Wat betekent ‘vrije wil’? In hoeverre maken we daar gebruik van en waarom is het juist in deze tijd zo belangrijk om je bewust te zijn van je universele kosmische vrije wil?

Alle informatie die afgelopen tijd tot ons komt kan leiden tot verwarring. Er is zoveel aan de hand en licht en donker lopen door elkaar heen. Sommige donkere initiatieven hebben als gevolg dat er juist licht ontstaat, met andere woorden het beoogde effect van het donker komt als een boemerang terug. Denk bijvoorbeeld aan de lock-down van de helft van de wereldbevolking, met het effect van meer eenheid, zorgen voor elkaar, schoner milieu, reflectie op het eigen leven, verminderen en minder consumeren, minder vliegen, et cetera.

Deze tijd is lang geleden voorspeld

De tijd waarin we leven is voorspeld door de Hopi indianen, Maya’s en andere natuurvolkeren. Ook de Nag Hamadi geschriften en diverse channelings uit de jaren ’80 verwijzen naar de tijd waarin we nu leven. En die tijd kan verwarrend zijn als je weliswaar bewust bent op aards niveau hoe onze wereld er uit ziet en wie er aan de macht zijn, maar minder verbonden bent met het energetische en spirituele leven. De kern van alles ligt in jezelf, door je bewust te zijn wie je werkelijk bent en afscheid te nemen van het ‘kleine ik’ gevoel. Doordat de mensheid zich duizenden jaren als slaaf heeft laten behandelen, zijn we kwijt geraakt hoe groots we zijn!

Maar laten we eerst even kort op een rij zetten hoe deze tijd is voorspeld. Er zijn vele personen die zich al jaren bezig houden met hoe de wereld er (werkelijk) uit ziet. Denk aan David Icke bijvoorbeeld, maar ook de verschillende sites als ‘Wanttoknow’, Ellaster (onze site), Wakkere mensen, Niburu en vele buitenlandse sites. Daarnaast is op Youtube, ondanks de censuur, een overvloed aan documentaires te vinden om de waarheid aan het licht te brengen, wat door de mainstream media wordt verzaakt.

De vrije wil om wel of geen zaken te onderzoeken

Je kunt het de mainstream echter niet kwalijk nemen, zij zijn gehypnotiseerd en weten werkelijk niet wat ze aan het doen zijn. Denk aan Eva Jinek die Hillary Clinton interviewt en haar ziet als een idool. Zij geeft daarmee aan dat ze haar kracht afgeeft aan iemand die zij hoger acht als zichzelf. Bovendien heeft ze zich niet verdiept in meerzijdige informatie, maar heeft zich alleen gericht op de mainstream media. Dat wil zeggen, je hoort iets, neemt het voor waar aan, maar gaat niet zelf op onderzoek uit. Dat is geen journalistiek, maar laten voorkauwen wat een ander je zegt.

Dat is een bekend verschijnsel in de mainstream media, het merendeel is gehypnotiseerd en kiest bewust of onbewust om mee te lopen uit angst om hun eigen baantje of positie te verliezen, ofwel om hun status, geld, aanzien en macht te behouden. Een andere onbewuste keuze is het gevolg van cognitieve dissonantie. Dat wil zeggen, de persoon wil de gevolgen van de waarheid niet zien en maakt een onbewuste keuze om zaken te ontkennen.

Slachtoffer of goddelijk wezen?

Dat komt omdat de wereld ook werkelijk slechter is dan de ergste science fiction ooit heeft laten zien. Het grappige is dat science fiction zich vaak richt op vernietiging van de mensheid door buitenaards bestaan, maar de wereld wordt vernietigd door menselijke wezens — weliswaar beïnvloed door bepaalde buitenaardse rassen. Door buitenaardse wezens als gezamenlijke vijand aan te wijzen en dit via films alvast voor te programmeren in het brein van de massa, wordt de aandacht afgeleid van wie de werkelijke vijand voor de mensheid is. 

