Steeds meer mensen zien af van vaccinaties. De controverse rond de HPV-prik neemt toe. Als gevolg zal de druk vanuit het controlesysteem om vaccinaties verplicht te stellen, alleen maar toenemen. Met name een verplichte HPV-vaccinatie kan desastreuze gevolgen hebben. Het zou goed zijn als mensen doordrongen raken van de risico’s.

Vanaf 2006 hebben meer dan 80 landen het HPV-vaccin goedgekeurd. Bovendien onderschrijven ‘s werelds meest vooraanstaande medische autoriteiten de effectiviteit en veiligheid van het vaccin. Dat vaccin levert de farmaceutische gigant Merck meer dan $ 2,5 miljard aan jaarlijkse omzet op. Maar dit ‘succes’ wordt overschaduwd door allerlei schandalen die wereldwijd aan het licht komen. [1]

Denemarken was een van de Europese landen die deelnam aan de testperiode van het ontwikkelde vaccin. In 2014 waren er al 700 meisjes met ernstige bijwerkingen als gevolg van het Gardasil HPV-vaccin. Een jaar later werd de organisatie HPV Slachtoffers Denemarken opgericht. In hetzelfde jaar werden er tevens vijf HPV-klinieken opgericht om de slachtoffers te behandelen. Binnen korte tijd waren er 1300 meisjes die zich als patiënt aanmeldden. [1]

Ernstige bijwerkingen

Er zijn talloze gevallen variërend van milde en tijdelijke bijwerkingen, tot chronische auto-immuunziektes, invaliditeit, vroegtijdige menopauze en in sommige gevallen zelfs sterfte als (waarschijnlijk) gevolg van de vaccinatie. Japan is met de HPV-vaccinatie gestopt. Ook in andere landen ontstond grote controverse rond het vaccin: Ierland, Groot-Brittannië, Australië, Duitsland en India. [1] [2] 

In Colombia klaagden 700 Colombiaanse vrouwen die gevaccineerd zijn met het Gardasil HPV-vaccin, de farmaceut Merck aan. Ze doen dit middels de groep Colombian Rebuilding Hope Association. Het vaccin zou HPV (Human Papilloma Virus) voorkomen, de meest voorkomende seksueel overdraagbare infectie die kan leiden tot baarmoederhalskanker. HETQ (een organisatie van onderzoeksjournalisten) onderzocht de effectiviteit en veiligheid van het vaccin. [3]

Rechtszaak tegen farmaceut

Ze namen contact op met Mario Lamo-Jiménez, een journalist in Colombia. Hij heeft zijn bezorgdheid geuit over de bijwerkingen van Gardasil en helpt nu advocaten bij de collectieve rechtszaak die de 700 vrouwen hebben aangespannen. Ze eisen van Merck, de producent van het vaccin, een schadevergoeding van 160 miljoen dollar. Daarnaast eist men ook een publieke verklaring dat het vaccin niet veilig is. [4]

Sinds 2014 is er in Colombia toenemende bezorgdheid over het HPV-vaccin, toen meer dan 200 meisjes in de stad El Carmen de Bolivar in het noorden van het land, in het ziekenhuis werden opgenomen nadat ze het Gardasil HPV-vaccin hadden gekregen. De meisjes, allen tussen de leeftijd van negen en 16 jaar oud, kwamen met symptomen “variërend van flauwvallen tot gevoelloosheid in de handen en hoofdpijn.” [4]

Verplichte vaccinaties

Het vaccin tegen HPV werd in 2013 in Colombia op vreemde wijze geïntroduceerd. Het Congres creëerde een wet die voorschreef dat de vaccinatie tegen HPV ‘voor de doelgroep gratis en verplicht was’. De overheid besteedde een kleine honderd miljoen dollar aan vaccins en begon het vaccinatieprogramma, waarin noch de gezinnen, noch de te vaccineren meisjes enige inspraak hadden. Het vaccin was verplicht voor meisjes in de leeftijd van 9 tot 17 jaar. [3]

