In de end-game die nu gaande is, heeft niet één partij alle (troef)kaarten. Dat dwingt de vrijheidsbeweging tot samenwerking. Daarnaast heeft de Cabal ook nog veel macht. De end-game kan daarmee een lange en turbulente periode worden. Toch zijn de voorspellingen gunstig voor de mensheid.

Wat is de end-game?

We bevinden ons momenteel in de laatste fase van de end-game waarbij een vrijheidsbeweging onze planeet bevrijdt van duistere krachten, die de mensheid en de planeet Aarde al tienduizenden jaren of langer in hun greep houden. We zitten nu middenin de transitie, het einde van een grote kosmische cyclus van 26.000 jaar en het begin van een nieuw gouden tijdperk. Hetgeen nu op Aarde plaatsvindt is de belangrijkste gebeurtenis uit de recente menselijke geschiedenis.

Wie zijn de spelers?

Om hetgeen zich nu uitspeelt te simplificeren kun je de spelers in de eindstrijd indelen in twee hoofdgroepen: de Illuminati (ook wel de New World Order, Cabal, of Global Elite genoemd) die de macht in handen willen houden en hun fascistische New World Order willen implementeren, en een vrijheidsbeweging die de mensheid willen bevrijden van hun Satanische heersers.

Voor beide ‘partijen’ geldt dat het niet één centraal aangestuurde groep is. De Illuminati is uit elkaar gevallen in verschillende facties, die elkaar nu bevechten in de strijd om de macht. De vrijheidsbeweging is een verzamelterm voor de miljoenen individuen en losse groepen die ieder op hun eigen manier toewerken naar een rechtvaardige harmonieuze wereld. In het artikel “De lappendeken van de Illuminati en vrijheidsbeweging” ga ik uitgebreid in op de verschillende facties en groepen.

Het einddoel van de New World Order

De Illuminati streeft naar totale controle over de mensheid door de toepassing van technologie. Dat betekent het terugdringen van de natuur en het ‘organische’ uit de leefomgeving van de mens, het terugbrengen van vrijheden, verkleinen van leefgebieden en het steeds verder binnendringen van chemische stoffen, nanotechnologie en straling in de leefomgeving en het lichaam. Men wil een supermens creëren waarbij gezondheid, kracht en lange levensduur bepaald wordt door mechanische en chemische interventie. De nieuwe cyborg mens zal het eigen denkvermogen en het benutten van de vrije wil, in dit plan uiteindelijk grotendeels of geheel verliezen.

Bepaalde Illuminati-facties willen de wereldbevolking uitdunnen en mensen zoals Bill Gates komen daar openlijk voor uit. Middels vaccinaties worden ziektes juist verspreid (niet teruggedrongen) en de gifstoffen in de vaccins zijn voor sommige mensen fataal. Door het implanteren van microchips of nanodust (middels vaccinaties) wil men een verstrekkend surveillancesysteem invoeren en zelfs fysieke functies en gedachten besturen. De toepassing van vaccinaties, implementatie van 5G, gezichtsherkenning, invoering van ID2020 en een algehele toename van satellieten en technologie is allemaal onderdeel van deze agenda, vandaar dat er juist op die fronten momenteel zoveel weerstand is.

Steeds verder verwijderd van de natuur

De Illuminati ziet de natuur als een afgescheiden domein dat uiteindelijk alleen voor elite groepen toegankelijk zal zijn. Men zal steeds verdergaande maatregelen nemen die de natuur zogenaamd beschermen en de vrijheden van de ‘gewone’ mensen verder zal terugdringen. Omdat hun technologische plannen steeds verder van de natuur af komen te staan is deze agenda allesbehalve duurzaam en zeer vernietigend voor de natuur. Kijk bijvoorbeeld naar de absurde maatregelen van de massale bomenkap en de giftige en niet duurzame batterijen die (minder vervuilende) fossiele brandstoffen moeten vervangen. Dit terwijl ze beschikbare technologieën zoals nulpuntenergie al een eeuw onderdrukken en achterhouden.

Het einddoel van de vrijheidsbeweging

Ondanks dat individuele standpunten over de nieuwe wereld kunnen verschillen, streven alle mensen binnen de vrijheidsbeweging naar een rechtvaardige, harmonieuze wereld van vrede en overvloed. Rijkdom is in deze nieuwe wereld eerlijk verdeeld. Er is veel vrijheid die hand in hand gaat met een eigen verantwoordelijkheid, waarbij mensen handelen op basis van eer en geweten. Iedereen is veilig en er is een goed functionerend rechtssysteem. Er is veel ruimte voor creativiteit en dingen worden weer met bezieling gedaan.

