gods: “Aangezien voorgaande schatrovers niet eerder zover konden doordringen, moet het interieur van de piramide nog onaangetast terrein zijn geweest.” Caliph Al-Ma’mun trof een lege ruimte aan met ‘slechts’ de gapende leegte van de granieten sarcofaag. (1)

Zeeschepen in de woestijn

Naast de Grote Piramide van Gizeh zijn twee geulen aangetroffen. In de ene geul lag een schip van 30 meter, begraven onder het woestijnzand en in de andere lag een zeewaardig schip van 43 meter in lengte. Dit schip is gemaakt van cederhout en minstens 4500 jaar oud. Het is nog steeds in perfecte conditie en te zien in het Bootmuseum in Egypte.

Autoriteiten op het gebied van scheepsbouw achten deze piramide-boot veel zeewaardiger, dan welk schip uit de tijd van Columbus dan ook. De experts zijn het er tevens over eens dat het gevonden schip het resultaat is van een lange traditie van scheepsbouwers, met ervaring om op open zee te zeilen. Volgens de Egyptologen zijn de schepen die naast de zijn piramide begraven slechts een relikwie. De vaartuigen zouden de symbolische functie hebben de ziel van de gestorven koning naar het hiernamaals te brengen. (2)

Zeewaardig schip gevonden in een geul naast de piramide.

Een andere verklaring voor de geulen en aangetroffen schepen kan zijn dat deze zijn gebouwd toen de Gizeh-woestijn een waterrijk gebied was en de geulen uitmondden op de Nijl. In dat geval zijn de piramides veel ouder dan 4500 jaar en gebouwd toen er in het Gizeh-plateau een ander klimaat heerste. Aangezien de piramides zelf nooit met zekerheid zijn gedateerd, is dit zeker mogelijk. De schepen zijn hoe dan ook gebouwd door een geavanceerde beschaving. Wellicht was deze antieke beschaving een zeevarend volk, dat de wereld bevoer. Waarom zou men anders moeite doen om een solide, zeewaardig schip te bouwen dat enkel een symbolische functie had in een begravenisritueel?

Exacte positionering in de windrichtingen

Zelfs met het gebruik van hedendaagse instrumenten zoals kompas, waterpas en digitale meetinstrumenten is het zo goed als onmogelijk om grote constructies precies uit te lijnen met het noorden (of een andere windrichting). Toch is dit precies wat er wél met de bouw van de piramides is bereikt.

De noordelijke zijde van de Grote Piramide lijnt bijna exact met het ware noorden, de oostelijke kant met het ware oosten, de westelijke kant met het ware westen en het zuiden met het ware zuiden. De afwijking ten opzichte van de exacte windrichtingen is 0,015 procent. Volgens architecten en ingenieurs is de noodzaak voor een dergelijke precisie nauwelijks te begrijpen. Want zelfs als de basis van het monument zo’n twee a drie graden (een afwijking van 1 procent) van de ware windrichtingen zou afwijken, zou dit verschil met het blote oog niet kunnen worden waargenomen.

De exacte positie in de richting van de windrichtingen impliceert dat de bouwers van de piramide zeer vaardig, geïnformeerd en bekwaam warren, met toegang tot uitstekende landmeetapperatuur. Ook de lengte van de vier zijden van de basis van de piramide is nagenoeg gelijk, met minuscule afwijkingen die velen malen kleiner zijn dan de tolerantie in hedendaagse bouwwerken. De hoeken van de piramide zijn vrijwel exact haaks. Wetenschappers hebben nooit een overtuigende verklaring gevonden, waarom de piramidebouwers consequent zo’n hoge standaard in precisie in acht namen.

