De coronacrisis levert veel angst op. Niet alleen angst voor het virus, maar ook angst voor de Nieuwe Wereld Orde-agenda die versneld ingevoerd wordt. Anderen denken dat we vlak voor een doorbraak zitten en de vrijheidsbeweging aan momentum wint. Deze tegenstrijdigheid leidt ook tot verwarring.

We leven in uitdagende tijden. Voor iedereen zorgt de corona-crisis en de gedeeltelijke lock-down voor grote veranderingen. Enkelen worden bijzonder hard geraakt. Door ernstige zieken of zelfs sterfgevallen in persoonlijke kring. Of het verlies van inkomen, bedrijf en andere zekerheden. Een deel van ons openbare leven is afgesloten. Op openbare plekken gelden strenge regels, die ongekend zijn voor Nederlandse begrippen.

Vaste lezers van deze blog weten dat we in de eind-tijd leven, het einde van een oud tijdperk en begin van een nieuwe wereld. De end-game met een intense machtsstrijd aan de top, tussen de krachten die al duizenden jaren de macht hebben en hun fascistische Nieuwe Wereld Orde-plannen willen bezegelen — en een vrijheidsbeweging die streeft naar een betere en andere nieuwe wereld ten behoeve van de mensheid en de planeet.

De end-game wordt zichtbaarder en heftiger

Dat maakt het echter niet minder verwarrend. De end-game die lang geleden voorspeld is en de afgelopen jaren vooral achter de schermen plaatsvond, is met de corona-uitbraak verschoven naar het publieke domein. Er zijn simpel gezegd twee krachten in het spel: de oude Nieuwe Wereldorde en de vrijheidsbeweging. Beide kampen proberen de crisis en wereldwijde lock-down te benutten om hun agenda erdoor te drukken. Dat leidt tot tegenstrijdige berichten, aangedikte én onderdrukte cijfers, propaganda én uitgelekte (en voorheen onderdrukte) nieuwsberichten en vooral tot heel veel verwarring.

Normaal gesproken hoor je een ramp of crisis meestal alleen op het nieuws. In de meeste gevallen is het ver van ons bed. Letterlijk qua afstand, maar ook in de wijze waarop we erdoor geraakt worden. We worden dan weliswaar emotioneel getriggerd door schokkende nieuwsberichten, maar meestal heeft het weinig impact op ons persoonlijke leven. Met de huidige crisis, de wereldwijde corona-pandemie en de ongekende lock-down van tientallen landen en steden, beleven we wereldwijd gelijktijdig dezelfde crisis, die ons allemaal raakt in meerdere of mindere mate.

We ervaren wereldwijd tegelijkertijd een gevoel dat er iets op het punt staat om te verschuiven. We weten nog niet precies wat en hoe, maar tegelijkertijd weten we dat de wereld nooit meer hetzelfde zal zijn. Sommigen zien vooral bewijzen dat de onwenselijke Nieuwe Wereldorde (NWO) en Agenda 21 er in versneld tempo door wordt gedrukt. Anderen zien vooral tekenen dat de vrijheidsbeweging aan momentum wint en er grote veranderingen gaande zijn én op stapel staan. Het ene sluit het andere niet uit. Beide is het geval, beide agenda’s worden zichtbaar uitgespeeld en de druk wordt momenteel enorm opgevoerd.

Vlak voor het kantelpunt en een grote doorbraak

Dat zal leiden tot een zekere doorbraak en ik ben nog steeds optimistisch dat dit uiteindelijk zal leiden tot een overwinning van de vrijheidsbeweging en mensheid. De weg er naar toe kan nog vele obstakels hebben, er kunnen flinke tegenslagen zijn, maar de 99,9% van de mensheid die in vrede en harmonie wil leven, zal zegevieren over een duistere elite club van 0,1%, wiens kosmische tijdperk simpelweg voorbij is. Er zijn ook kosmische krachten en natuurwetten in het spel die na het duistere tijdperk, nu gunstig zijn voor de mensheid en de planeet.

Los van zaken die op wereldschaal of aan de top gebeuren, heeft de wereldwijde crisis ook impact op ons persoonlijk leven en de wijze waarop we tegen de wereld aankijken. Iedereen is nu in een situatie gekomen waarin we gedwongen zijn anders naar de wereld te kijken. Het vraagt een nieuwe, meer kritische manier van kijken. Een herevaluatie.