Veel mensen binnen de vrijheidsbeweging streven naar gerechtigheid vanwege de mensenrechtenschendingen van de Cabal en willen dat de waarheid onthuld wordt. Niet alleen de waarheid omtrent de misdaden, valse vlag aanslagen en manipulaties van de mens, maar ook de disclosure (onthulling) omtrent buitenaardsen en geavanceerde technologieën. De mensheid zal een kwantumsprong maken in technologie en spiritualiteit.

De tweesprong: cyborg versus natuurlijke ascentie

De mensheid staat de komende jaren op een tweesprong die bepalend zal zijn voor de toekomst. De Cabal (Illuminati) wil een supermens creëren door de toepassing van technologie in het lichaam en zo de natuurlijke evolutie te versnellen. Men streeft naar de creatie van een transhumanistische mens, een cyborg, deels mens deels machine. De upgrade ontstaat in hun ogen vooral vanuit beïnvloeding van buitenaf.

De tegenbeweging streeft naar de evolutie van de natuurlijke mens en het heractiveren van natuurlijke begaafdheden, zoals telepathie, telekinese en zelfhelend vermogen. De upgrade van de nieuwe mens ontstaat op deze manier van binnenuit. De vrijheidsbeweging wil tegelijkertijd terug naar een leven in harmonie met de natuur. Men wil een herintroductie van natuurrecht, natuurlijke geneeswijzen, biologische voeding, natuurlijke materialen, organische bestuursvormen en vooral een onbeperkt zelfbeschikkingsrecht. Door een spirituele evolutie en eenheidsbewustzijn zullen mensen vanzelf keuzes maken voor duurzame en harmonische oplossingen die goed zijn voor het individu en het collectief.

De macht van het establishment

De Illumiatiefacties hebben nog steeds veel macht en een aantal belangrijke instrumenten in handen. Ze beheersen nog steeds het financiële systeem, politici en de media. Ze bezitten de grote corporaties, waarvan steeds meer mensen wereldwijd afhankelijk zijn geworden, ook daardoor hebben ze nog steeds veel macht en geld. Bovendien zijn legers en politiekorpsen trouw aan het establishment om hen te beschermen en niet het volk.

De end-game is dan ook geen gelopen race en de Cabal is een geduchte tegenstander en slechte verliezer. De vrijheidsbeweging heeft de afgelopen jaren steeds meer terrein gewonnen en de Cabal lijkt steeds verder in een hoek gedrukt te zijn. Wanneer men geen uitweg zal zien, is men bereid om de mensheid mee te nemen in hun val, maar ik ben ervan overtuigd dat ze niet de kans krijgen om de wereld te vernietigen.

End-game troefkaarten van de New World Order

De huidige plandemie is een van de troefkaarten die de Cabal heeft uitgespeeld. De wereldwijde lock-down zal leiden tot een economische crash, eveneens een Illuminati troefkaart. Eind dit jaar kunnen we tijdens de winterperiode een nieuwe epidemie verwachten, met nieuwe ‘virussen’ (aka biowapens) of gemuteerde varianten van het Covid-19 virus, dat al drie keer van naam is veranderd, er zijn nu al verschillende virusstrengen. Een plandemie geeft regeringen bovendien veel macht om vrijheidsbeperkende controlemaatregelen door te voeren, zoals we nu al zien in de huidige lock-down.

Andere troefkaarten zijn plannen voor gecreëerde droogte, insectenplagen of andere vormen van weermanipulatie om de voedselvoorraad in gevaar te brengen en schaarste te creëren. In de afgelopen jaren zagen we al talloze ‘bosbranden’, zogenaamd veroorzaakt door de droogte en de natuur, maar in werkelijkheid aangestoken — onder andere door directed energy weapon technology en andere vormen van brandstichting. We zullen de komende tijd meer van dit soort ‘natuurrampen’ en weermanipulaties gaan zien.

De Cabal is een slechte verliezer

De immigratiestromen vanuit Zuid-Amerika, Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten zullen verder toenemen. De New World Order wil de grenzen open houden en stuurt aan op een ‘clash of civilizations’. De media wil ons doen geloven dat het zielige vluchtelingen zijn en vooral gezinnen met kinderen betreft, maar er zijn talloze signalen dat gelukzoekers op basis van allerlei valse beloftes gemanipuleerd of betaald worden om naar het Westen te trekken, met alle gevolgen van dien.

