Volgens de overheid is er geen enkele reden om ons zorgen te maken over de gezondheidsrisico’s van 5G. Hun standpunt: de straling blijft ver onder de norm waaronder geen gezondheidseffecten worden waargenomen. Maar klopt dit wel? Volgens talloze artsen, wetenschappers en andere experts is 5G helemaal niet zo onschadelijk en zelfs een bedreiging voor mens, dier en milieu.

Hieronder samenvattingen van eerder geplaatste berichten, met informatie over gevaren, en gevolgen voor de gezondheid in relatie tot 5G draadloze netwerk.

Gezondheidsrisico’s 5G: feiten en fabeltjes

Telecommunicatiebedrijven gaan, met steun van overheden, wereldwijd het draadloze netwerk (5G) uitrollen. Allemaal om slim te gaan worden. Er zullen ‘slimme’ huizen, ‘slimme’ bedrijven, ‘slimme’ snelwegen, ‘slimme’ steden en zelfrijdende auto’s mogelijk worden. Hoe konden we ooit zónder? Vrijwel alles wat we bezitten en kopen, van koelkasten en wasmachines tot melkpakken, haarborstels en luiers, zal antennes en microchips bevatten en zal draadloos worden verbonden met internet. De uitrol van 5G met extreem hoge frequenties (millimeter golven) staat gepland voor eind 2018.

Het bewijs dat radiofrequente (RF) straling schadelijk is voor levende wezens is overweldigend, hoewel dit op grote schaal ontkend wordt. Verzamelde klinische bewijzen van zieke en beschadigde mensen, experimenteel bewijs van schade aan DNA, cellen en organen in diverse planten en dieren, en epidemiologisch bewijs dat de meest voorkomende ziektes van de moderne tijd (kanker, hart- en vaatziekten en diabetes) voor een groot deel veroorzaakt worden door elektromagnetische vervuiling, vormt tezamen een literatuurdatabase van meer dan 10.000 peer-reviewed studies. Een stevig verhaal over 5G. Lees verder >

Geweldig! 5G dekking in 54 steden in Zwitserland: bewoners zijn alleen massaal ziek

(Earth Matters) Om een idee te krijgen wat er in Nederland gaat gebeuren als de telecombedrijven de nieuwe 5G-netwerken bij jou in de buurt gaan uitrollen kijken we naar wat er nu in Zwitserland gebeurt. 5G-dekking is daar nu beschikbaar op 102 locaties in 54 steden, waaronder Basel, Bern, Chur, Davos, Genève, Lausanne en Zürich. Swisscom heeft toegezegd tegen het einde van dit jaar landelijke dekking te zullen bieden.

Zodra de antennes waren geïnstalleerd, meldden vele bewoners en hele gezinnen in het centrum van Genève soortgelijke ongewone symptomen:

 • luid oorsuizen;
 • intense hoofdpijn;
 • ondraaglijke oorpijn;
 • slapeloosheid;
 • pijn op de borst;
 • vermoeidheid;
 • en zich niet goed voelen in het huis.

5G heeft een stralingsintensiteit die 15.000 keer zo groot is als 4G. Overal snel internet is fantastisch, maar veel mensen worden er dus gelijk ziek van. Duizenden mensen protesteerden zaterdag in de Zwitserse hoofdstad Bern (21-09-19) over de introductie van een draadloze 5G-technologie in het hele land, waarvan ze inmiddels aan den lijve ondervinden dat het hun gezondheid direct schaadt. Lees verder (in het Engels) >

EU 5G Appèl – Wetenschappers waarschuwen voor mogelijke ernstige gezondheidseffecten van 5G

In een oproep aan de Europese Unie waarschuwen meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen voor het gevaar van 5G, dat zal leiden tot een enorme toename van onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling. De wetenschappers dringen er bij de EU op aan Resolutie 1815 van de Raad van Europa te respecteren. Zij verzoeken om een onafhankelijke EU werkgroep in te stellen die de gezondheidseffecten opnieuw kan beoordelen.

