President Trump heeft in een aantal recente persconferenties een boekje open gedaan waarom de Amerikaanse muur er moet en zal komen. De mainstream media verzuimt om de werkelijke reden te melden. Trump’s onthullingen zijn onderdeel van de strijd tegen de Deep State en ontmaskeren daarmee hun ware motieven.

De Trump-regering wil dat er in het zuiden van Amerika een muur komt. Die muur wordt een hekwerk, bestaande uit dikke stalen spijlen. Dat was een eis van de Democraten die ingewilligd is. President Trump heeft binnen het Congres ook hun stemmen nodig, om het budget voor de muur goed te keuren. De Democraten zitten echter dwars. Een overheids-shutdown moet de druk opvoeren om het budget vast te stellen. Althans… dat is de officiële versie.

Dit politieke steekspel is al weken bezig. De Democraten schreeuwen moord en brand omdat de Amerikaanse muur onmenselijk zou zijn. Ze uiten zware kritiek op het immigratiebeleid van president Trump. Regelgeving waarvan ze voor het gemak even vergeten, dat deze ook onder het Obama-bewind van kracht was.

Door Trump’s beleid zouden kinderen onterecht gescheiden worden van hun ‘ouders’ en in sommige gevallen sterven. Wat ze er vergeten bij te vertellen is dat veel van die kinderen helemaal niet met hun ouders reizen. Deze kinderen zijn ontvoerd door mensensmokkelaars en arriveren zwaar verwaarloosd aan de Amerikaanse grens. De grensbewaking scheidt deze kinderen van hun volwassen begeleiders om vast te kunnen stellen of het wel hun ouders zijn, of dat ze slachtoffer zijn van mensensmokkel. Maar het blijft dweilen met de kraan open en daarom moet de grens dicht.

De ware noodzaak voor de Amerikaanse muur

In zijn toespraak die president Trump de afgelopen week in de Oval Office hield, windt hij er geen doekjes om. Hij vertelt het Amerikaanse publiek waarom de muur er moet komen. Juist om te voorkomen dat er nog meer kinderen misbruikt worden. De muur draait de kraan dicht van de lucratieve business die mensenhandel heet.

“Er is een groeiende humanitaire en veiligheidscrisis aan onze zuidelijke grens.” (…) “Afgelopen week zijn 20.000 immigrantenkinderen illegaal de Verenigde Staten binnengebracht, een dramatische toename. Deze kinderen zijn gebruikt als menselijke pionnen door wrede roofdieren en meedogenloze bendes. Een op de drie vrouwen wordt tijdens hun gevaarlijke reis richting Mexico seksueel misbruikt. Vrouwen en kinderen zijn veruit de grootste groep slachtoffers van ons kapotte systeem.”

“Sommige opperen dat de bouw van de muur immoreel is.” (…) Het enige ding dat immoreel is, is de politicus die niets doet en daarmee toestaat dat het blijft voortduren, dat zo veel onschuldige mensen op een verschrikkelijke manier het slachtoffer worden.”

Donald Trump

Mensenhandel is big business

Voor de Deep State is mensenhandel, in al zijn vormen, een grote bron van inkomsten. Zij hebben er belang bij om de regie over de illegale immigratie aan de grens te behouden. Dat is waarom ze cybermaatregelen promoten in plaats van een fysieke muur. Het implementeren van hun firewall en elektronische beveiligingssysteem geeft ze inzicht in hun ‘koopwaren’ die de grens overtrekken.

Er zijn allerlei zaken die men de VS binnen kan smokkelen, vanwege een grensbewaking die zo lek (en corrupt) is als een verrot mandje. Drugshandel, wapenhandel, criminele MS13-leden, terroristen en mensenhandel. Allemaal zeer lucratief. En allemaal ten koste van de veiligheid van andere mensen; een meedogenloze industrie van smokkelaars.

Mensen die men de grens over smokkelt, worden getraind als terroristische cel, gebruikt voor slavenarbeid, de seksindustrie, pedofilie- en satanische netwerken, orgaanhandel en adrenochrome-oogst. [1] Dat laatste is een van de dingen waar Trump op doelt wanneer hij tegen journalisten zegt: “Er gebeuren dingen die jullie niet eens willen weten.”

