Het politieke toneel is in wezen niet veel meer dan een poppenkast. Politici zijn de marionetten van de krachten achter de schermen. Ze zijn in de tang van degenen hoger in de machtspiramide. Die machthebbers behoren tot de mind control-groepen en beschikken over geavanceerde technologieën. Hun afkomst verklaart de Draconische maatregelen die ze steeds maar willen doorvoeren.

In de wereldwijde machtspiramide staan de meeste politici op een behoorlijk laag niveau — net iets boven het ‘gewone’ volk — en worden aangestuurd door de bloedlijnfamilies. 60% van regeringsleiders behoort tot hun satanisch netwerk en zijn vaak al als kind onderworpen aan een op trauma gebaseerde vorm van mind control. Dit veroorzaakt een psychopathische persoonlijkheid en maakt hen uiterst manipuleerbaar.

Die manipulatie is met toepassing van artificiële intelligentie veel geavanceerder dan veel mensen zich realiseren. Voor het gemiddelde publiek gaat dit alles wellicht hun pet te boven, het zijn zaken ver buiten hun referentiekader. Toch is het belangrijk om te beseffen dat de werkelijke macht elders ligt en de psychopathische regeringsleiders niet in het belang van hun bevolking opereren. Mind control wordt niet alleen ingezet om regeringsleiders aan te sturen, maar ook tegen de bewuste zielen die een bedreiging zijn voor het establishment.

Marianne Stelling heeft veel inzichten in mind control. Deze inzichten heeft zij opgedaan middels downloads van informatie over haar persoonlijke ontvoeringen door diverse mind control groepen. Vanuit deze inzichten is dit artikel door haar geschreven.

Mind control groepen en bloedlijnen

Door: Marianne Stelling

Het programmeren van mensen

Mind controllers zijn in groepen georganiseerd. Zij hebben als doel het programmeren en traumatiseren van mensen, en dan vooral mensen die zij als bedreiging ervaren voor de status quo van deze wereld. Mind control groepen hebben beschikking over geavanceerde technologieën die zij in samenwerking met buitenaardse cyborg beschavingen op aarde installeren.

Mind control groepen zijn van oorsprong georganiseerd in kleine eenheden, hiërarchisch van aard. Deze eenheden hebben betrekking op specialismes die te maken hebben met de aard van programmering van mensen.

Het programmeren van mensen houdt in het inkaderen van hun denken en daarmee hun handelen. Hiermee ontstaat er een persoonlijkheid met rollen. We kunnen hierbij denken aan de rol van de narcist, de rollen van echtgenoot of echtgenote, de rol van ondergeschikte huisvrouw. Deze rollen zorgen ervoor dat iemand hiervan uit leeft in plaats van uit zichzelf, vanuit eigen kracht. Het creëren vanuit zichzelf, vanuit eigen kracht, moet te allen tijde voorkomen worden. Dit is namelijk een bedreiging voor de niet welwillende krachten, omdat er dan sprake is van onvoorspelbaarheid.

Mind control groepen hebben elk hun specialisme. Dit moet ervoor zorgen dat zij optimaal presteren als het gaat om het programmeren en traumatiseren van mensen.

Mind controllers en bloedlijnen

Mind controllers zijn geboren in gezinnen waarin de vader en/of de moeder afstamt van zogenaamde bloedlijnen. Deze bloedlijnen gaan terug tot aan het begin van de aarde. De bloedlijnen beginnen met cyborg regeringsleiders die afkomstig zijn van buitenaardse planeten en naar de aarde zijn gereisd om hier bloedlijnen te starten. Deze bloedlijnen lopen door tot aan de huidige tijd.

In bloedlijnen zijn veel koninklijke huizen aanwezig. Veel koninklijke huizen bevatten bloedlijnen die veel cyborg codes bevatten. Hier putten zijn hun artificiële kracht uit.

Bloedlijnen moeten in stand gehouden worden met codes uit oorspronkelijke werelden. Deze codes zijn nodig om het lichaam in stand te houden. Daarom dat mensen met een oorspronkelijk bewustzijn vaak worden geboren in bloedlijnen.

Mind controllers dragen dus zowel cyborg als oorspronkelijke codes in zich. Hierdoor hebben zijn een zogenaamd hybride bewustzijn. Een hybride bewustzijn houdt in dat er een laagje van vriendelijkheid aanwezig is die altijd naar buiten toe wordt getoond. Het andere deel van het bewustzijn wordt zelden in familiekring getoond en wordt gebruikt om hun duistere praktijken uit te voeren. Deze duistere praktijken zijn kwaadaardig van aard.