“Wij, ondergetekende wetenschappers, adviseren een moratorium op de uitrol van 5G, de vijfde generatie voor mobiele communicatie, totdat potentiële gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door wetenschappers onafhankelijk van de industrie. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) aanzienlijk verhogen bovenop de reeds bestaande 2G, 3G, 4G, WiFi enz. RF-EMF is bewezen schadelijk voor mens en milieu”.

Eén van de initiatiefnemers hiervoor is Dr.L. Hardell, Professor in Oncologie aan de Örebro Universiteit in Zweden. Hij stelt: “De telecomindustrie probeert technologie uit te rollen die mogelijk zeer reële, onbedoeld schadelijke consequenties heeft. Wetenschappelijke studies, zowel recent als van vele jaren geleden, stellen schadelijke effecten op de gezondheid vast bij testen van draadloze producten onder realistische omstandigheden. We zijn zeer bezorgd dat de toename van blootstelling aan straling door 5G, leidt tot schade die niet kan worden teruggedraaid”. Lees verder >

Wetenschappers stellen: 5G is het stomste idee in de geschiedenis van de wereld

Het is duidelijk dat we niet worden beschermd en politieke leiders simpel buigen naar de wil van hun meesters, de grote coöperaties, welke op hun beurt als slaven acteren van de ‘financiële bazen’, de grote banken.
We blijven zien dat producten en dienstverlening worden goedgekeurd en geïmplementeerd zonder enige veiligheidstesten te hebben ondergaan. Dit is een groot probleem en één van de voornaamste redenen waarom we drastische toename in meerdere ziektes en kwalen kunnen gaan zien, speciaal als het aankomt op neurofysiologische aandoeningen.

Dr. Martin L. Pall, PhD en Professor Emeritus van Biochemistry en Basic Medical Sciences aan de Washington State Universiteit schrijft in zijn rapport dat “tientallen miljoenen 5G antennes plaatsen zonder enige biologische veiligheidstest, moet ongeveer het stomste idee zijn dat iemand heeft gehad in de geschiedenis van de wereld. We hebben iets gecreëerd dat ons beschadigt en niet meer te beheersen is. Voor de gloeilamp van Edison was er erg weinig elektromagnetische straling in onze omgeving. Het niveau van vandaag is vele malen hoger dan het natuurlijke achtergrond niveau en groeit razendsnel, door alle nieuwe toestellen die deze straling uitzenden. Simpel gezegd beschadigen ze alle levende cellen in ons lichaam en doden velen van ons voortijdig.” Lees verder (in het Engels) >

Oproep van tienduizenden wetenschappers om te stoppen met 5G

Telecommunicatie bedrijven willen in samenwerking met regeringen binnen twee jaar het 5G netwerk installeren. Hierdoor zal in principe alles draadloos verbonden zijn via het internet. Van koelkast en wasmachine, haarborstel enzovoort zullen antennes en microchips bevatten. Iedere persoon op aarde zal direct toegang hebben tot supersnel draadloze communicatie vanaf iedere plek op de planeet.

Gebaseerd op 10.000 onderzoeken blijkt dat de voornaamste ziekten van de moderne samenleving – kanker, hart aandoeningen en diabetes – grotendeels worden veroorzaakt door elektromagnetische vervuiling. De 5G millimeter golven zullen diep in het lichaam dringen via de zenuwen, de aderen en andere elektrische geleidende structuren.

De specifieke straling zal zowel een gevaar zijn voor de huid als voor de ogen. 5G kan een catastrofe betekenen voor de vliegende insecten die al voor de invoering van 5G met 75% in aantal zijn afgenomen.
Het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) concludeerde al in 2011 dat RF straling met frequenties van 30 kHz tot 300 GHz mogelijk kankerverwekkend zijn.

Vijf bedrijven bieden aan om 5G vanuit de ruimte naar de aarde te sturen met 20.000 satellieten. Dit zou weleens gevaarlijker kunnen zijn dan de straling die afkomstig is van de basisstations op de grond. Zelfs voordat er sprake was van 5G riepen duizenden natuurkundigen al op om draadloze telecommunicatie niet verder uit te breiden.

