In allerlei landen worden 5G-antennes in brand gestoken. Deze wanhopige uitingen van verzet staan niet op zichzelf. In hoeverre zijn de zorgen om 5G-straling terecht? Welke invloed heeft 5G in de corona-pandemie? Misschien is het tijd dat overheden en telecombedrijven de zorgen serieus gaan nemen.

De zorgen over 5G nemen toe. Zeker nu er met de corona-pandemie vragen rijzen welke negatieve invloed 5G-straling heeft op het immuunsysteem en zuurstofopname in de cellen. Met het ontbreken van deugdelijk wetenschappelijk onderzoek die de veiligheid garandeert, spreken steeds meer wetenschappers zich openlijk uit tegen 5G vanwege de gezondheidsrisico’s. Mensen willen dat de implementatie van 5G gestaakt wordt, totdat er wél betrouwbare veiligheidsgaranties zijn.

De afgelopen maanden waren diverse 5G-actiegroepen actief met: petities, demonstraties, protestacties en rechtszaken. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere (Europese) landen. In enkele landen of steden heeft dat al geleid tot het (voorlopig) stopzetten van de uitrol van 5G. Afgelopen week bood de Bond tegen Overheidszaken hun 5G aansprakelijkheidsactie aan, aan Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Hun actie stelt telecomproviders persoonlijk aansprakelijk — met een verbintenis inclusief een dagvergoeding van € 2.000,- per persoon per dag — als telecomaanbieders toch voortgaan met hun 5G-plannen. Dit kan in potentie een miljoenenstrop worden.

“De gevaren van elektrische vervuiling zijn reëel en goed gedocumenteerd. Het verandert, vaak pathologisch, elk biologisch systeem. Wat we niet weten, is precies hoe ernstig deze veranderingen zijn en voor hoeveel mensen. Hoe langer we als samenleving de zoektocht naar die kennis uitstellen, hoe groter de schade zal zijn en hoe moeilijker het zal zijn om te corrigeren.”

Dr. Robert O. Becker, 1985

Tijdens lock-down talloze 5G-antennes geplaatst

Ondertussen gaat het plaatsen van nieuwe 5G-antennes gewoon door. Terwijl heel Nederland in een gedeeltelijke lock-down zit, tal van bedrijven verplicht hun deuren moeten sluiten en de bewegingsvrijheid van Nederlanders enorm is beperkt, blijkt dit niet voor telecominstallateurs te gelden. De plaatsing van 5G-antennes lijkt in versneld tempo verder te gaan. Dat leidt niet alleen tot toenemende zorgen, maar versterkt bij mensen ook het gevoel niet gehoord te worden. Het is steeds evidenter dat overheden en grote corporaties lak hebben aan wat het volk wil en koste wat kost hun eigen agenda erdoor drukken.

Het lijkt erop dat bepaalde mensen de petities, protest- en aansprakelijkheidsacties niet meer willen afwachten en nu het heft in eigen handen nemen. In Nederland, maar ook in andere buitenlandse steden, worden diverse (5G-)antennes in brand gestoken. Deze vernielingen zullen hoogstwaarschijnlijk leiden tot nieuwe maatregelen en harde sancties. Daarmee is de strijd tegen 5G een stuk grimmiger geworden.

“Draadloze straling van 1G tot 5G heeft allemaal gemoduleerde radiofrequentie elektromagnetische velden uitgezonden en er zijn letterlijk duizenden studies die biologische effecten aantonen van blootstelling aan de door de mens veroorzaakte elektromagnetische golven. Honderden daarvan vertonen biologische effecten op het immuunsysteem.”

Uit: Duluth Reader, “China’s Massive Amount of Immunotoxic 5G Networking and the Wuhan Coronavirus.” [link]

Terechte zorgen gedenigreerd tot ‘complottheorie’

Daarnaast grijpen de mainstream media de gelegenheid aan om de propaganda te verspreiden dat 5G veilig is en pretenderen dat actievoerders er belachelijke ideeën op na houden. Men benadrukt het feit dat in een straal van enkele kilometers rond een vernietigde mast het noodnummer 112 niet meer gebeld kon worden. Zo schrijft de NOS bovendien dat “complottheorieën over de invloed van 5G op de verspreiding van het coronavirus” de oorzaak zijn. Om dit vervolgens door ‘experts’ af te doen als “klinkklare onzin” en te citeren: “Elektromagnetische velden kunnen geen virussen verspreiden.”

Daarmee ontstaat bij de niet goed geïnformeerde lezer de beeldvorming dat actievoerders tegen 5G denken dat het coronavirus door 5G-antennes of elektromagnetische straling wordt verspreid. Dat is een valse weergave van zaken omdat naar mijn weten 5G-critici dat nooit beweerd hebben.

De zorgen over 5G in relatie tot het coronavirus hebben vooral betrekking op de negatieve invloed op het immuunsysteem en de zuurstofopname, waarbij de symptomen van benauwdheid en orgaanfalen, zelfs verdacht veel lijken op die van een coronapatiënt. De exacte relatie tussen de recente 5G-activatie in Wuhan en invloed op het hoge sterftecijfer tijdens de corona-uitbraak — dat in werkelijkheid vele malen hoger ligt dan de officiële cijfers — roept veel vragen op en is iets dat grondig onderzocht moet worden.

Declassified CIA-document bevestigt dat mmWaves biologische processen ingrijpend beïnvloeden

“Studies bij mensen en dieren hebben uitgewezen dat mmWaves (zoals bij 5G technologie – red.) veranderingen in het lichaam veroorzaakten die tot uiting kwamen in structurele veranderingen in de huid en de interne organen, kwalitatieve en kwantitatieve veranderingen in de samenstelling van bloed en beenmerg en veranderingen in (…) de processen van weefselademhaling en stofwisseling. De mate van ongunstig effect van mmWaves was afhankelijk van de duur van de straling en individuele kenmerken van het organisme.”