Erdogan liet duizenden gevangenen vrij om de Griekse grens te bestormen. We zien in Noord-Europese landen steeds meer berichten van totaal losgeslagen immigranten die zich schuldig maken aan aanrandingen, verkrachtingen, geweldsdelicten en rellen schoppen. Door zelfs tijdens de lock-down de grenzen niet te sluiten hebben regeringen aangetoond dat men niet geïnteresseerd is in het indammen van het virus. Men heeft op deze manier ook de deur opengezet voor psychopathische figuren, die op veel bescherming en steun van de staat kunnen rekenen.

Dit alles schetst een naargeestig beeld van een zeer destructieve geest, maar het is kenmerkend voor de Satanische groep die kost wat kost de absolute macht wil behouden, herwinnen of desnoods de wereld voor anderen wil vernietigen. Het zijn nou eenmaal slechte verliezers. De laatste troefkaart van de Cabal is de holografische projectie om een buitenaardse invasie te veinzen. Het is de vraag of ze de kans zullen krijgen om deze kaart uit te spelen.

End-game troefkaarten van de Vrijheidsbeweging

De belangrijkste troefkaart die de vrijheidsbeweging in handen heeft zijn de bewijzen van de misdaden van de Cabal. Hoogverraad, omkoping, financiële oorlogsvoering, biologische oorlogsvoering, weeroorlogen, terreuraanslagen, drugshandel, illegale wapenhandel, kinder- en mensenhandel, orgaanhandel en kindermisbruik op een duizelingwekkende schaal. Deze mensenrechtenschendingen zijn zo grotesk dat wanneer de mensen die nu nog het establishment steunen hiervan doordrongen raken, een groot deel van kamp zal veranderen. Daarom is de mainstream media zo’n belangrijk en allesbepalend instrument.

De Q-beweging zegt de dossiers van Cabal-leden in handen te hebben: “We have it all.” Er zouden duizenden strafrechtelijke onderzoeken lopen en verzegelde aanklachten zijn. Een aantal daarvan is al vrijgegeven, maar pas wanneer er een grote naam sneuvelt zal dit tot een lawine-effect leiden. “Timing is everything.” Ondertussen neemt het ongeduld toe en vragen mensen zich af of het geen loze beloften zijn.

De troefkaarten van Trump

Sommige mensen beweren dat Donald Trump destijds door de Positive Military, met name de Marine, is gevraagd om president te worden. Trump zou ook de steun van een factie van het Secret Space Program hebben, die zich heeft afgesplitst van de kwaadaardige tak. Trump is tegelijkertijd ook omringd door Deep State-spelers die hem eveneens beïnvloeden. In de mainstream media wordt er uitsluitend negatief over hem bericht en hij wordt neergezet als een domme, narcistische dictator. Een deel van de waarheidsbeweging ziet hem juist als de reddende engel die hem op een voetstuk plaatsen. Beide standpunten zijn niet erg genuanceerd. Dom is hij zeker niet, maar de waarheid ligt meestal ergens in het midden.

Cobra zei onlangs dat mensen zijn rol groter maken dan hij werkelijk is, omdat hij maar één van de vele spelers is. Volgens hem heeft Trump twee doelen: “Make America Great Again” (MAGA) en “Make Trump Great Again.” Trump heeft hoe dan ook niet eens alle troefkaarten in handen en moet voortdurend laveren tussen alle Haviken en White Hats. Wat men ook van Trump denkt, uit alles blijkt wel dat hij zijn belofte om de kinderhandel en elite pedonetwerken aan te pakken ook daadwerkelijk waarmaakt. Dat is een hele belangrijke troefkaart.

White Hat of controlled opposition?

Trump moet laveren tussen de Deep State spelers en de White Hats en beide partijen de indruk geven naar hen te luisteren. Dat betekent dat hij niet in een rechte lijn op zijn doel kan afgaan. Dat kan verklaren waarom hij soms onderdeel van de Cabal lijkt te zijn en soms tegen hun belangen handelt.

Of Trump een White Hat (good guy) is of onderdeel van de controlled opposition, zal vooral blijken uit zijn daden en niet zozeer door de weg er naar toe. Hij moet nu simpelweg Deep State spelers af en toe tevreden stellen, of minstens de illusie geven dat hij hun agenda steunt om te kunnen overleven. Hij speelt geduldig Sun Tzu’s ‘Art of War’, waarbij hij de Trump-card (dat betekent troefkaart in het Engels) pas speelt als het lijkt dat de tegenpartij gewonnen heeft.