In hun haast om 5G in te voeren halen de Europese Unie, de VS en nationale regeringen wereldwijd zoveel mogelijk barrières weg, waarbij zij tekort schieten in hun taak om te zorgen voor de bevolking. Ze maken het bijvoorbeeld lokale gemeenschappen onmogelijk om bezwaar te maken tegen de invoering van het netwerk.
Tevens worden internationale verdragen geschonden, bijvoorbeeld het feit dat de bevolking zonder instemming 5G krijgt ingevoerd en worden tal van mensenrechten genegeerd bij de invoering van het 5G draadloze netwerk. Lees verder >

230 bezorgde wetenschappers roepen EU op de uitrol van 5G uit te stellen. 

Wetenschappers en artsen zijn een nieuwe campagne begonnen om te zorgen voor uitstel van de invoering van het nieuwe 5G-netwerk voor mobiele telefonie. Recente studies hebben namelijk nog meer gezondheidsrisico’s aan het licht gebracht. In totaal 230 wetenschappers van over de hele wereld zeggen dat de elektromagnetische velden die door 5G-netwerken worden opgewekt kunnen leiden tot kanker, lagere vruchtbaarheid en het ontstaan van leer- en geheugenstoornissen en Alzheimer.

De groep vraagt de Europese Unie om de uitrol van 5G uit te stellen totdat onafhankelijke studies hebben laten zien wat de invloed van de technologie op de menselijke gezondheid is, vooral bij baby’s en kleine kinderen.
De wetenschappers baseren zich op een nieuw rapport van het Amerikaanse National Toxicology Program, dat hersen- en hartkanker bij dieren linkt aan elektromagnetische straling. Lees verder >

Zal 5G mobiele telefoontechnologie leiden tot vermindering van de populatie als grote aantallen mannen onvruchtbaar worden?

Onze huidige mobiele telefoontechnologie produceert elektromagnetische straling dat de mannelijke vruchtbaarheid aantast, en de straling van de nieuwe 5G technologie zal veel krachtiger en daardoor ook veel gevaarlijker zijn. Met name omdat de 5G golven minder ver komen waardoor veel meer antennes nodig zullen zijn en je constant gebombardeerd zal worden door straling waar je niet aan kunt ontkomen. Daarbij, hoe hoger de frequentie, hoe meer gevaar het oplevert voor levende organismen. De straling zal krachtiger zijn dan voorheen en de bronnen die de stralingen uitzenden zullen veel dichterbij in ons leefmilieu zijn.

Dr. Ben-Ishai van The Hebrew University of Jerusalem ontdekte in een recent onderzoek dat menselijke huid als een soort antenne reageert op 5G straling. “Dit soort technologie, welke veel in huis is, werkt daadwerkelijk onderling op de menselijke huid en ogen”, schrijft Arjun Walia voor de Collective Evolution over deze studie.
Vele studies tonen de negatieve effecten van straling van mobiele telefoons op sperma aan; beschadiging van DNA, dode spermacellen of verminderde zaadkwaliteit wat kan leiden tot onvruchtbaarheid. Dus als je een baby wilt, draag dan niet je mobiele telefoon in je broekzak.

Een studie van 124.000 mannen die vruchtbaarheidsklinieken in Europa en de VS bezochten, wijst een reductie van spermakwaliteit aan van bijna 2% per jaar wat over een periode van tijd behoorlijke effecten kan hebben op de Westerse vruchtbaarheid en dan ook op de verkleining van de populatie in de nabije toekomst. Lees verder (in het Engels) >

Blootstelling aan 5G zal permanente huidproblemen en ontstekingen veroorzaken. Wat kunnen we nog meer verwachten?