De meisjes werden op school gevaccineerd met het Gardasil HPV-vaccin. Er werd geen schriftelijke toestemming gevraagd. Ook was er niet de mogelijkheid om het vaccin te weigeren. Het overheidsvaccinatieprogramma stelde een vaccinatiequotum vast waaraan moest worden voldaan. Na een rechtszaak voerde het Constitutionele Hof van Colombia echter een wetswijziging uit, waarin werd verklaard dat het vaccin niet verplicht was. Als een persoon het wilde weigeren, was dit hun recht en men had tevens recht op geïnformeerd te worden over de voor- en nadelen van de vaccinatie, voordat men toestemming zou geven. Maar dat was mosterd na de maaltijd en voor vele slachtoffers was het al te laat…

Wetenschappelijk en journalistiek onderzoek naar ernstige bijwerkingen

De journalist Mario Lamo-Jiménez begon in februari 2013 onderzoek naar dit vaccin te doen. Hij wist van de bijwerkingen en ontdekte de sterfgevallen en handicaps die dit vaccin in verschillende delen van de wereld veroorzaakte. Hij las talloze wetenschappelijke rapporten over het vaccin, relevante boeken geschreven door artsen die onderzoek naar het vaccin deden en sprak met de getroffen meisjes en gezinnen. Ook nam hij deel aan een internationale conferentie in de VS waar gesproken werd over de bijwerkingen van de vaccins in Colombia. Daar wisselde hij ook hij informatie uit met wetenschappers, journalisten en activisten.

Zijn eerste artikel dat ging over de gevaren van het vaccin, werd geweigerd door de Colombiaanse krant El Tiempo, met het argument dat dergelijke gevaren niet bestonden. De journalist had in het artikel beweerd dat Gardasil een onveilig vaccin was dat bij meerdere jonge meisjes tot de dood of een handicap had geleid. Via de Amerikaanse gerechtelijke organisatie Judicial Watch en de Freedom of Information Act-petitie*, kwam men erachter dat de sterfgevallen en handicaps voor het publiek verborgen werden gehouden.

*) De Freedom of Information-act is een federale wet, die de Amerikaanse overheid verplicht om op verzoek informatie over een bepaald dossier volledig of gedeeltelijk openbaar te maken, welke gecontroleerd worden door de regering van de Verenigde Staten.

Judicial Watch kwam erachter dat er gedetailleerde rapporten bestonden over ernstige bijwerkingen als gevolg van het Gardasil HPV-vaccin. Het rapport maakte melding van 26 sterfgevallen in een periode van één jaar. Daarnaast was er melding van incidenten van toevallen, verlamming, blindheid, alvleesklierontsteking, spraakproblemen, korte termijn geheugenverlies en het syndroom van Guillain-Barré (een aandoening van het zenuwstelsel en auto-immuunreactie, die gepaard gaat met toenemende spierzwakte en spierverlamming).

Vooral hulpstoffen zijn grote boosdoener

Gardasil’s gevaarlijke verbindingen (hulpstoffen in het vaccin):

 • Natriumboraat (rattenvergift actief bestanddeel)
 • Polysorbate80 (wasmiddel in verband gebracht met kanker en onvruchtbaarheid bij dieren)
 • Aluminiumadjuvanten (auto-immuunziektekoppeling, zenuwtoxine)
Bron: Come Look

Mario Lamo-Jiménez publiceerde vervolgens meer informatie over de bijwerkingen van het Gardasil HPV-vaccin die in Colombia bekend werden. Het Gardasil-vaccin bevat onder andere aluminium, een van de adjuvanten die verantwoordelijk zijn voor de auto-immuunziekten die gesignaleerd worden bij de meisjes die zijn ingeënt met het Gardasil HPV-vaccin.

“Gardasil voorkomt geen kanker, noch doodt het kanker. Gardasil en Gardasil9 zijn beide gedocumenteerd als oorzaak van kanker. MERCK’s eigen klinische onderzoeksgegevens die bij de FDA zijn ingediend, tonen aan dat Gardasil een 44,6% verhoogd risico op kanker veroorzaakt, als het wordt toegediend aan iemand die al aan HPV is blootgesteld. Blootstelling zou kunnen ontstaan wanneer men een handdoek, washandje, drankje, tandenborstel, make-up, enzovoort deelt met een seksueel actieve vriend of familielid, inclusief een ouder.” [3]