Zo’n nauwkeurige bouwtechniek kon zich alleen ontwikkelen na duizenden jaren van experimenteren en ervaring. Er is geen bewijs dat zo’n proces ooit in Egypte plaatsvond. De Grote Piramide en de andere piramides in Gizeh lijken uit een ‘zwart gat’ in de architectonische geschiedenis te zijn gekomen. (2)

Graham Hancock verwerpt de theorie dat de piramides van Gizeh met behulp van hellingen zijn gebouwd door slaven. Vooral de grote precisie waarmee de gigantische bouwwerken zijn geconstrueerd, sluit dit uit. De reden van deze precisie is nog steeds een mysterie. De afmetingen van de Gizeh-piramides hebben zelfs een relatie met de afmetingen van de aarde zelf.

Loodzware steenblokken

Normaal gesproken bevinden de grootste en zwaarste stenen zich onderaan een bouwwerk en de kleinere stenen bovenaan. Bij de Grote Piramide is dit precies andersom. Vanaf de 35e trede, zijn de steenblokken groter dan onderin de structuur. Ze wegen zo’n 10 tot 15 ton per stuk. Deze monolieten van ruim 10.000 kilo zijn uit leisteen gehakt en meer dan 30 meter naar boven gesleept, om daar precies in de juiste positie te worden geplaatst. (3)

De reuzachtige stenen waarmee de Grote Piramide is gebouwd blokken wegen soms wel 10.000 to 15.000 kilo.

In de tweede piramide van Gizeh zijn zelfs monolieten gebruikt van 6 x 1,8 meter, die volgens historicus Graham Hancock zo’n 200 ton per stuk zouden wegen (dat is 200.000 kilo). Hoe hebben de bouwers van de monumenten in de Tempelvallei dergelijke kolossale stenen zó hoog kunnen optillen? (1)

Graham Hancock schrijft in 1996: “Op dit moment zijn er slechts twee grondgebonden kranen ter wereld, die blokken van die omvang kunnen tillen.” (…) “De kraan vergt een tegenwicht van minimaal 160 ton om te voorkomen dat hij omvalt. De voorbereidingstijd van één enkele takeling vergt ongeveer zes weken en vraagt om de vaardigheden van een gespecialiseerd team van wel 20 mensen.” (1)

Toch accepteren we collectief nog steeds de ongeloofwaardige theorie dat dergelijke monolieten met touwen, mankracht en houten rollen over een aarden helling zijn gesleept. Om een stabiele helling te maken en te voorkomen dat deze bezwijkt onder het gewicht, moet hij zijn gebaseerd op een geleidelijke toename. De stenen konden enkel over een niet-steile helling naar boven worden gesleept en dit zou dan een helling van anderhalve kilometer moeten zijn geweest. Er wordt aangenomen dat er meerdere hellingen aan de verschillende zijdes op hetzelfde moment in gebruik waren. Dat is qua volume meer dan drie keer zoveel als de piramide zelf.

De ‘onmogelijke’ precisie van de bouw

Er zijn verschillende redenen om de theorie over de toepassing van hellingen te verwerpen. Ook omdat in dat geval de piramide door gigantische hellingen zou moeten zijn omgeven. Deze hadden het zicht op de bouw volledig weggenomen. Onder die omstandigheid was het onmogelijk geweest om de piramide onder exacte hoeken te kunnen bouwen.

Dekstenen van de Menkaure-piramide.

Wanneer men in slechts één laag afwijkt van deze hoek, leidt dit tot een substantieel verkeerde uitlijning van de schuine hoeken. Het gebruik van hellingen is dan ook alles behalve aannemelijk, ondanks dat deze claim halsstarrig door Egyptologen wordt volgehouden.