Wanneer toegepast in technologie leidt dit tot: “veranderingen van de functies van het cardiovasculaire zenuwstelsel en andere systemen van het organisme, met de ontwikkeling van een karakteristiek complex van symptomen, die het mogelijk maken te spreken van een speciale nosologische vorm van ziekte — radiostralings-ziekte.”

Dit staat in een in 2012 vrijgegeven CIA-document van een studie uit 1977 over de invloed van radiostraling op biologische processen. De verkregen gegevens bevestigden dat mmWaves van invloed zijn op de “ademhalingsenzymen die het eindstadium van biologische oxidatie bereiken.” Met andere woorden: mmWaves beïnvloeden ook de zuurstofopname op celniveau.

Gezondheidsexperts waarschuwen voor de invloed van 5G op de gezondheid en roepen op de inzet van 5G uit te stellen.

Mainstream media ontmoedigt kritisch journalistiek onderzoek

In plaats dat mainstream journalisten kritisch onderzoek doen naar gezondheidsrisico’s van 5G-technologie, proberen ze critici ongeloofwaardig te maken door het veelvuldig toepassen van de term ‘complot-theorieën’ en ‘fake news’. ‘Complot-theorie’ is een mindcontrol-term, om mensen die niet op de hoogte zijn van een controversieel dossier, ervan te weerhouden zich in het onderwerp te verdiepen. Het is het toverwoord om critici op een denigrerende en minachtende wijze een label op te plakken en belachelijk te maken. Om bij onwetenden angst te creëren om zich in te laten met dezelfde ‘belachelijke’ ideeën en wellicht zelf het label ‘complotdenker’ opgeplakt te krijgen.

Dat geldt in grote mate ook voor journalisten zelf, die uit angst voor hun baan en het label ‘complotdenker’ het niet aandurven een onderwerp zoals 5G kritisch te onderzoeken of te belichten. Op deze manier degradeert de journalistiek — dat oorspronkelijk de controlerende macht zou moeten zijn — tot een propagandamachine die vooral de agenda van de globalisten moet promoten. Dit alles vertroebelt bij voorbaat elke discussie. Men gaat hierdoor voorbij aan de goed onderbouwde argumenten en terechte zorgen over de enorme gezondheidsrisico’s, die op die manier in één klap van tafel geveegd worden.

Daarmee zal de strijd ook in de media verhevigen. Youtube heeft al toegezegd video’s te censureren en ook andere social media zullen ongetwijfeld beelden van brandende 5G-masten gaan weren. Men zal het argument opvoeren dat dit anderen aanzet tot gewelddadige acties, maar het druist tegelijkertijd in tegen journalistieke principes en het recht om maatschappelijke gebeurtenissen onder de aandacht te brengen. De mainstream propagandamedia zullen alles aangrijpen om de gewenste verhaallijn “5G is veilig” te promoten en alle critici en activisten neer te zetten als complotgekken.

Het systeem zal zichzelf beschermen

We zullen zien of de straffen tegen de brandstichters in verhouding zullen staan tot de straffen wegens andere vergrijpen en ernstige misdaden. De ervaring leert dat het ‘systeem’ vaak weinig coulantie toont met degenen die het systeem bedreigen. En aangezien 5G een wezenlijk onderdeel is van het systeem van de Nieuwe Wereld Orde, zal het systeem zichzelf gaan beschermen.

Dat zal vervolgens tot nog meer verontwaardiging en protesten leiden, maar lijkt een onvermijdelijke ontwikkeling tot het moment dat het oude systeem valt. Uiteindelijk leidt een in de kern onderdrukkend systeem altijd tot openlijke staatsterreur, zoals we ook al bij de Gele Hesjes-demonstraties in Frankrijk zagen. Ook in dat dossier is de mainstream media schuldig aan zelfcensuur en het onderbelichten van het buitensporige politiegeweld naar burgers.

Tot het zover is lijkt het systeem met de huidige lock-down, de invoering van toenemende controlemaatregelen en vrijheidsbeperkingen, aan terrein te winnen. Met de angst voor het coronavirus zal wellicht straks een grote groep mensen bereid zijn om te schikken in de toepassing van een gezondheidsapp en verplichte vaccinaties.

Het kan echter ook het keerpunt zijn. Een groeiende groep mensen beseft dat de krachten achter de vaccinatie-agenda dezelfde krachten zijn achter de plandemie. Een gevolg van een jarenlange voorbereiding op een pandemie, laboratoriumexperimenten met virussen en toepassingen van nanotechnologie. De impact van deze agenda’s is met de coronacrisis zichtbaarder dan ooit en voor veel mensen een brug te ver. Het verzet tegen deze agenda zal dan ook alleen maar toenemen.

De vaccinatie-agenda staat niet los van 5G

Mensen die zich in het vaccinatiedossier verdiept hebben beseffen dat elke wetenschappelijke basis voor de werking en veiligheid ontbreekt. Die geest gaat niet meer terug in de fles. Bill Gates blijkt de grootste aandeelhouder te zijn van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij is een van de grootste aandeelhouders in de farmaceutische industrie. Hij is nauw betrokken bij de ontwikkeling van een coronavaccin.

Bill Gates was een belangrijke speler bij het Event201 ter voorbereiding van de corona-plandemie. Hij heeft een zeer omstreden reputatie omtrent destructieve vaccinatieprogramma’s in Derdewereldlanden. Hij heeft openlijk toegegeven vaccinaties als instrument te willen gebruiken om de wereldbevolking terug te dringen. En hij pleit voor ID2020, een digitaal registratiesysteem dat vastlegt of mensen wel of niet gevaccineerd zijn.

