Gaan we daadwerkelijk de anderhalve meter-samenleving als het ‘nieuwe normaal’ omarmen? Of zijn er gegronde redenen om deze maatregelen onmiddellijk te staken? Wanneer de pandemie geen echte pandemie blijkt te zijn, de cijfers gemanipuleerd worden en een werkbaar medicijn wordt gesaboteerd, is er geen noodzaak meer voor het aanhouden van de lockdown en vrijheidsbeperkende maatregelen.

Toen Europa begin maart met het coronavirus werd geconfronteerd, was het nog onduidelijk hoe besmettelijk en agressief het virus zou zijn. De berichten uit China en later uit Italië waren verontrustend en de ziekenhuizen in Brabant raakten in korte tijd overspoeld met doodzieke coronapatiënten. Het voorkomen van tekorten in IC-capaciteit was toen het belangrijkste argument voor een tijdelijke landelijke lockdown.

We zijn inmiddels bijna twee maanden verder en die tijdelijke lockdown begint meer op een langdurige staat van beleg te lijken. Ondanks dat het aantal besmettingen meevalt, ziekenhuizen de ernstige zieken op de IC prima aankunnen en uit cijfers blijkt dat het sterftecijfer vergelijkbaar is met een heftige griep, zijn er plannen om de lockdown nog lange tijd deels in stand te houden.

In deze statistiek van het RIVM verdwijnen cijfers over de griep volledig en lijken overgenomen door Covid-19 diagnoses.

De overheid en het RIVM pleiten voor het invoeren van de anderhalve meter-samenleving als “het nieuwe normaal.” Bijeenkomsten en events zijn tot 1 juli afgelast, grote events mogen voorlopig helemaal niet plaatsvinden. Het zou je business maar zijn. De horeca en (middelbare) scholen blijven vooralsnog gesloten en wanneer men de deuren mag openen, worden er absurde maatregelen geëist om ook daar de anderhalve meter in acht te nemen. In en om winkels zien we absurde taferelen, waarbij mensen geconditioneerd worden om ‘in hun vak’ te staan en het winkelpersoneel zelfs op straat mensen sommeert waar wel of niet te staan.

Bij een échte pandemie — waarbij mensen bij bosjes sterven of massaal ziek worden — is het redelijk om te vragen tijdelijk en vrijwillig mee te werken aan sociale isolatie om erger te voorkomen. Maar er is in de huidige situatie geen enkele reden meer om de lockdown en anderhalve meter maatregelen in stand te houden. Deze zogenaamde ‘intelligente lockdown’ is eerder een staat van beleg, zo zegt Karel van Wolferen in gesprek met Kees van der Pijl bij Café Weltschmerz. Historisch gezien een uitzonderlijke situatie, waarbij men met oneigenlijke argumenten onze burgerrechten ontneemt.

Er zijn sterke redenen om de gedeeltelijk lockdown onmiddellijk te staken en andere maatregelen te nemen om ernstig zieke coronapatiënten en -sterfgevallen te voorkomen:

1.Er is geen noodtoestand meer. Een noodtoestand waarbij onze vrijheden ernstig worden ingeperkt, moet ook écht een noodsituatie zijn. Zodra de noodsituatie voorbij is — en dat is nu het geval omdat de ziekenhuizen en IC-afdelingen de zorg prima aankunnen én er een werkbaar medicijn is — moeten ook de vrijheidsbeperkende maatregelen aflopen. Hoogleraar Wim Voerman vindt de lockdown van ruim twee maanden ongrondwettelijk. Hij is bovendien van mening dat een noodverordening betrekking mag hebben op maatregelen in de openbare ruimte en op publiek toegankelijke plekken, maar niets te zeggen heeft over wat er achter de voordeur van burgers gebeurt.

De lockdown lijkt nu onnodig opgerekt te worden, zodat bepaalde democratische processen, zoals bijeenkomsten van oppositiegroepen en demonstraties, handig de nek om gedraaid kunnen worden. Een griepvirus met een gemiddeld sterftecijfer is geen legitieme rechtvaardiging om onze grondrechten te schrappen, maar hooguit een excuus om een tiranniek systeem in te voeren en de economie om zeep te helpen.

2.Een virus als excuus voor een politieke agenda. De epidemie wordt nu als politiek instrument gebruikt om een politieke agenda door te voeren, met belachelijke maatregelen, die niet gebaseerd zijn op wetenschappelijke feiten. Men probeert een vrije samenleving — waarin mensen vrij kunnen bewegen, ondernemen en sociale contacten op normale wijze kunnen plaatsvinden — te veranderen in een sociale controle-samenleving. Dit gebeurt in allerlei landen en de wereldwijde elite grijpt de corona-crisis nu aan om de New World Order-maatregelen verder in te voeren.

De anderhalve meter-maatregel en het social distancing is een vorm van social conditioning. Dit geeft eveneens handvatten voor crowd-control bij demonstraties, omdat het de autoriteiten een excuus geeft mensen uiteen te drijven, te beboeten of op te pakken, wanneer mensen hun democratische grondrecht uitoefenen door de straat op te gaan om te protesteren.