Er zijn in Colombia bijna duizend meisjes getroffen door het vaccin, waarvan er ongeveer 700 zijn vertegenwoordigd in de zaak tegen Merck. In de zaak spreekt men over de volgende bijwerkingen:

 • overlijden (26 gevallen binnen één jaar vaccineren);
 • auto-immuunziekten, zoals het ASIA-syndroom of auto-immuun / inflammatoir syndroom;
 • vroegtijdige menopauze en vroegtijdig falen van de eierstokken wat leidt tot onvruchtbaarheid;
 • het Guillain Barré Syndroom en een verhoogd risico op een zeldzame maar ernstige aandoening van het zenuwstelsel in de eerste weken na de vaccinatie;
 • flauwvallen;
 • verlammingsverschijnselen;
 • geheugenverlies;
 • bloedingen;
 • haaruitval;
 • gezichtsverlies;
 • onregelmatige menstruatie;
 • vegetatieve stoornissen van het autonoom zenuwstelsel; en tot slot:
 • het vaccin vernietigt of voorkomt geen kanker, maar vergroot juist het risico om kanker te krijgen.

Colombiaanse overheid bagatelliseerde fysieke gevolgen

Voorafgaand aan de rechtszaak demonstreerden de meisjes en gingen in Colombia de straat op. Enkelen van hen zaten in een rolstoel. De overheid reageerde door te stellen dat deze meisjes “geestesziek” waren. Dit was een voorbereide reactie, mogelijk gemaakt door Merck of een door hen betaald adviesbureau, dat in verschillende landen werd gebruikt. Daarin werd gesteld dat dit een geval is van een “massale psychogene ziekte”.

Er zijn echter getuigenissen van verschillende artsen en onderzoekers die hebben aangetoond dat er een direct verband bestaat tussen het vaccin en de bijwerkingen. Bovendien moet men niet vergeten dat de vaccins aan gezonde mensen is gegeven. Wanneer de meisjes ziek worden nadat ze het vaccin gekregen hebben, kan er iets mis zijn met het vaccin.

Men moet zich afvragen waarom de hele populatie moet worden gevaccineerd om een HPV-infectie te voorkomen die in 98% van de gevallen vanzelf verdwijnt —  en niet om kanker te voorkomen, omdat het vaccin zogenaamd een infectie voorkomt die kanker kan veroorzaken.

Mensen moeten vaccins kunnen weigeren

Ouders en hun dochters hebben het recht op informatie over de voor-en nadelen. Dat betekent ook het recht om het vaccin te weigeren als de risico’s opwegen tegen de voordelen.

Daarbij moet men in gedachten houden dat dit vaccin geen enkele vorm van kanker heeft voorkomen, want dat kan pas na 20 tot 30 jaar bekend zijn, omdat jonge meisjes dit type kanker niet krijgen. Als preventieve maatregel zou men juist terug moeten gaan naar het maken van een uitstrijkje. Een eenvoudige oplossing die meer dan wat dan ook heeft geholpen om baarmoederhalskanker te voorkomen, zonder al die bijwerkingen. [3]

Bron: HETQ | 700 Women in Columbia Vaccinated with Gardasil Sue Merck for $160 Million: Researcher Advices Girls in Armenia to Understand the Risks | Marine Madatyan

E*: Dit artikel is niet bedoeld om een bepaalde mening over vaccinaties op te dringen. Doe zelf onderzoek voordat je jezelf of je kind laat vaccineren en maak dan een weloverwogen beslissing. Wanneer we slechts ‘blind vertrouwen’ op: de overheid, de instanties, de artsen en de farmaceutische industrie, zijn we precies dat: blind!

Blind voor de risico’s en bijwerkingen. Blind voor de lange termijn gevolgen zoals onvruchtbaarheid, kanker en invaliditeit. Blind voor de rapporten en boeken die wetenschappers en artsen over dit HPV-vaccin en andere vaccins hebben geschreven. Blind voor de grote financiële belangen en de mogelijk verborgen agenda van farmaceutische giganten.

Informeer jezelf daarom eerst voordat je de agenda van een ander volgt. Want de belangen zijn groot. Ook je eigen belang! Waarom zouden we meer tijd besteden om bijvoorbeeld uit te zoeken waar en hoe we op vakantie gaan, dan onderzoek te doen wat je bij jezelf of je kind laat inspuiten?