Voor veel Nederlanders betekende het leven van de afgelopen jaren gewoonweg het meedraaien in het systeem. Degene met een baan hadden het te druk om stil te staan bij vragen of de wereld waarin we leven wel duurzaam en houdbaar is. Zij waren het die halsstarrig bleven roepen: “We hebben het toch goed!” en zorgvuldig hun ‘genietmomentjes’ veilig stelden.

Deze levenswijze vereiste het afsluiten voor berichten die het wereldbeeld van die fan-tas-tische wereld konden verstoren. Alle berichten die een alternatief standpunt belichtten werden maar al te vaak van tafel geveegd en afgedaan als complottheorie, om vervolgens over te gaan aan de orde van de dag. Om zich snel te richten op het volgende uitje, de vakantieplannen, de aankomende verbouwing of verhuizing, de nieuwste serie op Netflix, etcetera.

Er was een crisis nodig om mensen wakker te schudden

Toch weten de meeste mensen al heel lang diep van binnen dat er zaken niet kloppen. Het financiële systeem bijvoorbeeld. Of de voedingsindustrie, de gezondheidszorg en de regering die maar steeds tegen de wil van de mensen handelt en overduidelijk een andere agenda nastreeft. Mensen die zich al meer hebben opengesteld weten dat opvallend veel kinderen problemen hebben door vaccinatieschade. Dat de ‘gezondheidszorg’ en ‘wetenschap’ gedomineerd wordt door een farmaceutisch kartel. Dat de media vooral een instrument is voor overheidspropaganda en in bepaalde dossiers allesbehalve een objectief en kritisch standpunt inneemt.

Dat zijn nog alleen zaken die betrekking hebben op Nederland. Kijken we wereldwijd dan is het bizar om te beseffen dat er na de Tweede Wereldoorlog en oprichting van de Verenigde Naties meer oorlogen gevoerd zijn dan ooit. Dat er altijd geld is voor oorlog, maar nooit voor armoedebestrijding. Dat er veel geld en energie gestopt wordt in vaccinatieprogramma’s, maar wereldwijd 2,5 miljard mensen nog steeds geen schoon drinkwater hebben en 4,2 miljard geen sanitaire basisvoorzieningen hebben en niet eens hun handen niet kunnen wassen.

Dat er wereldwijd miljoenen kinderen verdwijnen en misbruikt worden in pedonetwerken waaraan onze politieke leiders deelnemen. Dat we miljoenen besteden aan huisvesting en onderdak voor de immigratiestromen, maar landen niets doen voor de eigen daklozen in hun land. Dat we onze planeet uitputten, vervuilen en ondanks de claim dat we te veel CO2 produceren, meer bomen kappen dan ooit.

Het besef dat er grote dingen niet kloppen is voor een steeds grotere groep mensen niet meer te ontkennen. Maar er was tegelijkertijd een schokkende situatie nodig om een grotere groep mensen even wakker te schudden. De huidige corona-crisis zorgt daarvoor en de lock-down is eigenlijk meer een soort stop-down. Horeca, sportclubs, events, vele winkels en bedrijven zijn gedwongen of vrijwillig gesloten. Er is minder consumptie. Er zijn veel minder auto’s op de weg. Geen, of veel minder vliegverkeer. Minder luchtvervuiling vanuit de industrie.

Ruimte voor de natuur

Dit alles is erg goed voor het milieu. Het milieu kan nu meer dan ooit herstellen, ondanks alle verstrekkende milieumaatregelen die er de afgelopen jaren genomen zijn. De lucht is nog nooit zo schoon geweest. Het is niet zozeer door wat we gedaan hebben, of doordat we enorme ecobelasting betaald hebben, maar meer om wat we gelaten hebben. Juist door dingen niet of minder te doen is er ruimte voor de natuur ontstaan.

Je zou de huidige situatie daarom ook kunnen zien als een virusinfectie van de mensheid, gedomineerd door: hebzucht, veroordelingen, haat, minachting, vernietiging en egoïsme. Handelen vanuit zelfverrijking en korte termijn winst. Mensen die worden opgeslurpt door digitale schermpjes. De verschraling van het menselijk contact en overname door technologie. De virusinfectie vraagt om een koortsachtige aanpak om het tij te keren en dat is in dit geval door dingen te laten of te minderen.