Om vast te stellen dat hij een White Hat is zal hij moeten slagen voor de lakmoestest. De komende maanden kan dit blijken uit acties zoals: Het ontslaan van Fauci en hem vervolgen vanwege zijn betrokkenheid en financiële steun aan het laboratorium in Wuhan; het laten arresteren en vervolgen van Bill Gates en het tegenhouden van vaccinaties; het bekend maken van de invallen in de DUMBS en grootschalige kinderhandel en -misbruik en het laten arresteren en vervolgen van topfiguren in het Uranium One en FISA-gate schandaal. Bepaalde arrestaties en acties kunnen niet nog jaren vooruit geschoven worden.

Dan zal blijken of de Storm van Trump al dan niet een loze kreet is geweest en Q terecht of onterecht heeft gesteld: “Trust the Plan.”

Niemand heeft alle troefkaarten

Er zijn ook andere partijen met troefkaarten in handen. Zo zal de anti-vax-beweging onder leiding van Robert F. Kennedy Jr. een belangrijke rol spelen om Bill Gates en zijn handlangers en hun vaccinatieleugens verder te ontmaskeren. De 9/11-Truth-beweging zal de druk opvoeren om de waarheid rond 9/11 officieel erkend te krijgen. De Common Law-beweging zal meer en meer Grand Jury’s bijeen roepen als alternatief voor corrupte rechters en rechtbanken. Judicial Watch, Wikileaks en andere organisaties zullen de druk opvoeren om de misdaden van de Clintons en Obama voor de rechter te krijgen.

De World Trust heeft een andere belangrijke troefkaart in handen. In de afgelopen decennia zijn alle (centrale) banken, grondstoffen en ander wereldkapitaal ondergebracht in de vele trusts, die inmiddels zijn samengevoegd in één World Trust. Dit was een list van de voormalige meester-trustee (Marduk) om zo alles in handen te krijgen. Hij is inmiddels geëlimineerd en de honderden andere trustees (Illuminatitop) hebben geen toegang meer tot het systeem. De nieuwe meester-trustee (Kim Goguen) is nu de enige met de codes om toegang tot deze trust te krijgen. Zij wil het kapitaal en soevereiniteit (hoogste gezag) teruggeven aan de mensen en landen.

Door de constructie om alles onder te brengen in trusts en deze als hefboomfinanciering te gebruiken, zit het meeste geld nu in de World Trust en zijn de banken (zo goed als) failliet. Om het geld terug in het systeem te brengen heeft de Trust (vooralsnog) de banken nodig om het geld bij de overheden en humanitaire projecten te krijgen. De banken zijn in handen van de Cabal en werken daar niet aan mee. De hele situatie lijkt op een Mexicaanse standoff die al maanden duurt. Omdat de World Trust (nog) niet beschikt over militaire steun kunnen ze niets afdwingen, behalve de fondsen achterhouden.

Gedwongen tot samenwerking

Thomas Williams, de woordvoerder van de World Trust, heeft zich regelmatig sceptisch uitgelaten over de rol van Trump, het leger, het massa-arrestatieplan, de Q-beweging,  de onafhankelijkheid van alternatieve media en trekt zelfs het bestaan van een alliantie van White Hats in twijfel. Zijn wantrouwen komt voort uit de weigering van het Trump-team om op hun voorwaarden met de Trust samen te werken. Hij is ervan overtuigd dat Trump niet voldoende fondsen heeft zonder de Trust, maar ze hebben zelf ook belangrijke troefkaarten niet in handen.

Doordat niemand alle troefkaarten heeft zal men uiteindelijk op bepaalde fronten moeten samenwerken, tenzij men manieren vindt om bepaalde partijen of procedures te omzeilen. Deze onderlinge afhankelijkheid dwingt tot coöperatie en het aangaan van verbindingen, terwijl ik soms het tegenovergestelde zie gebeuren. Het verbinden van de mensheid, de verschillende spirituele en vrijheidsgroepen — ondanks de verschillen in inzicht op deelgebieden — is belangrijker dan ooit. Verbondenheid is onze grootste kracht en allerbelangrijkste troefkaart. Geen wonder dat er zoveel verdeel- en heersspelletjes gespeeld worden om ons verdeeld te houden.

Een turbulente periode

Amerika is aanvankelijk het belangrijkste strijdtoneel van de end-game. Alle ogen zijn gericht op Trump en de weerstand vanuit het establishment (die de mainstream media nog in handen heeft) is groter dan ooit. Als Trump zich niet aan zijn belofte houdt om “het moeras droog te leggen” (drain the swamp) zal er waarschijnlijk een burgeroorlog uitbreken. Desondanks is er een wereldwijde transitie gaande en gebeuren er ook elders in de wereld opzienbarende zaken. Denk alleen al aan de grote hoeveelheid aftredens van topmensen en massaprotesten in alle uithoeken van de wereld.