Oorspronkelijk was de piramide bedekt met gepolijste leisteen en granieten dekstenen. Met de aardbeving van 1301 kwam de meerderheid van deze dekstenen los en ging verloren. Hier en daar zijn er nog wat van deze dekstenen aan de onderkant van de piramide te vinden. Archeoloog Flinders Petrie deed hier nauwgezet onderzoek naar. Hij ontdekte dat ze dermate zorgvuldig werden geplaatst, dat ze nagenoeg precies op elkaar aansloten en de ruimte tussen de stenen zo klein was als een kwart millimeter. Het was zelfs onmogelijk om een zakmes tussen de naden te steken. Hij omschreef de dekstenen als precisiewerk, uitgevoerd door de beste opticiens, op een schaal van hectaren. (3)

De diamanten zaag die nooit in het oude Egypte is aangetroffen

De sarcofaag in de Koningskamer van de Grote Piramide laat een ambachtsniveau zien, zoals we zelfs in ons tijdperk van geavanceerde bewerkingsmachines zelden zien. De precisie en rechte hoeken waarmee de granieten sarcofaag is uitgeboord, toont een enorme vaardigheid en ervaring. Deze ambachtslieden hadden de beschikking over gereedschap dat vergelijkbaar is met werktuigen die wij in onze moderne tijd pas onlangs hebben uitgevonden. (6)

Flinders Petrie die de sarcofaag zorgvuldig heeft onderzocht, concludeert dat het massief granieten blok steen is uitgezaagd met kaarsrechte zagen van minimaal 2,4 meter lang. Aangezien graniet een ongelooflijk harde steensoort is, wordt aangenomen dat dit bronzen zaagbladen geweest moeten zijn, met zaagpunten vervaardigd uit een harder materiaal zoals diamant. Daarnaast concludeert hij op basis van de zaagsneden dat er gebruik is gemaakt van een cirkelvormige zaag, of zaagboor.

Wonderlijk genoeg zijn dergelijke diamanten zagen of zaagboren nooit door Egyptologen gevonden. Dat roept allerlei vragen op. Het vereiste gereedschap strookt niet met de, in andere opzichte, redelijk primitieve beschaving van het oude Egypte.

Graham Hancock schrijft daarover: “Is het niet merkwaardig dat ten tijde van het aangenomen begin van de menselijke beschaving, meer dan 4500 jaar geleden, de oude Egyptenaren gereedschap hadden, die te vergelijken zijn met boren uit het industriële tijdperk? Boren die in staat waren om door hard gesteente te snijden zoals een heet mes door de boter.” (7)

Ventilatieschachten en piramides uitgelijnd met bepaalde sterren

Egyptologen concluderen dat de smalle schuine schachten vanuit de Konings- en Koninginnekamer dienden als ventilatieschacht. De vraag is waarom men in dat geval geen horizontale schachten heeft gemaakt, omdat deze hetzelfde resultaat hadden geboden en veel makkelijker waren te maken. Of hadden deze schachten een heel andere functie? (7)

De ventilatieschachten in de Grote Piramide kijken uit op bepaalde sterren.

Uit historische astrologische berekeningen blijkt dat de noordelijke schacht destijds zicht bood op Alpha Draconis, de belangrijkste ster uit de Draco-constellatie. De zuidelijke schacht, bood in het piramidetijdperk uitzicht op Zeta Orionis, de laagste van de drie sterren uit de Orion-gordel.

Daarnaast ontdekte archeoloog en astronoom Robert Bauval met behulp van moderne astrologische computerprogramma’s dat ook de piramides in Gizeh, een exacte schematische weergave zijn van de drie gordelsterren van het sterrenstelsel Orion. Daarbij komt de positie van de rivier de Nijl overeen met de positie van de Melkweg. (8)

De positie van de piramides komt overeen met de positie van de drie gordelsterren uit de Orion-constellatie.

Stonden de piramides er al lang voor de Egyptische dynastieën?