Zo gaan we in wezen terug naar het normale en is er een versnelde opkomst van het natuurlijke. Daarmee kan de onbalans op onze planeet, die doorsloeg richting het artificiële en chemische nu hersteld worden richting het natuurlijke. De planeet dwingt ons om ruimte te geven voor de natuur. Doordat we nu meer thuis zijn en velen van ons meer tijd hebben, hebben we ook weer meer oog voor de natuur. Het thuis-zijn dwingt ons om terug te gaan naar de basis. Terug naar hetgeen echt belangrijk is. We worden gedwongen om te herwaarderen wat we nog wél hebben en terug te keren in onszelf.

Het tempo van het dagelijkse leven vertraagt, terug naar een meer natuurlijk tempo. Zo keren we terug naar onze natuurlijke staat van zijn. We hoeven niet hard te werken om dit te bereiken. We hoeven alleen maar zo te zijn. Daarmee zal de terugkeer naar het natuurlijke in andere zaken ook versneld worden. Een proces dat al jaren gaande was. Een wereldwijde beweging om terug te gaan naar: natuurlijke voeding, natuurlijke geneesmiddelen, natuurlijke materialen en natuurrecht.

De grote ontwaking

Dit is een diepgaande gelegenheid voor het verder ontwaken van de mensheid. Door terug te gaan naar de natuurlijke staat, de ontspanning van het thuis zijn, ontstaat er ook meer ruimte voor de binnenwereld. Daardoor ontstaat er — ondanks alle verwarring over de buitenwereld — een helderheid, als licht dat door de mist heen schijnt. De sluier van mist trekt als het ware op. Mensen gaan op zoek naar de waarheid. Juist vanwege de verwarring, tegenstrijdigheden en leugens waar steeds meer mensen doorheen prikken.

Dat mensen in grotere getale ontwaken zien we ook aan de enorme groei van het aantal bezoekers van deze site. Ten opzichte van de maand ervoor een vertienvoudiging. Wie had er ooit gedacht dat de ontwaking zich op deze manier zich zou aandienen? Maar juist in een crisissituatie staat er iets op punt om open te breken. Ondanks de angst, beperkingen en toenemende regelgeving is er eveneens een bevrijding gaande. De bevrijding van een dolgedraaid systeem. De bevrijding van het gedachteloos mee blijven doen aan het systeem.

We zitten nu thuis, met onszelf, onze partner, familie, vrienden en of buren. We worden gedwongen om ons terug te trekken en terug te gaan naar onze kern. Met minder afleiding in de buitenwereld. Dit zal wellicht ieder individu verschillend ervaren, maar op een diep niveau trekt de oude wereld zich langzaam terug. Voor veel mensen is dat wel duidelijk voelbaar, dat de wereld hierna niet meer hetzelfde zal zijn.

Voorbij de dualiteit

De wereld waarin we leefden was gebaseerd op dualiteit. De have’s en de have-nots, de 99,9% versus de 0,1%. De wakkeren en de sneeuwvlokjes. De good guys en de bad guys. Het was vaak zwart of wit. Verdeel en heers. De media speelde daar handig op in. Door soms bewust tegenstrijdige berichten naar buiten te sturen en verwarring te zaaien. Door politieke tegenstellingen uit te vergroten.

Neem bijvoorbeeld Trump: mensen zien hem als een groot gevaar of als enorme held, elke nuance ontbreekt. Maar al die meningen leiden tot discussie en dat is het spel van de dualiteit van de geest. Door ons in ons dagelijks leven meer te richten op onszelf en de naasten om ons heen, kunnen we veel meer een koers in het midden varen.

Voorbij de dualiteit is er ook weer ruimte voor individuele verschillen. Er komt ruimte voor empathie, het meeleven met anderen die het moeilijker hebben dan onze eigen situatie. Er ontstaat bovendien een gevoel van saamhorigheid omdat we nu in hetzelfde schuitje zitten. De dreiging van het virus — en ja, ik denk dat er daadwerkelijk één of meer agressieve virusstrengen zijn die ook jonge en gezonde mensen ernstig ziek kunnen maken en eraan kunnen sterven — ervaren we dat we op dit moment niet anders kunnen dan ons neer te leggen bij de lock-down. We worden gedwongen tot een onvoorwaardelijke acceptatie van het stoppen en het verstillen. Dit proces heeft een immense impact, die minstens zo groot is als de crisis door het virus zelf.