Nu we middenin de transitie naar een nieuwe wereld zitten is alles vloeibaar en in beweging. Het is volstrekt onduidelijk wat er precies gaat gebeuren en hoe lang het duurt voordat er grote doorbraken zijn. Eén ding is echter zeker, er is een turbulente periode aangebroken waarin dingen best nog wel eens een stuk heftiger kunnen gaan worden. Daarom is het belangrijk om je mentaal voor te bereiden op een langere periode die een lange adem vergt.

Het onvermijdelijke Event

In het Looking Glass project — een geheim militair project met technologie waarmee men de meest waarschijnlijke tijdlijnen en gebeurtenissen in de toekomst kon waarnemen — bleek keer op keer dat wat ook de keuzes waren die men zou maken, alle tijdlijnen na 2012 samengeperst werden in een bottleneck van tijd. Anders gezegd: er zou na 2012 een gebeurtenis plaatsvinden die onvermijdelijk is, wat men ook zou proberen om de koers er naar toe te veranderen. Een grote gebeurtenis, een wereldwijd event.

Dit is de Event waar de verzetsbeweging Cobra over spreekt. De transitie naar een nieuw tijdperk, de grootste gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid. Volgens klokkenluider Bill Wood, betrokken bij het Looking Glass project, leidde deze kennis bij degene die begrepen wat er in de toekomst ging gebeuren tot een blinde paniek. “De elite op deze wereld hadden waarschijnlijk begrepen dat dit het einde van het spel was en niks voorbij dat punt gemanipuleerd kon worden. (…) Eerst dacht ik dat dit het einde van de wereld zou zijn, maar ‘einde van de wereld’ is het einde van hun wereld.”

Reden voor optimisme

Natuurlijk zal de Cabal er alles aan doen om de uitkomst van deze gebeurtenis te beïnvloeden. Al is het alleen al het bespelen van de publieke opinie in de aanloop van de onthullingen over hun misdaden. Maar als deze voorspellingen kloppen dan betekent de end-game de onvermijdelijke overwinning van de vrijheidsbeweging en mensheid. Het Event is dan het einde van een duister tijdperk en begin van een verlicht tijdperk, het tijdperk van en voor de mensheid. Dat is zeker reden voor optimisme en bemoedigend wanneer de end-game in het nadeel van de mensheid dreigt uit te pakken.

Wanneer je minder optimistisch bent en dit moeilijk kunt geloven, is het goed om je te realiseren dat topsporters, circusartiesten en stuntmensen altijd moeten geloven in het winnen van hun wedstrijd of slagen van hun act. Elke vorm van twijfel wordt een self fulfilling prophecy en kan fataal zijn. Het heilig geloven in je eigen succes is een cruciaal onderdeel van een positieve uitkomst. Het vraagt een ijzersterke geestkracht. Waarom dan niet inzetten op een overwinning, bevrijding van de mensheid en er vol voor gaan?

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

31 reacties

 1. Goeiemorgen
  Ik zag gisteren in geloof de Trouw dat er in het concentratiekamp geen plaats was voor emoties, ik heb zojuist op Twitter gevraagd wie emoties heeft uitgevonden omdat we er dus 27 hebben + onze zintuigen.
  Heb gekeken op biologische betekenis en zoals natuur en dierenwelzijn is zou et ook een mensenwelzijn moeten zijn. Bedoel,wat zeggen 27 emoties en je zintuigen als je hier toch geen gebruik van mag maken. En wat zegt het over het feit dat er in die verschrikkelijke kampen niet plaats was voor 1 van de 27? Blijf wel trouw aan mezelf.
  Fijne dag

 2. Viviane Verdouw on

  Die laatste alinea is precies wat ik (we) nodig heb (hebben).
  Dank!

 3. Johan Engelen on

  Dag Ellaster,
  Wederom een prima overzicht van wat er gaande is. Toch nog een vraag:
  Gisteren zag ik een aantal arrestatie-opdrachten voorbij komen van o.a. Bill Gates en Fauci, afkomstig van de Court of Ages. Die term kende ik nog niet. Heeft dat iets te maken met de Common Law beweging waar jij over schrijft? Of ie het iets supranationaal zoals de World Trust? Zou je mij daar iets over kunnen vertellen of mailen?

