Een optreden voorafgaand aan de Super Bowl is een privilege dat alleen aan de grootheden in de entertainment industrie is voorbestemd. Afgelopen week aan Lady Gaga de eer om de Super Bowl halftime show te mogen verzorgen. Deze was doordrenkt van Illuminati-symboliek, inclusief verwijzingen naar de New World Order en satanisme. De gebruikte symbolen zijn alles behalve toevallig. Ze worden ingezet ter bekrachtiging van de plannen die de Illuminati nog steeds voor ogen heeft voor de mensheid en de aarde.

Lady Gaga begint het optreden hoog bovenin het stadion. Na het gezongen intro spreekt ze een korte tekst: “Eén natie onder God (wijst dan naar de sterrenhemel), ondeelbaar, met vrijheid en rechtvaardigheid voor iedereen.” Een rechtstreekse verwijzing naar de New World Order. De ambitie van de heersende schaduwelite om een totaalheerschappij te creëren met één wereldregering, één monetair systeem, één wereldleger en één wereldreligie.

Lucifer, de vallende engel en de toren

Ze is omringd door drones die een sterrenhemel verbeelden en valt na het intro naar beneden met een referentie naar Lucifer, de gevallen engel. Tijdens haar ‘val’ is door middel van lampen tevens een vallende ster zichtbaar, zoals je die ook grafisch zou weergeven. Ook dit is een symbool van Lucifer.

Na haar afdaling komt ze terecht op een toren waar aan de bovenkant stangen uitsteken. Het doet denken aan de toren’, de kaart in het Tarotkaartenspel die de ineenstorting symboliseert. Deze ineenstorting is noodzakelijk om plaats te maken voor iets nieuws, de Nieuwe Wereld Orde. Orde na chaos (Ordo ab Chao).

tarotkaart_de-toren-van-babel

De toren uit het Tarotkaartspel (links) verwijst naar de toren van Babel (rechts) die ineengestort is, om ruimte te maken voor een nieuwe beschaving.

Vlinder, MK-ultra en mindcontrol

In het eerste deel van haar optreden draagt Lady Gaga een make-up-sticker rond haar ogen in de vorm van een vlinder, een symbool gebruikt voor MK-ultra. Dit is het mindcontrol programma van de CIA en andere geheime diensten om mensen volledig onder controle te krijgen en vanuit de schaduw te ‘besturen’. Dit programma wordt nog steeds toegepast en veel artiesten staan onder mindcontrol van het Monarch Program en worden vaak afgebeeld met een vlinder. De symboliek van mindcontrol wordt versterkt, doordat Lady Gaga als een marionet beweegt, bungelend aan de touwtjes.

694912015CG00089_Pepsi_Zero

Het Pentagram

Lady Gaga heeft een futuristisch pak aan en vervolgt haar optreden met een robotachtige manier van bewegen, een verwijzing naar het transhumanisme. Het podium is omringd door vijfpuntige sterren, waarvan een deel met de punt naar beneden wijst en daarmee een satanische betekenis heeft.

Godin Isis

Op een bepaald moment gaat ze op een van deze pentagrammen staan en houdt kort een staf met een ster in haar hand. We zien een dergelijke symboliek ook bij beelden die verwijzen naar de godin Isis. Isis was de zus én vrouw van Osiris, de Egyptische god van de dood en heerser van de onderwereld. Isis wordt vaak afgebeeld met een scepter als symbool van haar macht.

Isis werd ook vaak afgebeeld met een fakkel, als drager van het licht, een ode aan Lucifer. Het Vrijheidsbeeld is in wezen een moderne versie van de Isis-godin. Het vuur in de fakkel is een van de primaire symbolen om Lucifer te verbeelden, ‘de brenger van het licht’. De oneindige vlam is representatief voor de onsterfelijkheid van de Illuminati. Ze zien hun organisatie als oneindig en niet te vernietigen.

De zwarte zon en het alziende oog

In een volgend nummer bespeelt Lady Gaga een keyboard en draagt een gouden jasje. Op de schouders van dit jasje waaieren de goudgele franjes uit, als stralen van de zon. In de ballad die daarop volgt komt wederom de zonnesymboliek terug. De figuranten houden gouden, lichtgevende staven vast waarbij het zonnesymbool goed zichtbaar is vanuit de luchtopname. Op het einde gaat dit zonnesymbool kort over op het symbool van het alziende oog.