Een hybride bewustzijn houdt in dat er een laagje van vriendelijkheid aanwezig is die altijd naar buiten toe wordt getoond. Het andere deel van het bewustzijn wordt zelden in familiekring getoond en wordt gebruikt om hun duistere praktijken uit te voeren. Deze duistere praktijken zijn kwaadaardig van aard.

Mind control groepen en specialismes

De specialismes van mind control groepen zijn gevarieerd. Dit heeft te maken met dat er zeer veel verschillende ingangen zijn in het uitvoeren van mind control activiteiten. Hiermee wordt bedoeld dat het uitvoeren van mind control niet eenduidig is en dat er zeer veel variëteit is in het uitvoeren van de rol van mind controller. Voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelen van zeer geavanceerde technologie en het ontvoeren van het bewustzijn van mensen om hen te programmeren en traumatiseren.

Mind controllers zijn zeer kwaadaardig. Deze kwaadaardigheid blijkt uit de diepe trauma’s die in mensen worden ingevoegd. Deze trauma’s reiken tot diep in het celgeheugen en het vergt buitengewoon veel inspanning om hen tot rust te brengen. Het traumatiseren van de mens met een oorspronkelijk bewustzijn is hun grootste doel.

Mind control groepen zijn wereldwijd aanwezig. Er zijn groepen die nationaal georiënteerd zijn en groepen die wereldwijd hun activiteiten uitvoeren.

Mind controllers en hun voeding

Veel mind controllers hebben het uitvoeren van seksuele handelingen met mensen met oorspronkelijk bewustzijn nodig om hun lichamen in stand te houden. Dit doen zij over het algemeen via ontvoeringen.

Veel mensen in bloedlijnen hebben satanisch ritueel misbruik nodig om hun lichaamsstructuur in stand te houden. Dit geldt dus ook voor bijna alle mind controllers. Ook dit doen zij over het algemeen via ontvoeringen.

Het zuiver houden van bloedlijnen

De meeste regeringsleiders zijn in bloedlijnen geboren. Bijvoorbeeld de vader van premier Mark Rutte was een mind controller. Ook vele mensen in de entertainmentindustrie, alsmede de top van het bedrijfsleven en het leger zijn in bloedlijnen geboren. We noemen dit dan ook wel de geheime adel.

Het zuiver houden van bloedlijnen kost veel inspanning en controle. Een bloedlijn met veel mensen met alleen aardse codes raakt in verval en verliest daarmee aan cyborg kracht. Daarom dan ook dat het er bij de adel veel aan gelegen is de bloedlijnen van de koninklijke familie zuiver te houden.

Tot slot

Mind controllers voeren hun activiteiten uit tot de definitieve bewustzijnsval heeft plaatsgevonden. Daarmee is hun doel bereikt, namelijk het volledig teniet doen van de creatiekracht van de mens met een oorspronkelijk bewustzijn. Deze definitieve bewustzijnsval is over enige tientallen jaren bereikt.

© Marianne Stelling  |  mariannestelling.nl  |  matrixlagen.nl

De val van het kabinet

Door: Ella Ster

Op haar website mariannestelling.nl heeft Marianne een aantal interessante beschouwingen over de val van het kabinet geplaatst. De val van het kabinet was nodig om de macht te consolideren. “Er was namelijk sprake van een kortstondig verlies van macht.” Het demissionaire kabinet heeft door de nieuwe situatie (tijdelijk) meer macht. Toch geeft Marianne ook aan dat er processen gaande zijn om Mark Rutte in hechtenis te nemen. Zij krijgt deze informatie door vanuit haar bewustzijn contact te leggen met het informatieveld, dat alles met iedereen verbindt. Zij heeft vermogens om op diepe lagen van de mens te kijken en in verschillende lagen van de matrix. Zij leest hierbij de informatievelden.

Met haar websites wil Marianne mensen informeren over de diepere structuren die bepalend zijn voor de aansturing en manipulatie van regeringsleiders en de mensheid. Het gaat over onderwerpen, die niet door ons worden waargenomen en daardoor ook steeds maar weer door kunnen gaan. Het is informatie zoals Marianne deze waarneemt. Deze informatie vergt een open mind en het oprekken van het referentiekader, iets dat sowieso noodzakelijk is om daadwerkelijk te begrijpen wat er op aarde gaande is.