[1] Adrenochrome is een drugs dat verkregen wordt door het slachtoffer langdurig en in extreme mate te terroriseren en pijnigen. Daardoor maakt het slachtoffer een hoge doses adrenaline aan. Deze wordt ‘geoogst’ door bloed uit de hersenstam af te tappen. De slachtoffers overleven de procedure niet. Kinderen zijn veruit de grootste slachtoffers, omdat zij de grootste hoeveelheid adrenaline produceren. Door de oxidatie van de adrenaline ontstaat adrenochrome. Deze drugs is erg populair in Hollywood en elite kringen, onder andere vanwege een enorme high en verjongend effect.

> Luister ook naar de beschrijving van adrenochrome in de Truth, Honor & Integrity-show van 1 januari 2019. (50:50)

De Deep State heeft belang bij een open grens

Het tegenhouden van deze handel is slecht voor de Deep State’s zaken. De elektronische beveiliging en menselijke grensbewaking garandeert de doorstroom van hun ‘goederen’. Een fysieke muur of hekwerk houdt het juist tegen, aangezien je een muur niet kunt omkopen of ‘eventjes’ kunt uitzetten.

“De muur gaat over mensenhandel. Mensenhandel is een grote industrie en er zijn grote belangen. Handel in kinderen levert veel op. Kinderen zijn waarschijnlijk de meest getroffen groep. Ze grijpen hen, plakken tape over hun mond, binden hun handen vast en brengen ze naar een ander land. Er gebeuren dingen die jullie niet eens willen weten.”

President Trump tijdens een persconferentie op de White House Lawn, op 6 januari 2019

Met de sluiting van de Amerikaanse regering die al aanhoudt sinds 22 december 2018, lijkt de strijd om de muur een beslissende rol te spelen. Dat is (volgens insiders) slechts een toneelspel. De muur gaat er sowieso komen. Het benodigde budget is al toegezegd door de Manna World Holding Trust en het geld is volgens Thomas Williams zeker geen issue. Er zal een geavanceerde high-tech muur komen. De ‘muur’ gaat net zo diep de grond in als deze hoog is, waarbij sonar technologie nieuwe tunnels detecteert.

In een recente persconferentie bevestigt president Trump dat hij zelfs de instemming van het Congres helemaal niet nodig heeft. Hij kan zich beroepen op de noodtoestand en de bouw van de muur erdoor drukken, met of zonder goedkeuring van het Congres. Hij zegt zelfs dat hij overweegt dit te doen, maar het liever doet via een parlementair besluit, omdat er dan meer draagvlak is.

Trump heeft allang de noodtoestand verkondigd

Sommige bronnen denken dat de aanhoudende overheids-shutdown te maken heeft met de voorbereidingen van arrestaties van hooggeplaatste politieke figuren. De immuniteit die ze normaal gesproken genieten zou dan niet gelden. Om die reden was er ook de verwachting dat Trump tijdens zijn Oval Office-speech de noodtoestand of Martial Law zou verkondigen.

Maar die noodtoestand is vanaf 20 december 2017 allang van kracht, sinds het uitvaardigen van de Executive Order 13818 inzake mensenrechtenschendingen en corruptie. Dit presidentieel besluit is op 18 december 2018 verlengd. De noodtoestand is overigens niet hetzelfde als Martial Law. Bij Martial Law krijgt het leger meer bevoegdheden. Bij de noodtoestand heeft de president meer zeggenschap over zaken, zonder al de mediahype. De mainstream media heeft het destijds niet eens naar buiten gebracht dat Trump de noodtoestand heeft afgekondigd.

Wanneer hij zich beroept op zijn presidentiële beslissingsbevoegdheid zullen de Deep State marionetten als reactie moord en brand schreeuwen, dat Trump zijn macht misbruikt en zich als een dictator aan het ontpoppen is. Maar al sinds de tijd van Ronald Reagan beroepen de Amerikaanse presidenten zich op hun Gecentraliseerde Executive beslissingsbevoegdheid. Dit recht is vastgelegd in de Amerikaanse grondwet.

De overheids-shutdown

Een van de pressiemiddelen die de oppositie tegen de president probeert te gebruiken, is het verwijt dat al het overheidspersoneel tijdens een overheids-shutdown niet uitbetaald wordt. Maar volgens Thomas Williams [2] is het personeel in december wél betaald, met geld uit de Manna World Trust. Het leger is niet uitbetaald, zo schrijft Tank. Het heeft wellicht te maken met de verdeeldheid binnen het Amerikaanse leger, waarbij een deel van de generaals heimelijk werkt voor de Rothschilds en Chinese Elders.