Is de wereld waarin we leven echter de werkelijkheid? Zijn wij het poppetje, waarvan je denkt dat je het bent? Of zijn wij een goddelijk wezen met ongekende krachten? God schiep de mens naar zijn evenbeeld. En dan hebben we het hier niet over de god van de kerk en religie, we hebben het hier over de Intelligente Bron, de Source. Wij zijn geschapen naar zijn evenbeeld, we hebben ongekende kracht en power! We hebben zelfhelende vermogens, echter zolang wij daar niet op vertrouwen en naar handelen, leveren we onze kracht in. En daar maakt het duister gebruik van.

Kies voor angst of liefde

Je leest in veel geschriften dat je kunt kiezen voor angst of voor liefde. Maar wat betekent dat nou? Een mooi verhaal, maar hoe doe je dat in de praktijk en wat betekent het?

We zijn als mensheid al duizenden jaren onderdrukt, maar….we hebben ons ook laten onderdrukken. Door de Cabal, een paar families die de heerschappij over de aarde heeft overgenomen. En wij hebben het als mensheid láten gebeuren. Door je te beseffen dat je het hebt láten gebeuren, maak je je meteen los van de slachtofferrol, dat het je is overkomen, je beseft dat je hiervoor hebt gekozen, maar dat je in deze tijd dus ook kunt kiezen om je níét meer te laten onderdrukken.

“Een gebrek aan nieuwsgierigheid is het grootste gebrek van deze beschaving”, een uitspraak van Bruce Lipton, celbioloog van de nieuwe (kwantum) wetenschap. Veel mensen nemen aan wat hen wordt voorgeschoteld door de kranten en het acht uur journaal. Maar ze zoeken niet zelf en zijn zich dus ook niet bewust dat al dit nieuws gecontroleerd wordt door slechts één partij. Zij sturen dit wereldwijd door via een hypnose programma, via de mainstream media, dat zich aan een groot deel van de mensheid toont.

Wakker worden is af te durven wijken van de meute

Wakker worden is dus meerdere bronnen raadplegen, meerdere bewijzen lezen en dan vanuit je diepe buikgevoel volgen waarvan je ‘weet’ dat waar is. Daarmee kiezen voor jouw waarheid.

Psychologisch speelt daar ook nog het groepsgevoel. Veel mensen zijn verbonden aan sociale groepen en zijn bang om een ander geluid te laten horen. Dat is heel begrijpelijk. Echter, in hoeverre sta je in je kracht, als je rekening houdt met wat de groep van je vindt en niet uitspreekt wat jij diep van binnen voelt? En in hoeverre ben je je bewust van het principe dat als er één schaap over de dam is, er meer volgen — waardoor je andere mensen/wezens meeneemt — als jij bij je buikgevoel blijft en uitspreekt hoe jij iets voelt?

De vrije wil om de waarheid te vertellen ongeacht de consequenties 

Het gaat er in deze tijd om, dat je dicht bij je Zelf blijft, ongeacht de gevolgen. Je bént niet het fysieke lichaam, je bént niet de angst voor de situatie waarin je zit, je hébt een fysiek lichaam en je erváárt een situatie waarin je zit. Je bént namelijk het IK BEN bewustzijn. Je bént een ziel in een lichaam en je ervaart in deze wereld de situatie waarin we zitten. Het gaat erom zoals Eckhart Tolle zo mooi zegt, dat jij je bewust bent, dat je niet het lichaam bent, dat je niet de emoties bent, maar dat je je bewust wordt dat je bepaalde emoties hebt.

De situatie waarin we zitten is eveneens voorspeld door Celeste Solum Bishop. Zij is een Amerikaanse vrouw die 20 jaar FEMA-ambtenaar is geweest en toegang had tot high classified (staatsgeheime) information. Toen zij na 9/11 ‘wakker’ werd, uiteindelijk haar baan opzegde, haar man verloor door moord, heeft ze veel last gehad van intimidatie toen men probeerde haar het zwijgen op te leggen. Daar heeft ze niet aan toegegeven — uit vrij wil — en ze blijft bezig de mensheid informatie geven, ongeacht wie het wel of niet als waarheid ervaart.