Ondanks dat de informatie overweldigend en ontmoedigend kan zijn, brengt het ook inzicht in de mogelijkheden voor de mensheid om zich te bevrijden van de onderdrukkende structuren. Dit zijn vaak ‘kleine’ aanpassingen die geheel tegenovergesteld zijn aan hetgeen momenteel wereldwijd aan de bevolking wordt opgelegd. Bijvoorbeeld het creëren vanuit zichzelf, vanuit eigen kracht. Het nemen van eigen initiatieven. Dit zorgt voor een grote mate van onvoorspelbaarheid, waarbij de negatieve machthebbers hun grip kwijt raken. Ook het handelen vanuit gevoel leidt tot beslissingen op basis van verbinding en evenwicht. Door dingen met bezieling te doen, keren we terug tot ons oorspronkelijke zijn.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Steun Ella Ster met Petje Af
.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle dialoog worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden. Het doel is om elkaar te informeren, niet om te ondermijnen. Wanneer er sprake is van (vermoedelijk) misbruik, kunnen we de toegang blokkeren.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

28 reacties

 1. Pingback: Artikel op Ellaster.nl -

 2. jeannette Lauwerijssen on

  Ik vind het een uitermate boeiend stuk. Heb ook doorgeklikt naar Marianne. Daar resoneer ik echter niet mee. Naar mij idee ontbreekt het gedeelte dat we nu krachten aan het werk zien die we “goddelijk” kunnen noemen. Waardoor de “demonen” wereldwijd aan kracht aan het inleveren zijn. Hun plan lijkt te gaan werken maar het licht zal dit niet toestaan. Just my gut feeling.

  • Helemaal mee eens
   We zitten in overgang naar Aquarius tijdperk waar geen onlicht kan bestaan.
   Ik vertrouw dat t goed komt ♥️

  • “Het gaat over onderwerpen, die niet door ons worden waargenomen”
   Als kind verbaasde Jessie de aanwezige door een voorwerp (zwaard) te pakken wat wel in de cirkel lag, maar enkel in de sprituele wereld. Ze zagen het uit het niets verschijnen.
   Ze ziet en hoort demonen door haar bloedlijn wat uit 11 van de 13 (satanischische) bloedlijnen bevat.
   Haar Patriarch wilde haar als troonopvolger voor het ‘Queen Mother of Darkness’
   Zij is hier om het (met vele andere) te ontmantelen.

   https://illuminatethedarkness.com/jessie-czebotar/

  • Ik zie het precies zo! Het licht is veel sterker!
   Wat ik zelf ervaar is dat kleine hoeveelheden Cannabis in een meditatie mij volledig uit deze Mindcontrol Psychose kan brengen.
   Ik ervaar het niet zozeer als actieve groepen die ons actief mindcontrollen. Ze hebben iedereen slaaf gemaakt door inderdaad rollenpatronen in mensen te programmeren. Door in het reine te komen met mijn eigen geweten en mijn hartchakra goed geopend te hebben kan ik me langzamerhand hieruit bevrijden.

  • J. Onno Dekker on

   Dat verhaal van Marianne is kul.
   Hou het simpel: macht corrumpeert!
   Als je de klootzakken die je vertgenwoordigen niet corrigeert
   dan verdien je je lot!

   Opstand tegen de verraders!

 3. Joop van Poll on

  Ik kwam bij jou terecht en was zeer onder de indruk! Wat een voorspellende waarde! Obama met 400 miljoen dollar aan de haal. Verkiezingsfraude, aangestuurd in Italië, de president reeds gearresteerd..
  Zeer onder de indruk maakte ik 19 euro en 99 cent aan je over.
  Nu na verificatie wil ik ze graag terug! Er klopt geen reet van allemaal.
  Wat zijn dat voor mensen hier, die zich 20 minuten of zo lekker willen voelen?

  • Nou ik voel me altijd lekker maar 20 minuten ziek na het lezen waar mensen toe in staat zijn. Geen simpele maar zuivere ziel.

  • 500 miljard bedoel je Joop 😉
   Waarvan 400 via IRAN AYATOLLAH criminal enterprise terecht kwam bij het VATICAN.
   Weleens gehoord van VAT taX !?
   Aanmeer geld <= HUMAN TRAFFICKING <= STOCK MARKET <= BIRTH 'CERTFICATE' <= BIRTHING CHANNEL. 'Law' of the PIRATES (MARITINE 'LAW') instead of Law of the land.

  • Wat een vreemde reactie … Obamagate ligt nu out in the open. Gaat over iets meer dan alleen 400 miljoen euro. Daar kun je niet over twijfelen. Gewoon de papieren opzoeken en lezen. 4500 vellen. Ik heb hier overigens nog nooit iemand op een leugen cq verzinsel kunnen betrappen. Misschien begrijp ik je verkeerd…………..