Verder spreekt men openlijk over de invoering van sociale controle-apps, die men promoot onder de noemer van ‘veiligheid’, maar die de bewegingsvrijheid juist nog verder kunnen inperken. Daarnaast benut men de angst die door de media wordt aangewakkerd, om mensen klaar te stomen voor een vaccinatie. Dit als onderdeel van agenda 21 en het implanteren van biometrische technologie.

3.Anderhalve meter niet wetenschappelijk onderbouwd. Er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor de anderhalve meter-maatregel. Dat blijkt ook uit het onderzoek van deze twee eerstehulp-artsen die cijfers naar buiten hebben gebracht die argumenten om de lockdown te verlengen onderuit halen. “‘Er zijn geen gegevens voor social distancing, geen gegevens van thuisisolatie, maar wel veel gegevens over hand-sanitatie.”

Het is allemaal gebaseerd op schijnwetenschap, zegt Kees van der Pijl, waarbij hij verwijst naar een onderzoek van de Erasmus-universiteit. Daaruit blijkt dat om besmetting te voorkomen, men een omtrek van zes tot acht meter zou moeten aanhouden, hetgeen natuurlijk onmogelijk is.

“De Erasmus Universiteit heeft vastgesteld dat als je iets hebt, dat kan iets zijn met of zonder symptomen, een 6 tot 8 meter omtrek noodzakelijk is om echt besmetting te voorkomen. In die zin is het ook allemaal schijnwetenschap. Het is net als de controle op Schiphol … door zo’n automaat, het zijn rituelen waarvan getest wordt of jij wel in de pas loopt.”

Kees van der Pijl

Het lijkt er meer op dat die nieuwe norm van de anderhalve meter-maatschappij een vorm van conditionering is, om gedrag in vergaande mate te controleren en mensen bovendien bang te maken voor hun medemens. Anderhalve meter is ook een optimale afstand in openbare ruimtes voor de toepassing van gezichtsherkenningssoftware en directed energy weapons. Staatssecretaris Mona Keijzer gaf recentelijk openlijk toe dat 5G-technologie kan worden ingezet voor crowd control. In dat geval wordt een bundel straling ingezet om mensen een pijnimpuls te geven, een vorm van regelrechte gedragsbeïnvloeding. De techniek is gebaseerd op militaire patenten.

4.Boosten van immuunsysteem. In plaats van de anderhalve meter-maatregel en de massale invoering van mondkapjes en een controle-app, zou het zinvoller zijn om kwetsbare mensen — zoals ouderen en mensen met een verminderd immuunsysteem — te adviseren hun immuunsysteem te boosten met een hele hoge dosis vitamine C (3.000-15.000 mg. per dag). Eventueel aangevuld met vitamine D, selenium en zink.* Kwetsbare mensen moeten ook het advies krijgen om geen griepprik te nemen, want uit een onderzoek door het Pentagon blijkt dat men daarmee een 36% hogere kans heeft om besmet te raken met het coronavirus. Viroloog Dr. Judy Mikovits claimt zelfs dat de infectie mede door de griepprik is ontstaan.

*) Vraag advies aan een natuurgeneeskundige en of ortho moleculair arts welke voedingssupplementen en welke dosis voor jou geschikt is. Of kijk op de website zelfzorgcovid19.nl

Vitamine C heeft niet alleen een preventieve werking, maar blijkt ook uiterst effectief bij de behandeling van Covid-19 patiënten en is als behandeling geadviseerd door het gezondheidsorgaan van China, ‘Shanghai Medical Association’. De intraveneuze vitamine C-dosis varieerde van 10.000 mg. tot 20.000 mg. per dag gedurende een periode van 7 tot 10 dagen. Is het dan niet uiterst vreemd dat het RIVM en de overheid blijven aandringen op ingrijpende vrijheidsbeperkende maatregelen, zonder wetenschappelijke onderbouwing, maar nooit melding maken van de toepassing van vitamine C, dat wél wetenschappelijk is onderbouwd?

5.Naar buiten gaan moet gestimuleerd worden. Nu worden mensen vooral aangemoedigd om thuis te blijven en thuis te werken. Maar het virus sterft sneller uit door zonlicht en de frisse buitenlucht. Bovendien is de opbouw van vitamine D, die ontstaat door zonlicht, cruciaal voor een optimaal immuunsysteem. Het afgelasten van gebruikelijke evenementen, het sluiten dan wel beperken van sportactiviteiten, amusementsparken, horeca en het invoeren van de anderhalve meter-maatregel, geeft mensen minder redenen en mogelijkheden om naar buiten te gaan. Toch is het naar buiten gaan juist iets dat gestimuleerd zou moeten worden.

6.Natuurlijke wijzen om lucht te zuiveren. Zoals ook uit bovenstaand filmpje blijkt, is het binnenlaten van frisse lucht effectiever om virussen te laten verdwijnen, dan anderhalve meter afstand houden. Het regelmatig openen van ramen voor frisse lucht, zorgt ervoor dat de luchtdeeltjes die mogelijk besmet zijn snel verdwijnen. Bovendien zijn er andere effectieve methodes om op natuurvriendelijke manier een ruimte te ontsmetten, bijvoorbeeld door het gebruik van een diffuser en etherische olie. Maar omdat dit een redelijk goedkope en natuurlijke remedie is, die bovendien een geneeskrachtige werking heeft, wordt dit niet gepromoot.

