We leven in een verwarrende tijd, waarbij we ons steeds meer realiseren dat we ons hele leven zijn bedrogen en voorgelogen. Waarbij de mainstream media de grootste producent van fake news is. Een tijd waarin we zelf op zoek moeten gaan naar de waarheid, waarbij we steeds een klein stuk van de puzzel verwerven, waarmee we een steeds completer totaalbeeld kunnen krijgen van hetgeen er werkelijk speelt. Klokkenluiders zijn soms de enige bron van informatie om achter de schermen te kunnen kijken, zoals insiders binnen overheidsorganisaties, voormalige leden van de Illuminati, slachtoffers of getuigen die uit de school klappen.

Deze klokkenluiders krijgen namelijk zelden of nooit een podium binnen de mainstream media, vooral niet als hun informatie een bedreiging vormt voor de heersende elite. Informatie over zaken die achter de schermen plaatsvinden, is daarom vooral te vinden op kanalen die niet worden gecontroleerd door de krachten die de mainstream media in handen hebben, zoals internet, sociale media of onafhankelijke uitgeverijen.

Maar ook de alternatieve media zijn geïnfiltreerd door desinformatie-agenten, trollen en shills (mol). Hun doel is het vergroten van de verwarring, de mensen te ontmoedigen en het creëren van verdeeldheid. Documenten, video- en audiobeelden worden vervalst om ‘overtuigend bewijsmateriaal’ te leveren. De waarheidszoeker is volledig op zichzelf aangewezen bij het uitzoeken van wat waar is en wat niet en wie er wel of niet is te vertrouwen.

Dit levert een troebel beeld op omdat het niet zwart-wit is. Niet alles wat de mainstream media schrijven is gebaseerd op leugens en niet alle alternatieve media staan onder controle van de AIVD, niet alle klokkenluiders spreken 100% de waarheid en niet alle klokkenluiders zijn leugenaars. Door mediakanalen, journalisten en klokkenluiders niet langer door een zwart-wit-bril te bekijken, ontstaat een realistischer beeld van hoe de wereld er nu voor staat.

Klokkenluiders nemen risico om informatie te lekken

In een wereld vol geheimhouding, geheime genootschappen en afleidingsmanoeuvres, zijn juist klokkenluiders een belangrijke informatiebron. Vaak hebben klokkenluiders er weinig persoonlijk belang bij om met hun compromitterende informatie naar buiten te treden. Veel klokkenluiders riskeren hun leven, of op zijn minst hun reputatie als ze de waarheid naar buiten brengen.

Ik zou er een artikel aan kunnen wijden met een opsomming van al de getuigen, klokkenluiders en journalisten die onder verdachte omstandigheden sterven of van de aardbodem verdwijnen, omdat ze bijvoorbeeld informatie over pedonetwerken, satanisch ritueel misbruik, corruptie in de financiële wereld of het geheime ruimteprogramma naar buiten hebben gebracht. Het is blijkbaar tamelijk riskant om klokkenluider te zijn.

De motivatie om inside informatie wél naar buiten te brengen, verschilt per persoon. De één zal een bijdrage aan de mensheid willen leveren en simpelweg de waarheid naar buiten willen brengen, de ander wil het zinkende schip van de Cabal vroegtijdig verlaten en ‘zijn eigen straatje schoonvegen’ en weer een ander werkt heimelijk voor de Cabal, om het publiek met ‘onthullingen’ af te leiden van zaken waarop men niet de aandacht gevestigd wil zien.

Maar om klokkenluiders bij voorbaat en zonder overtuigend bewijs af te schilderen als bedriegers is net zo zinloos als te roepen dat elke politicus een pedo is, of elke politieagent corrupt. Ondanks het feit dat mensen gemanipuleerd en misleid kunnen worden of dubieuze motieven hebben, zijn er ook mensen die zich geroepen voelen om de waarheid naar buiten te brengen, zélfs met risico voor eigen leven.

Hoe weet je zeker dat een klokkenluider oprecht is?

