In 1994 wordt er in New Mexico een soort tijdcapsule gevonden, dat door een buitenaards ras was achtergelaten dat de aarde in de achtste eeuw had bezocht. Deze tijdscapsule is gemaakt door de WingMakers en bevat een belangrijke boodschap voor de mensheid. Dr. Neruda maakt deel uit van het geheime onderzoek naar deze Ancient Arrow-site. Hij besluit ondanks zijn geheimhoudingsplicht het project wereldkundig te maken.

De ontdekking van Ancient Arrow-site

Ravijnwand in New Mexico waar de tijdscapsule is gevonden is een zeer afgelegen gebied. Na de vondst van het kompas is dit gebied afgesloten voor het publiek.

In 1972 wordt in de Chaco Canyon, een afgelegen gebied in New Mexico, een aantal kunstschatten gevonden. Een van de kunstschatten blijkt een soort kompas met een buitengewone technologie dat holografische beelden produceert. Het object is bedekt met onbekende hiërogliefen en van een onbekend en ondoordringbaar materiaal gemaakt. Men concludeert dat het object van buitenaardse afkomst moet zijn.

De kunstschat wordt daarom onderzocht door de NSA. Het onderzoek wordt door hen het Ancient Arrow-project genoemd. Maar omdat men de pictogrammen niet kan ontcijferen en het object niet open kan krijgen, verdwijnt het aanvankelijk in het archief van de NSA. Wel onderzoekt een team met grote regelmaat het gebied waar het object gevonden is, maar lange tijd vinden ze daar geen nieuwe aanwijzingen.

Pictogrammen gevonden op de Ancient Arrow-site.

Totdat er in 1994 door een aardverschuiving een rotsopening zichtbaar wordt en leidt naar de ingang van een enorme uitgehouwen structuur diep in de ravijnwand gelegen. Een klein team van de NSA vindt er een structuur van tunnels en kamers die uit het massieve gesteente gehakt zijn. Er zijn in totaal 23 kamers, uitgehold in een spiraalvorm, met een centrale gang die de kamers aan elkaar verbindt. Elke kamer bevat een muurschildering, een serie pictogrammen en geschreven hiërogliefen. In de 23e kamer vindt men een optische schijf dat lijkt op achtergelaten buitenaardse technologie.

Betrokkenheid van ACIO

Het is zonder twijfel de meest verbazingwekkende archeologische vondst aller tijden. Omdat er een buitenaardse connectie is neemt de ACIO (Advanced Contact Intelligence Organization) het project over van de NSA. ACIO is een niet-erkende, geheime afdeling van de NSA. Uiteindelijk werken medewerkers van de nog geheimere Labyrinth Group aan het Ancient Arrow-project om de pictogrammen te ontcijferen en de informatie op de optische schijf te ontsluiten.

De Labyrinth Group is de heilige kern van ACIO en in 1963 opgericht. Het doel van die groep is om de Blank Slate Technology (BST) te ontwikkelen. BST is een vorm van tijdreizen die de mogelijkheid biedt de geschiedenis te herschrijven op wat men interventiepunten noemt. Iedereen die in het bezit is van BST kan zichzelf verdedigen tegen elke agressor. Men ziet het om die reden als de vrijheidssleutel.

Dr. Neruda moet de symboliek decoderen

Men ontdekt dat de uitgehouwen structuur in de ravijnwand met alle kunstobjecten een soort tijdcapsule is, achtergelaten door een buitenaards ras die de aarde in de achtste eeuw had bezocht. Men noemt dit buitenaardse ras de WingMakers.

Dr. Neruda is vanaf het moment dat ACIO het project overneemt betrokken bij het Ancient Arrow-project. Hij is een linguïstisch expert, spreekt 30 talen vloeiend, plus 12 talen die verdwenen zijn. Hij krijgt de leiding in het decoderen en vertalen van de pictogrammen, hiërogliefen en symbolische beelden die op de locatie gevonden zijn.

Wanneer hij na lange tijd ontdekt hoe men de informatie op de optische schijf kan ontsluiten, begint hij de beschilderingen, poëzie, muziek, filosofie en de kunstproducten in de kamers van de WingMakers te begrijpen. Men begrijpt dan ook dat het niet alleen tijdreizigers zijn, maar ook dat zij in de tijd kunnen ingrijpen, zoals in de beoogde BST-technologie.