Profetie of plan?

Ze vertelt echter exact wat zich nu uitrolt qua scenario, het coronavirus maar ook de bedoeling van 5G en de vaccinaties van Bill Gates. Dit is opgenomen in een officieel document in het Federal Register van de USA. Dat sluit ook aan bij de inscripties in de Georgia Guidestones waarin staat dat de VN als doel heeft de wereldbevolking te reduceren tot 500 miljoen mensen. Tevens staat hetzelfde scenario in het Bundestag document uit 2012 waarin exact de huidige situatie wordt beschreven en ook het afnemen van alle burgerrechten is benoemd.

Je kunt je afvragen hoe het komt dat alle huidige scenario’s al heel lang geleden zijn beschreven in officiële documenten. Het is een tijdlijn die door bepaalde groeperingen wordt uitgezet. Het betekent echter dat jij ook kunt kiezen voor een andere tijdlijn. Je realiseert namelijk je eigen werkelijkheid door middel van gedachtekracht.

Ons energetisch veld realiseert de fysieke werkelijkheid

Uit wetenschappelijk onderzoek, wat je onder andere kunt lezen in het boek “Het intentie effect van Lynn McTaggert”, blijkt dat het gemeenschappelijk in gedachten focussen op een doel, in de fysieke wereld effect heeft. Dat sluit ook aan bij de kwantumfysica dat ons energetisch (spiritueel) veld de fysieke werkelijkheid realiseert.

Denk bijvoorbeeld aan het feit dat als jij uitspreekt dat je een wereld ziet van overvloed, in vrede, in harmonie, waarin iedereen gelijk is, in gezondheid, et cetera — de meeste mensen zeggen: “mooi hoor, maar dat is een utopie, dat is idealistisch, dat lukt nooit.” In hoeverre houden we dus met een groot deel van de mensheid in stand wat we juist níét willen, door onze gedachtekracht negatief in plaats van positief te manifesteren? Met andere woorden ons te richten op de gedachte wat niet kan, in plaats van onze focus te richten op wat we juist wél willen?

Gaan we akkoord met hun plan en beleid?

We hebben op dit moment te maken met een dominant wereldbeeld en een dominante energie dat er een corona-virus is, dat we 1,5 meter afstand moeten houden, dat de economie kapot wordt gemaakt, dat de wereld hierna nooit meer hetzelfde zal zijn, enzovoort. Dat is wat de mainstream media ons via hypnose inprent. Maar … het gaat er om of wij daar uit vrije wil gehoor aan geven en ons laten beïnvloeden.

Een Duitse viroloog, Hendrik Streeck, heeft al bewezen dat al die paniek dat het virus overdraagbaar is door contant geld, door hand op hand contact, via deurkrukken, et cetera, totale nonsens is. Maar dat zal niet in de mainstream media worden verteld, want daarmee worden de maatregelen in een totaal disproportioneel kader geplaatst. Het doel van het duister is juist het afnemen van burgerrechten, contant geld laten verdwijnen, waardoor iedereen nog meer te controleren is. Dan kun je iedereen een test laten doen waarmee meteen je DNA wordt verzameld en alles van je bekend is, om vervolgens verplichte vaccinaties door te voeren.

Wakker worden betekent ook verantwoordelijkheid nemen

Vaccinaties die als doel hebben nano technologie in je lichaam te brengen, wat volledig vergroeit met je lichaam en waardoor je een ‘biologisch apparaat’ wordt in het 5G netwerk, zorgt ervoor dat je een robot wordt, waarbij de ziel geen enkele verbinding meer kan maken met het lichaam. Denk aan “Brave new world” van Aldous Huxley en “1984” van George Orwell, de Orwelliaanse nieuwe maatschappij. Onze minister Mona Keizer gaf al aan dat 5G ‘handig’ is bij crowd control. Met andere woorden, je kunt niet meer demonstreren of gezamenlijk ergens tegen in opstand komen, want door 5G wordt een frequentie door je lichaam gestuurd. Deze zorgt in samenwerking met de nanotechnologie in je lichaam, dat je buitenspel wordt gezet, en dan druk ik het nog zachtjes uit. Met de huidige 1,5 meter economie probeert men sowieso demonstraties en samenscholing uit te sluiten.

