We kennen de beelden nog uit Wuhan begin vorig jaar: overvolle ziekenhuizen, doodzieke patiënten op de gangen, totale hectiek, chronisch tekort aan ziekenhuisbedden en personeel. Wanneer je de berichten in de mainstream media mag geloven zouden de ziekenhuizen hier nu ook overvol raken met Covid-19-patiënten. Er dreigt een nijpend tekort aan ic-bedden en ziekenhuispersoneel. Maar door dit geschetste dramatische beeld in een breder perspectief te plaatsen, ontstaat een heel andere beeldvorming.

Uiteindelijk bouwde men in Wuhan diverse grootschalige noodziekenhuizen die ook volstroomden. Dat zijn de beelden die je voor ogen hebt bij een échte pandemie. Ziekenhuispersoneel dat dubbele diensten draait, een paar uur slaapt op de vloer van het kantoor, om vervolgens weer 12 uur paraat te staan voor de enorme hoeveelheid patiënten. Dat was de situatie in Wuhan begin 2020 en iets vergelijkbaars is in Nederland of andere westerse landen nu écht niet het geval.

Zelfs tijdens de ‘eerste golf’ bleven de noodziekenhuizen in New York en de Amerikaanse ziekenhuisschepen Mercy en Comfort onderbezet. Tijdens de huidige ‘tweede golf’ maakt Nederland helemaal geen gebruik van de extra capaciteit van een beschikbaar ziekenhuisschip. Tegelijkertijd ontvang ik ook diverse berichten dat ziekenhuizen op veel afdelingen behoorlijk leeg blijken te zijn. Wat is er dan werkelijk aan de hand?

Media: ziekenhuizen zijn overweldigd, tekort aan personeel

De mainstream media schetsen een dramatisch beeld van overvolle ziekenhuizen, die overspoeld raken met Covid-19-patiënten en kampen met personeelstekort. Er zou met name op de ic-afdelingen een nijpend tekort zijn aan bedden en gediplomeerd ic-personeel.

Ook in het buitenland verschijnen vergelijkbare berichten:

Dit alles schetst een uitermate somber beeld van overvolle ziekenhuizen en tekorten in veel westerse landen, waarbij de reguliere zorg onder druk komt te staan.

De cijfers en de nuance

Kijken we naar de daadwerkelijke cijfers dan kunnen we niet anders concluderen dat het helemaal niet om schokkende aantallen gaat. Bij het RIVM staat een databestand over ziekenhuisopnames van patiënten met Sars-Cov-2. De cijfers van 23-29 december 2020:

  • Aantal ziekenhuisopnames op verpleegafdeling: 1811. Gedeeld door 120 Nederlandse ziekenhuizen = gemiddeld 15 patiënten per ziekenhuis.
  • Aantal ziekenhuisopnames op Intensive Care: 300. Gedeeld door 120 Nederlandse ziekenhuizen = gemiddeld 2,5 ic-patiënt per ziekenhuis.

Dit zijn overigens ziekenhuis- en ic-opnames met corona, hier zitten dus bijvoorbeeld ook de diabetes, hart-, nier en kankerpatiënten bij, die positief zijn getest. Zelfs iemand met een gebroken been en een positieve PCR-test uitslag, wordt als Cov-Sars-2-opname vermeld. Nu blijkt dat voorheen gerapporteerde cijfers van coronapatiënten in de VS later bijgesteld moesten worden. Zo gaf de CDC toe dat ziekenhuizen 130.000 patiënten met hartaanvallen, griep en bacteriële longontsteking onterecht als Covid-19-sterfgevallen geregistreerd hadden.

Ira Helsloot kijkt gewoon naar de cijfers. “Bijvoorbeeld, als we kijken naar de 1872 opgenomen coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, hebben we het feitelijk over ongeveer vijf patiënten per middelgrote stad van 50.000 mensen.”

Gemiddeld ligt er dus rond de kerst per ziekenhuis 2,5 patiënt met Cov-Sars-2 op de ic en slaan de medische wereld en mainstream media alarm. Als de Nederlandse ziekenhuizen het niet kunnen bolwerken tijdens een ‘griepseizoen’ een gemiddelde toename van 2,5 extra ic-patiënten kunnen verzorgen, is er dan misschien iets meer aan de hand?

