> Vervolg op deel 1: Benut je vrije wil, juist in deze tijd

Eerst een uitleg over frequenties. Alles is energie, zowel jij als ik en alles om ons heen. Energie is frequentie en is trilling. Als je dus niet meer resoneert met een ander, dus niet meer in dezelfde frequentie zit, ontstaat er disbalans. Door wat je is geleerd in de matrix, familie is heilig, raak je in verwarring. Ook het contact met vrienden kan onder druk komen te staan. Je wilt niet loslaten en niet kwijtraken en kunt je zelfs afvragen of het aan jou ligt dat je mensen kwijtraakt.

Je kunt het echter ook anders bekijken. Door dicht bij je Zelf te blijven, jouw frequentie te volgen, zijn er mensen om je heen die hierbij niet aansluiten, dat kan familie, gezin en/of vrienden zijn. Ga jij je aanpassen of kies je voor jezelf en laat in liefde de ander los? Zij volgen hun zielenpad, en blijkbaar sluit jouw zielenpad niet meer aan bij hun frequentie. Dat betekent in liefde loslaten in plaats van in angst voor het onbekende maar blijven ‘hangen’ aan deze personen.

Volg je eigen zielsontwikkeling

Besef je dat we niet de mens zijn, maar een ziel in een lichaam en iedere ziel zijn of haar eigen pad volgt en wij niet verantwoordelijk zijn voor de ander. We kennen het zielenpad niet van de ander, dus het gaat er om dat wij ons richten op onze eigen groei, waarbij we in liefde naar de ander reageren. Dit staat echter haaks op wat ons geleerd is in de matrix, als je je zelf liefhebt, ben je egoïstisch. Je moet rekening houden met een ander, maar dat is een valse vlag. Je bent nooit verantwoordelijk voor een ander, sterker nog als je je eigen pad volgt kun je juist de ander in liefde iets leren.

Dat brengt ons ook bij de huidige situatie en wat het verschil is tussen angst en liefde. We kunnen als we massaal ontwaken ook massaal boos worden op de elite, op hun praktijken op alles wat ze anderen, ons maar met name ook kinderen hebben aangedaan. Echter….als we boos zijn op een ander, wijzen we in feite naar onszelf, we zijn boos op onszelf dat we het zover hebben laten komen. In hoeverre zijn we kritisch geweest over wat ons is verteld, in hoeverre hebben we zelf gezocht, in hoeverre hebben we vanuit angst voor welke gevolgen ook, ons maar aangepast in plaats van gebruik te maken van onze universele vrije wil en ons bewust te zijn van onze onmetelijke scheppingskracht? 

Uit de slachtofferrol stappen om spiritueel te groeien

Als we blijven hangen in de slachtofferrol dat ons dit is overkomen, groeien we niet. Door onszelf te vergeven en ook de ander en te leren van al die duizenden jaren onderdrukking, kunnen we nu regie pakken over ons eigen leven en onze vrije universele wil werkelijk laten gelden. En een wereld scheppen zoals wij die wensen. Een wereld in liefde. Als je je bewust bent dat je een scheppend wezen bent, meer dan het poppetje, valt de angst meteen weg omdat je wéét dat jij alle kracht in je hebt en Licht bent. En Licht is vele malen sterker dan donker. Met 1 lucifer verlicht je een donkere ruimte en kan je een compleet bos in brand steken. Denk dus niet dat jij maar ‘kleine ik’ bent, je hebt een oneindig scheppende en lichte kracht.

In plaats van angst voor wat het duister wil manifesteren, gaat het er om te visualiseren wat je wél wilt en daar ook naar te handelen. Gelijkertijd gaat het er om wel te zíén wat zich afspeelt en welke bedoeling het donker heeft. Je kunt pas een keuze maken als je zowel licht als donker ziet, vrije wil dus. Als je in een new age-achtige sfeer blijft zitten, is alles mooi en licht en zal het vanzelf goed komen. Dat is dus niet het geval. Door een keuze te maken en actief in beweging te komen, realiseer je jouw werkelijkheid en manifesteren we samen een wereld in overvloed en liefde.

Vrije wil op basis van vertrouwen

Wat betekent nu vrije wil? Ten eerste je onderbuikgevoel volgen, maar dit is voor veel mensen best lastig, omdat veel mensen in hun hoofd, hun cognitie, zitten. Vraag je af wat het je oplevert om je hart te volgen, in plaats van wat het kost. Als je weet dat je een kosmisch scheppend wezen bent in een mensenlichaam en een oneindige kracht bezit, kan je dan vertrouwen dat wat er ook gebeurt, je jouw wereld zoals je wenst in gedachtekracht ook zal realiseren?