Ruimte voor ons hogere zelf

Door ons meer te richten op het innerlijke, ontstaat er meer ruimte voor de innerlijke guidance van een hogere intelligentie. Dat is de intelligentie die verweven is met al het leven. Deze heeft een natuurlijke hartslag. De dingen gebeuren op het juiste moment, volgens de wetten van synchroniciteit. Niet omdat het op de kalender staat, of omdat we dat afgesproken of gepland hebben. Niet omdat het past binnen het systeem van de Matrix. Deze hogere intelligentie is zo krachtig dat het niets te maken heeft met iets te doen, maar alles te maken heeft met het zien en bewust worden. Deze bewustwording verandert alles. Dat is de grootste verschuiving die nu op de wereld gaande is.

We worden ons bewust van de conditionering van het systeem, waarvan we nu moeten erkennen dat het niet meer werkt en het moet veranderen. Dat veranderen doen we dit keer niet zozeer door iets te doen, maar door het loslaten. Het loslaten van dingen waar we geen controle meer over hebben.

Daarmee ontstaat er ruimte voor spiritualiteit en het goddelijke in onszelf te ontdekken. Dat is niet iets dat we bereiken door iets actief te doen, maar we zijn het al. We zagen het echter niet doordat we afgeleid waren. Dat is de echte waarheid die we nu als mens in onszelf mogen herontdekken. Dat is de helderheid die optreedt als we niet kijken, maar wel zien. Dat is de waarheid die ons echt bevrijd en dat is het proces dat nu versneld gaande is.

Dat is de regenboog van hoop in de wereld van verwarring.

Deze tekst is geïnspireerd op een interview met Dr. Jacob Liberman. Hij is de auteur van “De intelligentie van licht” en “Take Off Your Glasses and See”.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

31 reacties

 1. Dag Ellaster,
  Dank je weer voor het thuiskomen op de website, in een wereld die wel Universele rechtvaardigheid en integriteit als basis heeft. Wat advies is zinvol over anti virus bescherming via voeding en eventueel supplementen, leefregels voorbij die van de “Overheid”, en ouders waarschuwen tegen de iPads met WiFi op de schoot van iedereen, vooral kinderen en zwangeren, net als actieven WiFi telefoons dragen. Naast de voedingstekorten speelt het 5G probleem van ontregelen van het immuunsysteem nu deels ook mee.
  Een interessante website voor objectieve informatie oa over het huidige probleem is Dr.Mercola.
  Behandeling is eenvoudig en effectief binnen 3-4 dagen, maar advies over voorkomen ook.
  Hartelijke groet,
  Miklós Schermer Voest

 2. Hans Roovers on

  Hartelijk dank
  voor dit helder art, De Event¨
  Fijn dat geeft weer iets meer balans en hoop
  vrg

  • Wat een thuiskomen is dit artikel❤. Mooi en helder verwoord. Stemt nog meer ontwakende mensen tot nadenken. Naast Dave Icke, Janet Ossenbaard, the Truth about Cancer met dr Mercola,David Wilcock etc staat nu ook Ellaster op mijn favoriete lijst! DJW!

 3. Mooi stuk… de nabije toekomst gaat het uitwijzen. En ondertussen voelen de mensen die willen voelen exact wat jij schrijft. Het gevoel dat zaken niet kloppen speelt al zolang bij mij, en hopelijk wijst nu de tijd uit dat mijn gevoel klopt en gaan zakelijk wezenlijk veranderen.

 4. Ella, ben het helemaal met je eens .. en heb hier niets aan toe te voegen…
  .. En zet mijn ‘werk’ en mijn Zijn voort aan de kant van de ‘vrijheidsbeweging’, waar uieindelijk de ‘kanten’ gaa n verdwijnen…

 5. Erg mooi geschreven. Mogwn we hopen dat iedereen wakker wordt. Als nu de winkels stoppen met het schoonmaken van karretjes en mandjes met chemische dettol en het slakkengif en groen aanslag verwijderbaar uit de schappen. Als ik het dagelijkse leven zie, denk ik: ze snappen het nog steeds niet. Maar ik hoop snel wel! Wees in vrede met jezelf ♡ en je omgeving Ook de natuur want wij zijn de natuur.

