De onzichtbare macht van het Vaticaan is altijd veel groter geweest dan veel mensen vermoeden. Toch begint hun machtspositie in rap tempo af te nemen. Onder de toenemende druk van buiten, maar ook door een interne strijd, kiest men nu voor een andere koers. Het zijn signalen van enorme verschuivingen binnen de oude machtsstructuur.

Het Vaticaan is een criminele organisatie

Laten we er geen doekjes om winden; het Vaticaan is een van de meest kwaadaardige organisaties, schuldig aan tal van misdaden tegen de menselijkheid. Onder een façade van vrede, naastenliefde en Christelijke waarden, is het instituut van de katholieke kerk betrokken bij: pedofilie, mensenhandel, drugshandel, witwaspraktijken, genocide, terrorisme, et cetera.

De misbruikschandalen binnen de katholieke kerk zijn inmiddels algemeen bekend. De enorme schaal waarop het misbruik tegen kinderen plaatsvond én de rol van de katholieke kerk om het misbruik willens en wetens toe te staan, komt nu naar buiten. Het ene schandaal na het andere komt aan het licht.

Minder bekend is dat het Vaticaan betrokken is bij drugshandel, wapenhandel en een rol speelt in internationaal terrorisme. Onderzoeksjournalist Paul L. Williams schreef een boek over het geheime verbond tussen de CIA, de maffia en het Vaticaan. Zo had de CIA bijvoorbeeld een bankrekening bij Vatican Bank voor de geldstromen en inkomsten die men verkreeg uit de drugshandel. In zijn boek “Operation Gladio” legt hij talloze schandelijke praktijken bloot.

Jezuïeten zit achter immigranten-invasie in VS

Klokkenluider en Vaticaan-insider Leo Zagami schreef onlangs dat het Vaticaan ook betrokken is bij allerlei georkestreerde politieke bewegingen, met als voornaamste doel om chaos te veroorzaken en conflicten aan te wakkeren. Volgens hem spelen door Jezuïeten bestuurde organisaties zoals La Familia Latina Unida en Catholic Legal Immigration Network ook een rol bij de immigratiestroom die de zuidelijke grens van de Verenigde Staten dreigt binnen te vallen.

De Jezuïeten-orde is de militaire inlichtingendienst van het Vaticaan en een oorlogszuchtige militaristische organisatie. Zij hebben de VS altijd als springplank voor de New World Order beschouwd. Volgens America Intelligence Media zijn de Jezuïeten en Amerikaanse kardinalen de grootste vijanden van Amerika.

De paus predikt nu dat open grenzen wenselijk zijn vanuit het oogpunt van naastenliefde. In werkelijkheid probeert men via de immigratiestroom MS13-bendeleden, huurlingen en moslimterroristen de VS in te krijgen om het land te ontwrichten.

Katholieke kerk ligt steeds meer onder vuur

Het zijn wanhoopspogingen om hun machtspositie te handhaven, want hun macht neemt steeds verder af. Misbruikschandalen die jaren onder de pet zijn gehouden, komen nu aan het licht. Zelfs hooggeplaatste geestelijken binnen de katholieke kerk worden opgepakt wegens misbruik van kinderen.

In april van dit jaar werd Carlo Alberto Capella, werkzaam als diplomaat voor de Vaticaanse ambassade in Washington, aangeklaagd vanwege het in bezit hebben van kinderporno. In mei werd de Australische kardinaal George Pell aangeklaagd vanwege seksueel misbruik. Hij is penningmeester van het Vaticaan en een van de belangrijkste raadgevers van paus Francis.

Afgelopen week viel de Amerikaanse politie het kantoor binnen van Daniel Nicholas DiNardo. Leo Zagami schrijft: “DiNardo is in wezen de belangrijkste vertegenwoordiger van de paus in de VS en de meest machtige Amerikaanse kardinaal binnen de katholieke kerk.”

Q: [paus]zal een vreselijke mei maand hebben.

Leo Zagami denkt al lange tijd dat de paus al deze schandalen niet gaat overleven. In mei van dit jaar zinspeelde de paus op zijn aftreden en dat was niet de eerste keer. Hij komt steeds meer onder druk te staan en hij zoekt blijkbaar een exitstrategie. Er is echter meer nodig dan zijn aftreden om het Vaticaan verder uit elkaar te laten vallen, maar er zijn steeds grotere scheuren zichtbaar in het machtsbolwerk.

Interne strijd door externe druk

Al deze incidenten staan niet op zichzelf. Rechercheur en NYPD-agent Jimmy Boots, (aka Detective Rothstein) beweert zelfs dat de katholieke kerk opzettelijk geïnfiltreerd is door pedofielen. Doordat hooggeplaatste personen binnen de organisatie zich schuldig maakten aan pedocriminaliteit, werden ze chantabel om ook andere misdaden zoals drugs- en wapenhandel toe te staan. Juist dankzij de pedofielen kon het Vaticaan opereren als criminele organisatie.