Een belangrijke boodschap voor de mensheid

Dr. Neruda komt erachter dat de tijdcapsule een gecodeerd communicatie-apparaat is met een belangrijke boodschap voor de mensheid. Hij krijgt telepathisch contact met de WingMakers. De WingMakers zijn een zeer oud menselijk ras en tevens de mens van de toekomst. In oude mythen van de Maya’s en de Sumeriërs werd ook al naar deze wezens verwezen. Het Corteum — een buitenaards ras dat nauw samenwerkt met de ACIO — definieert hen als het Centrale Ras. Het Centrale Ras woont in de oudste sterrenstelsels in de nabijheid van het centrum van het universum.

Een aantal schilderijen bevatten engelachtige wezens en symboliek die lijkt te verwijzen naar het transformatieproces waar de mensheid doorheen gaat. De kleuren van de schilderijen zijn uiterst briljant.

De WingMakers beweren dat onze driedimensionale, op vijf zintuigen berustende werkelijkheid de reden is dat we slechts een klein deeltje van onze intelligentie gebruiken. De tijdcapsule zou de brug kunnen zijn tussen onze driedimensionale, op vijf zintuigen berustende werkelijkheid naar de multidimensionale, op zeven zintuigen berustende werkelijkheid.

De geschriften, gedichten en schilderijen van de WingMakers delen krachtige informatie en inspiratie voor de transformatie die momenteel op de planeet plaatsvindt. Deze transformatie, zoals beschreven door de WingMakers, betreft een nieuw paradigma waarin een steeds groter aantal mensen zich gaat realiseren dat de diepste antwoorden niet buiten onszelf gevonden kunnen worden op de manier van het oude hiërarchische paradigma, maar gevonden kunnen worden door te zoeken binnen onze eigen heilige essentie.

DNA-activatie

Dr. Neruda legt uit: “Ons DNA is ontworpen om te reageren op natuurlijke verbeelding, woorden, tonen, muziek en andere externe invloeden.” (…) “Het kan bepaalde componenten van zijn structuur activeren of deactiveren, waardoor er aanpassingen kunnen plaatsvinden in zowel in de biologische als in de hogere zijnstoestanden.” (…) “Zoals in een staat van verlichting die beschreven wordt door sommige van onze spirituele leiders.”

Hij vervolgt: “Aanpassing is de voornaamste intelligentie die ontworpen is binnen ons DNA en het is deze intelligentie die door bepaalde stimuli wordt ontwaakt of geactiveerd. De stimuli kunnen kunstmatig toegediend worden, dat wil zeggen dat ze door katalytische verbeelding, woorden of geluiden geactiveerd kunnen worden.” (…) “Ik ben er bepaald zeker van dat de muziekkunst, poëzie en filosofie van de WingMakers bedoeld waren om als katalysatoren te dienen,” aldus Dr. Neruda.

“Ik begon ze tegen me te horen praten. Het begon met een woord of twee… toen een zin… misschien slechts eenmaal per dag. Ik begreep niet echt wat ik hoorde. Maar op een dag was ik bezig met een van de muurschilderingen en zag ik iets in het schilderij bewegen. Een van de symbolen bewoog en het was zeker geen illusie of gezichtsbedrog. Toen realiseerde ik me dat de WingMakers met me konden communiceren, dat ze naar mijn tijd konden tijdreizen en dat hun schilderijen op een of andere manier eigenlijk portalen waren waarin ze door de tijd konden bewegen.”

Dr. Neruda

De informatie van de WingMakers wijst erop dat de goddelijke essentie binnen in jezelf ontdekt kan worden door 3 basisprincipes toe te passen. Er zijn 3 specifieke levensprincipes die helpen om je perspectief in lijn te brengen met het perspectief van de goddelijke essentie en zo inspireren tot diepgaande persoonlijke transformatie. Dit zijn: 1) Het Goddelijke in alles zien; 2) al het leven koesteren; en 3) dankbaarheid.