Wanneer meerdere getuigen in grote lijnen hetzelfde vertellen, is de kans vrij groot dat het verhaal klopt. Vergeet niet dat drie getuigen die eenzelfde soort verhaal in de rechtbank vertellen, voldoende zijn om iemand te veroordelen. Binnen ons rechtssysteem, wordt veel waarde gehecht aan een getuigenis. Wanneer de getuigenverklaring ook wordt ondersteund door documenten, video- of fotomateriaal, wordt het steeds waarschijnlijker geacht dat het verhaal op waarheid berust.

100% zekerheid krijg je echter zelden, want ook documenten, foto-, audio en videomateriaal kunnen vervalst worden. Soms is het ook lastig om een claim zelf te verifiëren, zeker als zaken achter de schermen gebeuren, die de Cabal onder geen beding naar buiten wil laten komen. Om een klokkenluider op waarde te kunnen schatten speelt intuïtie zeker een rol. Dan moet er een afweging gemaakt worden of een getuigenis wel of niet gedeeld moet worden. Al zijn er argumenten om dat niet te doen, zeker als er sterke twijfels zijn, blijft het een vorm van zelfcensuur, waarbij je een oprechte klokkenluider wederom geen podium biedt.

Het wantrouwen naar de medemens speelt de Cabal in de kaart

We kunnen ervan uitgaan dat een deel van de alternatieve media is geïnfiltreerd en het als taak ziet om twijfel te zaaien. Het controlesysteem dat de Cabal heeft gecreëerd, is dermate geraffineerd dat een deel van de journalisten en klokkenluiders blijkbaar niet te vertrouwen is. Als gevolg daarvan wantrouwen mensen elkaar en zien hun medemens als de grootste vijand. Er kan een eenzijdige focus ontstaan om vooral journalisten, bloggers en klokkenluiders te ‘ontmaskeren’ als bedriegers, waarbij men volledig voorbij gaat aan het feit dat de Cabal de grootste vijand van de mensheid is, die ontmaskerd dient te worden.

Door klokkenluiders vroegtijdig en ongefundeerd af te serveren als bedrieger, speelt men de Cabal in de kaart. Zelfs áls mensen vermoeden dat iemand niet oprecht is, maar het niet zeker weten, is het beter om een slag om de arm te houden en eerst aanvullend bewijsmateriaal te verzamelen die een dergelijke beschuldiging bevestigen.

De reden waarom deze getuigenissen worden verworpen, heeft vaak meer te maken met het ‘niet willen zien’. Er moeten enorme psychologische barrières overwonnen worden om de claims — met betrekking tot de weerzinwekkende misdaden waaraan de Cabal zich schuldig maakt — als waarheid te durven zien. Bijvoorbeeld onthullingen over seksueel kindermisbruik en satanisch, ritueel misbruik. Het dwingt mensen na te denken over de motieven waarom de elite en personen die zich bovenin de maatschappelijke hiërarchie bevinden, zich hieraan schuldig maken. Als men werkelijk bereid is om zich in dit onderwerp te verdiepen, kan men niet om het occulte, spirituele (het niet-stoffelijke) of satanische aspect heen.

Klokkenluiders die bedreigend zijn voor de heersende elite, liggen het meest onder vuur

Om die reden probeert men er alles aan te doen om deze informatie onder de pet te houden. Het is daarom opvallend dat met name klokkenluiders die het meest bedreigend zijn, óf een concrete oplossing uit de matrix bieden, het vaakst als bedrieger worden afgeschilderd. Deze mensen moeten blijkbaar snel gemarginaliseerd worden, zodat mensen niet gaan uitzoeken of erachter komen dat hun claims misschien wel eens zouden kunnen kloppen.

Men roept dan snel dat er geen bewijzen zijn terwijl er talloze getuigen zijn: slachtoffers, insiders van de Illuminati, CIA, FBI, MI5 en onderzoeksjournalisten, die vergelijkbare claims bevestigen. Desondanks worden getuigen en klokkenluiders afgeschilderd als: fantast, eenzame gek, bedrieger, of een geheim agent die nog heimelijk voor de Cabal werkt.