 6. Ik wist via de astrologie wat eraan kwam alleen niet in welke vorm.
  Kijk maar eens terug in de geschiedenis wat er allemaal is gebeurd op het moment dat Uranus in het sterrenbeeld Stier stond. En dit gaat allemaal nog duren tot 2025/26 tot Uranus Stier heeft verlaten en het sterrenbeeld Tweelingen in gaat. Maak de borsten dus maar nat.

  Vroegere periodes met Uranus in stier

  Als we kijken naar eerdere periodes waarin Uranus door stier liep, zien we enerzijds telkens thema’s opduiken die met geld en waarde te maken hebben, anderzijds werden op wetenschappelijk gebied grote ontdekkingen gedaan.

  Als we ruim 500 jaar teruggaan in de tijd, dat wil zeggen 6 Uranus cyclus, komen we in een tijd, waarin er in de kerk een enorme handel in aflaten bloeide, waarmee de geldverslindende kathedralenbouw in Rome werd gefinancierd. Toen Uranus in stier kwam – en net als nu Pluto en Saturnus ook in steenbok liepen – stortte deze handel door de hervormingen van Marten Luther in. Ook de verovering en uitbuiting van Zuid-Amerika door de Spanjaarden, in het bijzonder van de goud- en zilvermijnen in Mexico, dat als ‘El Dorado’ bekend stond, beloofden enorme rijkdommen.

  Nicolaas Copernicus kennen we vooral van zijn ‘ontdekking’ (door berekening bewezen) dat de aarde om de zon draaide. Hoewel hij dit bewijs ten tijde van Uranus in stier al rond had, durfde hij dit toen uit angst voor de inquisitie nog niet openbaar te maken. Toen Uranus in stier kwam ging hij zich ook verdiepen in het geldwezen. Hij heeft als eerste de ‘kwantiteitstheorie’ van het geld opgesteld, die te maken heeft met het ontstaan van inflatie door toename van de hoeveelheid geld.

  Een Uranus cyclus later, van 1599 tot 1607, bevestigde Kepler het heliocentrische wereldbeeld met zijn Eerste Wet, waarin stond dat alle planeten in een elliptische baan om de zon draaien. Korte tijd later volgde zijn Tweede Wet over de relatie tussen baan en omloopsnelheid van de planeten. Galileo Galilei kon met behulp van de kort ervoor uitgevonden telescoop bewijzen, dat de zon het centrum was van het zonnestelsel, ook al leverde dit hem grote problemen met de kerk op.
  Met dit nieuwe wereldbeeld ontstond gaandeweg ook een mentaliteitsverandering: Niet God en het leven na de dood (Memento Mori) waren het belangrijkst, maar de mens zelf en het leven op aarde kwam centraal te staan (Carpe Diem).

  In deze Uranus-in-stier-periode werd ook de VOC opgericht, om met een monopolie de handel tussen Republiek der Verenigde Nederlanden en overzeese gebieden te waarborgen en beschermen.

  Nog een cyclus later, van 1683 – 1691, publiceerde Newton zijn zwaartekrachtwetten, die sindsdien nog steeds leidend in de natuurkunde zijn. Tegelijkertijd werd in de Amerikaanse koloniën voor het eerst papiergeld ingevoerd.

  De volgende Uranus cyclus was voor de toegepaste wetenschap van groot belang. In de tijd dat Uranus van 1767 – 1775 door stier liep – en evenals nu, Pluto door steenbok – vonden twee belangrijke uitvindingen plaats, die de industriële revolutie op gang brachten: Met de ‘Spinning Jenny’, de eerste industriële spinmachine, werd het mogelijk textiel te weven in een fractie van de tijd die tot dan toe nodig was. Daarnaast werd de stoommachine door James Watt zodanig verbeterd, dat deze grootschalig in werkplaatsen en fabrieken kon worden ingezet. Dit veranderde het leven totaal.
  De natie die het meest profiteerde van de industrialisatie waren de Verenigde Staten. In de tijd dat Uranus door stier liep, verbraken veel kolonisten de contacten met hun Engelse moederland vanwege de hoge belastingen die op koloniën werden geheven. Met de slogan ‘no taxation without represen­tation’ kwam het tot een opstand, die de Amerikaanse Burgeroorlog inluidde, die uiteindelijk leidde tot de onafhankelijkheid in 1776.