De Neruda-interviews

Dr. Neruda komt erachter dat het ACIO de belangrijke boodschap voor de mensheid verborgen wil houden. Hij had telepathisch contact met de WingMakers en kreeg gewetensbezwaren bij de gedachte dat de informatie niet met de mensheid zou worden gedeeld. Hij was bovendien bang dat men zijn geheugen (deels) zou wissen, een gangbare praktijk binnen de ACIO, om op deze manier bepaalde topgeheime informatie veilig te stellen.

In dat geval zou hij de waardevolle kennis over de WingMakers en het Ancient Arrow-project verliezen. Dat zou des te dramatischer zijn aangezien het Ancient Arrow-project aanwijzingen bevat van nog zes tijdscapsules die verspreid zijn over de wereld en volgens een nauwgezet plan nog ontdekt moeten worden. Voor hem waren het redenen om uit ACIO te stappen en onder te duiken. Hij verlaat het ACIO en neemt contact op met een journaliste die hij vertelt over het Ancient Arrow-project en de WingMakers.

Deze gesprekken zijn opgenomen en uitgeschreven en worden de WingMakers- of Neruda-interviews genoemd. De eerste vier interviews zijn in 1998 gepubliceerd. Het vijfde interview mocht pas geopenbaard worden op het moment dat Dr. Neruda aangaf dat de tijd er rijp voor was. Dat was in 2014. Het eerste, tweede en derde interview zijn al vertaald naar het Nederlands. De complete WingMakers-interviews zijn hier te downloaden. Het vijfde interview bevat de meest cruciale informatie en is in delen op deze blog gepubliceerd.

> Lees hier verder: De WingMakers en het vijfde Neruda-interview

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Meer lezen?

De achtergrond van het Ancient Arrow project, als ook de ongeredigeerde interviews vind je op de originele site van de journaliste zelf, onder de pseudoniemen Anna en Dr. Anderson. Op deze website staan ook de muziek, schilderijen, gedichten en filosofie per kamer geordend. Uit dit artikel en dit artikel blijkt dat de informatie over de WingMakers en het ACIO verdraaid is op de website Wingmakers.com. Helaas is het vijfde interview niet op de originele website gepubliceerd.

> Wingmakers.us

Ondanks dat het verhaal van de WingMakers op wingmakers.com gepresenteerd wordt als fictie, biedt de website een aantal interessante onderdelen, zoals: heldere reproducties van de schilderijen, en inspirerende en informatieve teksten en grafieken over spiritualiteit en manifestatiekracht en de volledige Neruda-interviews (Engels), die als PDF gedownload kan worden.

Drie van de Neruda-interviews zijn vertaald naar het Nederlands en gepubliceerd op Bovendien.com. Links naar het eerste, tweede en derde Neruda-interview.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

16 reacties

 1. Bijzonder dat in dit artikel Dr. Anderson wordt genoemd. Uit de context begrijp dat het bijna niet anders kan dat dit Dr. David Anderson moet zijn die een, belangrijke, rol speelt in de boeken van Peter Moon. Deze schrijver van meerdere boeken verhaalt in Transylvanian Sunrise en Transylvanian Moonrise van een vondst die gedaan in Bugeci gebergte in Roemenië. Hierin bevindt zich een grot met apparatuur van circa 50.000 jaar oud.

  Met behulp van deze zeer geavanceerde installaties is het mogelijk om b.v. de geschiedenis van de mensheid over de afgelopen 10 – duizenden jaren te zien. Peter Moon vertaalt de informatie van de Roemeen Radu Cinamar Dr. Anderson doet onderzoek naar tijdreizen en beschikt over enkele laboratoria en hier is de relatie met jullie schrijven.

  Kijk ook op https://www.timetraveleducationcenter.com. De boeken van Peter Moon zijn verkrijgbaar op Amazon onder de bovengenoemde titels. Vervolgboeken zijn: Mystery of Egypt en the Secret Parchment. Trefwoord is ook: Montauk Project.

  Het is razend interessante informatie en lijkt opmerkelijke gelijkenissen en overeenkomsten te hebben met het (zonder dit al te diep bestudeerd te hebben!) Wingmakers project.

  Groet,

  Frederick

  • Interessant verhaal van die Dr. Anderson. Ik snap de overeenkomsten, maar kan niet zonder meer aannemen dat het om dezelfde persoon gaat. Dr. Anderson in relatie met de WingMakers lijkt een pseudoniem te zijn. Dr. Anderson/Dr. Neruda komt oorspronkelijk uit Peru. Het verhaal is uiteindelijk gepresenteerd als fictie, maar ik ben er van overtuigd dat het geen fictie is.