Door de externe druk om dit alles aan het licht te brengen en de pedofielen te berechten, is er ook een interne strijd ontstaan. Een grootschalig misbruikschandaal dat afgelopen zomer in Chili aan het licht kwam, zorgde ervoor dat 34 bisschoppen ontslag aanvroegen. Dit was niet alleen een enorme deuk voor het imago van het Vaticaan, maar voerde ook de druk op tijdens het staatsbezoek van de paus aan Chili.

Paus wordt steeds verder onder druk gezet

De veiligheidsmaatregelen rond het bezoek van de paus aan Dublin waren absurd hoog. De groep gelovigen was aanmerkelijk kleiner dan bij het vorige bezoek. Protestgroepen waren des te groter.

Daar waar een staatsbezoek van de paus voorheen kon rekenen op de toestroom van een grote massa gelovigen, neemt deze groep zienderogen af. De hoeveelheid demonstranten en vereiste veiligheidsmaatregelen nemen alleen maar toe. Dit was vooral zichtbaar tijdens zijn recente bezoek aan Dublin.

Tijdens zijn bezoek aan Genève en Dublin zijn er door de Common Law Sheriffs van de ITCCS pogingen ondernomen om de paus te arresteren. Ondanks dat burger-groepen nog niet de mankracht hebben om dergelijke plannen volledig te kunnen uitvoeren, heeft het de druk verder opgevoerd. Na het incident in Genève was de paus zichtbaar aangeslagen en zakte later tijdens de mis ineen.

Paus krijgt inzinking tijdens een mis in Genève. De media rapporteert dat de paus struikelt, maar de beelden laten iemand zien die in elkaar zakt.

Vervolgens zinspeelt de paus op gezondheidsproblemen en dat hij nog maar 2 à 3 jaar te leven heeft. Na dreigingen vanuit de ITCCS om de paus in Dublin te arresteren, werd de stad tijdens zijn bezoek omgetoverd in een militaire vesting. Er zijn zelfs geruchten dat men destijds een dubbelganger heeft ingezet om de paus te beschermen. Ik meende dit zelf destijds ook in de beelden te zien. Als dit inderdaad het geval is, dan bewijst het des te meer dat dreigingen vanuit de ITCCS en andere protestgroepen die boos zijn vanwege de misbruikschandalen, voor een enorme onzekerheid bij de Vaticaan-top hebben gezorgd.

Eerder dit jaar stuurde het Vaticaan een afgevaardigde naar de Bilderberg-bijeenkomst. Dit is nog nooit eerder gebeurd en volgens Simon Parkes is dit, samen met andere signalen, een teken dat ze hun macht aan het verliezen zijn.

Katholieke geestelijken nemen afstand van tirannie uit Rome

In september dit jaar neemt een groep geestelijken binnen de katholieke kerk afstand van Rome. In een brief aan het ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State) schrijven ze: “De toenemende blootstelling in de wereldwijde media van een enorm netwerk van kinderhandel, verkrachting, marteling en moord binnen onze kerk en de directe betrokkenheid van de Paus en senior Kardinalen en Bisschoppen binnen dit netwerk, dwingt een ieder van ons om een keuze te maken.”

Deze groep neemt afstand van het pauselijk statuut Crimen Sollicitationis. In dit statuut is vastgelegd dat er geen aangifte gedaan mag worden van seksueel kindermisbruik dat binnen de katholieke kerk plaatsvindt, op straffe van excommunicatie. Uit deze brief blijkt dat een groep zich binnen de kerk heeft afgesplitst en niet langer de bevelen van de top van het Vaticaan wenst te volgen. > Lees hier de gehele brief (scrol naar beneden voor de Nederlandse vertaling).

Er zijn vele signalen dat het Vaticaan niet langer meer de machtspositie heeft, zoals voorheen het geval was. Het instituut wordt aan alle kanten belaagd en heeft ook op financieel gebied behoorlijk terrein verloren. Dit alles dwingt hen om zich over te geven aan de wensen van een andere groep die het nu voor het zeggen heeft.

Lees binnenkort meer in het artikel:
> Vaticaan wil samenwerken met de Manna World Holding Trust

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

8 reacties

    • Nee, die zouden we moeten vertalen. Dat is best een tijdrovend klusje, zeker bij de citaten die we in het Engels letterlijk uit de video’s / audio over moeten nemen.

    • Astrid, ik denk dat je de link naar de Engelse site vergeten bent.
      Als je op hier klikt, gebeurt er niets.

  1. Mijn vraag naar aanleiding van dit artikel, waarin gewag wordt gemaakt over het feit dat de Jezuieten achter die migratiestroom in de VS zit (misschien ook in die van Europa?), welke rol George Soros dan wel of niet speelt? Want ik heb begrepen dat hij toch ook achter heel veel verschillende situaties in de wereld zit. Speelt hij met hen onder een hoedje of is hij een verkapte Jezuiet?