We zagen het bij de getuige Anne Marie van Blijenburgh, waarvan ik vrees dat deze niet meer in leven is, maar een kroongetuige in de zaak Marianne Vaatstra zou kunnen zijn, waarbij wellicht de adel betrokken is. En recentelijk ligt Ronald Bernard onder vuur. Men beweert dat hij een acteur is en impliceert dat hij heimelijk voor de Illuminati werkt.

Ronald Bernard: een acteur of oprechte klokkenluider?

De eerste video van Irma Schiffers met het interview van Ronald Bernard is wereldwijd meer dan 22 miljoen keer gedeeld. Dat toont aan dat mensen erdoor zijn geraakt. Toch beweren sommigen dat hij een acteur is. Als je deel een, twee en drie bekijkt en ziet hoe Ronald geëmotioneerd raakt, zou dit wel een heel knap staaltje acteerwerk zijn. Ik ken weinig professionele acteurs die emoties op zo’n overtuigende wijze kunnen overbrengen. Nota bene door iemand die geen podium of camera-ervaring heeft, bij geen enkel castingbureau staat ingeschreven en in het dagelijks leven werkzaam is in de financiële dienstverlening.

Toen de eerste video net was verschenen, kreeg ik vaak de reactie te horen; “Dit is niet gespeeld. Dit is écht. Dit kun je zo niet spelen.” Blijkbaar lopen de meningen over de authenticiteit nogal uiteen. Uit het feit dat de video viraal is gegaan, concludeer ik dat de meerderheid van de mensen van mening is dat het een oprechte getuigenverklaring betreft. Iets dat Ronald ook in de derde video bevestigd; van 95% kreeg hij positieve reacties. Meningen kunnen echter verschillen en mensen hebben recht op hun eigen mening, we leven immers in een vrij land. Laten we meningen en vermoedens echter niet verwarren met feiten en ze ook niet als dusdanig presenteren.

Wat die Ronald vertelt komen ‘toevallig’ wel precies overeen met de talloze getuigenverklaringen van slachtoffers/overlevenden van ritueel misbruik, insiders binnen de Illuminati en klokkenluiders binnen de financiële wereld, CIA, FBI, et cetera. Maar nu er iemand met naam, toenaam en als boegbeeld van een financiële instelling, naar buiten treedt, is het ineens acteerwerk? Het lijkt me erg onwaarschijnlijk.

Alziende oog handgebaar?

Ondertussen wordt er wel van alles uit de kast getrokken om klokkenluider Ronald Bernard in een kwaad daglicht te stellen en te impliceren dat hij (nog steeds) onderdeel is van de Illuminati. Het is van belang dat we kritisch naar dit zogenaamde bewijsmateriaal kijken, omdat dit zelf ook een vorm van bedrog kan zijn. Bijvoorbeeld door de stelling dat de video precies 33 minuten duurt, terwijl dit niet zo is. Numerologie werkt alleen met exacte en afgeronde getallen, dus als deze video een gecodeerde boodschap bevat, waarom duurt deze dan niet exact 33 minuten? Dat was in de montage toch makkelijk te realiseren? Ik kan hier daarom geen enkele conclusie uit trekken. Ook circuleert er nu een foto van Ronald die een alziende-oog-handgebaar maakt, waarbij hij zogenaamd opzettelijk één oog afdekt.

Maar als je het videofragment waar dat betreffende screenshot uit is gehaald goed bekijkt, zie je dat hij zijn oog helemaal niet afdekt. Op de foto lijkt dit zo omdat Ronald met zijn gezicht ietwat van de camera weggedraaid is. Rond 31:50-31:51 haalt hij zijn linkerhand naar de linkerkant van zijn slaap om zijn uitspraak te bekrachtigen. Een gebaar dat menigeen gebruikt om te zeggen: “Wanneer dringt het bij de mensen door.” Dit wordt versterkt door de gezichtsuitdrukking die hij maakt.

Door de hoek waarin hij gefilmd is, valt zijn linkeroog voor de kijker een fractie van een seconde achter zijn hand. Je moet dit fragment verschillende keren afspelen, zo snel gaat het, waarbij hij binnen één seconde zijn hand naar zijn slaap brengt en weer terug. Door uit deze scene een screenshot van een tiende seconde te nemen en te presenteren als een alziende-oog-handsymbool is een vorm van misleiding, met als doel aan te tonen dat Ronald Bernard een Illuminati-handgebaar maakt en daarmee een leugenaar en oplichter is.