   Het type informatie dat via de Ancient Arrow-site naar buiten wordt gebracht is dusdanig bedreigend voor de huidige machtsstructuur, dat ze in zo’n geval vaak een gespiegelde versie naar buiten brengen. Dat is het verhaal van de WingMakers op windmakers.com dat het een op fictie gebaseerd verhaal is. De oorspronkelijke tekst van de interviews is in de gespiegelde versie verdraaid, zoals te lezen is in dit artikel: https://www.wanttoknow.info/wingmakersorig/wingmakersinterviewschanges

   Omdat de lezer nog steeds op de oorspronkelijke website https://www.wingmakers.us kennis kan nemen van de schilderijen, muziek, poëzie en filosofie, is het een waardevolle informatiebron om met de lezers te delen.

   Truth is stranger than fiction

 2. Onderzoek van een vriendin van mij, nadat ik haar dit artikel en het 1e interview in een persoonlijk bericht had toegestuurd, leidde me naar een artikel van Want to Know.
  D
  Dat artikel is gewijd aan de opmerkelijke verschillen tussen de originele en de latere versie. De namen zijn veranderd en een van de andere verschillen: de opslagplaats van de artefacten. In het originele interview Virginia en in de latere versie Californië.
  Ware jullie daarmee bekend? Dat er verschillende interviews zijn?

  • Ja, lees bovenstaande reactie in antwoord op Frederick en ook de omschrijving en links onderaan het artikel onder het kopje ‘Meer lezen?’.

 3. Ik eeen paar weken geleden in de Bosnische Piramides geweest in Visoko. Deze piramides zijn ongeveer 30.000 tot 35.000 jaar oud en veel groter dan de piramides van Gizeh, bovendien er is een groot tunnelstelsel onder dat verder onderzocht wordt. Het was zeer bijzonder om daar te zijn en de energie te voelen. Ook hier zijn bijzondere materialen gevonden. Gemakshalve verwijs ik naar de websites. Als je Bosnische Piramides googelt krijg je alle informatie. Ik denk dat er een verband is tussen al deze zaken.

 4. De pictogrammen doen me aan de rotstekeningen van Amerikaanse indianen denken, ben er zeker van een pictogram eerder gezien te hebben…
  Een prachtig en hoopvol verhaal!
  Dank voor het delen.
  Liefde, vrede en vreugde voor iedereen.

 5. Toch zijn er die claimen dat het hele wingmakers verhaal een hoax is.

  Quote:
  “The Wingmakers Hoax: meer dan bewijs van de wanen van Bielek

  door Marshall Barnes

  Redactie Opmerking: We ontvingen een lange verklaring van Mark Hempel, eigenaar van de website http://www.wingmakers.com. Deze verklaring werd door Marshall becommentarieerd en wordt weergegeven onder het artikel van Marshall.

  Tijdens het Coast To Coast-interview onthulde Al Bielek wat nieuwe informatie over de zogenaamde “Wingmakers” die een aantal vragen beantwoord hadden die ik had over hun uiterlijk op zijn website toen deze werd gemaakt, en bevestigden ook dat zijn toestand als waanvoorstellend of een pathologische leugenaar zijn is veel erger dan ik me ooit had kunnen voorstellen.”
  /quote

  Meer op onderstaande link (Engels)
  Diverse links gevolgd/gelezen. Dat wakkert de twijfel over de echtheid wel aan.

  http://www.bielek-debunked.com/Wingmaker.html

  • Het lijkt er meer op dat de ACIO op allerlei vernuftige manieren berichten verspreid heeft om twijfel over de echtheid van de WingMakers-interviews te veroorzaken. Wanneer je de eerste hoofdstukken uit de WingMakers-interviews leest krijg je een beter idee over de macht en werkwijze van de ACIO.

   Ook bij andere spraakmakende UFO-zaken zoals Roswell is er opzettelijk desinfo verspreid, om twijfel te zaaien wat echt is en wat niet. Ook van belangrijke klokkenluiders over pedonetwerken worden debunked sites opgetuigd. Dat bewijst op zichzelf ook niets.