Kosmische wetten en natuurrecht zijn totaal anders dan de wetten van deze aarde, gemaakt door de Cabal en hun trawanten, bewust of onbewust. De vraag is dus of je uit angst de aardse wetten volgt, of vanuit kracht en liefde de universele kosmische en natuurwetten volgt en je je daar ook op beroept.

Vrije wil om niet mee te doen met andermans agenda

Vraag je bij elke stap die het donker zet af of dit diep van binnen bij jou past, dus wil je werkelijk een app installeren? Wil je echt een test op Corona en wat levert je dit in feite op? Als je je gezond voelt, waarom zou je je dan laten testen en enerzijds je energie daarheen sturen en anderzijds je DNA uit vrije wil beschikbaar stellen aan overheden en controlerende organen?

Wat is bedoeling van de vaccins van Bill Gates, welke rol speelt hij? Wil je dat weten ga dan zoeken. Wil jij je echt laten inspuiten met vergif en nanodeeltjes, waardoor je je uit vrije wil laat controleren? Blijf je het systeem steunen om (mede uit gemak) overal te pinnen of ga je vanaf nu vooral cash betalen, waardoor je op energetisch en fysiek niveau aangeeft dat je niet akkoord gaat met de voorgestelde richting en je eigen keuzes maakt uit vrije wil? 

Uit de resultaten van massameditaties blijkt wat het effect is op de werkelijkheid, door de deelname van een relatief kleine groep mensen ten opzichte van de wereldbevolking. Maar in absolute zin zijn we met grote aantallen, miljoenen zielen die wakker zijn. Richt je op al deze mensen en laat alle slapers los, zij mogen uit vrije wil ook hun eigen keuze maken, dat is niet jouw verantwoordelijkheid. Zij slaan deze unieke kosmische gebeurtenis, het ascentieproces, uniek ook voor de aarde, even over en kiezen nu voor een andere tijdlijn.

Kiezen voor vrijheid en soevereiniteit

Waar het om gaat dat jij uit vrije wil en zonder angst kiest voor jouw pad en voor vrijheid en soevereiniteit. Wat ga jij doen om daaraan bij te dragen door bewuste keuzes te maken en uit vrije wil je eigen pad te volgen? Door niet mee te doen aan wat overheden en officiële instanties je vertellen, maar … waar ze je nooit toe kunnen verplichten.
Besef goed dat kosmisch elke overeenkomst ontstaat uit vrije wil, dat is waar het duister zo handig gebruik van maakt, zij weten dat. Daarom tonen ze alles onder je ogen, laten vooraf zien wat ze gaan doen et cetera. Als alle wakkere zielen hun hart volgen en weten wat hen nu te doen staat, realiseren wij in eenheid onze eigen nieuwe wereld in een hogere frequentie. Dat is onze tijdlijn en andere zielen volgen hun tijdlijn en hun frequentie, waarbij de scheiding zich natuurlijk voltrekt.

Handel als kosmisch wezen volgens de kosmische wetten

Denk aan Ghandi, die het hele Britse Rijk op de knieën kreeg door geweldloos verzet, door de eigen vrije wil te volgen en niet te luisteren naar “Befehl ist Befehl”, omdat hij wist dat hij een kosmisch wezen was in een menselijk lichaam.

Door ons solidair te gedragen, te beseffen dat we allen één zijn en we als eenheid zo’n enorme power hebben, kunnen onze schaduwkanten niet overheersen. Dan zien we dat ze er zijn, accepteren ze, maar kiezen uit vrije wil, bewust voor onze lichte kant en zullen daardoor uit deze crisis herrijzen met zoveel power en licht, dat er geen plaats meer is voor het duister. Het betekent dus kiezen voor liefde, liefde voor je Zelf, voor je medemens en al het leven op aarde en je eigen keuze maken en je niet laten leiden door angst voor welke gevolgen ook.

Tot slot een prachtig gedicht van Martin Niemöller, ter inspiratie om iedereen te ondersteunen die op dit moment last heeft van overheid, politie en andere controlerende instanties en wat je hier in gedrag aan kunt doen om hen te helpen:

Toen de nazi’s de communisten arresteerden heb ik gezwegen;
ik was immers geen communist.

Toen ze de sociaaldemocraten gevangen zetten heb ik gezwegen;
ik was immers geen sociaaldemocraat.

Toen ze de vakbondsleden kwamen halen heb ik gezwegen;
ik was immers geen vakbondslid.

Toen ze de Joden opsloten heb ik gezwegen;
ik was immers geen Jood.

Toen ze de katholieken arresteerden heb ik gezwegen;
ik was immers geen katholiek.

Toen ze mij kwamen halen
… was er niemand meer die nog kon protesteren.