Tekorten zijn het gevolg van beleid

In 2012 vond Wim van der Meeren (bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ) dat vijftien van de ruim honderd ziekenhuizen in Nederland zonder probleem konden verdwijnen. Hij vond “het aanbod van ziekenhuizen in de grote steden overmatig,” omdat ziekenhuizen verantwoordelijk zouden zijn voor ruim een kwart van de almaar stijgende kosten in de zorg. “Als we in Amsterdam een ziekenhuis sluiten, dan wordt niemand daar slechter van.” Volgens hem zouden er dan geen wachtlijsten ontstaan.

Het tekort aan ziekenhuisbedden en ic-capaciteit is al jaren een issue en niet alleen in Nederland.

In 2017 waarschuwde men al voor een noodsituatie in de zorg, als gevolg van de vergaande bezuinigingen. “Ziekenhuizen, verpleegkundigen en huisartsen luiden de noodklok over een nieuwe grootscheepse zorgbezuiniging van het kabinet Rutte III. Ze vrezen dat de zorg voor kwetsbare mensen straks door de bodem zakt, door financiële problemen en een personeelsgebrek.”

Uit een krantenartikel uit oktober 2018 klaagde Gommers ook al over een ic-tekort. Dat is ook niet zo vreemd, want het aantal ic-bedden is de afgelopen jaren met de helft verminderd van 2200 naar 1100 bedden. Bij een griepepidemie of andere calamiteit heb je dan al snel een tekort. Feit is wel dat dit tekort al jarenlang bestaat en niet specifiek met de coronacrisis te maken heeft. Bovendien had men sinds het uitbreken van de eerste golf in maart vorig jaar flink kunnen investeren in het opschalen van ic-capaciteit en bijscholen van personeel. Men heeft er negen maanden de tijd voor gehad.

NRC-krantenartikel van oktober 2018, waarin Gommers over ic-tekort klaagt

Het tekort aan bedden ontstaat ook als gevolg van het coronabeleid zelf. Waar voorheen vier patiënten op een kamer lagen, ligt er vanwege een besmetting nog maar één patiënt op de kamer. Bovendien moeten verpleegkundigen met een kuchje, verkoudheidje en positieve PCR-test een tijd in quarantaine, voordat ze weer aan het werk kunnen. Ook als ze in werkelijkheid niet ziek en besmettelijk zijn.

Uit de retraction paper van de PCR-test blijkt dat door de verkeerde toepassing, er 97% valse positieven kunnen ontstaan en mensen ten onrechte als ‘besmet’ en ‘besmettelijk’ worden aangemerkt. Met het massaal testen zet je daardoor al snel een deel van je personeelsbestand buiten spel. Het extra personeel dat zich aanmeldt om in de coronacrisis te worden ingezet wordt vaak afgewezen, omdat ze niet nodig zijn of niet over de specialistische kennis beschikken.

Oplossingen terzijde geschoven

Ook andere beleidskeuzes zijn debet aan de ontstane tekorten. In maart werden in alle haast in het Rotterdamse Ahoy en Maastrichtse MECC noodziekenhuizen gebouwd, om de niet intensieve zorg in de ziekenhuizen te ontlasten. In beide noodziekenhuizen heeft geen patiënt gelegen. De kosten worden geschat op 14 miljoen euro. Beide ziekenhuizen zijn alweer afgebroken. Nieuwe noodziekenhuizen, voor een eventuele tweede golf van coronapatiënten, worden niet meer overwogen.

Op dit moment is er echter ook een volledig ingericht ziekenhuisschip beschikbaar. “Op 3 november stelden wij te kunnen beginnen de zorgcapaciteit uit te breiden met honderden bedden en personeel,” schrijft Roland Brautigam hierover. Zorgverzekeraars Nederland lieten hem op 10 november weten dat er geen zorgcapaciteitsprobleem was, “ook niet in de nabije toekomst”.

Roland Brautigam: “Omdat LCPS ons mededeelde dat het aantal bedden niet zozeer het probleem is, maar het tekort aan medisch personeel, hebben wij meerdere medische uitzendbureaus in Nederland, Duitsland, Filipijnen en zelfs Cuba benaderd. Ook hebben we mensen uit de Verenigde Staten klaar staan.”

.

Allerlei medicijnen en therapieën om te voorkomen dat mensen op de ic belanden

Huisarts Rob Elens is al maanden een roepende in de politieke woestijn, nadat hij rapporteerde dat het Zelenko protocol — een behandeling met hydroxychloroquine, zink en azitromycine — ervoor zorgde dat er veel minder mensen naar het ziekenhuis hoefden. Vooral bij vroege behandeling kan men voorkomen dat Covid-19-patiënten ernstig ziek worden en op de ic terecht komen, blijkt uit internationale studies. Hugo de Jonge noemde dr. Elens impliciet een kwakzalver en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blokkeerde het off-label voorschrijven van het medicijn.

