Na vijf jaar forensisch onderzoek komt men tot de conclusie dat de geboorte-akte van Barack Obama een “vervalsing” is en een frauduleus “gefabriceerd document”, zeggen handhavingsambtenaren en forensisch onderzoekers. Gisteren bracht Sheriff Joe Arpaio en de hoofdaanklager Mike Zullo de resultaten van dit onderzoek naar buiten.

Heel opvallend dat die onderzoeksresultaten juist nu bekend worden gemaakt, ruim een maand voor het einde van Obama’s termijn. Men heeft er blijkbaar vijf (!!!!) jaar over moeten doen om tot deze conclusie te komen… werkelijk?

Het is natuurlijk onzin dat men vijf jaar over het onderzoek heeft gedaan. Men wist allang dat zijn geboorte-akte vervalst was en volgens Drake Bailey is Obama’s originele geboorte-akte allang boven water. Men heeft de bekendmaking echter uitgesteld tot een zeer strategisch moment. De implicaties van dit onderzoek zijn namelijk niet van de lucht.

Aanklacht van hoogverraad

Ten eerste zal Obama in staat van beschuldiging (kunnen) worden gesteld. Het vervalsen van overheidsdocumenten is op zichzelf al een ernstige misdaad, maar aangezien hij de president van de VS is, zal de aanklacht hoogverraad luiden. Hij heeft het Amerikaanse volk namelijk opzettelijk misleid met een vervalst document en waarschijnlijk een valse identiteit.

De Amerikaanse grondwet schrijft voor dat alleen in Amerika geboren burgers president kunnen worden. Er zijn al lange tijd hardnekkige geruchten dat hij niet in Hawaï is geboren, zoals op de vervalste geboorte-akte staat, maar in werkelijkheid in Indonesië geboren is en daar familiebanden heeft met een Islamitische satanische sekte.

Ten tweede betekent het dat hij op basis van een vervalst document aanspraak heeft gemaakt op het Amerikaanse presidentschap. Dat betekent ook dat alle wetten die hij in zijn dubbele ambtstermijn heeft getekend, ongeldig verklaard zullen worden. De implicaties van die vervalste geboorte-akte zijn dus enorm.

Maar waarom wordt het dan nu naar buiten gebracht?

Ik denk dat dit alles te maken heeft met het lopende onderzoek naar de Clinton Foundation, de Bush clan, Pizzagate, kortom de tot nu toe regerende politieke kliek. Tot het moment dat Trump als president ingehuldigd wordt, kan Obama een generaal pardon verlenen aan de Clintons, Podesta’s en wie dan ook. Tot de inauguration van Trump loert ook nog het gevaar van de hertelling van stemmen, waarmee Clinton alsnog aanspraak wil maken op het presidentschap. Men zal er letterlijk alles aan doen om Trump uit he Witte Huis te weren en de Clintons te ontslaan van rechtsvervolging.

Maar als Obama’s presidentschap ter discussie staat, heeft hij geen macht meer om wie dan ook een generaal pardon te verlenen. In dat geval zal het strafrechtelijk onderzoek naar de Clinton Foundation voortgezet worden en is de kans groter dat de Clintons (als ze überhaupt nog leven) in de gevangenis terecht komen, dan dat ze terugkeren in het Witte Huis.

Obama streeft ook naar een derde termijn

Ook zijn er geruchten dat men middels een valse-vlag een situatie probeert te creëren, waardoor er Martial Law (noodtoestand) kan worden afgeroepen en Obama langer als president zal aanblijven. Alles om te voorkomen dat Trump de nieuwe president van de Verenigde Staten wordt. Ook die dreiging wordt onschadelijk gemaakt door de dreiging van Obama’s arrestatie.

Maar de vraag blijft natuurlijk of men op basis van dit onderzoek ook daadwerkelijk zal overgaan tot de arrestatie van Obama. Die arrestatie hangt al een tijdje in de lucht, niet alleen vanwege de vervalste geboorte-akte, maar er zijn ook formele juridische aanklachten van hoogverraad tegen Obama ingediend door de Unified United States Common Law Grand Jury. Obama heeft een aantal maanden geleden zelfs publiekelijk gezinspeeld op zijn op handen zijnde doodstraf.

De implicaties zijn enorm en wellicht is dit slechts een dreigement aan het adres van Obama, dat wanneer hij inderdaad overweegt een generaal pardon te verlenen en op basis van zijn presidentschap het strafrechtelijk onderzoek van de FBI en andere overheidsorganisaties saboteert, hij zelf gearresteerd zal worden. En dan is het game over, zowel voor Obama als de Clintons en de hele kliek die aan hen gelieerd is. Dan gaan de dominostenen in rap tempo omvallen.

Bronnen:
> Obama’s birth certificate proven a forgery, fraudulently fabricated document, by forensic investigators on two continents

The Fake President : Obama is a LIE

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Share.

About Author

Comments are closed.