Veel mensen zijn echter bang om in hun onderzoek tot bepaalde conclusies te komen. Bang om er achter te komen dat we door de overheidsinstanties en de medische wereld voorgelogen zijn. Die angst is begrijpelijk. Maar is die angst groter, dan de angst dat je zelf of je kind blijvend letsel op zou kunnen lopen, door mogelijke bijwerkingen van een vaccin?

Voetnoten, bronnen en aanvullende informatie

[1] The HPV Vaccine On Trial: Seeking Justice For A Generation Betrayed, Google books
[2]
Come Look: Ierse belangenorganisatie die alternatieve informatie biedt over het omstreden vaccin Gardasil.
[3]
700 Women in Columbia Vaccinated with Gardasil Sue Merck for $160 Million: Researcher Advices Girls in Armenia to Understand the Risks
[4] Forced Vaccination Judged Unconstitutional in Colombia
[5]
RIVM: HPV-vaccinatie buiten het Rijksvaccinatieprogramma
[6]
Anti-vaxxer wins libel case in Japan in blow for scientist
[7] Court ruling confirms Merck’s Gardasil HPV vaccine kills people – did anyone even notice?
[8] The Gardasil controversy: as reports of adverse effects increase, cervical cancer rates rise in HPV-vaccinated age groups
[9] Het HPV-vaccin voor het gerecht

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

12 reacties

  • Helaas zelf aan den lijve ondervonden. Ik ben gevaccineerd omdat korte tijd daarvoor bij familie van mij baarmoederhalskanker was ontdekt. Sinds de vaccinaties had ik meer last van tussentijdse bloedingen, ontstekingen, vermoeidheid en meer haaruitval. Aan het begin ga je er vanuit dat dit andere oorzaken heeft maar nadat er meer bekend werd gemaakt over t hpv vaccin, was het voor mij duidelijk. Ik ben de lul. Voortaan denk ik wel 2 Of 3x na voordat ik mijzelf laat vaccineren.

   • Ella Ster on

    Je zou kunnen overwegen om met advies van een natuurgeneeskundige of orthomoleculaire deskundige de gifstoffen en verstoringen op natuurlijke wijze op te heffen. Met bepaalde supplementen en natuurlijke geneesmiddelen‎ kunnen klachten als gevolg van vaccinatie ook weer verminderd of verdwijnen.

 1. Diet Bleijerveld on

  Hoi Ella,

  Ik wil graag op de hoogte gehouden worden.

  Hoop je wpoensdag weer te zien.

 2. Je stelt: ‘Dit artikel is niet bedoeld om een bepaalde mening over vaccinaties op te dringen’ en vervolgens wijs je enkel op de ‘risico’s’: onvruchtbaarheid, kanker en invaliditeit.

  De veronderstelde gevaren van hulpstoffen zijn allang gepareerd in wetenschappelijke artikelen, voor iedereen is deze informatie te vinden.

  Maar bovenal: als een farmaceutisch bedrijf écht lekker zou willen cashen, dan zouden ze mensen toch liever ziek laten worden, in plaats van 1 vaccin per persoon van een paar tientjes, waarmee een vorm van kanker uitgesloten wordt…? (Denk ook aan kinderziektes.)

  Wat ik me bij deze, en verwante sites altijd afvraag: waarom al die samenzweringen menen te signaleren, wat voor concreets heeft dat nou opgeleverd? Lever liever een constructieve bijdrage aan reële problemen (vrijwilligerswerk doen, doneren). Zonde.

  • Ella Ster on

   Dit artikel is een tegenhanger van de propaganda van het RIVM en farmaceutische industrie. Ondanks dat ik zelf 100% overtuigd ben dat vaccinaties NIET veilig zijn, ondanks alle niet gefundeerde claims van belanghebbende partijen, mogen anderen zelf hun eigen mening vormen.

   Ik wil mensen vooral aansporen om wél onderzoek te doen. Dan ontdekken ze vanzelf dat er helemaal geen wetenschappelijke consensus is over de gevaren van hulpstoffen. Ook artsen en biochemici waarschuwen voor de gevaren en gevolgen die vaccinaties voor de gezondheid hebben.