7.Cijfers zijn gemanipuleerd. De cijfers over het aantal coronapatiënten worden opgeblazen en gemanipuleerd. Het aantal mensen dat besmet is of sterft aan Covid-19, is een veel kleiner percentage als men een veel grotere groep mensen gaat testen. Dat ondervonden de eerstehulpartsen Dr. Dan Erickson en Dr. Artin Massihi in Californië (zie bovenstaande video), die veel gezonde mensen zonder symptomen op verzoek van hun werkgever getest hebben. Zij kwamen tot de conclusie dat in hun regio in Californië het sterftecijfer slechts 0,03% was!

De president van Tanzania bestelde corona testkits die hij liet testen met niet menselijk DNA, zoals een geit, een schaap en een pawpaw-vrucht, gaf menselijke namen en stuurde de kits op voor onderzoek. Ze kwamen terug als ‘positief’ voor corona. Een geit. Een schaap. Een fruitsoort. President Magufuli zei: “Er is iets aan de hand.”

Ziekenhuizen krijgen veel meer geld als men een Covid-19 patiënt behandelt. Dat motiveert hen om ziekenhuisopnames en sterfgevallen eerder als Covid-19 te classificeren, dan de onderliggende aandoening zoals kanker of hart- en vaatziekten. De Italiaanse politicus Vittorio Sgarbi legde deze fraude met statistieken bloot in het Italiaanse parlement.

Uit cijfers van de Italiaanse gezondheidsraad blijkt dat 96.3% van de sterfgevallen stierf aan een andere aandoening dan Covid-19. “De wetenschap laat zien dat het virus nauwelijks meer is dan een griep. (…) Lieg niet! Vertel de waarheid!” riep Sgarbi boos in het parlement, terwijl hij aankaartte dat deze frauduleuze cijfers als excuus zijn gebruikt om de economie en samenleving grotendeels in een lockdown te dwingen en op die manier om zeep te helpen.

8.Grote economische schade. De magische anderhalve meter belet ondernemers in de horeca, kappers, fysiotherapeuten, nagelsalons, enzovoort, om op redelijke wijze hun beroep uit te oefenen. Veel bedrijven hebben onvoldoende financiële reserves om langer dan twee maanden gesloten te blijven en vervolgens op halve capaciteit open te gaan. Als gevolg van allerlei onmogelijke voorwaarden om wel open te kunnen gaan, zoals de magische anderhalve meter, zullen veel bedrijven omvallen.

De bijkomende schade van een ineenstortende economie, oplopende werkeloosheid en dakloosheid, kan op lange termijn veel schadelijker zijn voor de volksgezondheid dan de directe gevolgen door corona-besmetting. De economie op deze manier schaden, staat in geen enkele verhouding tot het gezondheidsrisico, dat vergelijkbaar is met een heftige griep.

9.Geen reden om scholing te beperken. Uit statistieken van andere landen, zoals het CDC (Centre of Disease Control) in de VS, blijkt dat kinderen nauwelijks besmet raken of symptomen ontwikkelen. Er is dan ook geen reden om scholen nog langer gesloten te houden, of belachelijke en niet werkbare anderhalve meter-maatregelen af te dwingen. Deze niet wetenschappelijk onderbouwde anderhalve meter-regel dwingt veel scholen nu tot een half om half-rooster, waardoor kinderen minder onderwijs krijgen, terwijl ze al bijna twee maanden scholing gemist hebben. Middelbare scholieren moeten nog een maand thuisblijven. Het thuisonderwijs legt meer druk op de ouders die in een spagaat terecht komen tussen hun kinderen begeleiden en thuiswerken.

10Grote schade voor andere patiënten. De eenzijdige focus op coronapatiënten zorgt ervoor dat andere patiënten met ernstige ziektes en aandoeningen een ziekenhuisbezoek uitstellen, waardoor zij of te laat, of niet gezien worden. Het aantal sterfgevallen onder kanker- en hartpatiënten zal hoger uitvallen door uitgestelde controles of behandelingen. Ook zal het aantal ernstige complicaties van eerder gemakkelijk te behandelen ziektes of blessures, oplopen doordat de zorg nu te lang in het teken van een pandemie staat, dat allang geen pandemie meer is. Verplegend en ondersteunend personeel wordt naar huis gestuurd vanwege te weinig werk, waardoor ziekenhuizen straks ook niet meer voorbereid zijn op een eventuele ‘tweede golf.’

11Werkbaar medicijn onterecht gesaboteerd. Er zijn uitstekende resultaten behaald met de behandeling van Hydroxychloroquine in combinatie met zink sulfaat en Azitromycine, dit meldde topviroloog Didier Raoult al rond 26 februari 2020. Het succes blijkt ook uit allerlei andere peer review onderzoeken. Bij een behandeling in een vroegtijdig stadium, kan een ziekenhuisopname voorkomen worden. Mensen knappen vaak al binnen enkele dagen op. De behandeling duurt een dag of 11 en heeft een 90% succesfactor. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan het middel hartkloppingen veroorzaken, iets dat met aanvullende medicatie en onder begeleiding van een huisarts tot weinig problemen hoeft te leiden.