[2] Open Your Mind Radio, 23 december 2018, 10:55

Ondertussen kan de overheid niet heropend worden, omdat ze gegijzeld wordt door de tirannieke schaduwregering. Deze heeft de controle over (een deel van) het financiële systeem (Federal Reserve, US Treasury en de banken), de mainstream media, delen van het militaire apparaat en andere sleutelposities in de samenleving, die de Deep State dienen en niet het Amerikaanse volk.

Het is inmiddels grotendeels een illusionaire macht, zeker op financieel gebied. De ooit zo machtige financiële instituten zijn blut. Er zit geen geld meer in het oude systeem om de overheid te openen. Dat laat geen andere optie open dan het geld te accepteren van de Manna World Trust. De Trust betaalde de Trump-regering recentelijk 857 miljoen dollar om de regering tot 4 januari te laten draaien. Zelfs een deel van de Congresleden is inmiddels overtuigd dat de Trust een betere partij is om zaken mee te doen dan de RV- en Federal Reserve-groep. [2]

De afschaffing van de Amerikaanse belastingdienst

Deze financiële injectie geeft president Trump de speelruimte om de IRS (Amerikaanse belastingdienst) [3] op de schop te nemen en de Federal Reserve te onderwerpen aan een audit. Dit zal ongetwijfeld een enorme fraude en corruptie blootleggen. Dit is het steekspel wat er achter de schermen speelt, waarvan wij slechts af en toe een glimp zien.

[3] De huidige IRS is niet een belastingdienst in de ware zin van het woord, maar meer een incassobureau voor de private Federal Reserve (=Rothschilds), waarbij de inkomstenbelasting niet in de Amerikaanse schatkist terechtkomt.

Dat is ook de reden waarom Steven Mnuchin nog steeds officieel het hoofd is van de Treasury. Dit terwijl hij volgens Thomas Williams in werkelijkheid ontslagen is, zijn security clearance is kwijtgeraakt en slechts een ceremoniële rol vervult. Als deze claim inderdaad klopt, betekent dit dat Mnuchin nog steun krijgt van machtige spelers. Hij is een pion van een gigantisch schaakspel, waarbij het offeren van dit schaakstuk — door de officiële bekendmaking van zijn ontslag — blijkbaar grote impact heeft op het geheel, of samenhangt met andere hervormingen van de financiële instituten.

Dat weerhoudt de Trump-regering er niet van om ondertussen het Amerikaanse belastingsysteem drastisch te hervormen. Op 3 januari diende de Trump-regering een wetsvoorstel in om de IRS, de Amerikaanse belastingdienst, af te schaffen. “(Wetsvoorstel – red.) H.R.25 – Het promoten van vrijheid, billijkheid en bevorderen van economische kansen door de inkomstenbelasting en andere belastingen in te trekken, de belastingdienst af te schaffen en een nationale omzetbelasting vast te stellen die primair door de staten wordt beheerd.”

Mainstream media zwijgt over voorgenomen hervorming belastingstelsel

Het wetsvoorstel is een verstrekkende hervorming van het Amerikaanse belastingstelsel met maatregelen waar veel Amerikanen verheugd op zouden reageren. Het afschaffen van de inkomstenbelasting betekent een veel groter besteedbaar inkomen voor de doorsnee Amerikaan. ‘Gek genoeg’ is er geen enkel (mainstream) mediakanaal dat erover bericht.

Thomas Williams kondigde al in zijn show van 27 september 2018 aan dat de onderhandelingen voor deze hervormingen gaande waren. De inkomstenbelasting kwam in het oude (huidige) systeem niet terecht bij de Amerikaanse regering, noch het volk. Het was een ‘vrijwillige’ bijdrage aan de Britse Kroon (City of London in handen van de Rothschilds), waarvan een deel werd weggesluisd naar het Vaticaan.

Het afschaffen van de (formeel vrijwillige) inkomstenbelasting, zal een enorme boost geven aan de economie. Er zijn berekeningen gemaakt om te zorgen dat het nieuwe belastingsysteem economisch haalbaar is voor de regering.