   Als mensen vasthouden aan de opgelegde overtuiging dat de farmaceutische industrie er alleen op uit is om mensen te genezen en ziektes te voorkomen, zijn er altijd andere belangen die een rol spelen, of angsten die mensen ervan weerhouden om zelf kritisch onderzoek te doen.

   Ik acht het publiceren van deze artikelen als een zeer constructieve bijdrage, waarmee ik wellicht kan voorkomen dat mensen zonder juiste voorlichting een beslissing nemen, die hun leven of die van hun kinderen ruïneert. Dat andere mensen andere keuzes in hun leven maken, bijvoorbeeld als trol voor de farmaceutische maffia of VN 2030 agenda te werken, is helaas een feit.

   • Dank voor het plaatsen en reageren op mijn kritische vragen.

    Maar… zélf onderzoek doen naar het effect van vaccins, dat kán een leek simpelweg niet. Daarvoor is een wetenschappelijke setting nodig met controlegroepen en chemisch onderzoek. Als je je op de antivaxxers op internet moet verlaten, nou, daar lever ik mijn kind liever niet aan over. Ik heb me inderdaad georienteerd op bedenkingen (kwik, aluminium), maar dat is allemaal ondergraven.

    Er zijn genoeg onafhankelijke (ja, dat bestaat – maar voor jullie waarschijnlijk niet) wetenschappelijke onderzoeken die het effect onderbouwen. Jullie betrekken de universiteiten waarschijnlijk ook in het complot. Sja, dan houdt het op.

    Je gaat overigens niet in op mijn veronderstelling dat de farmaceutische industrie (waar ik ook weinig fiducie in heb hoor!) meer belang heeft bij zieken dan bij gevaccineerden.

    Jullie ‘complotters’ zijn nog in staat te twijfelen aan de invloed van maatregelen zoals veilige kinderzitjes op de spectaculaire vermindering van het aantal verkeersdoden (duizenden in de jaren 70 versus honderden nu).

    Een veel sterker argument tégen de HPV-vaccinatie zou trouwens zijn: je kunt baarmoederhalskanker meestal vóór zijn door braaf je uitstrijkjes te laten maken, en daar bij je dochter op aan te dringen. Dit gezien de doorgaans lange tijd voordat een besmetting zich ontwikkelt tot kanker. (Maar ik gun je geen kind dat aan meningokokken overlijdt, of dat van een ander – ongevaccineerd kind – oploopt…)

    • Frank de Greef on

     Voor de farmaceutische industrie zijn de hpv-prikken een goudmijn doordat er aan die paar gevallen van baarmoederhalskanker die er per jaar nog voorkomen in Nederland (en dat zijn veelal nog drugsverslaafde prostituees ook) weinig verdiend kan worden, maar aan de tienduizenden negatieve ‘bijwerkingen’ des te meer. Vaccins zijn natuurlijk nooit bedoeld om mensen te beschermen te ziektes, maar om ze ziek te maken. Althans hun immuunsysteem een dusdanig oplawaai te geven dat ze bevattelijker worden voor allerlei echt enge en lucratieve ziektes. Dat is het verdienmodel van de farmaceutische industrie. Ze zouden toch wel gek zijn om volkomen veilige en effectieve middelen op de markt te brengen waardoor kinderen en volwassenen bepaalde ziektes nooit meer kunnen oplopen!? Dan zouden ze een dief zijn van hun eigen portemonnee. En zo kennen we de farmaceutische industrie niet. Want farmaceuten gaan over lijken (met die hpv-prikken zelfs letterlijk) om maar nog meer geld te verdienen.

 3. Ella Ster on

  In reactie op Louise: Ik acht mijn lezers wél intelligent genoeg om ten minste de hoofdlijnen van de bezwaren tegen vaccinaties te begrijpen. Door woorden zoals ‘complotters’ en ‘antivaxxers’ te gebruiken zet je kritische denkers weg als een groep die je bij voorbaat niet serieus hoeft te nemen. Daarbij ga je ook voorbij aan het feit dat de kritische geluiden tegen vaccinaties juist vanuit artsen en wetenschappers komen.