Het lijkt er op dat de Gezondheidsraad inmiddels een hetze is begonnen door het voorschrijven van het medicijn te saboteren. Huisarts Rob Elens die het middel voorschreef werd publiekelijk aan de schandpaal genageld. Steun het initiatief van huisarts Rob Elens om Hydroxychloroquine weer te mogen voorschrijven. Lees meer over zijn actie in het artikel: “Failliet of doodziek door Big Pharma? Dat moet niet kunnen. Kom in actie!” 

Teken de petitie

.

De media lanceerden een negatieve campagne over het spotgoedkope geneesmiddel, om te impliceren dat het medicijn niet zou werken, dat de studies onvolledig waren en dat er sprake zou zijn van ernstige bijwerkingen. Dezelfde media hebben grote bedragen ontvangen van de Bill & Melinda Gates Foundation, die geen belang heeft bij een succesvol medicijn, omdat dit hun vaccinatie-agenda in gevaar brengt. Daar zijn miljarden dollars mee gemoeid.

Door de beschikbaarheid van een goedkoop en eenvoudig geneesmiddel is het langer aanhouden van de lockdown en andere maatregelen niet meer nodig. Dat men allerlei trucs uit de kast trekt om dit medicijn te omzeilen, legt in wezen bloot dat er een heel andere agenda achter de plandemie en de lockdown zit. Dit gaat allemaal over de ruggen heen van doodzieke mensen, waarvan 90% met het medicijn snel zou kunnen herstellen. De plandemie, die geen échte pandemie blijkt te zijn, wordt nu benut om de New World Order verder door te voeren.

Onder andere met het invoeren van (zo goed als verplichte) vaccinaties. Deze vaccins zijn helemaal niet getest op veiligheid en werkbaarheid, maar brengen wel grote risico’s met zich mee, zoals we ook bij talloze andere vaccinatieprogramma’s van Bill Gates hebben kunnen constateren. Bovendien blijkt uit allerlei onderzoeken dat men vergevorderde plannen heeft om nanochips aan vaccins toe te voegen die een rol spelen in een digitaal surveillance systeem en een veelomvattender plan van cryptocurrency gekoppeld aan biometrische systemen.

De hele wereld loopt in de pas van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

Sommige mensen weten niet wat ze zich precies bij het fenomeen ‘New World Order’ moeten voorstellen. Het is immers geen officiële organisatie, noch is bekend door welke mensen en vanuit welke locatie of kanalen deze Nieuwe Wereldorde precies wordt aangestuurd. De Wereldgezondheidsorganisatie is een van de organisaties die men gebruikt om het wereldwijde beleid omtrent pandemieën aan te sturen.

In Nederland worden de WHO-richtlijnen door het RIVM overgenomen die vervolgens de beleidsmakers adviseert. Tegelijkertijd stelde de Nederlandse overheid 100 miljoen euro beschikbaar voor de WHO “om de verspreiding van het coronavirus in ontwikkelingslanden te vertragen en kwetsbaren te helpen.” Via nationale regeringen wordt dus geld naar de WHO gesluisd, om hun programma’s en vaccinatie-agenda te financieren.

In de coronacrisis heb je gemerkt dat iedereen voortdurend verwijst naar het RIVM. Hun richtlijnen zijn leading. Er is een strakke regie op welke informatie wel en niet naar buiten mag komen. Alle informatie over het versterken van het immuunsysteem en of gebruik van natuurlijke remedies om griepverschijnselen te verminderen, blijft onvermeld. Men stuurt vooral aan op politieke controlemaatregelen en invasieve preventiemethodes (vaccinaties), die passen bij een controlemaatschappij.

Typ ‘Covid-19’ in op je zoekmachine en zie dat de eerste zes zoekresultaten direct doorlinken naar het RIVM. Valt het je ook op dat onder alle Youtube-video’s over corona een banner staat die je verwijst naar de WHO (Wereldgezondheids-organisatie)? Dit geeft wel aan hoeveel macht deze WHO heeft. Op die manier houdt men de regie op de informatie.

En is het niet toevallig dat deze WHO gefinancierd wordt door de Bill & Melinda Gates Foundation, die een groot aandeel heeft in de farmaceutische industrie en verplichte vaccinaties promoot? Net zo goed als dat ook de grote mediakanalen door hen worden gefinancierd en een werkbaar medicijn in diskrediet brengen? Elk kritisch geluid over de pandemie, de maatregelen en vaccinatie-agenda worden door Youtube, Twitter en zelfs door Bol.com gecensureerd.

Door de controle op informatie die direct van invloed is op beleid en medische behandelingen, wordt op slinkse wijze een agenda uitgerold die in lijn is met de NWO Agenda 21. Ondanks dat namen zoals Bill Gates en George Soros hierin een prominente rol spelen, zijn de meest machtige mensen niet bij het grote publiek bekend. Zij besturen vanuit de schaduw via geheime genootschappen de wereld. Daarom worden ze de ‘schaduwregering’ of ‘verborgen hand’ genoemd. Zij vormen de ‘onzichtbare’ wereldregering.