Hoofdpunten uit het voorstel om de IRS te hervormen:

 • De IRS verhuist van Puerto Rico terug naar Amerika. Het verandert van een buitenlandse entiteit naar een Amerikaans bedrijf.
 • Opheffen van de inkomstenbelasting.
 • Een allesomvattende bestedingsbelasting van 10%. Deze zal de huidige 6-20% VAT (BTW) gaan vervangen.
 • Rente op studieleningen en -schulden worden aanzienlijk verlaagd of kwijtgescholden.
 • In 3 tot 5 jaar tijd kan Amerika volledig zelfvoorzienend opereren, zonder de financiële inmenging of controle van buitenlandse instellingen of corporaties.
 • Belastinggeld komt in de Amerikaanse schatkist en wordt niet meer weggesluisd naar de Britse Kroon of een andere buitenlandse entiteit.

 

Lees meer over de hervormingen in de THI-samenvatting van 27 september 2018: “Thomas Williams: Ingrijpende hervormingen van Amerikaanse belastingsysteem.”

Het politieke spelletje met betrekking tot de Amerikaanse muur lijkt vooral tot doel te hebben om tijd te rekken. Voor de Deep State om hun plannetjes uit te rollen, terwijl dit voor Trump de gelegenheid biedt om in de tussentijd allerlei zaken op financieel vlak drastisch aan te pakken. Er zijn aanhoudende geruchten dat de Federal Reserve — in tegenstelling tot de algemene veronderstelling geen nationale bank, maar een private onderneming in handen van de Rothschilds — genationaliseerd zal worden.

Na de hervorming van de IRS en de Federal Reserve kunnen we ook uitkijken naar een hervorming van de Treasury. Al deze organisaties moeten niet alleen reorganiseren, maar ook schoon schip maken door de corrupte elementen te verwijderen. We zien steeds meer tekenen dat dit ook daadwerkelijk gaande is.

Listen to “Truth, Honor & Integrity show 1/10/19” on Spreaker.

In de recente uitzending van de Truth, Honor & Integrity-show spreekt Thomas in het intel-deel van de show (vanaf 85:40) over een aantal onderwerpen in dit artikel: de muur, de positie van Trump, de interne oorlog, de positie van de media en de hervormingen van de IRS belastingdienst.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

14 reacties

 1. Pingback: De ware reden van de Amerikaanse muur én shutdown – Ellaster – Econamic Global

 2. Anne-Marie Versteege on

  Hallo Ella, heb jij enig idee of de enveloppen die zijn uitgedeeld op de begrafenis van Bush sr aan de Obama’s, Clintons, Bush jr, Pence en nog iemand, hier mee te maken heeft? Op YouTube genoeg beeldmateriaal. Maar verder dan speculaties komt men niet al worden er wel eens interessante ideeën genoemd. De gezichten van de ontvangers spreken boekdelen, het is slecht nieuws. Trump komt veel later binnen en houdt zich afzijdig. Voor zover bekend geen envelop voor hem. Is Trump hier onderdeel van? Gaat het dan toch om arrestaties waar men het al zo lang over heeft?

  • Het blijft speculeren, waarbij we er rekening mee moeten houden dat bepaalde berichten vanwege propaganda of opzettelijke disinfo verspreid worden. Sommige bronnen claimen dat er een nummer of korte zin op de kaart stond die verwees naar de aanklacht, andere bronnen claimen dat het codes waren voor een nieuw plan van de Cabal.

   • Anne-Marie Versteege on

    Ja dat klopt, er is tegenwoordig niks meer wat je nog spontaan voor waar aan kunt nemen. Maar mensen lijken meer wakker te worden en op eigen onderzoek uit te gaan. Zo kwam ook de vraag waarom die enveloppen niet NA de begrafenis uitgedeeld werden. Waarom was dat op tv te zien? Iemand speculeerde dat er evt op kon staan “Arlington closed” . Arlington is de begraafplaats waarvan gezegd wordt dat de cabal er een schuilplaats heeft, in de veronderstelling dat dit, uit moreel besef, nooit aangevallen zal worden. Ook hier zijn video’s van met de nodige uitleg/symboliek. Het schijnt dat Trump dit nu weet over Arlington en er een stokje voor steekt. Natuurlijk blijven het speculaties, maar hoever zitten ze van de waarheid af? Het zal mij benieuwen of de echte waarheid ooit boven water komt. Maar dat er heel wat gaande is in Amerika/de wereld, dat is wel duidelijk. We zullen het zien.