Rob Elens is niet de enige arts die beweert dat hydroxychloroquine veilig en effectief is , ook professor in de geneeskunde dr. Peter McCullough, beschrijft die behandeling als “het meest gebruikte therapeutische middel” om Covid-19 wereldwijd te behandelen. “De kans dat het niet werkt, wordt berekend op één op de 17 miljard.” In veel westerse landen lopen artsen echter tegen een bureaucratische muur op, om het medicijn voor Covid-19-patiënten te kunnen voorschrijven. In de VS probeert dr. Simone Gold en haar organisatie America’s Frontline Doctors te bereiken dat artsen overal het medicijn mogen voorschrijven. En terwijl men ook in de VS de noodklok luidt vanwege overvolle ziekenhuizen, schuift men de aangereikte oplossingen terzijde.

Hydroxychloroquine (HCQ) is niet de enige bruikbare therapie die kan voorkomen dat mensen op de ic belanden. Andreas Kalcker concludeert na de succesvolle afronding van fase 3-onderzoeken, dat CDS (chloordioxide-oplossing) een effectieve oplossing is voor de behandeling van Sars-Cov-2. Een andere studie toont aan dat UV LED lichttherapie 99.9% van het coronavirus in 30 seconden doodt. Daarnaast zijn er nog meer beschikbare medicijnen en therapieën, maar alleen al voor de bovenste drie geldt dat ze geen of nauwelijks bijwerkingen geven, snel en effectief zijn en uitermate goedkoop. De vraag is dan: waarom horen we hier in de politiek en mainstream media niets of weinig over?

Geen gezondheidscrisis maar politieke machtsgreep

Hetzelfde geldt voor de toepassing van vitamine D, C en het nemen van extra zink. Dat zijn eenvoudige zaken die mensen ter preventie zelf kunnen nemen en hen veel minder kwetsbaar maakt. Uit onderzoek blijkt dat een vitamine D tekort ervoor zorgt dat een Sars-Cov-2 besmetting veel dramatischer verloopt. Een studie van september 2020 toont aan dat bij inname van Vitamine D het risico op ic-opname met 97% vermindert. Toch hoor je daar de minister van Volksgezondheid en het RIVM niet over.

“10 miljoen mensen liepen vorig jaar TBC op. 1,5 miljoen mensen stierven. Wist je dat? Was je bang voor je leven? Droegen we mondkapjes, deden we de economie op slot, sloten we de scholen en verruïneerden we het midden- en kleinbedrijf?
Nee. Waarom niet? Omdat de media je niet vertelde bang te zijn.”

Dit alles wijst erop dat de coronacrisis geen gezondheidscrisis is, waarvoor men maar beperkte oplossingen voor handen heeft. Het is een politieke machtsgreep, waarbij men talloze oplossingen negeert, bagatelliseert, ontkent en terzijde schuift om een bepaalde politieke agenda door te kunnen voeren. Op die manier houdt men mogelijk tekorten op de ic’s in stand. De media voeren de druk op door steeds weer angst te zaaien, om de bevolking al maandenlang in een angstgreep te houden.

Overvolle ic’s in lege ziekenhuizen?

Bovendien heb ik het vermoeden dat de media de situatie behoorlijk aandikken en eenzijdig belichten. Uit allerlei bronnen verneem ik dat er ook sprake is van vrijwel lege ziekenhuizen. Mensen uit mijn eigen vriendenkring vertellen dat wanneer ze in het ziekenhuis komen, deze een uitgestorven indruk maakt. Een vriend vertelde dat rond de kerst ’s avonds slechts 25% van het ziekenhuis de Gelderse Vallei verlicht was. (Het ziekenhuis van de video onderaan het artikel.) Een andere kennis die vanwege een hartconditie regelmatig in verschillende ziekenhuizen komt, mag er niet meer filmen. Hij filmde de lege ziekenhuisgangen en wachtkamers en daar was men niet zo van gediend.

Terwijl de focus in de zorg nu volledig ligt op de behandeling van Covid-19-patiënten, toont deze grafiek van de CDC en National Safety Council dat het slechts een heel klein percentage van alle doodsoorzaken is. Toch worden juist de behandelingen van kanker- en hartpatiënten uitgesteld. Dat was de reden dat Debbie Hicks in een Brits ziekenhuis ging filmen om aan te tonen dat het vrijwel leeg was.