Het lijkt een hele enge ontwikkeling. Echter … alles heeft te maken met vrije wil. Wereldwijd zijn mensen in meer of mindere mate ‘wakker’ aan het worden. Maar ‘wakker worden’ heeft ook verschillende niveaus. Het kan wakker worden zijn in de matrix, de fysieke wereld, waardoor je begint te zien hoe de wereld wordt geleid door ‘psychopathische gekken’. Je kunt het gevoel hebben dat je slachtoffer bent van de omstandigheden, dat je in een situatie terecht bent gekomen waar je angst voelt, waar je niet in wilt zitten — maar besef dat je allemaal daar bent waar je moet zijn in deze tijd.

Je mag uit vrije wil eerdere keuzes herzien

Eckhart Tolle beschrijft dit in vele video’s uitermate helder. Karmisch gezien heb je te maken met oorzaak en gevolg. Je hebt keuzes gemaakt in het verleden, uit vrije wil, die hebben geleid tot de situatie waarin je nu zit. Dat is niet goed of fout, het is zoals het is, omdat het voor jou zo moet zijn, om op zielsniveau van te leren. Veroordeel jezelf dus niet, maar kijk bewust naar waar je in beland bent in deze fase van de geschiedenis van de mensheid.

Past de huidige situatie nog bij je? Voel jij je daar goed bij? Franco DeNicola zei 12 jaar geleden al dat de scheiding der zielen dwars door familieverbanden en sociale structuren heen zou gaan. Als je je daar nog nooit mee bezig hebt gehouden, is het best lastig. Je bent door de matrix geprogrammeerd dat familie en vrienden het belangrijkste zijn, maar in hoeverre is dat ook zo?

In hoeverre gaat het er juist om dat je je eigen pad volgt en daarmee vanzelf aansluit in frequenties bij anderen met een gelijkgestemde frequentie? In hoeverre pas jij je aan vrienden en familie aan, om de verbinding in stand te houden, terwijl het eigenlijk niet bij je past en sta je dus uit vrije wil uit je kracht? In hoeverre is dat liefde en in hoeverre kies je voor angst om iets kwijt te raken in plaats van anderen in liefde te laten gaan en zelf in liefde jouw pad te volgen?

> Lees binnenkort deel 2: De vrije wil om uit de slachtofferrol te stappen

Door: Tara | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

30 reacties

 1. Mooi helder samengevat. Grote dank daar voor. Ik volg je graag

 2. JR ArjunA van Heerdt on

  Het morfogenetisch veld is verstoord door het fenomeen angst. Daarom wordt de kritieke massa ontwaakte zielen niet bereikt. Met onze mentale vermogens kunnen we daar verandering in brengen. Als individuen de gedachte projecteren: ‘ik ben de kritieke massa’ zal het veld die projectie de hele wereld in sturen. Dan wordt het honderdste aap effect of de kritieke massa wel bereikt.

 3. Marionne on

  Beste Ella,
  Wat een prachtig bericht,. Zo herkenbaar en zo prachtig verwoord.
  Diepe complimenten.