   Wanneer ik zelf de WingMakers-interviews lees krijg ik kippenvel. De schilderijen, poezie en filosofie zijn van een bijzondere kwaliteit en het lijkt me uiterst onwaarschijnlijk dat deze allemaal vervaardigd zijn omwille van een hoax.

   Laat iedereen het WingMakers-materiaal maar zelf ervaren. Los van of het verhaal waar gebeurd is of niet, zitten er allerlei waardevolle boodschappen in verscholen, niet alleen in de interviews, maar ook in de schilderijen, poëzie en filosofie.

   De kern van het vijfde interview is dat de mensheid in de transformatie naar de Mens 3.0 voor een keuze gesteld wordt om te kiezen voor de transhumanistische agenda (mens als cyborg), of transformeren naar een engelachtig wezen, met geactiveerd DNA en magische krachten. Dit is een zeer actueel thema en het is overduidelijk dat we in een transitie zitten, waarbij er verschillende agenda’s zijn.

   • Ook een punt, maar… de site die ik aanhaalde, verwijst ook naar posts van die Mark zelf. En dat is dus waar de twijfel bij mij ontstond – dat het dus een gespind verhaal is in zijn geheel.

 6. Mmm vreemd dat deze groep instaat was om andere planeten waar ook inteligentt leven is te zien of ontdekken , niet slim van de wingmaker die miljarden jaren voorsprong hebben op ons ivb de animus m.i
  Ja idd de kunstwerken hebben een zelfde handschrift en zijn gemaakt door 1 schilder

 7. Kunstuitingen van een hoog niveau — zoals de schilderijen in het Ancient Arrow-project — zijn altijd het resultaat van jarenlange beoefening en ontwikkeling. Met andere woorden: een kunstschilder creëert niet uit het niets een serie kunstwerken op hoog niveau.

  Het oeuvre van de WingMakers, de schilderijen en andere kunstobjecten, zijn gemaakt door een kunstenaar die de stijl na langere tijd heeft ontwikkeld.

  Door te suggereren dat de WingMakers een hoax is, gaat men ervan uit dat een kunstenaar die jarenlang bezig is geweest om een bepaald oeuvre te ontwikkelen — op een bepaald moment, zonder enige naamsvermelding of andere vorm van credits — volledig afstand heeft gedaan van zijn/haar kunstcollectie.

  Dit is op zichzelf al behoorlijk ongeloofwaardig, zeker gezien het feit dat financiële compensatie voor bijna elke zichzelf respecterende kunstenaar, zelden of nooit een reden zal zijn om afstand te doen van haar/zijn levenswerk. En áls het al zou zijn gebeurd, moet het een enorme afkoopsom zijn geweest.

  En wie heeft belang bij deze hoax? Staan deze belangen in verhouding tot de enorme investeringen die zijn gedaan in het afkopen van een kunstenaar, dichter, componist/muzikant, bouwen van een professionele website, enzovoort? Het kan hen nauwelijks te doen zijn geweest om de financiële opbrengst, want het hele begrip WingMakers is nauwelijks bekend bij het grote publiek. Had men deze ‘hoax’ vooral uit een winstoogmerk gecreëerd, hadden we een exposure zoals bij de Harry Potter-verhalen kunnen verwachten.

  Dat alles is niet gebeurd en het verhaal is erg klein gehouden. Ondanks de enorme afkoopsom die aan de kunstenaars betaald zouden zijn, om het intellectueel eigendom van de kunstenaars af te kopen. Da geldt voor het afkopen van het intellectueel eigendom van de schilder, de componist van de muziek en de dichter.

  De stelling van de hoax is zo ontzettend ongeloofwaardig vanuit het perspectief van de kunstenaar gezien. Wanneer men de stelling echter omdraait en ervan uitgaat dat de Ancient Arrow-site daadwerkelijk gemaakt is door de WingMakers en de ACIO deze informatie verborgen wilde houden, is het hele verhaal een stuk logischer. De ACIO heeft in dat geval een rookgordijn willen opwerpen door de suggestie dat het hele verhaal én de kunstobjecten, muziek en poëzie bedacht is en fictie betreft. De stellingen om dit te ‘bewijzen’ zijn niets meer dan ‘hij zei’ en ’zij zei’ en niet te verifiëren.

  De kunstwerken spreken hun eigen woorden.