  Ook in de periode 1851 – 1859 verandert het leven ingrijpend als de aanleg van spoorwegen een enorme vlucht neemt. In Amerika wordt de eerste trans-Atlantische spoorlijn gebouwd en is het de tijd van de ‘Goldrush’. Vele Europese avonturiers overspoelen het land en verdrijven de Indianen van hun land. De kwestie van de slavernij (bezit van mensen) loopt volledig uit de hand en het komt tot vele gewapende confrontaties. In Londen wordt de eerste wereldtentoonstelling gehouden en Darwin publiceert zijn evolutieleer.

  De innovaties van de laatste periode dat Uranus zich in stier bevond, 1934 – 1941 lagen vooral op het militair gebied en in de luchtvaart. Het opkomend fascisme is gericht op de ‘afwaardering’ van Joden en de rassenwetgeving maakt deze bevolkingsgroep bezit loos.

  Uranus en Pluto weer terug

  Intussen hebben Pluto en Uranus in steenbok en stier opnieuw de posities ingenomen die ze hadden tijdens de verovering van Mexico rond 1520 en de rebellie van de Amerikaanse kolonisten tegen hun oorspronkelijke vaderland rond 1770. Wij kunnen ons nu afvragen of de geschiedenis van de ‘Nieuwe Wereld’ en haar relatie met Europa zich met een vervolg verder gaat ontwikkelen.

  Het is niet ondenkbaar dat in de komende jaren iets vergelijkbaars gebeurt als in de tijd van de reformatie, toen de heersende katholieke kerk haar religieuze en het daarvan afgeleide financiële monopolie kwijtraakte. In analogie met toen, zou het nu kunnen gaan om de heersende macht van banken en multinationals.

  En gaat de hoogmoed van de Britse kroon ten opzichte van haar koloniën zich herhalen, nu het met Trump de Amerikanen zijn, die hun douanerechten en invoerbelastingen gaan opdrijven en hun bondgenoten ertoe brengen zich van hen los te maken? Zou Trump met zijn ‘America-First’-politiek er de basis voor leggen dat de dollar straks zijn status als leidende munteenheid in de wereld kwijt is?

  Op dit moment is bezit van persoonlijke gegevens en informatie over koopgedrag (stierthema’s) een hot item. We worden ons ervan bewust dat complete bedrijven dit verzamelen uit commerciële overwegingen en de beurswaarde van een bedrijf wordt hoger, naarmate het beschikt over een groot en commercieel inzetbaar bestand van gebruikersinformatie. De profielen van onze interesses zijn geld waard! Of de nieuwe Europese wetgeving over de bescherming van onze privacy, die 10 dagen na de tekenwisseling van Uranus dit aan banden gaat leggen is nog maar zeer de vraag. Het laatste woord hierover is beslist nog niet gesproken!

  Bron: Hans Planje © ® 05-2018

  • Beste Peter, Graag reacties kort houden, maximaal 150 woorden. Eventueel met een link naar een artikel elders.

   Dank je,
   E*

 7. Beste Ella’ ster,

  Chapeau ! Dit artikel geeft heel mooi weer wat de oude wereld orde was.
  Wij moeten nu met z’n allen een nieuwe wereld gaan creëren.
  Een wereld van eenheid waarbij we samen informatie delen !
  De mens is een redelijk en sociaal wezen die door informatie te
  delen zijn liefde betuigt aan zijn medemens.

 8. Marie-José vd Kimmenade on

  Sinds kort lees ik steeds geboeider je artikelen! Super. De ogen waren al wat wijder open maar nu helemaal. Ja dat wat er buiten ons gebeurt gebeurt ook binnen in mij: het oude wil de macht houden en het nieuwe wil juist alle macht loslaten en in het hogere bewustzijn stappen. Tijd voor ons allemaal en dus ook voor mij om de juiste wolf te gaan voeden. Dank voor al je werk.

 9. Complimenten voor dit artikel, Ella! Heel erg raak!

  Verder wil ik nog even opmerken dat ik de berichten/inzichten van Thomas Williams al een tijdje mis. Ik ben erg nieuwsgierig wat er momenteel nog van zijn kant te melden is.