De Raad van Europa heeft in 2011 een resolutie aangenomen waarin is vastgesteld dat er voldoende bewijs is voor schadelijke gevolgen van elektromagnetische velden voor milieu en gezondheid van de mens. De ICNIRP-limieten, waar de Gezondheidsraad nog steeds aan vasthoudt, zijn in 1998 vastgesteld en dus niet meer up-to-date, stelt Vriens van de website ‘StopUMTS’ in het Reformatorisch Dagblad. “Omdat de straling van 5G niet ver in ons lichaam doordringt, wordt de stralingsabsorptie in de huid erg sterk. Verwacht wordt daarom dat blootstelling aan 5G permanente huidproblemen, ontstekingen, afstervingsverschijnselen en een versnelde toename van het aantal melanomen zal veroorzaken,” klinkt het. Lees verder >

De gevaren van 5G voor de gezondheid van kinderen

In 2014 hadden 7 van de 10 kinderen al een mobiele telefoon en twee-derde een smartphone bij de leeftijd van 10 jaar. Het is nu zo gewoon om een kind met een mobieltje te zien in plaats van een jojo in de tijd voorafgaande aan het digitale tijdperk.

Kinderen zijn het meest kwetsbaar voor 5G vanwege hun kleine lichamen. Klassieke symptomen van EMR (electromagnetische straling) vergiftiging zijn: bloedneuzen, hoofdpijnen, oogpijn, pijn op de borst, misselijkheid, vermoeidheid, overgeven, oorsuizen, duizeligheid, griepachtige symptomen en hartklachten. Ook worden klachten gerapporteerd als een strakke band om het hoofd, druk bovenop het hoofd, korte pijnsteken door het lichaam en gerommel van interne organen.

Een recente overheidsstudie van het National Toxicoloy Program – die definieerden dat straling van mobiele telefoons kanker veroorzaakt – vermoeden dat de 30 jaar oude richtlijnen ‘onbeveiligd’ zijn. Kinderen die regelmatig draadloze of mobiele telefoons gebruikten jonger dan 20 jaar, hadden meer dan een viervoudige toegenomen kans op een hersentumor. Hersenkanker wordt gezien als de ‘top van de ijsberg’. Lees verder (in het Engels) >

5G in actie: mussen vallen dood van ’t dak..!!

Het mega-netwerk voor mobiele telefonie, in de volksmond 5G genaamd, wordt op dit moment uitgerold. Er lijkt zich echter een horrorscenario af te spelen, omdat er sprake is van dierensterfte in de buurt van in werking gestelde 5G-masten en zendtorens… Een voorbeeld van deze 5G-mast op de hoek van de Hoefkade in Den Haag, staat op het dak van HS-telecenter een nieuwe 5G mast , laag op het dak, maar niet of nauwelijks zichtbaar. Deze antenne is nog niet zichtbaar in het Antenneregister.

Er werd een 5G-test gedaan, in relatie tot NS-station Hollands Spoor. Om het bereik van de mast te bekijken en te zien, of er geen nadelige apparatuur schade zou ontstaan op en rond het station. Meteen erna vielen de vogels massaal dood uit de bomen. Wat is hier aan de hand..? Dit is werkelijk een horror-scenario, wanneer deze 2 feiten causaal aan elkaar zijn gerelateerd, wat wil zeggen dat de vogelsterfte veroorzaakt wordt door de 5g-masten. Want we staan aan de vooravond van het uitrollen van het landelijke 5G-netwerk. Lees verder >

We hoeven niet lijdzaam toe te kijken!

Het is mogelijk om de activatie van 5G een halt toe te roepen middels het voorzorgsprincipe. Het verbod is gebaseerd op de onzekerheden rondom de gezondheidseffecten van de nieuwe technologie. Het komt er simpelweg op neer dat wanneer niemand de veiligheid kan garanderen, het voorzorgsprincipe gaat gelden. Daarbij is het van belang om vooraf de telecommaatschappijen en politici aansprakelijk te stellen. Dit kun jij ook doen. Lees hier meer over een prachtig initiatief van de Nationale Bond tegen Overheidszaken en hoe je mee kunt doen met hun actie. Lees verder >

Uitrollen 5G-netwerk EN PROTESTEN beginnen..!