 4. “Hun afkomst verklaart de Draconische maatregelen…”
  Prachtig! Wie het niet weet ziet het niet eens, dus zal niet boos worden omdat het nog niet in zijn/haar wereldbeeld past.
  Heel goed verwoord!

 5. Tessa Krijgsman on

  Een heel mooie anekdote bij dit artikel is die van George Kavassilas met zijn vroegere manager en vriend Jason in aflevering 39 van Super Woo Radio van juni 2020, waarin ze terugblikken op opmerkelijke momenten in hun 10 jaar samenwerking.
  https://www.ourjourneyhome.earth/super-woo-radio-episode-39
  Vanaf 15:32 tot ongeveer 23:00 min
  George en Jason beschrijven hun ontmoeting met een high rank mindcontroler, die contact met George had gezocht om hem te testen o.i.d.
  Heel fascinerend.

 6. “ Bloedlijnen moeten in stand gehouden worden met codes uit oorspronkelijke werelden. Deze codes zijn nodig om het lichaam in stand te houden. Daarom dat mensen met een oorspronkelijk bewustzijn vaak worden geboren in bloedlijnen”.

  Wat bedoelt mevrouw hiermee?

 7. Blijf je vooral druk maken over zaken waar je geen verstand van hebt, Joop. De politiek biedt wel plaats voor je…doen.

 8. Wendy Waltman on

  Benjamin de Rothchilds is dood op 57 jarige leeftijd
  Hartaanval word gezegd

   • Ja misschien wel WOW. Ik zit zelf in het onderwijs en ben er klaar mee om kinderen te dwingen tot presteren en ze een wortel voor te houden.

    Wat betreft de draconische krachten, het is moeilijk te behappen maar heb iets soortgelijks eerder gelezen nl in het interview van dr. Neruda over de Wingmakers. We zitten in zo’n systeem.

 9. het sluit niet erg positief af,,met de val van het oorspronkelijke bewustzijn, wat gehaald gaat worden..dat is nou niet wat ik mij voorstelde…ik dacht dat Licht altijd zou zegevieren over deze duisternis.. waarom zo neerwaards?

  • J. Onno Dekker on

   Gezwam over bloedlijnen,. Sinds eeuwen is 10 procent van de kinderen buiten echtelijk. De Oranjes hebben nul procent gemeen met de ‘vader de vaderlands’ die overigens een gefrustreerd man was die nauwlijks kon schrijven. Zie ‘Chronicles of Amelroy’ , een boek over kasteel Ammerzoden door Arthur de Woelmondt.

 10. het eindigd erg somber..Waarom is dat? het voelt alsof Marianne het al heeft opgegeven, terwijl wij zo bezig zijn om dit Soevereine Bewustzijn te bewaren.

 11. ps..ik begrijp het al, zij is zelf een mindcontrol “slachtoffer” vandaar het mechanische kartakter van de text. De warmbloedigheid/levendigheid is erin nogal missend. Net als het vertrouwen in het goed en de warmte van het hart, dat waar we het van zullen moeten hebben om deze ontwikkelingen te helpen versleutelen naar een heel ander scenario op Aarde..Aarde is al niet meer zo verdicht ook.. Frequenties en vibraties, wijsheid en licht zijn de dingen die er toe doen.

 12. In het artikel staat het volgende “Het creëren vanuit zichzelf, vanuit eigen kracht, moet te allen tijde voorkomen worden. Dit is namelijk een bedreiging voor de niet welwillende krachten, omdat er dan sprake is van onvoorspelbaarheid.”
  En precies hierom is het (basis) schoolsysteem 120 jaar geleden geïntroduceerd. Nogmaals,..het antwoordt op al het lijden is simpel. Laat kinderen op hun eigen wijze in hun eigen tempo in volledige vrijheid opgroeien. Geen dwang, geen straf, geen manipulatie. Dus lieve ouders haal jullie kinderen uit het schoolsysteem http://www.thuisonderwijs.nl of laat ze op http://www.democratischescholen.nl zonder masker (ego) maar als individu in individualiteit wijs blijven!! Dit is het enige wat de wereld zal redden!!! Namaste

 13. Zeer verhelderend voor het Nederlandse perspectief, tot nu toe had ik dit nog niet gezien. Zat meer in de internationale hoek, US, UK. Maar dit is dicht bij huis, daardoor ook wel spannend. En ik mis ook de positieve benadering, liefde, licht, shift van bewustzijn. Ik blijf graag op de hoogte Ella!

 14. Pingback: Lessen uit de geschiedenis – Levensreis