 4. Iedereen zou je berichten moeten lezen. Ik ben benieuwd hoe de mensen die straks ontwaken deze informatie kunnen verwerken…

 5. Een kleine 30 jaar geleden ging ik door een hele moeilijke periode in mijn leven. Alles zat tegen. In mijn directe omgeving waren mij enkele familieleden ontvallen. Daar kreeg ik het psychisch heel erg moeilijk mee. Ik werd ontslagen. Ik geraakte in een burn out. Financieel zat ik helemaal aan de grond. Ik was het ene gat met het andere aan het vullen, maar kwam steeds meer zand tekort. Ik kon mijn huishuur niet meer opbrengen en dreigde op straat gezet te worden. Wat ik ook solliciteerde, ik kwam nergens aan de bak. Mijn vrienden lieten me vallen. Ik stond er helemaal alleen voor. Doktoren schreven me antidepressiva voor en daar werd ik alleen maar beroerd van. Toen ik geen lichtpuntje meer zag en de totale wanhoop nabij was, ontmoete ik iemand, die een arm om me heen sloeg en me in contact bracht met een therapeut uit het alternatieve circuit. Deze therapeut slaagde er met een intensieve begeleiding en allerlei therapieën in, om mij binnen enkele weken uit mijn diepe depressie te halen en mijn leven weer op de rails te krijgen. Het belangrijkste, dat hij me bijbracht, was om me te ”aarden” en in mijn ”ki” (levensenergie) te gaan staan. En inderdaad het hielp. Ik ontwaakte uit een nachtmerrie. Ik veranderde zienderogen. Ik begon te relativeren en los te laten. Ik stond met beide benen stevig op de grond. Ik werd assertief. Ik herwon mijn zelfvertrouwen. Ik greep me niet meer vast aan strohalmen. Ik liet me niet meer manipuleren. Ik bepaalde voortaan zelf. Er ging een hele nieuwe wereld voor mij open. Ik ging de samenhang en het grote geheel zien. En naarmate de puzzelstukjes op hun plaats vielen, ontwikkelde zich het plaatje. Ik werd weer ik.
  Dat is de boodschap, die ik u wil meegeven. Wordt wakker. Drijf niet langer met de stroom mee. Laat u niet langer manipuleren. Neem het heft in uw eigen handen. Ga u ”aarden”. Ga in uw ”ki” staan. Bepaal zelf, wat u wilt. Ervaar hoe sterk u bent en hoe de angsten van u af vallen..
  Voor informatie kunt u het beste even gaan googelen op ”aarden”, ”ki”, ”ki training” en ga van daaruit verder.

  • Mooi verhaal. Dank voor het delen. Was ook lang depressief, werk elke dag kwam in een lage frequentie met heldervoelende gaven, het sloopt je, mensen.die manupalitief waren. Totdat ik de waarheid zag. Totdat ik snapte waarom. Deze wereld is vol angst en pijn en alles is energie en alles is verbonden. Daarom eet ik geen dieren meer. Voel me top nu, ik ben een Goddelijk wezen van Licht en zie nu dat juist mijn zuiverheid aangevallen werd door energievreters, mijn eerlijkheid niet gewaardeerd werd door mensen o.a. managers en de minderwaardigheid aangepraat door hen die zwakker zijn voor dan ik, ze verdragen geen licht. Ik ga voor Liefde waarheid en licht en daar kunnen veel mensen niet tegen. Ik leef nu alleen en voel me goed. Hoe het ook zal gaan, ik verloochen mezelf nooit meer, zal nooit meer twijfelen aan mezelf, geactiveerd chrustusbrwustzijn, het licht zal.altojd overwinnen!

 6. Goeiemorgen, ik ben van 1968, voor ik geboren ben waren mijn “biologische ouders” al in een soort gevecht. Er is bloed afgenomen en er waren advocaten. Mijn moeder wil ik het niet over hebben en mijn vader heb ik vorig jaar ontmoet. Hij heeft altijd gedacht dat ik een jongen was en weet eigenlijk nog niet of ik wel zijn dochter ben. Nu heb ik zoveel vragen gesteld en heb ook nog zoveel vragen, ik heb hier twee woonvergunningen van de gemeente Renkum, 1 gedateerd 01 oktober 1987 en de 2e is gedateerd 14 juli 2016.
  Ik lees,ik hoor,ik ervaar,de algoritmes en nu denk ik,alleen mensen met ook twee van deze papieren zullen misschien begrijpen wat ik bedoel en voel. Ik wist van mezelf niet dat ik zoveel emoties heb en met geen pen te beschrijven wat ik voel oftewel ik ben voor het eerst van mijn leven sprakeloos. Deze week van de bevrijding, NOS, eet je eigen raskonijntje niet op, waarom mag ik mezelf niet zijn?
  Op mijn identiteit staat Nederland 100%, Mijn biologische moeder is Nederlands , Mijn biologische vader Joods maar volgens mensen zou het te maken kunnen hebben door mijn Zigeunerachtergrond waar ik.zelf dan weer niets van weet, wie ben ik?
  100% mens, van vlees en bloed maar…
  Ik wilde mijn hart even luchten.