Juist de toepassing van nanotechnologie die aan vaccins zijn toegevoegd, maakt dit meetbaar en controleerbaar. Deze ontwikkelingen houden ook verband met de recente arrestaties van een Amerikaanse en twee Chinese wetenschappers en een recente aanklacht bij het Internationaal Strafhof tegen China wegens de ontwikkeling van biologische wapens.

Men voelt terecht de urgentie om dit te willen stoppen

Dit programma heeft alles te maken met toepassingen van nanotechnologie en een Human Bio-Digital Network met behulp van 5G-technologie. Een 5G-systeem dat eind vorig jaar ‘toevallig’ in Wuhan is geactiveerd en een cruciale rol speelt in het dictatoriale digitale surveillancesysteem dat Chinezen in de greep houdt. Dat mensen nu de urgentie voelen om deze gevaarlijke technologieën en controlesystemen een halt toe te roepen is niet alleen begrijpelijk, maar ook terecht.

Het is aan de politieke leiders, corporaties en rechters om daar gehoor aan te geven. Doen ze dat niet dan zullen mensen wanneer ze in hun leven of gezondheid bedreigd worden, alles aangrijpen om zichzelf te beschermen. Wanneer een grote groep mensen beseft dat overheden niet meer hun belangen behartigen zullen ze en moeten ze, het heft in eigen hand nemen als het gaat om levensgevaarlijke ontwikkelingen. Wanneer het gevoel van machteloosheid toeneemt en mensen niet meer het gevoel hebben deze ontwikkelingen met geoorloofde middelen tegen te kunnen houden, zal men uiteindelijk andere middelen aanwenden. Laten we hopen dat we het tij nog op legale wijze kunnen keren.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

55 reacties

 1. Zolang wij ‘vragen’ en intussen wachten, gaan zij door, walsend over alles en iedereen, totdat het te laat is. Ze hebben nooit geluisterd, dus waarom nu wel? Ze hebben andere belangen … en schakelen tegenstanders op hun manier uit. Een minister elders in Europa, die zich tegen vijf g uitsprak, was 14 dagen later vermoord. Brussels burgermeester wilde Brusselnaren niet laten gebruiken als ex-perimenteer ratten. Brussel kreeg een afgrijselijke hoge boete en waar is die burgermeester gebleven? Ooit op de Belgische tv: Een journalist kreeg een tumor als tennisbal bij het oor , waarmee hij belde. Hij spande een proces aan met behulp van een ex-onderzoeker vd telecombedrijven, die zei: ‘ik wist niet wat voor gevolgen dat op mijn prive leven zou hebben: o.a. black mail, bedreigen, huis in brandgestoken. Zachte heelmeesters… Ik praat geweld niet goed, maar …. wie weet een oplossing?

  • Natascha van Groenendael on

   Trump en al zijn helpers zijn bezig ons te bevrijden door alle lieden die grote misdaden tegen de mensheid hebben gepleegd of van plan zijn te plegen door voorbereidingen te treffen als deze, te arresteren. Zodat ze een eerlijk proces krijgen waarin ze zich zullen moeten verantwoorden voor al hun daden. Ze vervolgens een passende straf zullen krijgen en deze niet kunnen ontlopen…’ Heb geduld en vertrouwen…’ En verder…’ Wie ben ik? (Iets met zegen ;-). )

   • @ NATASCHA VAN GROENENDAEL on 14 APRIL 2020 15:50
    De wens is de vader van de gedachte. Maar juich niet te vroeg en verkoop de huid niet, voordat de beer geschoten is. Er is nog een hele lange weg te gaan. Daarop kan nog van alles gebeuren, waardoor plannen worden gewijzigd of niet doorgaan. Bedenk, dat de duivel machtig is en sterk. Hij is niet slim, maar wel sluw. Hij is schijnheilig en maakt gebruik van list, leugens, bedrog, roof, moord, doodslag, omkoperij, chantage, verkrachting en sex. Er wordt momenteel op hoog niveau geschaakt. Het schaakbord staat in de duisternis. Er wordt door alle betrokkenen heel smerig en sluw gespeeld. Maar het spel is pas over als, of de witte, of de zwarte koning gevallen is en een revanche niet meer mogelijk is.

 2. Toch verbaas ik me. In Zuid-Korea is 5G vorig jaar in de zomer al uitgerold, in Nederland zou dat pas in de herfst gebeuren. Zuid-Korea lijkt de epidemie inmiddels onder controle te hebben, mede dankzij een app en 5G-technologie.

  Zelfs als er al sprake zou zijn van gezondheidsschade door 5G, dan nog verklaart dat niet de grootschalige ziekteverschijnselen die we nu zien. Zoals gezegd – 5G is niet eens uitgerold hier. En als je zendmasten in de fik gaat steken, dan kan je inderdaad geen 112 meer bellen.

  Ofwel, ik snap het niet, maar jullie kunnen me hier vast vertellen welk puzzelstukje ik mis of wat ik over het hoofd zie.

  • @ Nico

   “Zoals gezegd – 5G is niet eens uitgerold hier” zoek en gij zult vinden 🙂 hoe in diverse steden en gebieden het al is uitgerold in Nederland.

   misschien zelf op zoek naar het puzzelstukje? des te leuker en leerzamer

   • Zal ik je eens een geheimpje verklappen? Stiekem wordt nu 7G uitgerold, maar dat mag niemand weten.

    Jullie worden allemaal misleid hier. Iedereen praat over 5G, maar daarmee wordt iedereen misleid. 5G is allang een gepasseerd station omdat mensen het doorzagen en het teveel weerstand opriep.

    Bewijzen? Als je heel goed kijkt, kan je die overal vinden. Zoek ze maar – leuk en leerzaam.

    • @Nico

     ‘Ofwel, ik snap het niet, maar jullie kunnen me hier vast vertellen welk puzzelstukje ik mis of wat ik over het hoofd zie.’

     dienblaadje? zonder handjes en vingertjes te laten wapperen 🙂

     • @ Nico

      tijd om in Burum te gaan gaan wonen aangezien het afluisterstation het gebruik van 5g besperkt!