Ik zou hier aan willen toevoegen:

Toen ze de mensen die wakker waren arresteerden, heb ik gezwegen;
… ik was immers niet wakker…

Als mensen — zoals in bovenstaand gedicht zo mooi is verwoord — blijven zwijgen en wegkijken hebben ze hun vrije wil niet gebruikt om wakker te WILLEN worden. En dan komt de uitspraak na WO II, “Ich habe es nicht gewusst!” Echter dat is geen excuus meer, je had het immer KUNNEN weten, overal is zoveel te vinden, de zegen van het internet. De blinden zullen zien, zij die zoeken zullen vinden …

De vraag is: geef jij je kosmische vrije wil weg uit gemakzucht en angst? Laat jij je manipuleren door de mind-control programma’s van het duister door onverschillig te blijven? Kies je voor verdeeldheid en vooral je eigen hachje? Of zoek je en besluit je uit vrije wil, in liefde en vanuit een diep innerlijk weten, dat jouw kracht en power zoveel sterker zijn dan het duister, omdat je een wereld van liefde en licht kunt scheppen en kies je voor eenheid en gelijkheid van alle wezens op deze aarde? Aan jou de keuze!!

Door: Tara | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

25 reacties

 1. * Niets aan /af toe te voegen….het is goed zoals het is, mijn dank is GROOT.
  Groet Beatrix.

 2. Peter de Jongh on

  Geweldig hoe jij dit helder kan uitleggen. Je schijnt eindeloze energy te hebben om elke keer maar weer iets waardevols te creëren. Ben al enigszins op leeftijd maar leef mee met hart en ziel naar een betere wereld. Truly your greatest fan. Peter

 3. Ik zou daar nog aan willen toevoegen dat je niet letterlijk je familie of je vrienden moet verlaten. Want door jouw levens- en denkwijze als voorbeeld zet je anderen tot nadenken. Dat kan in zwijgzaamheid. Of af en toe een antwoord geven als anderen je bevragen.

  • Marjolein on

   Soms kan je jezelf ook afvragen of familie en vrienden, niet juist degenen zijn die jou steeds bij het licht weghouden.. Ik heb mijzelf altijd weggecijferd voor familie en vrienden. Zolang ik mijn mond hield was het goed. Ik heb zelf een andere denkwijze kunnen aannemen door mij af te sluiten van familie, vrienden, media en maatschappij. Ik voel mij eindelijk sterk. Ik weet wie ik ben en waar ik voor sta. Zolang ik maar mijn eigen weg blijf volgen en mij niet laat verlijden voor een binnendoor weg, gaat het goed. Ik accepteer een ieder die ik op mijn weg tegenkom, zolang ze maar met mij en naast mij blijven lopen. Zoniet dan loop ik verder, maar dan wel rechtstreeks en alleen.

 4. Nathalie on

  Waar ik mee worstel is hoe om te gaan met bijvoorbeeld de 1,5 maatregel, in de supermarkt, in winkels. Ik kan er niet omheen. Het angstig afstand houden en in rijtjes staan wachten voelt voor mij totaal niet kloppend (overigens net zoals vele andere maatregelen). Het liefst zou ik roepen: mensen kom op, laten we normaal doen met elkaar en ons verbinden. Het confronteert me met een media- en politiek gecreëerde realiteit. . Hoe kan ik hier nu vanuit mijn vrije wil mee omgaan? Ik weet ’t soms niet. iemand een antwoord?

  • Ella Ster on

   Het begint met een innerlijk besluit of: 1. je jezelf helemaal wil conformeren aan de regels, of 2. je de ruimte die er in elke situatie is wil opzoeken en benutten, of 3. dat je er vol tegenin gaat. Met dat eerste ga je, zo blijkt uit jouw verhaal, tegen je eigen gevoel in, bij de derde optie kun je bij sommige mensen veel weerstand verwachten.

   De tweede optie is per situatie steeds anders. Je kunt aftasten hoeveel belang anderen hechten aan de anderhalve meter en besluiten dat je mensen die nog bang zijn niet voor het hoofd wil stoten. Je kunt er een grapje over maken als je in de rij staat, bijvoorbeeld: “Je zou bijna met een rolmaat op zak naar de winkel gaan.” of zoiets en dan iets kunnen toevoegen dat die 1,5 meter eigenlijk niet wetenschappelijk onderbouwd is, het meer een vorm van social conditioning is, dat je beter een hoge dosis vitamine c kunt slikken om jezelf te beschermen, et cetera. Dan ontdek je wel of je een toehoorder vindt. Bij de anderen plant je zaadjes.