  • Beste Sylvia.
   Ik heb met je te doen. Je bent wanhopig op zoek naar je identiteit. Je bent ontworteld. Je zoekt je roots en je kunt ze niet vinden. Je hebt wat flarden aan informatie, maar je weet niet, of dat wel betrouwbaar is. Je vraagt je terecht af, ”wie en wat je bent”. Je voelt jezelf niet compleet. Je mist wat. Je mist je menselijke waardigheid. Je voelt je geen mens. Je bent een boom zonder wortels. Dat is verschrikkelijk. In je wanhoop grijp je je vast aan strohalmen. Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. En je komt geen stap verder. Je wordt er alleen maar onzekerder van. Het is hoogtijd, dat er verandering komt in deze situatie. Je moet niet doorgaan op de koers, die je nu vaart. Het moet anders. Het roer moet radicaal om. Dat is gemakkelijker gezegd, dan gedaan. Dat lukt niet in je eentje. Daar heb je hulp bij nodig. Ga ”aarden”. Ga in je ”ki” (levensenergie) staan. Dat geeft je zelfvertrouwen. Als je met beide benen stevig op de grond staat, ben je geen speelbal meer van je onzekerheid. Laat die ki stromen. Dan word je jezelf. Da ben je in staat om orde te scheppen in de chaos van je leven. Dan kun je schiften tussen wat belangrijk is en wat niet. En al doende zul je zien, dat de puzzelstukjes op hun plaats vallen en dat er een mooi plaatje te voorschijn komt. Je hebt hier je hart gelucht. Dat is de eerste stap. Ga nu verder. Trek de stoute schoenen aan. Ga googelen op ”ki” en ”aarden” en zoek een therapeut bij jou in de omgeving, die je kan helpen.
   Je bent inderdaad een mens van vlees en bloed. Maar je hebt ook gevoelens en je kent emoties. En bedenk, dat je geen robot en geen verlengstuk van een computer bent. Je hebt er recht op, om te weten wie en wat je bent. Je hebt er recht op, om gelukkig te zijn.
   Ik vertrouw erop, je hiermee een hart onder je riem te hebben gestoken. Doe er je voordeel mee. Dat het je goed moge gaan.

   • Beste Oops,
    Dank je..maar ik denk dat je me niet helemaal begrepen hebt.

 7. Nog ff, Mijn buurman wist ook te vertellen dat de administratie van de gemeente Renkum verloren is gegaan tijdens de slag om Arnhem. Heb het nagezocht en inderdaad kon ik bij Wikipedia hetzelfde lezen.

 8. Dankjewel voor dit mooie bericht weer, ik heb hier veel steun en bevestiging van! Ik zie om mij heen steeds meer mensen die ook gewoon openlijk over de onzin van alle maatregelen praten, dat geeft mij moed. Echter het stukje wat daarna komt, dat we het toch echt zelf veroorzaakt hebben, (zo binnen zo buiten etc.) dat zien verreweg de meeste mensen niet, en de vraag is hoeveel tijd hebben wij om dat proces voor jezelf te doorlopen? Zelf zou ik zeggen, alle tijd die ze maar nodig hebben, eerder werkt het toch niet. Wat je ook zegt, wat je ook doet, als mensen willen slapen, slapen ze. En ze tegen beter weten in proberen wakker te krijgen kost alleen jezelf veel energie en frustratie (ook niet echt handig voor je eigen aarding en trilling dan). Dus hoewel ik regelmatig in de verleiding kom om uit te dagen, probeer ik af te wegen wat het nut ervan is en keer telkens terug naar mijn eigen balans, als ik die niet heb kan ik anderen ook niet helpen.