Het is duidelijk dat er een wereldwijde aanval op de mensheid plaatsvindt door deze wereldwijde elite, de onzichtbare wereldregering. Voor degene die het zien, was het al lange tijd zichtbaar. Voor degene die dit nog niet kunnen of willen zien, zal dit wellicht de komende maanden akelig duidelijk gaan worden. De kosmische veranderingen en de grote ontwaking die nu plaatsvinden, zal de sluier verder wegtrekken. Als een kritische massa ontwaakt en zich verbindt volgens het eenheidsbewustzijn, is het game over voor de New World Order. Dat brengt me tot punt 12 om de lockdown en anderhalve meter-maatregel te staken:

12Afstand houden is tegennatuurlijk. Mensen zijn sociale wezens die intieme en dichtbij-contacten nodig hebben. Door dichtbij andere mensen te zijn, overlappen onze energievelden. Op die manier verbinden we ons ook op energetische wijze. Het versterkt het eenheidsbewustzijn. Nu we aan de vooravond van de grootste spirituele evolutie staan, is men als de dood voor het nieuwe eenheidsbewustzijn.

De verborgen reden van de weerstand tegen Hydroxychloroquine

Er zijn nog een aantal andere redenen waarom Hydroxychloroquine niet gepromoot wordt. Het heeft te maken met President Trump en Adrenochrome. Er is een exclusief bericht voor Patreon-steunleden; op Patreon verschijnen nieuwsberichten vaak eerder dan op de blog, of je vindt er meer details en achtergrondinformatie over de artikelen.

Met de donaties van de Patreons wordt het makkelijker om een groot deel van mijn tijd aan de blog te besteden en kan ik de kosten die gepaard gaan met de blog beter dragen. Je kunt al Patreon steunlid worden vanaf $2 per maand. Betalingen zijn alleen mogelijk met credit card of een Paypal account, die iedereen met een Nederlandse bankrekening en mailadres kan openen. Met deze link vindt je instructies en antwoord op eventuele vragen en bezwaren.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

41 reacties

 1. Goedemorgen, ik heb het hier geplaatst en op Twitter en nergens geen reactie, nu is genegeerd worden voor mij een gewoonte geworden,waardoor ik dan weer mijn eigen conclusies trek, maar ik denk dat iemand met ook twee woonvergunningen en bewust mee maakt wat ik mee maak, dan ben ik in ieder geval niet meer de enige. 10 mei 2020 zoveel emoties dat ik zou willen dat ik dit niet mee hoefde te maken en ik zou niet weten wie ik zou moeten kiezen om te ervaren wat ik ervaar. De bevrijding van mensen ondergronds zijn vrijheidsstrijders en ben van 1968 maar kan geen 75jarige vrijheid vieren. Ik hoop op een nieuwe dag met wereldvrede die ook jaarlijks wereldwijd gevierd en herdacht gaat worden.
  Fijne dag

 2. Heel goed onderbouwd artikel,

  het moet stoppen met deze gekte en weer normaal gaan leven.

  Blijft wel een punt van zorg dat is natuurlijk hoe we de lucht schoner houden ,

  de luchten Lijken mij een stuk schoner momenteel, dat voelt goed.

  • De luchten een stuk schoner..? Er is volgens mij nog nooit zoveel gesprayed als de laatste paar dagen… Wat een “stof” daalt er op ons neer! En iedereen maar roepen dat het stuifmeel is. Wie vaak in de lucht kijkt weet beter. Dus een mondkapje misschien toch nog niet zo gek als we naar buiten gaan om dat gif zo min mogelijk in te ademen?!

 3. Pingback: COVID-19 wondermiddel – geneest alle andere ziekten | De Binnenlandsche Bataafsche Courant

 4. Super goede uitleg van alles! Dankjewel! Keep up doing the GOOD work!

  • Lia Marcelis on

   Dank je wel voor je verhelderende berichten.
   Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen.

   • Phili Berkers Schinveld on

    Dit draait volgens mij alleen om geld en macht,een griep of longontsteking kan voor iedereen fataal zijn.voor jong en oud en zeker voor de zwakke,we laten ons zo bang maken dat je de deur nog niet meer uit durft,in mijn ogen is de economische crisis veel en veel erger,ze kwamen gewoon niet meer van hun geproduceerde spullen af.ga maar eens langs Ned Car wat daar buiten staat,1 van de weinige fabrikanten.

 5. Wat mij erg stoort is dat er totaal geen zicht is op het aantal mensen die Covid-19 slechts met milde klachten hebben “overleefd”. Daar wordt helemaal niet op getest (zeer eenvoudige test, bestaat ook gewoon). Ofwel: hoe ver we zijn met die eerder zeer gewilde groepsimmuniteit.
  En dat dan in combinatie met een vaccin waarvan nu wordt uitgegaan dat iedereen dat zomaar in z’n aderen laat spuiten.
  Ik dus niet!

 6. Ik ben enerzijds tevreden dat er eindelijk eens geluisterd werd naar de adviezen van virologen, en dat ze gelijk hebben om de lockdown aan te houden tot er een effectief geneesmiddel is, dan pas kan de lockdown effectief afgeblazen worden, en anderzijds heb je de NWO die met hun 5G netwerk de mensen in de vernieling willen helpen, hetgeen denkelijk gaat afgeblazen worden, omdat daar een rechtszaak in “kort geding” tegen aangespannen werd, waarvan binnenkort de uitspraak komt, op 25 mei 2020 heb ik vernomen.
  En anderzijds is er in stilte een nieuw levenstijdperk op komst, hetgeen achter de schermen al volop aan het uitrollen is, en de pandemie daar eigenlijk een dekmantel van is . . .