    • @ NICO on 14 APRIL 2020 17:40
     Inderdaad, 5G is een gepasseerd station. Het is eind dit jaar operationeel. 6G komt er aan. Aan 7G wordt al gewerkt. En 8G ligt al op de tekentafel. En tegen die tijd is de Nieuwe WereldOrde een feit, is de werldbevolking gedecimeerd en worden de overlevenden geknecht in slavernij. De duivelaanbidders werken hard aan de realisering van dit plan. De saboteurs kunnen slechts speldenprikken uitdelen in de hoop daarmee het plan te doen mislukken.

  • @ NICO on 14 APRIL 2020 12:41
   De 5G-zendmasten rijzen momenteel als paddestoelen uit de grond. De planning is, dat het 5G-netwerk pas dit najaar in de eerste regio’s voor het grote publiek operationeel wordt. Tot het zover is, zullen de oude netwerken in de lucht blijven. De 5G-masten, die nu worden vernield, zullen vooralsnog geen enkel effect hebben op de bereikbaarheid van 112. Dat zijn nep-berichten, bedoeld om vernielers zwart te maken. Pure propagandataal.
   De vernielers zijn de ondergrondsen, de patriotten, de rebellen, de zeloten, de maquis, de vrijheidstrijders, de terroristen, of hoe zij ook worden genoemd. Dit soort lieden tenderen over het algemeen tot het uiterste te gaan in het nastreven van hun ”goede doelen”. Zodra de strijd gestreden is, bepalen de overwinnaars in hun geschiedenisboekjes wie de ”good boys” en wie de ”bad boys” waren.

  • Het ene sluit het andere niet uit. Mensen worden ziek van zowel het virus als van (te hoge of langdurige) straling. Wat de situatie in Zuid-Korea exact is weet ik niet. Ik had wel begrepen dat de epidemie nu ook heerst in landen waar nog geen 5G is. Daaruit kun je afleiden dat mensen niet alleen ziek worden van 5G, maar er ook een virus woedt.

  • Er moeten zogenaamde successen zijn wil men iedereen proberen te overtuigen dat. 5G goed is voor de mens.
   De oude verkooptruc in de wereld, geef 3 positieve voorbeelden waar een mens zich mee kan verenigen en men zal instemmen om hetzelfde te kunnen bereiken.

 3. Natascha van Groenendael on

  Nico, verdiep je in de achtergrond informatie over wie, wat en welke belangen er behartigd dienen te worden…’ Kijk de documentaires van Janet Ossebaard op you tube. Die zijn miljoenen keren bekeken en bevatten informatie waardoor je hoogstwaarschijnlijk wel verbanden gaat zien en linken kunt gaan leggen. Succes!!!

  • Ik vind het jammer dat je het me zelf niet kan uitleggen.

   Ik ben niet zo heel erg van het video-kijken, ik scroll liever door teksten, maar ik zal eens kijken.

   Nog een vraag. Hoe weet ik dat de verbanden die ik leg (of jij of wie dan ook) ook kloppen. Hoe kan ik daar vanuit gaan? Wat is een goed criterium daarvoor?

   Dat is een vraag die ik even in mijn achterhoofd hou…

   • Helemaal waar en om Thomas Williams maar weer eens aan te halen de oplossing zit in je zelf de mind control heeft ons wijsgemaakt dat we het buiten onszelf moeten zoeken.
    Dat is zo krankzinnig geworden dat we zelfs voor n lekke band naar n fietsenmaker gaan.
    Anders gezegd kom met je reet uit die stoel en achter dat scherm vandaan en ga een concrete bijdrage leveren aan n betere wereld.

   • Deze jongeman heeft zeker niet WO2 en de bezetting meegemaakt. Hij is nog niet wakker. Hij ziet alleen de positieve kanten van 5G en hogere generaties en niet dat dit ook gebruikt kan worden door negatieve entiteiten.

 4. Wim schouten on

  Gewoon zichtbaar licht is ook elektromagnetische straling. Moeten we daar dan ook beng van worden? Moeten we dan in het duister rondtasten? Ga je dan niet meer in de buitenlucht lopen en je vakantie naar een zonnig oord niet meer regelen?
  Onzin dus! Mensen snappen de fysica niet, jammer!

  • @ Wim Schouten

   Fijn dat jij de fysica snapt. Jammer dat je het als onzin en zo kort door de bocht afdoet aangezien het zowieso overal plaats vindt binnnen of buitenshuis op vakantie of thuis.
   Zelf vind ik ik dit een prachtige link om een inzicht te geven

   symmetrymagazine.org/article/the-particle-physics-of-you

   hetgeen wat op ons afkomt vanuit het universum of vanuit de aarde is een gegeven met vele variabelen maar een natuurlijk proces. Er is van een natuurlijk proces door inmenging van ‘anderen’ dmv ‘straling/frequentie/energie’ geen sprake meer en wordt elk natuurlijk proces ‘moedwillig ‘ verstoord. Past dit in jou ‘time-line/illusiie aarde’ prima ik heb daar andere gevoelens bij

   • Het is net alsof “jullie” complexiteit niet begrijpen (en dan moet je het ook nog over “gevoelens” hebben).

    Ik bedoel: dat we uit deeltjes bestaan en dat er bijvoorbeeld zoiets is als kosmische achtergrondstraling heeft geen directe relatie met je alledaagse leven. De enige relatie bestaat uit wetenschap, die jou voorziet van elektrische apparaten, waaronder ook mobiele telefoons en computers. Je zou niet weten dat er straling was als daar niet over werd gesproken.

    “Elk proces ‘moedwillig’ verstoord”? Heb je niet ook het “gevoel” dat “de natuur” wordt verstoord doordat we in huizen wonen? Hoe dan?