220px-eye_of_horus_bw-svg

Het oog van Horus

Het alziende oog is een symbool van verlichting en verwijst naar occulte, spirituele krachten. Het alziende oog is tevens een verwijzing naar de Egyptische dynastieën en het embleem van Horus, de Egyptische zonnegod, de schepper, de zon die zich manifesteert als licht. Deze zon, de God van het licht is een entiteit die de Illuminati aanbidden en wordt door hen ook wel de Zwarte Zon genoemd. Deze Zwarte Zon is onderdeel van hun Saturnus-cultus en Saturnus is een synoniem voor Satan.

campbell-great-seal-of-the-united-states-127Het alziende oog wordt vaak afgebeeld in combinatie met de piramide. De piramide symboliseert ook de opleving van kennis, die ooit als heilig werd beschouwd in het Egyptische tijdperk. Het is een tevens een verwijzing naar de faraonische bloedlijnen, de families die al millennia aan de macht zijn. Deze bloedlijnen gaan overigens veel verder terug in de geschiedenis dan de Egyptische beschaving. Deze gaan minimaal terug tot het Atlantistijdperk, waarbij de cultuur van het oude Atlantis is overgebleven op Ierland en de Britse eilanden en van daaruit is geëxporteerd naar Egypte en het Midden-Oosten. Deze show zit vol met verwijzingen naar de Egyptische cultuur en faraonische bloedlijnen, net zoals het optreden van Madonna tijdens de Super Bowl een aantal jaren geleden.

madonna-super-bowl-on-throne

Madonna was in haar Super Bowl show (2012) als Isis uitgedost en ook deze show was doordenkt met symboliek verwijzend naar de Egyptische cultuur en faraonische bloedlijnen.

Bloedoffers en een hels tafereel

In een volgend tafereel kleurt het hele podium bloedrood. Er is vuur, rook en een dramatische opbouw van de spanning. De dansers dansen als zombies om Lady Gaga heen. Rood is de kleur die gebruikt wordt door veel totalitaire regimes, denk aan fascisme, communisme en nazisme. Het rood staat symbool voor de bloedoffers die uitgevoerd moeten worden ten behoeve van het ‘grotere belang’. De totale scene doet denken aan een satanisch ritueel.

Twee pilaren

lady_gaga_super_bowl_pillars

Lady Gaga staat op een plateau op 2 pilaren, een verwijzing naar de zuilen aan de ingang van Solomon’s Tempel.

Op het einde van van deze scene staat Lady Gaga op een soort plateau gedragen door 2 zuilen. Het doet sterk denken aan de 2 zuilen die we ook bij de Vrijmetselarij zien. Het verwijst naar de ingang van Solomon’s tempel, waarbij de 2 zuilen het symbool zijn voor de ingang naar het goddelijke.  De tempel was de aangewezen plek waar het allemaal draaide om het aanbidden van (hun) god. Bloedofferrituelen zijn onderdeel van de ceremonie in en rond de tempel. Solomon’s tempel is een belangrijk monument in het plan van de New World Order, die nu heimelijk op de Tempelberg wordt herbouwd.

Het opwekken van extreme emoties

Het optreden voorafgaand aan de Super Bowl sportwedstrijd kan om die reden in zichzelf ook beschouwd worden als een gigantisch satanisch ritueel. De uitzending wordt door 100 miljoen mensen bekeken. De plannen van de Illuminati worden op symbolische wijze verteld, waarbij de symbolen hun intentie bekrachtigen. Er worden tijdens het optreden vooraf en in de wedstrijd erna, heftige emoties opgewekt. De show van Lady Gaga heeft een opzwepend effect in combinatie met de muziek, de lichtshow en speciale effecten. De extreme emoties die hierdoor massaal worden opgewekt, creëren loosh. Loosh is een levensenergie die vrijkomt bij dit soort evenementen en voedsel is voor parasiterende entiteiten, die niet zichtbaar zijn, maar die deze energie opslurpen en er zelfs van afhankelijk zijn om te kunnen voortbestaan.

Hoe moeten we hier mee omgaan?

Het is prima om dingen vanuit een neutrale positie te beschouwen, zonder meegesleept te worden in allerlei emoties. Het is het beste om kalm te blijven, in een neutrale, emotionele staat. We hoeven ons ook niet te laten intimideren over datgene wat de Cabal uit de kast trekt om hún agenda op te dringen.

Ook is het goed om ons niet te laten meeslepen in het verafgoden van een artiest, waarbij we een idool op een voetstuk plaatsen. Want zodra we dat doen, gaan we niet meer uit van onze eigen kracht. Het is beter om er zonder oordeel naar te kijken en het simpelweg te observeren voor wat het is. Daarbij doorzien we de verborgen agenda en de gepresenteerde symboliek, maar realiseren we ons ook dat het geen macht meer over ons heeft. Dat entertainment-marionetten niet meer zijn dan dat, pionnen in een gigantisch spel.

Meer informatie over de symboliek van de Illuminati

> What they secretly told us during super bowl
> Madonna’s Super Bowl occult satanic ritual
> 10 Illuminati Control Symbols Bombard You Everyday

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Share.

About Author

Comments are closed.