  • Sorry, ik heb er nog nooit van gehoord. Misschien kun je er meer informatie over vinden en dit delen. Dank.

   • johan Engelen on

    Via Google is een oprichtingsdocument te vinden, met Cindy Currier als centrale figuur.

    Ik kreeg daarnaast de volgende reactie van Rob (in mijn mail), maar zie hem hier niet terug. Daarna maar copy – paste:

    Voor wat mij bekend is zit ene Cindy K Currier achter de Court of Ages. Om het heel kort en simpel te zeggen: blijf daar bij weg en vergeet het. Ze zet zichzelf op een positie en dan is het sowieso al foute boel. Op de website van de Court of Ags staat: This Court is the Supreme Administer of Law and Justice Universal and carries out her mission through the Heirship Trust, America the Nation, SwissIndo and American SwissIndo. Swissindo is volgens Thomas Williams een valse financiële constructie die in dezelfde lijn ligt als GCR / RV en NESARA / GESARA. Die constructies waren alleen maar bedoeld om de heersende macht van meer kapitaal te voorzien en dus meer macht. Over de RV zou Rothschild gezegd hebben dat het ‘Carrots for assholes’ was. Het beste wat je kunt doen is alles vergeten wat dit soort individuen, waaronder ook Cindy K Currier, zeggen of schrijven. De werkelijke verandering in deze tijd komt UIT de mens, van binnenuit. Op die manier ZIJN WIJ de verandering en kom je zelf tot een natuurlijk rechtvaardigheidsGEVOEL en verantwoordelijkheidsGEVOEL. DAT is als mens natuurlijk maar als het bewust wordt dan is het universeel en drukt het zich op menselijke manier uit. Dat universele is ook in eigen lichaam aanwezig: de ziel. Kortom, alles wat van belang is is IN het lichaam aanwezig. Vergeet daarom wat dit soort individuen zeggen of schrijven en leef je eigen menselijkheid.

 4. Hoi Hoi,
  De laatste paragraaf is idd het belangrijkste.
  In 2006 ben ik begonnen met onderzoek. Wat ik wist is uitgekomen of verdergezet.
  Ik heb geen angst meer over wat gaat komen. Mijn opinie :
  Het is een oorlog over ons bewustzijn. De controle krijgen over ons zenuwsysteem via onze hersenen. (brainwaves). Als je begrijpt dat ALLES energie is, verhoog dan zelf je EIGEN energie zodat je hoger trilt !
  Vanaf je in balans bent kan je aan je energie level beginnen. Alles en iedereen is verbonden … enkel zijn we de verbindingen verloren … het oude vervalt, het nieuwe begint … let wel op dat we ons niet laten verleiden door een valse profeet …

 5. Pingback: Niemand heeft alle kaarten in de end-game | JDreport.com

 6. Of je het een zwakte van de Cabal zou mogen noemen weet ik niet, maar opvallend is het wel dat steeds als ze weer iets destructiefs over de wereld uitstorten om ons verder in een staat van crisis en angst te houden, dan laten ze dat altijd eerst op de een of andere manier weten, als een soort aankondiging. Het lijkt voor hen een code, vanuit hun perspectief zeggen ze min of meer, we laten jullie van tevoren weten hoe we zijn en wat we met jullie van plan zijn, maar als jullie daar dan niet op reageren dan is het jullie eigen schuld en laten jullie dus “vrijwillig” de gebeurtenissen over je heen komen. Opvallend vaak gebeurt dat via Hollywood films waar de gemiddelde kijker alleen maar een fictief verzinsel in ziet, of soms via stripverhalen waarbij het vooruitziende vermogen van de makers van met name the Simpsons gewoonweg bizar te noemen is.

  Wat ik zelf als een typisch voorbeeld van “zelfportrettering” van de Cabal zie zijn de vampier figuren in diverse films en boeken. Deze mensenbloeddrinkende en in verborgen duisternis levende entiteiten representeren natuurlijk geen fictieve figuren. Ze staan symbool voor hun eigen satanische en van bloedritueel doordrenkte cultus. Het verhaal van de vampier geeft ons echter ook mooi een inzicht over de kwetsbare kanten van de vampier en dus direct ook over de zwakke kant van de Cabal… en de allerbelangrijkste daarvan is: zij kunnen niet tegen LICHT!!!!!!