 9. Agnes Jansen on

  Geweldig geschreven stuk Tara! Dank je wel! En Ellaster voor het plaatsen!

 10. En wat kunnen we dan doen? Dat is me niet duidelijk in dit artikel. Okay, wakker worden, vrije wil uiten. Maar wat als iedereen verplicht wordt te doen wat opgedragen wordt? En als je het niet doet, uit vrije wil, dat de consequenties dan zijn dat je bepaalde dingen niet meer mag, zoals reizen e.d.? Dan kunnen we net zo goed onszelf alvast van het leven beroven, niet?

 11. Wát een verademing deze website!!
  Ik zeg: EllaSter GRAAG als kandidaat voor de nieuwe, maar dan vooral wakkere MSM (samen met Q-Anon 😉
  Mijn wens voor iedere Ziel is dat deze geheel mag ontwaken in volledige waarheid.
  Daarbij volg ik jullie graag en zal blijven helpen delen tot bij een ieder alles geheel geabsorbeerd is!

 12. Er is momenteel heel veel gaande. Er is in een korte tijd heel veel veranderd. Het zal nooit meer worden, zoals het was. Net als 2000 jaar geleden, is er een nieuwe tijd aangebroken. Op 22 december 2012 zijn we over gegaan van het tijdperk van Vissen naar het rijdperk van de Waterman. Dat was het grote geheim van de Maya-kalender. Het nieuwe tijdperk laat zich nu gevoelen. Het “nieuwe normaal” past naadloos bij de Waterman. Kenmerkende eigenschap van de Waterman is immers “doordrijven tot het uiterste en nog een beetje verder”.

  (reactie ingekort door redactie)

  • @oops, zie mijn reactie onder dit artikel. Wat kunnen we doen, behalve uit vrije wil weigeren? Met de consequentie dat je dan dus bepaalde dingen niet meer mag, bijv reizen? Of opgepakt worden en in de gevangenis belanden, ontslag krijgen enz. Heb jij een oplossing? Gr Quincy

   • @ QUINCY on 2 MEI 2020 15:48

    De satanische sekte van het ”Alziend Oog” is heel erg machtig en zit heel stevig in het zadel. De duivelaanbidders hebben overal hun tentakels in en lijken onaantastbaar. Maar alles, dat sterk lijkt, heeft ook zwake kanten. Tegen een mobilisatie van de massa kunnen de satanisten niet op. Zo maakte de Romeense opstand in 1989 een eind aan het bewind van Nicolae Ceauşescu en zijn gehate vrouw. De massa is altijd sterker dan alle duivels bij elkaar. Helaas slaapt een groot deel van de massa nog. Over de gehele wereld worden wel steeds meer mensen wakker. En die beginnen steeds beter te begrijpen wat voor gemene spelletjes er op de achtergrond worden gespeeld en wie de gevaarlijke spelers zijn. En dat weten de machthebbers. Daarom werd er niet naar de boerenprotresten geluisterd. Daarom is er in de Tweede Kamer een codon sanitair voor de PVV en de FVD. Daarom trad de politie in Frankrijk hard op tegen de Gele Hesjes. Daarom leven we nu tot ver in de toekomst in het nieuwe normaal, dat neerkomt op een samenscholingsverbod. Daarom hebben wij nu censuur. Daarom worden onze vrijheden beknot. Daarom hebben we nu de biologische oorlogsvoering met het coronavirus. Daarom worden we rijp gemaakt voor vaccinaties, chipping en smart-technologie. Daarom wordt ons het voltooide leven opgedrongen. En dit is pas het begin. Het zal nog veel erger worden. Hou er maar rekening mee, dat het binnenkort heel erg grimmig zal gaan worden. Ik voorzie veel ellende, plunderingen, faillissementen, hele grote werkeloosheid, veel armoe, hongersnood, falende zorg, rondtrekkende bendes en een maatschappij, die volledig in elkaar dondert. En dan is de stap naar het wegvallen van allerlei moderne voorzieningen maar heel erg klein. Maar zolang de massa nog grotendeels slaapt, zijn de wakkeren niet sterk genoeg, om het tij te keren. Het enige, dat we kunnen doen, is mensen wakkerschudden. Keer op keer vertellen, welke leugens er verkondigd worden, wat er werkelijk aan de hand is en hoe de vork aan de steel zit. Zorg er maar voor, dat je voorraadkast goed gevuld is. Je hebt het waarschijnlijk eerder en langer nodig, dan je denkt. Voor je het beseft, wordt het ieder voor zich en God voor ons allen.
    Dus mijn antwoord luidt: wakker schudden, wakker schudden en wakker schudden.