    • Angelique B on

     Nico, je praat puur vanuit je verstand. Je hoeft het niet over je gevoelens te hebben, als je met je gevoel geen frequenties kunt waarnemen is dat best sneu. Je hebt gelijk dat we uit deeltjes bestaan. De opsplitsing van deeltjes/golven en het bestaan van antideeltjes weerspiegelen de menselijke tendens tot leven in de dualiteit in plaats van polariteit, wat mensen vatbaar voor geweld maakt. Vandaar dat het belangrijk is om hier kennis van te hebben.

     Materie die uit antideeltjes is opgebouwd, heet antimaterie. Als een deeltje met zijn antideeltje botst, dan annihilieren (wat élkaar wederzijdse vernietigen betekent) ze elkaar en wordt hun massa omgezet in energie volgens de massa energierelatie. Zo beïnvloed de media o.a. (de heers en) verdeel techniek.

     In de kwantumfysica geeft men aan dat deeltjes golf/dualiteit de oorzaak is van dualistische gedachten patronen in onze geest. Het is een elektromagnetisch verschijnsel!
     Onze wereld drijft stuurloos rond te midden van alle dingen die de nieuwe fysica heeft uitgevonden, televisies, computers, magnetronovens enzovoort, de meeste mensen begrijpen niet hoe deze dingen werken.
     (Als je weet dat tastbare dingen in wezen zichtbaar licht zijn kan dit je verstand openrijten)

     De 4e (collectieve) dimensie veranderd voortdurend al naar gelang erin wordt gestopt. De 4e dimensie wekt energie op omdat zij veel sneller trilt dan 3D en voortdurend energie splitst. Hier wordt men moe en ziek van.

     Dit gaat nog sneller in de 5e dimensie, Als energie dmv 5G -nog sneller- opgesplitst wordt raakt de natuur van mens, dier en planeet totaal van slag.

     Deze technologie kunnen ons gevangen houden in de donkerste kelder, met een wereld waarin de natuur volledig wordt gemanipuleerd. (dus ook je gevoelens en gedachten).

     • Het belang van gevoelens zou ik niet willen ontkennen. Ik ben iemand die patronen waarneemt. Dat weet ik ook, en daar verdien ik momenteel mijn geld mee.

      Daarnaast probeer ik mij in mijn vrije tijd bezig te houden met yoga, mediatie en tantra. Ik ken tantrika’s die mij heel waardevolle dingen kunnen vertellen over gevoelens. Het maakt mij een vollediger mens.

      Wat ik hierboven lees, begrijp ik niet. Wat je schrijft over quantummechanica of de vierde dimensie, begrijp ik niet. Ik ben gewend om heel precies te formuleren en ik mag heel graag boeken lezen over het universum.

      Tastbare dingen zijn geen licht. Dan moet je ze eerst in energie omzetten. Zoiets gebeurt bijvoorbeeld in de zon. Het feit dat je ze kan omzetten, betekent niet dat ze nu (op dit moment) licht zijn. Dat is onzin.

      De alinea daarna, over de vierde dimensie die energie opwekt omdat zij sneller trilt dan de derde en daarbij energie splitst… Ik kan er helemaal niets mee.

      4G en 5G hebben niets met dimensies te maken. Tenzij… je een heel eigen definitie van “dimensie” hanteert, maar dan weet ik niet wat je bedoelt. En dan begrijp ik ook het verband niet met quantummechanica.

      Ik neig ertoe om te veronderstellen dat je iets hebt gelezen wat je “mind blowing” vond, eigenlijk niet hebt begrepen maar wel inspirerend genoeg vond om het in je eigen huis-tuin-en-keuken-dingen in te passen.

      Mag ik even imponeren? Ik vind het heerlijk om te lezen over wetenschappers die zich afvragen of onze werkelijkheid op het niveau van quantummechanica misschien niet uit 2 dimensies bestaat. Dat zou betekenen dat één van onze ruimtelijke dimensies een projectie is – wat niet wegneemt dat het een fundamenteel aspect is van de werkelijkheid waarin wij leven.

      Vind je dat “mind blowing”? De term “mind blowing” vind ik afschuwelijk, omdat ik niet wil dat mijn “mind” “geblowd” wordt – dan rook ik wel een joint. Als je nieuwsgierig bent, scherp kan denken en bereid bent om heldere definities te gebruiken, dan mag je met me mee deze wereld in. Het is interessant, wonderbaarlijk en echt. Maar het is ook niet het dagelijkse leven.

      Ondertussen heb ik één verzoek aan jou. Vergeet verder alles over quantummechanica, straling, dimensies, energie enzovoort. Concentreer je in je dagelijkse leven op je gevoelens. Die zijn belangrijk. Op dat gebied zou jij me ooit misschien nog eens heel veel kunnen vertellen.

      Ik heb de aanname dat we de afgelopen duizenden jaren een ongelofelijke technologische ontwikkeling doorgemaakt hebben. Ik vind dat we gevoelsmatig wat achtergebleven zijn. Maar… met alle respect… het schiet niet op als gevoelige mensen proberen hun gevoelens op basis van quantummechanica te verklaren.

      Op het gebied van quantummechanica is er geen verschil tussen jou, mij of die tafel die daar staat. Ik heb soms mijn dromerige momenten, maar uiteindelijk weiger ik te geloven dat wolken ook gevoelens hebben…

     • Ik weet niet of ik alles zo zou laten staan als ik het nog eens kon redigeren, maar ik ben eigenlijk ook best wel pissig…

      Neem jezelf serieus, praat geen onsamenhangende poep over quantummechanica en dergelijke, wees eerlijk over je eigen intenties, en probeer het dan nog eens…

      Alsjeblieft…
      Alsjeblieft…

     • Mijn 2 bijdragen hierboven (en ook deze bijdrage) mogen verwijderd worden.