 3. Ben zo blij om deze artikelen te kunnen lezen.Het geeft hoop en vertrouwen om door te zetten.En ook vertrouwen te hebben in het plan.Het duurt ook lang ,ik ben ook zeer benieuwd wat voor effect het gaat hebben op europa en Nederland.Gelukkig zijn er nog Europese landen met helden ,want met dat handjevol lieden in Nl gaat er weinig veranderen.Bedankt voor je inzet Ellaster,ik kijk rijkhalzend uit naar de ontwikkelingen en je artikelen.
  In liefde tallamaris

 4. Welke vraag mij vooral bezighoud is wat Trumps eigen agenda is wanneer hij als held en redder gezien wordt na het blootleggen van veel afschuwelijke waarheden mbt de deep state/ elite. Wat is zijn connectie met Israel en Netanyahu bijvoorbeeld? Wie heeft het werkelijk voor het zeggen?

 5. Winfried Meier on

  Bravo Ella voor de achtergrondinformatie omtrent de “Muur”. In de V.S. lijken grote zuiveringen aanstaande. Het besef dat deze ook in Europa noodzakelijk zijn, is nauwelijks aanwezig,, doch de gele en rode hesjes zijn wellicht de voortekenen. Wachten wij op een dijkbreuk in de V.S. ? Niet alleen op financieel, maar ook op andere gebieden zal de vloedgolf ook in Europa verstrekkende gevolgen hebben. De crisis kan ook al met de Brexit ontstaan. In ieder geval wordt het tijd dat ook in Europa een falende bureaucratie op de schop gaat. De toekomst van Europa hangt af van een democratische, transparante en effectieve besluitvorming die met behulp van nieuwe technieken wordt gericht op saamhorigheid, duurzaamheid en welvaart voor alle Europese burgers

 6. Dank voor dit artikel en de link naar congress.gov. Met invoeren van de transactiebelasting van 10% is het inderdaad mogelijk om de BTW en belasting op arbeid af te schaffen. Deze nieuwe belasting brengt genoeg op om de kosten te betalen voor:
  – Gratis publiek gezondheidszorg
  – Gratis publiek onderwijs
  – Basisinkomen voor kinderen en studenten
  – Basisinkomen voor mensen die ziek, arbeidsongeschikt en werkloos zijn
  – Basisinkomen voor mensen die 65 jaar en ouder zijn

  Dit idee sluit aan op wat ik als econoom al jaren “roep”…

  Meer info hierover is te zien bij https://www.eerlijkgeld.eu/

 7. Love Ella… wonderlijk je zienswijzen en blij ze te lezen in 3 dimensionaal mindwerelden. Muren overal en ten alle tijden tegengekomen. De muur in mijzelf zou dan de enorme stijfheid mogelijk zijn in mijn lijf …. waar ikzelf mind voor verantwoordelijk ben. De mind als energie vreter tkv. lichaamsbewustzijn. Voor mij dan de oplossing hoe kom ik dan bij mijn hart? En in mijn lijf? Ben nu 76 jaar en zo soepel als een acrobaat en besef dat mijn lijf mijn meest nabije stukje aarde is en mijn meest nabije geliefde. Wonderlijk in het Hier en Nu, zo nabije gevonden en geleefd. Mijn lijf als concrete en ervaarbare werkelijkheid. De sprong uit de polariteiten van het denken naar het extatische beleven van hart-energie in alomverbondenheid als o.a. de brug achterover of de kopstand of enz. Het lichaam liegt niet. Dank je wel voor jouw artikelen die voor mij zeer waarachtig voelen op 3D niveau.

 8. als al die maatregelen zoals het verwijderen van de IRS , gaat dat een wereldwijde effect hebben , vermits alle belastingsdiensten ter wereld hiermee geconnecteerd zijn?

  • Deze wetsvoorstellen — het zijn er twee: H.R. 24 een audit en reorganisatie van de Federal Reserve en H.R. 25 de afschaffing van de inkomstenbelasting en de IRS — hebben de potentie om de Cabal neer te halen.

   Dat komt omdat in het huidige /oude systeem de inkomstenbelasting via de IRS naar de Federal Reserve ging en van daaruit werd weggesluisd naar de Britse Kroon (City of London) en het Vaticaan. Als gevolg daarvan kampte de Amerikaanse regering jaarlijks met een begrotingstekort en kon geld lenen bij de Federal Reserve voor 6% rente!

   De Federal Reserve rekende 10% rente op elke dollar die door buitenlandse partijen werd gekocht. Reken uit je winst, wetende dat de wereldwijde handel voornamelijk op dollars is gebaseerd.

   Door de Federal Reserve te hervormen en de macht om dollars in omloop te brengen weg te halen, verliest de Cabal wereldwijd een belangrijke inkomstenbron.