 13. Mooi artikel!! De tip van een reply hierboven was precies goed; herhaal de affirmatie ‘Ik ben de kritische massa’ zo vaak mogelijk elke dag!

  Wet van het universum
  Wat je aandacht geeft, groeit.

  En overal waar je ‘Ik ben’ voor zet, geeft kracht, is magisch. Help elkaar en affirmeer!

 14. Fijn om dit te lezen. Mijn gevoel zij gelijk al dit klopt niet. Maar zo weinig mensen op de duizend gaan dood. Wat normaal is. Dus er moet wat achter gezocht worden. Denk dat er meer mensen hier op aansluiten, en de media niet meer geloven. Leve de vrijheid.

 15. Geweldig goed artikel! Heel erg nodig dat iedereen dit zou kunnen lezen! Ik doe mee in deze frequentie.

  GRAAG EEN ABONNEMENT OP DE NIEUWSBRIEF

 16. Dank voor dit prachtige bericht
  Vooral de laatste alinea heeft mij erg geraakt. Ik pas niet meer bij mijn familie. En dat is ok.
  Dank!!

 17. Hoi hoi,
  In de petitie stond dat gemeenten op de hoogte waren, zijn ze ook op de hoogte van deze informatie?

 18. Hoi Ella,
  In de petitie stond dat de gemeenten ook op de hoogte waren,zijn ze hiervan ook op de hoogte? Dan is hopelijk de lock down snel voorbij..

 19. Pingback: Nieuws 4.5.2020 - Leefbewust.com

 20. Dank voor dit inspirerend schrijven. Ik kan er niet genoeg over lezen/horen. Vrije wil, liefde, vertrouwen en innerlijke kracht (en licht) opbouwen/versterken. Dat hebben we nodig om de toekomst aan te kunnen.
  Stuur mij een email als er nieuwe berichten zijn. Dank je.

 21. Nathalie on

  Ik mediteer elke dag en wil heel graag in liefde en licht leven en daarmee de nieuwe wereld manifesteren, Wakker worden is verhelderend, maar als ik dan lees over de ‘enge ontwikkelingen’, en alle ‘wakker worden’ informatie die realiteit lijken ga ik me toch zorgen maken. En komt er een ander soort angst op, wat mij dan weer niet handig lijkt bij het willen manifesteren van de nieuwe wereld. Hoe kan ik zorgen dat ik mee ga manifesteren aan de realiteit die ik wel wil?

 22. Hoi Nathalie, als ik ga mediteren denk ik niet aan wat is maar wat ik het liefst zou willen,meestal val ik in slaap maar wordt als herboren wakker. Het wakker worden, de realiteit zal onder ogen gezien moeten worden om deze te kunnen veranderen. Heb het gisteren ook op Twitter gedeeld, als het derde oog bij ons zichtbaar zou zijn,zijn we zelf buitenaards. Van het alziende oog naar je eigen oog..
  Groetjes

 23. Anthonie Roose on

  Ik kom graag op Ellaster.nl. Dank voor de kwalitatief erg goede artikelen!