      Ik geloof hier niet in, dit heeft geen zin, dit dient geen doel…

    • @Nico, dee groep mensen iets uitleggen is echt totaal zonde van je energie. Ze willen het zo graag geloven.

     • @Nico

      dank voor je bijdrage elk woord draagt zijn eigen intentie en is voelbaar 🙂

     • @ jaweh of is het Yahweh

      ‘ Ze willen het zo graag geloven’

      Is het geloven of weten?

      in ieder geval fijn dat je nico bijstaat het is als Je_zus

     • Nu het er blijft staan, neem ik me de vrijheid om er een week later nog iets aan toe te voegen.

      Waarom kwam ik hier? Nieuwsgierigheid was het, een open geest. Wie zijn die mensen die zich zo over 5G druk maken?

      Dank Natascha van Groenendael voor het advies om zelf op onderzoek uit te gaan. Ik heb Wikipedia er uiteindelijk maar eens op nageslagen. Ik las niets verontrustends, maar ik kan ook niet ontkennen – als je de neiging of het verlangen hebt om je geheel in paranoia te verliezen, dan kan ik je wat 5G betreft niet tegenhouden. Zelf zie ik het probleem niet, maar ik geef toe dat het ingewikkeld is – ik kan je paranoia niet tegenhouden…

      En dan Angelique B. – ik moet mezelf inhouden om je antwoord niet in te lijsten. Ik heb me de afgelopen dagen afgevraagd of je jezelf wel helemaal serieus neemt. Het is niet aan mij om jou uit te leggen hoe de wereld in elkaar zit, maar sorry – je antwoord is poep. Epische poep misschien, maar uiteindelijk toch gewoon poep.

      Ik twijfel er niet aan dat je in staat bent om te begrijpen waar 5G natuurkundig over gaat. Als je had geantwoord dat je vermoedt dat je ook zonnestormen voelt (die bijvoorbeeld het noorderlicht veroorzaken), dan had je laten zien dat je het serieus nam. Misschien zoek ik ook wel iemand die me dat antwoord gaat geven… iemand die ik serieus kan nemen en die me scherp houdt – maar die persoon zal ik niet hier vinden. Op deze site wordt veel te slordig gedacht…

      Je gaat op onderzoek uit, je komt een paar interessante termen tegen, je verwondert je, misschien voel je je ook wel een gelukzalig moment verbonden met het hele universum… en dan stopt je nieuwsgierigheid en denk je het allemaal wel te weten.

      Gaat het zo? Want ondertussen neem je jezelf wel erg serieus. Zoals je zegt: “Je hoeft het niet over je gevoelens te hebben, als je met je gevoel geen frequenties kunt waarnemen is dat best sneu.”

      Ik ben geen leraar, het is niet aan mij om jullie te vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Ik ben een nieuwsgierige zwerver… en ik heb een indruk. Waarvoor dank!

      Mooie site trouwens. Mooi vormgegeven – ik heb ze lelijker gezien.

 5. Het zou goed zijn als mensen het volgende mechanisme begrijpen. Nanodeeltjes (t.g.v. chemtrails) + 5G → coagulering tot nano-robots oftewel nanobots in een lichaam. Als dit in kwaadaardige handen komt is het niet best. Het is de Duitse wetenschapper Harald Kautz-Vella die hier zeer veel over heeft uitgelegd in zijn video’s (voorzover nog niet gecensureerd door YouTube) Dit kan aanleiding zijn voor morgellons (in jip en janneketaal eigenlijk een buitenaardse schimmelinfectie). In Amerika zijn over de 12000 mensen besmet. Daarnaast wordt door 5G de hersenfrequentie overgenomen, aangezien 5G met een frequentie van 95-120 GHz draait. Dit betekent microgolven. In het Duits microwelle (magnetron). Dit verklaart het ongeluk in China, zoals door Simon Parkes is verteld, dat bij een incident met 5G zeer veel mensen in hun lichaam gekookt zijn. De proeftuin in Zaandam toont aan dat er geen vogels en insecten zijn en dat mensen chronische bloedneuzen en -oren alsmede chronische hoofdpijn hebben. Daarnaast tast 5G het immuunsysteem aan. Eigenlijk is deze techniek letterlijk “Fun from Hell”. Geen Nederlander heeft om deze techniek gevraagd, dus wordt deze techniek zoals dit in een democratie hoort uitgerold.

 6. Het plan is, dat het 5G netwerk in Nederland in 2020 wordt, dit jaar dus, wordt uitgerold !!! Als alles volgens plan verloopt, zullen dit najaar de eerste regio’s operationeel zijn. Inmiddels verrijzen overal in het land de 5G-zendmasten als paddestoelen uit de grond. Bij mij in de wijk zijn er anderhalve week geleden een tweetal van die masten op het dak van een hoog flatgebouw geplaatst. Natuurlijk worden de 5G-masten zo snel mogelijk na het plaatsen op goed functioneren getest. De telecombedrijven zullen vervolgens ongetwijfeld voor interne doeleinden al volop gebruik maken van de nieuwe beschikbare technologie. Ze moeten er immers ook mee oefenen en mee vertrouwd raken, voordat het grote publiek toegang verkrijgt. Laten we ons dus absoluut niets wijsmaken, we worden al volop aan die straling blootgesteld.