  Het lijkt misschien wat simplistisch, maar dit suggereert eigenlijk dat het niet zo vreselijk moeilijk is om de Cabal te verslaan. Vanwege de transitie na 2012 van duister naar licht is de ondergang van de Cabal per definitie onafwendbaar. Het enige wat we moeten doen is het evolutieproces zijn gang laten gaan. We moeten daarbij de laagfrequente angst- en schuldgevoelens die ons duizenden jaren lang zijn opgedrongen laten varen. We moeten zelfs onze woede op de misdaden van de Cabal proberen in te dammen. Het allerbelangrijkte is dat we onze energie op een zo hoog mogelijke frequentie laten vibreren (liefde blijdschap en dankbaarheid) waardoor het collectieve bewustzijn zich steeds verder verlicht en ook de “achterblijvers” die nog vast in de matrix zitten vanzelf meegenomen worden naar het omslagpunt. Er zullen dan zoveel mensen ontwaakt zijn dat hun licht voor de Cabal net als voor de vampier onverdraaglijk zal zijn geworden.

  Of de Cabal dan zal “verschrompelen” zoals in de film of zich gillend zal terugtrekken in hun ondergrondse kelders waar ze net zo goed verschrompelen bij gebrek aan parasietenvoer maakt voor de afloop van dit verhaal niet zoveel uit…. een happy end wordt het sowieso!

 7. over 0 punt energie:

  Theoretische berekeningen van de nulpuntsenergie leveren sterk uiteenlopende waarden op, van enkele giga-joules per m3 tot de onvoorstelbare hoeveelheid van 10116 joule per m3. Met dat laatste getal zou de nulpuntsenergie van een kubieke centimeter vacuüm genoeg zijn om de gehele Melkweg te laten “verdampen”. Volgens sommige onderzoekers is de nulpuntsenergie in theorie af te tappen, maar de meerderheid van de natuurkundige gemeenschap betwijfelt dit. Energie kan alleen gewonnen worden als die van een hogere naar een lagere toestand stroomt. En – voor zover we nu weten – is nulpuntsenergie de laagste energietoestand die een systeem kan hebben.

  Toch heeft de suggestie van het ‘vrij kunnen maken’ van energie uit een vacuüm de aandacht getrokken van amateuruitvinders en pseudowetenschappers. Veel plannen voor vrije-energiegeneratoren zijn reeds gepresenteerd. Ten gevolge van al deze aandacht en de intrigerende theoretische uitleg, is het concept van nulpuntsenergie een eigen leven gaan leiden in de populaire cultuur, waar het opduikt in sciencefictionverhalen, spelletjes en films.

  • Volgens klokkenluiders is deze technologie al sinds de jaren ’40 operationeel. Het is niet iets dat nog uitgevonden, maar vrijgegeven moet worden.

 8. Het klopt wat ze zeggen, over dat event dat gaat komen.
  Zelf heb ik hier 15 jaar geleden veel dromen over gehad.
  Het komt allemaal goed,het gaat nog een paar jaartjes duren.
  Probeer je zo goed mogelijk voor te bereiden door je energie trilling omhoog te krijgen.
  Focus je op een vreedzame wereld,probeer zo goed mogelijk te zijn voor jezelf en anderen.
  En geef alleen je energie aan iets wat goed voelt,laat je niet in met angst en haat.
  Laat het zijn zoals het is en laat het los en focus je op alles wat goed voelt.
  Zo kun je jezelf beschermen en loodsen door een roerige tijd.

  • Willy Hermse on

   Yes You are right
   Our mind and body is good when you are in a positive World And lissen very carefully at other people who know what good is for you
   Trust in better live on Earth Do not give the bad people so much attention
   They need to get punisched for all the things too make live on Earth so sad

 9. Johan Engelen on

  Wat me opvalt in alle stukken is dat de EU nergens wordt genoemd, afgezien van de zwarte adel en koningshuizen. Het lijkt erop dat de EU geen rol speelt in het grote spel der facties van de Deep State. Uit Rusland krijg ik nu meldingen dat er begin juni iets gaat gebeuren in de EU, en dat er op 24 juni militaire activiteit zal zijn. Geen details. Enig idee wat daarmee wordt bedoeld?

 10. SUMMARY

  The real plan for 5G

  – radiation causes the same symptoms as the virus
  – while 3G/4G radiation beams are spread over a wide area, 5G beams can be concentrated in a small area
  – at the user position, this concentrated beam is a lot stronger than a 3G/4G beam
  – everyone will carry a cellphone with an app that tells if the person is vaccinated

  -> when the cellphone is connected to the tower, the tower may switch to high energy beam if
  the phone tells that this person has no vaccine

  -> (dutch part) in order to do this in a croud, laws are made that require everyone to keep distance, so
  the beam will not touch innocent bystanders.