Egyptologen houden vol dat de Grote Piramide diende als graftombe en is gebouwd in opdracht van farao Khufu (ook bekend als Cheops). De collectie van het museum van Caïro bevat een steen gegraveerd met hiërogliefen die impliceren dat de piramide niet aan Khufu, maar aan de Godin Isis was gewijd. Uit deze tekst blijkt bovendien dat de Grote Piramide en de Sfinx al op het Gizeh-plateau stonden, lang voordat Khufu de troon besteeg. (5)

Historicus Graham Hancock vraagt zich daarom ook af: “Is het mogelijk dat — zoals in bepaalde Arabische en esoterische tradities wordt bevestigd — dat de Gizeh piramides gebouwd zijn ver vóór de Vierde Dynastie? Door architecten van een vroegere en meer geavanceerde beschaving?” (4) En kan het niet zo zijn dat de farao Khufu  deze onverwoestbare monumenten eeuwen later heeft geclaimd, door zijn beelden bij de piramide te plaatsen?

Aangezien er in geen enkele piramide uit de Vierde Dynastie het lichaam van een farao is aangetroffen, kan men zich afvragen wat het doel was om 25 miljoen ton aan stenen op te stapelen om de piramides van Gizeh, Dashur, Meidum en Saqqara te bouwen. Was het doel van deze gigantische ondernemingen om uiteindelijk een lege grafkamer met een lege sarcofaag op te leveren, of dienden ze een heel ander doel?

Wellicht staat het antwoord op deze vraag in een antieke liturgische tekst. Hierin staat dat de piramides fungeerden als machines en als doel hadden de doden te transformeren tot onsterfelijke wezens. “Door de deuren van de hemel open te gooien en de weg vrij te maken, zodat de gestorven farao’s kunnen ascenderen in het gezelschap van de Goden.” (9)

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Voetnoten
Uit: Fingerprints of the Gods, door Graham Hancock. 1) Hfst. 35; 2) hfst 33; 3) hfst 34; 4) pag. 320; 5) hfst. 36; 6) hfst. 38; 7) pag. 351; 8) hfst. 21; 9) hfst. 37.

Meer lezen?

Boeken en video van Graham Hancock:

Meer informatie over overeenkomsten tussen de beschavingen in Mesopotamië, Egypte, Centraal- en Zuid-Amerika in deel 1 en 2 van:
The Fingerprints of the Gods, door Graham Hancock.
In dit boek worden diverse andere voorbeelden afgebeeld.

Overweeg om de boeken bij je lokale boekhandel te kopen of te bestellen, zodat je de lokale middenstand steunt. 

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

3 reacties

 1. De Nijl heeft volgens mij ook een belangrijke rol gespeeld in het Gizeh complex. Mijn vraag aan Ella-star is er ook onderzoek gedaan in wat zich in de ondergrond bevindt? zo ja, waar kan ik dit vinden. Ik heb het vermoeden dat ook de wet van Pascal ( communicerende vaten) hierin een rol speelt. Grondwater kun je oppompen maar ook aanvullen (bv, ten wille van de landbouw). Vergeet ook niet dat de Nijl nog maar 10% is van de 100 %.breedte en kracht.

 2. Ellaster,
  Dank voor deze samenvatting. Ik zie dat je schrijft “Wonderlijk genoeg zijn dergelijke diamanten zagen of zaagboren ooit door Egyptologen gevonden. ” .
  Je bedoelt vast “Wonderlijk genoeg zijn dergelijke diamanten zagen of zaagboren NOOIT door Egyptologen gevonden. ”
  Zijn er ooit gereedschappen in de buurt gevonden? Ik herinner me dat een acheoloog eens wees op gcote schalen/cirkelvormige stenen objecten, meer dan een meter doorsnee…
  Vriendelijke groet, joost

  • Ja klopt, er moest nooit staan, bedankt voor je oplettendheid. Die cirkelvormige objecten die ik ooit gezien heb, hadden een keurige pons in het midden. Ook niet bepaald iets dat je met een primitieve beitel voor elkaar krijgt. Overigens acht ik het ook niet ondenkbaar dat er nog veel geavanceerder gereedschap is gebruikt, zoals laserstralen. Er zijn verwijzingen in oude geschriften en mythes die daar naar verwijzen.