  • Gerardus;…. en dat ze gelijk hebben om de lockdown aan te houden tot er een effectief geneesmiddel is, dan pas kan de lockdown effectief afgeblazen worden….Dan kun je lang wachten, heel erg lang. We zitten bijvoorbeeld al bijna 40 jaar te wachten op een vaccinatie tegen Aids (Hif), waar blijft deze vaccinatie die iedereen tegen Aids kan beschermen ? En waarom inenten als iedereen al Corona gehad heeft en mogelijk immuun is geworden. Bovendien is het virus dan allang gemuteerd of komt er een geheel nieuw influenza virus om de hoek kijken. Die lockdown en die 1,5 meter samenleving botst met onze grondwettelijke rechten. Reden waarom die schoften in den Haag een noodwet in werking willen stellen die onze grondwet uitschakelt. Misdadige praktijken worden wettelijk gemaakt door onze grondwet uit te schakelen. En die lockdown maakt het midden en kleinbedrijf kapot. Zonder een gezonde economie zal er ook geen geld meer zijn voor de (inmiddels door Rutte) al ver uitgeklede zorg.

   • Vrees niet, er gaat geld met hopen komen, ik zit daar in stilte mee achter . . .

 7. Every weekend i used to go to see this site,
  because i wish for enjoyment, as this this web page conations genuinely good
  funny information too.

 8. Pingback: Het oude, vrije, warme Nederlandse normaal of het koude, anderhalve meter globalistische nieuwe normaal? | E.J. Bron

 9. Het kan ook gevaarlijk zijn,als iedereen binnen zit en er brand uitbreekt in een wooncomplex. Dan moet de brandweer wel erg veel mensen redden.

 10. Helder uiteengezet, dank! Dit soort verstandig denken hebben we heel hard nodig. Om met ons allen in actie te komen voor echt gezond leven.

 11. Off topic voor jou info
  Beste Ella je schrijft in artikel van patron, geen lid dus kan daar helaas niet reageren…Dat Singapore weinig cases Heeft. Weet niet waar je die info vandaan hebt
  (Trouw meldt oa niet juiste info over maleisie)

  Singapore gister 757 nieuwe cases
  Total cases 23336
  death 20
  recovered 2721

  P.s. n.a. 15 wonderbaarlijke jaren in Maleisie vlieg ik eind deze maand naar Amsterdam. Geen toekomst meer hier helaas
  Heb er vrede mee, tijd om licht en liefde in holland te verspreiden.
  Keep on with your good work we all have our purpose on this beautiful planet
  Much love,
  Margie

 12. Phili Berkers Schinveld on

  Dit draait volgens mij alleen om geld en macht,een griep of longontsteking kan voor iedereen fataal zijn.voor jong en oud en zeker voor de zwakke,we laten ons zo bang maken dat je de deur nog niet meer uit durft,in mijn ogen is de economische crisis veel en veel erger,ze kwamen gewoon niet meer van hun geproduceerde spullen af.ga maar eens langs Ned Car wat daar buiten staat,1 van de weinige fabrikanten.

 13. Pingback: Nieuws 12.5.2020 - Leefbewust.com

 14. Heel goed artikel, en het laat zien hoe belachelijk deze hele situatie op dit ogenblik is. Het is ronduit beangstigend hoe we er nu voor staan als maatschappij. Zoveel kleine bedrijven gaan kapot.
  Echt verschrikkelijk.
  Ik laat mij koste van het kost zeker niet vaccineren. Nooit!!!! En hoop dat er heel heel heel veel meer mensen zijn die er zo over denken. En dat we elkaar tegen die tijd kunnen steunen.

 15. Pingback: 12 redenen om de anderhalve meter-samenleving en lockdown direct te stoppen | JDreport.com

 16. Ik sprak gisteren een arts. Ze zei dat contact essentieel is voor ons afweersysteem. Belangrijk om zo veel mogelijk verschillende bacteriën uit te wisselen. Ik vond dat een eye opener.

  • Ella Ster on

   Dat is precies hetgeen dat ook de artsen uit Californië zeggen. Dat het juist averechts werkt om lange tijd het contact met bacteriën en virussen te mijden. Dat kan voor iemand met een verzwakt immuunsysteem (bijvoorbeeld een kankerpatiënt die een chemokuur heeft gehad) wel zinvol zijn, maar voor gezonde mensen juist niet.

   Als ons immuunsysteem collectief verzwakt, worden we collectief erg vatbaar voor ziekten. De hele campagne rond het coronavirus zorgt ervoor dat mensen virussen en bacteriën als vijanden gaan zien. Maar in een gezond lichaam spelen bacteriën en virussen juist een positieve rol.