  -> (dutch part) in a public report on agentschap telecom, the doc says that although the
  licence for the transmitter they tested allows 20 Watt, the transmitter can be
  used up to 200 Watt. So that is a 100-fold increase in field strength

  – the organizers of all this shit of course don’t want to get radiated

  -> Guess what ? Brussels has radiation levels 50 times stricter than elsewhere, and 5G will
  not be introduced there

  -> the police state has arrived, see xandernieuws

  links:

  https://www.agentschaptelecom.nl/documenten/rapporten/2020/01/21/verkenning-van-de-blootstelling-emv-afkomstig-van-5g-systemen

  https://www.brusselstimes.com/belgium/108886/belgium-in-brief-lockdown-phases-out-from-monday/

  https://www.worldhealth.net/news/brussels-first-major-city-halt-5g-due-health-effects/

  https://www.xandernieuws.net/algemeen/corona-politiestaat-een-feit-advocaat-en-arts-met-kritiek-op-beleid-opgesloten-in-inrichtingen/

  (tip: download the full article to your PC, as it might suddenly disappear)

  You can directly forward this to other people that you trust, and who know that 5G is wrong.
  When forwarding emails, please remove the names/email addresses of the person that did send
  the messages to you in the first place (or turn names/email into phantasy names).
  Better not leave traces when that is not needed. Staying anonymous might work when you
  know the reciever is awake. In that case use anonymous sender, like guerrilla mail.

  https://www.wikihow.com/Send-An-Anonymous-Email

  Before sending, check if the links
  still work. Do not use gmail. change the subject of the mail. (I experience blocked mails.)
  You can also distribute by using webforms. Note that alternative sites can be bad guys in disguise.
  They will throw away your mail and might try to trace you.

  Do not send it to people who are ignorant, they will reject it as rediculous.

 11. Herinneren jullie je nog die stickers van de band Anthrax die vroeger bij alle stoplichten geplakt waren? Zo iets zou onverwachts enorm krachtig kunnen zijn! De Cabal heeft namelijk spelregels en één ervan is dat ze toestemming moeten krijgen van ons, hun slachtoffers. Daarbij geldt: “Wie zwijgt stemt toe”. Een bijdrage aan een oplossing is dus het niet zwijgen maar expliciet geen toestemming geven. Hoe zou het zijn als overal in de openbare ruimte te lezen valt:

  “Ik geef geen toestemming voor de plannen en daden van de Cabal. En jij? #WWG1WGA”

  Of

  “Ik verbied de plannen en daden van de Cabal, en jij? #WWG1WGA”
  Laat bijvoorbeeld stickers maken of print ze zelf. Plak ze vooral in de buurt van plekken waar de cabal ze tegenkomt. Bij de regeringsgebouwen, bij politieburos, paleizen van justitie, mediaparken, kerken, kindercentra (op speeltoestellen met het pedofilie teken!), bioscopen etc. Maar ook op stoplichten. Het mooie is dat niet-ingelichten zullen gaan willen weten wat de cabal dan is. En vragen gaan stellen, en googlen. Zou nog mooier zijn als de symboliek van de cabal (“Symbolism will be their downfall”) ook op de stickers wordt weergegeven, maar vormgegeven in verbodsborden zoals in het verkeer: met een rode rand en schuine rode streep erdoor met dan de tekst dat je de plannen van de cabal verbiedt.
  Symboliek die je daarmee kan onthullen zijn bijvoorbeeld foto’s van acteurs en actrices die het alziend oog symboliseren met de 666 vingerstand. Rutte met op de achtergrond zijn duivelsbeeld in het torentje. Wie pakt dit ook op? PS kopieer en deel deze reply tekst zoveel als je wilt.

  • Dan kan je Trump er ook bij plakken die heb ik die duivel hoorn teken en die 666 sign ook vaak genoeg zien maken,kijk maar bij die speech dat hij de verkiezingen heeft gewonnen hoe vaak hij die 666 sign doet

 12. Eric-Jan Jonker on

  Bedankt Ellaster, blijf graag op de hoogte.
  Grtz Eric-Jan

 13. Hallo. Zou het niet fantastisch zijn als alle groepen wereldwijd zich verenigde net als de illuminatie is georganiseerd? Verenigd sta je sterker.

 14. Pingback: Die Kabale, Trump und turbulente Zeiten: Niemand hat alle Karten im Endspiel | PRAVDA TV – Lebe die Rebellion

 15. Pingback: The End Times… – Oddballsblog