  Is het stil van zijn kant?

 10. ‘Binnenkort’, wordt al vaak niet eens begrepen omdat velen er vanuit gaan dat dit heel snel gebeurt.

  maar….binnekort zullen wij ons weer bevinden :

  IN LICHT, IN LIEFDE, IN WAARHEID, I AM

 11. Huub van der Donk on

  Hallo Ella,
  Ik begrijp het artikel volledig, maar nu wat anders.

  Ik ben altijd een fan geweest van David Icke en onlangs heeft hij een interview gegeven op London Real TV; https://www.davidicke.com/article/567418/david-icke-live-london-real-today-330pm-uk De you-tuve versie was binnen 1 uur verwijderd, omdat hij o.a. beweerde dat er feitenlijk geen Corona-virus is. IN de tussentijd hebben meer dan 4 miljoen mensen gekeken. Zou het mogelijk zijn dat je de beschikbare bitchute-versie van Nederlandse ondertiteling voorziet en op jouw site publiceert. Graag reactie en lkieve groetjes

  • Ik heb de bewuste video zelf niet gezien, maar heb in mijn artikelen over het coronavirus onderbouwd waarom ik denk dat er wel een virus is. Dat wil niet zeggen dat er geen fake news over de epidemie wordt verspreid, cijfers worden aangedikt, maar ook onderbelicht, zoals in China. Waarschijnlijk zit ik in dit onderwerp niet op een lijn met David’s standpunt.

   Daarnaast is het vertalen van één video een paar weken werk en er is niemand in ons team die een dergelijke monsterklus op zich zou kunnen nemen.

    • Brickshooter on

     Het punt is dat als de media niks gezegd had over een virus we niks noemenswaardigs hadden opgemerkt. Maar we zijn wel in een situatie geduwd alsof er een zeer hardnekkige en ernstige ebola uitbraak is (maatregelen zijn van hetzelfde niveau als onder een tafel voor een atoombom schuilen).

 12. Hoe zou het nu zijn met Thomas Williams want iedereen die deze site volgt is ondertussen wel nieuwsgierig waarom er geen woord meer van hem of over de man geschreven wordt.

 13. Pingback: Een regenboog van hoop – Mijn Eigenweg

 14. Pingback: Wat is de Cabal? – Mijn Eigenweg

 15. Christian Kok on

  Corona leugens van de illuminatie

  controle prijsstijgingen !
  Corona is een creatie van de illuminatie .

  dit plan is besproken op de laatste Bilderberg meeting onder auspiciën van onze aller koning Willem Alexander en zn lieftallig vrouw Máxima Zorregieta.

  Dit plan gemakshalve Corona genaamd is in feite een ” proeftuintje “, Van de Bilderberg club om te kijken naar de uitwerking vh geheel .
  De wereld economie is zwaar aangetast alsmede de ‘ opkomende economieën in Azië w.o China India enz
  Het oorspronkelijke plan v iluminatie blijft : ” reductie wereldbevolking met de dood v 6.5 miljard mensen al dan niet door vaccinaties.

  Je ziet er is al vaart gemaakt met dit plan .
  Met het bewust kapot maken van de mondiale wereld economie is rekening gehouden met plan B.
  Voedselschaarste is een groot probleem zometeen gekoppeld aan de extreme prijsstijgingen en schaarst e.
  We laten ons als Nederlanders heel gemakkelijk detineren in ons eigen huis
  We laten ons v alles opleggen. Zo blijkt dat ons parlement puur een ” poppenkast “is in ruime zin. Onze regering aan de leiband loopt van de beheersers van deze wereld .

  Dit is een groot plan wat de voorbode is wat de Bijbel profeteerde over Openbaring 13 .
  Openbaring 13 vers 16 en 17 dan …Wie het getal of de naam vh beest niet heeft ..kan niets meer kopen of verkopen !

  Dit betekent tevens ook het einde vh zelfbeschikkings recht als mens.
  Ik, heb er tranen van in mijn ogen als ik dit schrijf …
  De wereld is al klaar voor de aankomende wereldleider.
  Maar Nochthans blijf ik geloof hebben in mijn aankomende Messias…..
  Shalom