 17. Weer een andere roodharige die nu wel de werkelijkheid tot lachens weergeeft!!!!

 18. Pingback: 12 redenen om de anderhalve meter maatregel en de lock-down direct te staken | E.J. Bron

 19. Pingback: Opmars naar het ‘merkteken van het beest’| Van Coronavirus tot DNA corruptie – NA DE OPNAME | INFORMATIE EN INSTRUCTIES

 20. Beste Ella,

  Hartelijk dank voor je heldere uiteenzetting! Ik stuur je hierbij graag een artikel over de Corona-crisis vanuit een Bijbels en internationaal beleidsmatig perspectief. Het artikel geeft zicht op hetgeen na deze eerste crisisfase op de agenda staat en wat de Bijbel ons in deze aan inzichten en handelingsperspectieven biedt: Zie https://nadeopname.wordpress.com/2020/03/24/opmars-naar-het-merkteken-van-het-beest-van-coronavirus-tot-dna-corruptie/

  Samengevat:

  “Vanuit de Bijbel herkennen we de huidige Corona-crisis als een kopstuk van de reeks voorzegde veroordelingen die God weldra over de wereld zal uitstorten om mensen die zijn gratie en genade afwijzen of hem ontrouw zijn wakker te schudden en tot hem te laten terugkeren. De mondiale gezondheidscrisis en stapsgewijze, maatschappelijke ingrepen die mensen van hun vrijheden en zelfbeschikking ontdoen, staan niet op zichzelf noch zijn ze van tijdelijke aard, hoewel door gezaghebbenden als zodanig gepresenteerd. Ze zijn, behalve door de Bijbel voorzegd, zorgvuldig gepland en gesimuleerd en worden uitgerold volgens een gedocumenteerd stappenplan.

  Het zogeheten ‘merkteken van het beest’ is van de reeks veroordelingen een sluitstuk, de laatste gelegenheid voor mensen zich te bekeren en God om verlossing te vragen en hun leven in zijn handen te leggen. Voordat dit merkteken echter wordt aangeboden, zullen diverse profetische gebeurtenissen zich voltrekken, waaronder de spoedige opname van trouwe gelovigen. De huidige tijd hieraan voorafgaand is de laatste mogelijkheid om van de gehele reeks van veroordelingen te worden vrijgesteld en komt daarom in dit artikel het eerst aan bod.”

  Hartelijk,
  Sabine Vlaming

 21. Ter aanvulling op de video van reageerder Elionor nog een leuke video van George Carlin: Germs and immune system.
  Tja en het RIVM dat zijn allemaal smurfen met hoofdsmurf van Dissel die zitten de hele dag met hun protocol draaiboeken te spelen. Ik denk dat smurf van Dissel al jaren geen echte zieke heeft gezien. De media helpt er wel aan mee met de angst zo lang mogelijk in stand te houden want sensatie verkoopt nu eenmaal beter. Paul Weston (zie YouTube) haalt die media er ook behoorlijk onderuit in het UK.

 22. Afbeelding kan het volgende bevatten: de tekst ‘COVID-1 -19 CORONAVIRUS DISEASE 2019’
  Jan Weeda
  11 mei om 12:10
  Betere COVID-19 behandeling sinds half april.

  Autopsies bewijzen dat COVID-19 een gedisse- mineerde, intravasculaire coagulatie is (pulmonale trombose). Het is nu duidelijk dat de hele wereld de coronaviruspandemie ten onrechte heeft bestreden d.m.v. een ernstige pathofysio- logische diagnosefout. Volgens waardevolle informatie van Italiaanse pathologen, waren ventilatoren en intensive care units nooit nodig.

  Autopsies uitgevoerd door de Italiaanse pathologen hebben aangetoond dat het geen longontsteking is, maar dat het de gedisse- mineerde, intravasculaire coagulatie (trombose) is die bestreden moet worden met antibiotica, antivirale middelen, ontstekingsremmers en anticoagulantia. Als dit voor alle gevallen geldt, dan betekent dat dat de hele wereld op het punt staat deze nieuwe pandemie eerder dan verwacht op te lossen. De protocollen worden momenteel al gewijzigd in Italië, dat zeer nadelig getroffen is door deze pandemie.

  Welnu, de wetenschappelijke informatie die volgt, bewijst dat ze gelijk hebben! Deze informatie is vrijgegeven door een medisch onderzoeker uit Italië: dankzij 50 autopsies uitgevoerd op patiënten die stierven aan COVID-19, hebben Italiaanse pathologen ontdekt dat HET strikt genomen GEEN PNEUMONIE IS, omdat het virus niet alleen pneumocyten van dit type doodt, maar gebruikt een inflammatoire storm om een endotheliale vasculaire trombose te creëren. ‘Bij verspreide intravasculaire coagulatie wordt de long het meest aangetast omdat deze het meest ontstoken is, maar er is ook een hartaanval, beroerte en vele andere trombo-embolische aandoeningen. In feite lieten de protocollen antivirale therapieën onbruikbaar en waren ze gericht op anti-inflammatoire en antistollingstherapieën. Deze therapieën moeten onmiddellijk worden uitgevoerd, zelfs thuis, waarbij de behandeling van patiënten heel goed reageert.

  Als de Chinezen het hadden afgekeurd, hadden ze geïnvesteerd in thuistherapie, niet in intensive care! Dus de manier om het te bestrijden is met antibiotica, ontstekingsremmers en anticoagulantia. Een Italiaanse patholoog meldt dat het ziekenhuis in Bergamo in totaal 50 autopsies heeft uitgevoerd en één in Milaan, 20, dat wil zeggen de Italiaanse serie is de hoogste ter wereld, de Chinezen deden er slechts 3, wat de informatie volledig lijkt te bevestigen. In een notendop wordt de ziekte bepaald door een verspreide, intravasculaire coagulatie veroorzaakt door het virus; daarom is het geen longontsteking maar longtrombose, een grote diagnostische fout.