  Als uit echt wetenschappelijk onderzoek mocht blijken, dat de 5G-straling inderdaad verantwoordelijk is voor verminderde zuurstofopname in het bloed, dan verklaart dat uiteraard de symptomen van de huidige coronacrisis. Aangezien echte wetenschappelijke onderzoeksresultaten niet voor handen zijn en gelet op de vele aanwijzingen, is het de hoogste tijd, om als de bliksem dergelijk onderzoek te gaan verrichten. Hoe langer er wordt gewacht, des te groter zal de schade zijn. Het onder de mat vegen van de problematiek is geen optie. Dat zal alleen maar leiden tot alsmaar grotere schadeclaims. Die schadeclaims zouden wel eens hoger kunnen oplopen, dan Bill Gates, de Rockefellers, de Rothshilds, Soros en al die andere geïllumineerde boeven, schurken en duivelaanbidders met al hun vermogens zouden kunnen ophoesten. Voorwaar, als deze duivelse rotzakken, die wars zijn van menselijke gevoelens, emoties, verantwoordelijkheid, geweten en respect, met hun idiote Nieuwe WereldOrde hun absolute heerschappij willen vestigen, de wereldbevolking willen decimeren en de overlevenden willen knechten in slavernij, dan halen ze het onderste uit de kan en wacht hen de droesem.

 7. Zie deze video: https://youtu.be/y31d10WNuGc

  Ik heb een korte samenvatting gemaakt in tekst, voor de duidelijkheid:

  ICNIRP: International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.
  Ingericht door de industrie om veiligheidsnormen te bepalen voor onze gezondheid op het gebied van EMV. Lijkt leuk, maar het functioneert totaal niet. De modellen blijken telkens weer totaal niet te kloppen, en derhalve wordt continu onze gezondheid in de waagschaal gesteld bij alle nieuwe ontwikkelingen.

  5G is ontworpen om veel meer gepulseerd te zijn, zodat 20 tot 100 keer meer informatie kan worden overgedragen dan in 4G. Alle te benoemen effecten zijn ook al onder 4G aanwezig, maar worden onder 5G alleen maar (veel) sterker. Toch is er geen enkele epidemiologische studie gedaan naar de effecten op mensen, maar wordt de uitrol van 5G nu (versneld) doorgedrukt.

  Effecten van EMV op de mens, met name in de technologisch beter ontwikkelde landen:

  1. Voortplanting, zowel bij mannen als vrouwen. Verhoogde spontane abortussen en lagere niveaus van elk van de 3 geslachtshormonen. Lager libido. Mannen worden het hardst getroffen. Aantal zaadcellen is al gedaald met 50% van normaal. In 2019 is dat zelfs al weer minder. Zwitserse studie geeft aan dat 62% van de jonge mannen al onvruchtbaar is, door een laag aantal spermacellen, geringe beweeglijkheid van het sperma, en door lagere spermawaarden. Met 5G zullen al deze effecten enorm worden versterkt. Gevolg: grote terugval van de voortplanting tot praktisch nul, en mogelijk dus uitsterving van de mensheid.
  2. Soortgelijke, maar langzamere effecten m.b.t. neurologische en neuro-psychiatrische effecten, zijn slaapproblemen, moeheid, depressiviteit, angst en slechte werking van het geheugen. Daarnaast tinnitus en effecten op de zintuiglijke organen. Invloed dus op de collectieve hersenfunctie, en met name door het buitengewoon hoge niveau van pulsering in 5G zal dit effect enorm toenemen.
  3. Een zeer vroeg begin van Alzheimer, dementie. Wereldwijd is al een (snelle) daling zichtbaar van de leeftijd waarop Alzheimer begint. Zelfs al bij zeer jonge mensen. Daarnaast ook digitale dementie bij jonge kinderen en mensen van in de 20, die langdurig blootgesteld worden aan digitale apparaten op wifi. Niet bekend of er samenhang is met Alzheimer, nog geen studies gedaan. Maar bij dieren is bekend dat EMV pulsen direct leiden tot beginnende Alzheimer.
  4. Autisme. In de VS is in 2004 al 1 op de 36 geboortes een autisme-kind, nog geen idee voor nu. Dat moet nog blijken. EMV’s werken met de activering van ‘Voltage Gated Clacium Channels’, en uit genetische studies blijken die kanalen autisme te veroorzaken. Genetische polymorfismestudies tonen dat EMV ook een belangrijke rol spelen bij het veroorzaken van autisme in de algemene autismepopulatie. Autisme wordt veroorzaakt door verstoring van de synapsisvorming in de zich ontwikkelende hersenen tijdens de perinatale periode, vlak voor en na de geboorte.
  5. DNA-effecten. EMV (wifi en straling van mobiele telefoons) kunnen mutaties en zelfs kanker veroorzaken. Grote zorgen over kiembaanmutaties, wanneer het sperma of de eieren worden aangetast. Dat kan de menselijke genenpool besmetten die we allemaal gezamenlijk hebben en gebruiken om toekomstige generaties voort te planten.
  6. Cardiale effecten. EMV’s veroorzaken effecten waarbij de elektrische regeling van het hart betrokken is, de manier waarop de hartslag wordt gereguleerd in onze normale fysiologie. Dit kan leiden tot hartritmestoornissen, zowel een tachycardie (snelle hartslag), als een bradycardie (trage hartslag) bij langere blootstelling. Bradycardie kan een plotseling hartdood veroorzaken, iets wat tegenwoordig veel voorkomt, zelfs bij topatleten.

 8. Omdat de brandstichtingen in Brabant erg professioneel gebeurd zijn, is het goed mogelijk dat deze gedaan zijn om een anti stemming richting 5G critici te laten ontstaan. Bij deze brandstichtingen zijn technieken gebruikt die gewone vandalen of boze burgers niet hebben. Denk hierbij aan een geheime overheids- of NAVO dienst.

 9. Wellicht staat het al in een eerdere reactie, maar ik vraag mij af of de branden niet een false flag zijn, om de tegenstanders van 5G te criminaliseren en de zaken daarmee volledig om te draaien.

 10. Het stuk gaat helaas voorbij aan de vele kritische artikelen die in de MSM zijn verschijnen. Ik kan de auteur aanraden die eerst eens te gaan lezen. Daarnaast worden criticasters helemaal niet weggezet als complotdenkers, ze krijgen zelfs ruim een plek in kranten. Mensen die menen dat de overheid 5G inzet om anderen dood te roosteren, worden wel als zodanig neergezet. Omdat in dat geval de term complotdenkers precies de lading dekt.