Activiste Debbie Hicks filmde het lege ziekenhuis in Gloucestershire, om aan te tonen dat de zorg voor bijvoorbeeld hart- en kankerpatiënten onterecht wordt uitgesteld. Terwijl de beelden laten zien dat de binnenkant van het ziekenhuis vrijwel leeg is, schrijft het NHS ziekenhuis in Gloucestershire op hun site: “In tegenstelling tot wat je misschien hebt gezien via ‘geheime filmopnames’ op Facebook, hebben onze ziekenhuizen het aanhoudend extreem druk.” De Britse gezondheidsautoriteiten beweerden voortdurend dat het NHS-ziekenhuis het risico loopt “overweldigd” te worden als gevolg van de toenemende Covid-19-infecties.

De politie arresteerde Debbie Hicks voor het filmen en drong zonder huiszoekingsbevel haar woning binnen. Ze leggen haar ten laste dat ze een video publiceerde “die het publiek van streek maakt”. Ze reageerde daarop: “De waarheid beledigt mensen blijkbaar.”

Dat de ziekenhuizen, met name rond de feestdagen, deels leeg zijn hoeft niets te zeggen over de ic-afdeling in bepaalde ziekenhuizen, in een bepaalde periode. Met een beperkt aantal ic-bedden kan er snel een lokaal tekort ontstaan. Maar de lege ziekenhuizen nuanceren wel de beeldvorming dat de ziekenhuizen uitpuilen en de reguliere zorg niet aan zouden kunnen.

Bovenstaande politicus neemt in ieder geval geen blad voor zijn mond. Hij belde de ic-afdeling van een ziekenhuis naar aanleiding van berichten dat ziekenhuizen door coronapatiënten overspoeld raken en kwam erachter dat er op de ic-afdeling met 19 bedden niet één Covid-19-patiënt lag.

De ziekenhuizen hebben het er maar druk mee

Waar de ziekenhuizen het de afgelopen maanden wel razend druk mee hebben is het instuderen van danspasjes en maken van TikTok video’s. Dit gaat niet om een enkele incidentele video, maar is een opvallend fenomeen waarvan op social media talloze voorbeelden te vinden zijn. Het zijn onder andere choreografieën als onderdeel van de Jerusalema Challenge, een wereldwijde danswedstrijd waar allerlei landen aan mee doen.

https://twitter.com/Fleur_Ru11/status/1340223519871873033

https://twitter.com/Lia_Varoli/status/1342213337497612290

De Gelderse Vallei plaatste een disclaimer bij de video: “Al maanden is de werkdruk hoog en ondanks de hoge werkdruk zijn wij er altijd voor jou. In deze bijzondere coronaperiode is de samenhorigheid in ons ziekenhuis enorm. Deze samenhorigheid heeft de Jerusalema Challenge teweeggebracht! De Jerusalema Challenge is geheel buiten werktijd opgenomen en alle coronamaatregelen zijn strikt in acht genomen.”

Mijn disclaimer: “De opnames zijn op de werkvloer gemaakt, op allerlei afdelingen van een instelling waar het enorm hectisch en druk zou moeten zijn. Blijkbaar was er alle tijd voor de filmopnames. Het personeel heeft nog volop energie om (na werktijd, heus?) een choreografie in te studeren en videoclip te maken. Hoe moet ik dat rijmen met alle paniekberichten bovenaan dit artikel?”

Het dansen van de Jerusalema Challenge heeft overigens een occulte betekenis voor de krachten achter de New World Order en “Build Back Better” globalisten. Het is geen toeval dat de medische wereld wordt aangespoord om middels het bijbehorende lied de hoofdstad van hun werelddystopie in te luiden. Misschien is dat iets om in een volgend artikel te belichten.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Steun Ella Ster met Petje Af
.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle dialoog worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden. Het doel is om elkaar te informeren, niet om te ondermijnen. Wanneer er sprake is van (vermoedelijk) misbruik, kunnen we de toegang blokkeren.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

8 reacties

  1. Ik vermoed dat de ziekenhuizen straks wél overvol raken wanneer de gevaccineerde mensen een a-typische vorm van corona (dat vele malen erger is) krijgen, opgelopen door het coronavaccin. Of andere ernstige bijwerkingen van het vaccin.

    • In veel landen zien we na invoeren vaccineren een explosieve stijging van de besmettingen. Toeval?

      • Geen toeval, dat is elk jaar ook het geval na de griepvaccinaties. Na een vaccinatie ben je nl.nog ongeveer 2 weken Besmettelijk. 🙁

  2. Pingback: 20210106 Over samenzweringen 5 – Home