  Sommige wereldleiders verdubbelden het aantal reanimatieplaatsen op de ICU, met onnodige exorbitante kosten. Volgens de Italiaanse patholoog is behandeling op ICU’s nutteloos als trombo-embolie niet eerst wordt opgelost. “Als we een long ventileren waar het bloed niet circuleert, is het nutteloos, in feite zullen negen (9) van de tien (10) patiënten sterven omdat het probleem cardiovasculair is en niet de luchtwegen. “Het is veneuze microthrombose, geen longontsteking, die de sterfte bepaalt. ‘Volgens de literatuur veroorzaakt ontsteking trombose door een complexe maar goedbekend, pathofysiologisch mechanisme. Helaas zei de wetenschappelijke literatuur, vooral Chinees, tot half maart dat ontstekingsremmende medicijnen niet mogen worden gebruikt.

  Nu wordt in Italië de therapie gebruikt met ontstekingsremmers en antibiotica, zoals bij influenza en is het aantal gehospitaliseerde patiënten verminderd. Hij ontdekte ook dat veel sterfgevallen, zelfs 40-ers, gedurende 10 tot 15 dagen koorts hadden, die niet goed werden behandeld. De ontsteking veroorzaakt veel weefselschade en creëert grond voor de vorming van trombus. Het grootste probleem is echter niet het virus, maar de immuun hyperreactie die de cel vernietigt waar het virus is geïnstalleerd.

  Met deze belangrijke ontdekking is het mogelijk om terug te keren naar het normale leven en gesloten deals te sluiten vanwege de quarantaine, maar niet onmiddellijk, maar met de tijd. De gezondheids- autoriteiten van elk land kunnen hun respectieve analyse van deze informatie maken, verdere sterfgevallen voorkomen en investeringen op passende wijze omleiden; het vaccin kan later komen.

 23. Pingback: Failliet of doodziek door Big Pharma? Dat moet niet kunnen. Kom in actie! | JDreport.com

 24. Ik stoor mij aan de manier waarop dit artikel geschreven is. Hoewel ik het ermee eens ben dat 1.5 m niet normaal is en ook niet op lange termijn te handhaven is, begrijp ik niet waarom er gesteld wordt dat de cijfers ‘gemanipuleerd worden’. Er wordt in alle media duidelijk de kanttekening geplaatst dat alleen geteste gevallen in de statistieken meegeteld worden als corona gerelateerde sterftes en dat die in werkelijkheid hoger zijn. Tegelijkertijd is het ook niet duidelijk hoeveel mensen er besmet zijn omdat er wat dat betreft niet genoeg getest is. Wat wil je nog meer wat betreft openheid? Dit betekent gewoon dat we nog niet weten hoeveel mensen er besmet zijn en ook niet hoeveel mensen er werkelijk als gevolg van corona overleden zijn. Misschien kunnen we daar over een aantal maanden meer duidelijkheid over krijgen, maar de huidige onduidelijkheid heeft meer te maken met het ontbreken van gegevens dan het ‘manipuleren’ van gegevens.

  • Ella Ster on

   Hoi Willem, Het manipuleren van cijfers baseer ik op een aantal zaken:

   1. wanneer je naar de grafiek van het RIVM kijkt dan zie je dat de griep verdwenen is en is ‘overgnomen’ door Covid-19 patiënten. Griep verdwijnt niet van de ene op de andere maand. Het lijkt erop dat men alle mensen met griepverschijnselen nu telt als Covid-19 patiënt.

   2. Er zijn tal van klokkenluiders in de VS geweest die gezegd hebben dat er aangespoord wordt om als doodsoorzaak Covid-19 te noteren, ook als dit niet vastgesteld was.

   3. In de VS krijgen ziekenhuizen $13.000 voor een Covid-19 patiënt en nog veel meer voor een patiënt die op de IC aan de beademing gaat. Verschillende klokkenluiders klapten uit de school dat hierdoor mensen onterecht de diagnose kregen en zelfs de dood in werden gejaagd (nu blijkt dat langdurige beademing in deze gevallen verwoestend voor de longen is is).

   4. De klokkenluider in het Italiaanse parlement die naar buiten bracht dat de werkelijke doodsoorzaak van de sterfgevallen in 96% geen Covid-19 was.

   5. Het niet massaal testen in Nederland zorgt dat het sterftepercentage veel hoger is, omdat er mogelijk zou kunnen blijken dat een groot aantal mensen het virus al hebben gehad. Daardoor lijkt de ziekte dodelijker dan deze in werkelijkheid is.

   Ik zet grote twijfels bij het nu nog gaan testen (zelfs als ik er vanuit ga dat er betrouwbare testen zijn), omdat dit geen informatie geeft over het ziekteverloop in de cruciale maanden maart en april.

   Tegelijkertijd kan daaruit ook blijken dat de extreme maatregelen waarschijnlijk niet gerechtvaardigd zijn op basis van de daadwerkelijke cijfers.