 11. take back your power on

  @chris klomp,
  Mbt het roosteren dan vergis je je.
  De zogenaamde bosbranden in californie zijn er een goed voorbeeld van.
  DEW oftewel direct energie wapens zijn precies dat gebundelde energie die veel heel veel hitte genereren.
  Kies maar n filmpje ze leggen het je haarfijn uit.
  https://duckduckgo.com/?q=direct+energie+crowd+control&t=canonical&iax=videos&ia=videos
  Mocht je nog twijfelen hier nog een van lockheed martin
  https://www.lockheedmartin.com/en-us/capabilities/directed-energy/laser-weapon-systems.html

 12. Pingback: Controlegrid uitrol…. | Ontembare Vrouwen Web

 13. is er een relatie ?

  SAR

  3G Sars daarna 4G daarna 5G,

  Toen al

  ‘temperatuur regulierende processen kunnen ontsporen en daarmee ook andere lichaamsprocessen’

  RIVM.nl/bibliotheek/rapporten/861020007.pdf

 14. was het maar onterecht om je zorgen te maken

  wat een spel pffff……bijna niet om door te komen

  vet van de pers

  China is facing second wave of corona in Henan.
  Zhengzhou is a city of 9.5 milion people

  laat Zhengzhou university (FAHZZU) Henan nou net genoemd worden in een rapport wat al op de plank lag

  itu.int/clms-pub/itu-t/opb/proc/T-PROC-KALEI-2019-PDF-E.pdf.

 15. De werkelijke virusdeskundigen schijnen het eens te zijn dat de 1.5 meter afstand een vrij willekeurige en/of onnodige beperking is.

  Binnenkort komt er een App die bijhoudt bij wie we in de buurt zijn geweest. Zodra er een vaccin is, zal de App waarschijnlijk ook registreren of de eigenaar gevaccineerd is of niet.

  De 5G signalen worden afgestraald door phased-array antennes, dat betekent dat de stralingsbundel behoorlijk precies op de ontvanger gericht kan worden.

  Hoe eenvoudig zou het zijn, dat wanneer de zendmast contact heeft met het mobieltje van een niet gevaccineerd persoon, het zendvermogen kortstondig even flink wordt opgevoerd ? We weten dat stralingsschade dezelfde verschijnselen kan geven als het C-virus. (Het maakt niets uit of de app voldoet aan privacyvoorwaarden, het maakt namelijk niets uit wie de aangestraalde persoon is)
  – “Hee alweer een corona patient”
  – “Logisch, hij was niet gevaccineerd”
  – “Weer een slachtoffer. Er moet meer gevaccineerd worden !”

  Tja maar als de persoon zich in een menigte bevindt, is de straal te breed zodat iedereen er om heen er ook last van heeft.
  – “Misschien moeten we voorschrijven dat iedereen voortaan bij elkaar uit de buurt blijft ?”
  – “op een dikke meter afstand ?”
  – “Ja maar ik zou niet weten hou je dat voor elkaar moet krijgen…”

  Er is trouwens door RIVM een onderzoekje gedaan naar 5G:

  https://www.agentschaptelecom.nl/documenten/rapporten/2020/01/21/verkenning-van-de-blootstelling-emv-afkomstig-van-5g-systemen

  Op blz 30 staat:
  “Op 20 mei en 11 september zijn metingen uitgevoerd aan de massive MIMO-antenne opgesteld op een bedrijfsterrein in Rotterdam. Het basisstation zond op 3,675 GHz met het 5G New Radio-protocol. Tijdens het uitvoeren van de metingen is er ook gecontroleerd kortstondig met meer vermogen uitgezonden (200 W). Aangezien het volgens de vergunning maximaal toegestane vermogen in de praktijk 20 W is, zijn de gerapporteerde metingen ….. ”

  Schijnbaar/blijkbaar kan de mast zenden met een vermogen dat 10 keer hoger is (en dus een veldsterkte die 100 keer hoger is) dan het volgens de vergunning maximaal toegelaten vermogen. Wat zou de logica hiervan zijn ?

  Ik zou het toejuichen (om een politieke term te gebruiken) als de antennebouwers het werken onmogelijk gemaakt wordt.
  Kappers en HORECA wordt al het werken onmogelijk gemaakt om onze gezondheid te beschermen. Ik hoop in dit verhaal te hebben aangetoond dat onze gezondheid er ook baat bij heeft als de antennebouwers niet meer werken.

  DISCLAIMER bovenstaand scenario is volledig gefantaseerd.
  Laten we er voor zorgen dat deze fantasie geen werkelijkheid wordt.

  • Bovenstaand ‘gefantaseerde’ scenario is eigenlijk best plausibel en is best angstaanjagend.
   Het is best denkbaar dat er een situatie gaat ontstaan dat mensen die zich bewust worden van de gevaren in de toekomst zonder mobiel op pad gaan.

 16. Meditatie tegen 5G: (gechannelde boodschap)

  See with your inner eye a blissful place. It is summertime – there are bees, flowers, trees, children playing and grown ups relaxing – talking to each other in a friendly way. There are no worries. Only clear colors, a light energy and a high frequency.

  Say: YES! THIS is the future I want for everyone!

  See your intention float towards the quantum leap with MANY other beautiful souls intentions and create the result we all long for’.

  Thank you for reading this ❤

  Channeled by Linda Rassing, Denmark

  Beste Ella Ster,
  Kan jij een dergelijke meditatie op één bepaald moment organiseren aub?

  Met dank en warme groeten,
  Ruth

 17. Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen.
  Het uitrollen van 5G en wereldwijde vaccinatie zijn één van de grootste bedreigingen voor de wereld, niet CV-19.