  Dat mensen uiteindelijk een genuanceerd standpunt innemen over wel of niet vaccineren kan ik alleen maar respecteren, maar dat er grote bezwaren aan kleven valt niet te ontkennen. Maar in de wijze waarop je mijn lezers als ‘jullie complotters’ wegzet, proef ik een enorme minachting. Welk belang heb je dan eigenlijk zelf in deze discussie vraag ik me af? Niet het belang om voor jezelf een helder antwoord te krijgen, maar wel om critici aan te vallen en twijfel te zaaien.

 4. Annemieke on

  Hi allen, ik ben een moeder van een nu 21 jarige dochter die ongelofelijk veel problemen heeft gekregen na haar Gardasil inenting in 2011. Vrij vlot daarna veranderde ze van een gezonde puber van 14 in een heel ziekelijk meisje, wat knetterdepressief werd, allerlei lichamelijke klachten kreeg zoals pijn in haar spieren en gewrichten. Maar ook kon ze ineens rillend aan tafel zitten (ook al was het gewoon 20 graden in huis) en zeggen dat ze ijskoud was. Ze kreeg een bleek gezichtje, had geen energie meer om 8 km naar school te fietsen. Altijd vreselijk moe. Haar zusje moest dezelfde afstand fietsen; bij haar piekerden we niet eens over om een busabonnement aan te schaffen, maar bij Sanne was dat juist andersom. Haar schoolcijfers daalden, ze ging van VWO naar HAVO, maar haalde maar op het nippertje uiteindelijk haar MAVO diploma. Ze kreeg steeds meer pijnklachten, werd alsmaar zieker en zieker. Ik heb zo vaak met haar bij de dokter gezeten, maar haar bloed was altijd prima, dus dacht de dokter dat alles tussen de oren zat omdat ze kind van gescheiden ouders is. Ik bleef vragen om door te zoeken, maar de dokter verklaarde mij uiteindelijk voor gek. Ze zei zelfs één keer tegen bij dat ik gewoon WIL dat mijn dochter iets heeft!!!

  Op haar 17e (2014) zou Sanne een studie in Rotterdam beginnen, en omdat ze nog erg jong en zeker niet gezond was, besloot haar vader daar in de buurt te gaan wonen, dit was goed te doen voor zijn werk. Sanne heeft ongeveer 3 maanden deze school kunnen volhouden, maar moest door steeds erger wordende klachten stoppen. In november dat jaar was ze zo benauwd, dat de ambulance moest komen. De verpleging onderzocht haar, kon niks vinden. Dachten dat het een paniekaanval met hyperventileren zou zijn. In november en december weer naar de dokter, ditmaal in Dordrecht, vanwege aanhoudende pijnklachten en benauwdheid. In bloed weer niets te vinden, zal wel tussen de oren zitten, zei de dokter. Zal wel komen doordat jullie gescheiden zijn (dit was toen Sanne 6 was, waarna ze therapie heeft gehad). Benoemd dat er vast nog wel wat gesleuteld zou kunnen worden daarboven, maar dat de klachten die Sanne heeft niet psychisch zijn! Gevraagd om doorverwijzing naar Reumatoloog, misschien zou het fibromyalgie kunnen zijn. Hij gaf met enorme tegenzin de doorverwijzing, vond het onzin.