Het voorstel van de regering Rutte om het 5g-netwerk te gaan uitrollen, daarbij voor miljarden Euro’s de 5G-licenties te gaan veilen en eigenlijk volledig lak te hebben aan de onrust bij de bevolking over de veiligheid van dit netwerk, is inmiddels ‘op de wagen’ zoals men zegt en daarmee in een officiële fase belandt. Daarmee wordt het de hoogste TIJD OM IN ACTIE TE KOMEN. Want als overheden over de burgers gaan heen walsen, terwijl ze hen zeggen te dienen, is er structureel iets mis. De aanwijzingen die gerenommeerde wetenschappers ons tonen, voor de schadelijkheid van Elektro-magnetische velden voor de mens en specifiek de 5g-frequenties, dienen serieus te worden genomen en mogen niet hautain worden genegeerd..! KOM IN ACTIE..! Lees dit verhaal met achtergronden over 5G en de concrete zaken die jij kunt doen..!! Lees verder >

5 Stappen om 5GNee! ook in jouw gemeente te laten horen!

Wil je je actief inzetten tegen de uitrol van het 5G netwerk in jouw gemeente maar vind je het lastig om te beginnen? Hieronder vind je een stappenplan om zelf aan de slag te gaan en anderen die in jouw omgeving ook bezig zijn te vinden. Lees verder >

Burgers wonnen de eerste 5G-rechtszaak van Groot-Brittannië

5G-bedrijven spelen in op de onwetendheid van lokale politici om te krijgen wat ze willen, en als dat niet werkt, worden laster, pesten, smeren en etiket-lynchen de strategie van de dag. 5G kan echter alleen op lokale basis worden behandeld. Dat zo’n burgerinitiatief ook zin heeft blijkt uit dit verhaal… lees verder (in het Engels) > 

Ook in Nederland is een initiatief gestart door de Nationale Bond tegen Overheidszaken, lees verder over hun actie en hoe jij mee kunt doen >

Ella Ster* | bron: www.ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Ella Ster is nu ook te volgen via Mastodon, een onafhankelijk nieuwsplatform, zonder censuur. Lees op Wanttoknow.nl waarom dit initiatief een goed alternatief is voor de gecontroleerde social media. Klik hier voor een overzicht van nieuwsbronnen. Om berichten van Ella Ster te volgen klik je hier en vervolgens op de blauwe Follow-knop.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

3 reacties

 1. Ben deze hypocriete wereld wel zo spuugzat en is mijn liefde voor deze planeet en zijn bewoners tot een dieptepunt gedaald! Hoe lang laten we de mensheid nog in deze onzichtbare gevangenis van kommer en kwel, als een stelletje geconditioneerde angsthazen en slaven van tijdelijk geluk tot labratten denigreren. Moet de eerste mens nog steeds ontmoeten die door het MVS (Menselijk Verstand Systeem) heen kan kijken! Mag dan al meer als 40 jr uitdrager van het soeverein intergraal zijn maar waar vind ik enig gelijkgestemde>>>??? ITS KINDA LONELY AND COLD…. WHERE MY PATIENCE AND LOVE FOR ALL IS FALLING APART!!

 2. Klopt,en maar ontkennen, als je het niet ziet dan is het er niet, als je het niet voelt dan ken je het niet, dus hou je adem nu maar in en “stik niet”.
  Vele brieven geschreven en mails vanwege mijn stralingsgevoelig geworden kind ,door school in Nederland.
  Uit eindelijk het land verlaten van ELLENDE,omdat alles op psychisch gegooid wordt, en wij voor gek verklaard.
  Laat Nederland onze 2 kinderen in Frankrijk op pakken en uit huis plaatsen, Gijzelen, want “stralingsgevoeligheid, bestaat niet” met allerlei leugens en een Fake proces voor de rechtbank hier zijn ze tot min 28/02/2020 DE HEL IN GESTUURD! 2 onschuldige kinderen!
  Wij zijn het zat, niet KINDA maar gewoon eenzaam en koud, en ons geduld raakt echt op we hebben ze al 66 dagen niet meer gezien, en een half uurtje ieder aan de telefoon gesproken.

 3. Pingback: Zorgen over 5G? Dit kun jij doen! | eunmask