   Als we allemaal braaf de regels opvolgen, gaat er niets veranderen. Alleen bewuste mensen kunnen voor die verandering zorgen dat steeds meer mensen weer het vertrouwen krijgen dat die afstand niet zoveel uitmaakt.

   Voorheen betaalde ik nooit contactloos en greep die gelegenheid altijd aan om iets te vertellen over chipimplantaten waar we straks mee kunnen betalen. Dan kreeg ik meestal de reactie dat andere mensen dat ook doodeng vinden. Dat deed ik altijd heel terloops en had er een goed gevoel over dat ik zo weer wat zaadjes had geplant. Het gaat tenslotte ook om de energie waarmee je iets doet.

  • Huub van der Donk on

   In ieder geval een standpunt voor jezelf innemen dat vanuit je hart komt. Zonder angst kun je geen Corona krijgen!!!!!!!! Ik zal nooit in een maatschappij willen leven met angst en heers en verdeel. Dit is pure angst en heers- en verdeel. Dat wil niet zeggen dat je niet even met sommige situaties praktisch om moet gaat, maar laat zien dat je het niet pikt. Sterkte met je aanpak. Liefs, Huub

   • Nathalie on

    Dank Huub, je voor je antwoord! Ben benieuwd hoe jij laat zien dat je er anders instaat.

   • Nathalie on

    Dank Huub, voor je antwoord. Ben benieuwd hoe jij laat zien dat je er anders over denkt!

 5. Mooie artikel, ik ga het delen.
  En ja wat 1,5 meter afstand houden betreft, bij onbekenden houd ik me er uiteraard eraan. Maar mijn dochter, kleindochter, mijn zoon en mijn vriend mogen mij gewoon knuffelen en bezoeken en andersom bezoek ik hen ook gewoon. We houden elkaar goed op de hoogte als er eentje wat ziek zou worden en dan zien we elkaar niet, maar zo hebben we het altijd al wel gedaan.

 6. Paula Fricke on

  Een prachtig artikel weer, duidelijk en helder verwoord zonder de negatieve ondertoon die ik elders nog weleens tegenkom. Als we de wereld mooier willen maken zullen we erop moeten toezien dat we onze frequentie hooghouden en niet gaan schoppen en schreeuwen. Makkelijker gezegd dan gedaan, want het valt niet mee om niet in de emotie te schieten bij het zien en horen van zoveel onrecht. Complimenten aan jou en je team

 7. anja De jongh on

  Goh..een schot in de roos,denk ik,terwijl ik nu net je Vrije Wil lees…Precies dit overkomt mij nu. Vanmorgen was ik teleurgesteld over reacties op mijn vraag gisteren aan,dacht ik, wakkere vrienden. Ik heb gisteren vol goede moed nl.2600 kranten opgehaald om ze op 5 mei te verspreiden in mijn stad. De Andere Krant van Sander Compagner. Actueel, verhelderend en…wakkerschuddend. Maar 3 mensen van over de 20 hebben geantwoord. Op FB blijkt dat ik al door 16 mensen ontvriend ben. Ik hoor ineens bij de complotdenkers. Ik zie t eerder als kritische denker,waarheidszoeker. Maar de teleurstelling blijft niet lang, ik leef niet in de angst, ik radieer Licht en weet, waar een deur sluit, gaan andere weer open. Blij met de 3 gelijkgestemden ga ik morgen een deel van NL wakkerschudden! WWG1WGA,Yesss!

 8. Hoi Ellaster,

  Onze houding is van belang. Provoceren van onzinnige regels zal niet helpen. Net zoals agressief actie voeren. De bereidheid en klaar te staan geeft een bepaalde energie, die anderen opmerken. Nog meer dan het provoceren. Het is het tegenovergestelde van angst uitstralen.
  Het begint al bij die anderhalve meter.
  Niet provoceren maar vriendelijk mensen toelachen en zelf geen tekenen van angst voor besmetting te tonen; je ziet mensen gewoon ontdooien.

 9. Ik kom in actie, is de respons die er in me opmomt!
  Actie betekent actie en in dit geval actief verzet tegen jezelf en anderen laten vaccineren en of chippen
  5G heeft al plaaatsgevonden

  Vele zogenaamde nieuwetijdsguru`s roepen opn tot passief verzet, zij zijn gewoon fake
  Voel je eigen impuls en geef daar gehoor aan.
  Voel/weet wat jij kan doen om de tirannie die zich nu om ons heen ontvouwt kunt stoppen
  Geloof niet in het fabeltjes, dat trump of aliens ons komen redden
  We moeten het zelf doen

  Vraag je af wat werkt, passief verzet?
  Ik denk van niet, wat wel werkt is bv wat de boeren deden, los van of je het ermee eens bent of niet!