  8 januari 2015 zocht ik Sanne weer op in Dordrecht. Wat ik toen zag vergeet ik nooit meer en wordt ik nog steeds erg emotioneel van als ik daaraan denk. Haar gezichtje zag er zowat grijs uit, ze was heel zwak en gaf aan dat ze bijna geen kracht meer in haar armen had. Ook leek er een bult op haar borstbeen te groeien. Toen ik haar zwoer dat ik zou blijven doorzoeken naar wat er mis is met haar, vertelde ze me dat ze geen hoop meer heeft dat het beter wordt. Ze vinden toch niets. Dat ze geaccepteerd heeft dat ze voor de rest van haar leven zo verder moet. Ik zeg je, het brak mijn hart haar zo te zien! Ik ben met haar vader gaan praten en we hebben besloten te zorgen dat ze meteen naar het ziekenhuis moet, maakt me niet meer uit wat ze ervan vinden. Haar vader is toen met Sanne terug gegaan naar Amersfoort en kon twee weken later met haar terecht bij de reumatoloog. Daar werd geconstateerd (geen idee hoe, ik denk door vragen te stellen, ik was er niet bij ivm werk) dat ze wel fibromyalgie zal hebben.. Voor de zekerheid maakten ze een longfoto en daaruit bleek dat ze een lymfoom (Hodgkin) had in haar sternum, ter grootte van een grapefruit. We waren bijna blij met de diagnose, omdat we eindelijk wisten wat er was! Na 3 jaar zoeken! Helaas bleken de kanker en haar pijnklachten niet gerelateerd!!! De chemo maakte alle pijnklachten nog erger, waardoor ze volgepompt werd met pijnmedicatie. Maar uiteindelijk hielp dat ook niet meer en ontwikkelde ze een pijnsyndroom. Ze belandde in een rolstoel. Daarna revalidatie. Daar de pijnmedicatie afgebouwd en langzaam weer mobiel geworden. Twee jaar later begonnen met een leuke andere opleiding, maar deze helaas vroegtijdig moeten stoppen door lichamelijke klachten en chemobrein. Nu is ze 21 en net klaar met weer een revalidatietraject. Het gaat nu gelukkig beter met haar!

  Hulpstoffen in het middel Gardasil staan erom bekend je immuun-en endorfinesysteem (neurotransmitters) te vernietigen. Weet ik nu… toen niet!
  Mbv medicijnen uit het orthomoleculair circuit heb ik haar kunnen helpen haar endorfinesysteem weer een stuk te herstellen. Dit heeft een enorm verschil gemaakt! Ze kan nog niet alles, maar gaat gelukkig de goeie kant op.

  Ik heb altijd gezegd dat ik zeker weet dat Sanne kanker heeft gekregen door de HPV inenting, alleen weet ik nog niet precies hoe dat zit, kan ik het niet goed onderbouwen. Ik sprak enige tijd geleden met een orthomoleculair arts hierover en die gaf aan dat dat nog niet eens zo’n vergezocht idee is, omdat er schijnbaar een aftreksel van wratten in het middel schijnt te zitten, die ook verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van baarmoederhalskanker. Ik moet dit allemaal nog uitzoeken, maar ik zou niet verbaasd zijn! Toch durf ik dit niet met zekerheid te beweren… Wat ik wel weet is dat er in deze inenting zoveel troep zit, dat het niet gek is dat veel meisjes klachten ontwikkelen! Ik ben hier nog niet klaar mee, en zal zeker nog meer onderzoek hiernaar doen!

  Al met al heb ik zoveel spijt dat ik haar met Gardasil heb laten inenten! Ik raad dan ook ouders en kinderen aan dit niet klakkeloos te doen, maar zich goed te laten informeren! En dan niet alleen bij het RIVM, maar juist ook bij de kritische vragers betreffende dit middel. Het heeft me een fortuin gekost haar weer een beetje van haar gezondheid terug te laten krijgen, wat ik met alle liefde gedaan heb! Maar als ik steeds meer lees hoeveel schade meisjes krijgen agv deze inenting.. dan word ik heel boos! Willens en wetens worden meisjes in gevaar gebracht, verschrikkelijk! En weet je wat veel simpeler is? Je dochters leren niet met Jan en alleman het bed in te duiken, veilig te vrijen en regelmatig een uitstrijkje laten doen! Als ik dat toen had geweten….?

  • Ella Ster on

   Wat vreselijk om dit mee te maken. Intuïtief weten moeders vaak wel waar ziektes vandaan komen. Daarbij is het extra zuur dat zaken die overduidelijk niet kloppen ook nog glashard ontkend worden.

   Ik heb wel eens gehoord dat er nog veel winst te halen is door het ‘ontstoren’ van vaccinaties. Dat kan via een natuurgeneeskundige of iemand die hierin veel ervaring heeft. Ik hoop dan ook dat je dochter op deze wijze toch weer haar gezondheid terug zal krijgen.

   • Annemieke on

    Hi Ella, ik heb dat ook wel eens gehoord, over dat ontstoren, alleen is het dan nu niet te lang geleden daarvoor? En weet iemand misschien een goeie in de regio Utrecht?