Als het allemaal zó overduidelijk is dat Ronald Bernard een oplichter en acteur is, waarom is het dan nodig om ‘bewijsmateriaal’ te fabriceren? Dit is niet alleen misleidend, maar ook een vorm van karaktermoord aan het adres van de getuige, met als doel om hem ongeloofwaardig te maken. Smaad en laster heet dat, geloof ik. Als de nieuwe media werkelijk een alternatief wil zijn voor de leugenachtige mainstream media, is het zaak dat deze niet ook opzettelijk leugens gaan verspreiden aan de hand van suggestieve beelden.

Wie heeft er belang bij?

Er is niets in de getuigenverklaring van Ronald Bernard dat afwijkt van het grote plaatje dat door talloze insiders, slachtoffers en onderzoeksjournalisten van de financiële wereld en de Illuminati wordt geschetst. De kans dat hij de waarheid spreekt is dus vele malen groter dan de kans dat hij dit verzint. Wat zou zijn belang zijn om dit toe doen? Mensen gaan voorbij aan het gegeven dat Ronald Bernard een enorm risico heeft genomen om met deze informatie naar buiten te komen, omdat hij vooraf niet kon inschatten wat voor reputatieschade en gevolgen dit voor de Blije B en zijn privéleven zou kunnen hebben. Wat is echter het belang om hem zonder overtuigend bewijs af te schilderen als een bedrieger? Vormt zijn getuigenis wellicht een bedreiging voor de huidige machthebbers?

Ik begrijp dat de geheimzinnigheid omtrent zijn verleden en zijn weigering om namen en een CV te overhandigen achterdocht oproept. Openheid van zaken met wie hij heeft samengewerkt kan echter bepaalde mensen, organisaties verlinken en dit kan voor een klokkenluider het verschil zijn tussen leven en dood. Ik raad mensen aan om zich verder te verdiepen in de werkwijze van de Illuminati, om zich een beetje in zijn situatie te verplaatsen. Luister bijvoorbeeld naar deze twee speciale radioshows over de Illuminati (deel 1 en deel 2) van Thomas Williams, waarin ook uiteen wordt gezet hoe deze organisatie omgaat met overlopers die een bedreiging vormen.

Verplaats je in de schoenen van de klokkenluider

Vanachter je PC is het makkelijk om iemand publiekelijk te veroordelen, of het nou op social media is, of via andere online kanalen. Ik zou er echter voor pleiten om, als je zaken niet zeker weet, terughoudend in je oordeel te zijn. Geef getuigen bij twijfel het voordeel van de twijfel. Hou er rekening mee dat de getuigenis wel eens oprecht zou kunnen zijn. Bedenk welke risico’s iemand in dat geval neemt door met naam en toenaam en herkenbaar in beeld, een verhaal naar buiten te brengen, dat zelfs het risico van vergelding met zich meebrengt.

Verplaats jezelf in de schoenen van deze persoon, hoe het is om met de billen bloot te gaan. Zeker als het een insider van de Illuminati is geweest die zelf een dubieuze rol heeft gespeeld. Vaak hebben deze ‘overlopers’ weinig eigen voordeel te behalen om hun geheimen prijs te geven. Zij weten vooraf niet hoe er gereageerd gaat worden en of hun leven daarna nog wel zeker is. Bovendien kan een getuigenis die via internet verspreid wordt, niet meer worden teruggedraaid. Deze persoon wordt daarna voor altijd verbonden met de publieke verklaring. Je moet dan wel van hele goede huizen komen, om een valse verklaring af te leggen, die niet in jouw voordeel is en waarmee je de rest van je leven mee geassocieerd wordt.

Geef andere klokkenluiders de ruimte om ook hun verhaal te doen

Degene die zich grondig in de Illuminati hebben verdiept, weten dat de misdaden tegen de menselijkheid waaraan deze groep zich schuldig heeft gemaakt, het voorstellingsvermogen vaak overstijgt. Nu de machtsstructuur van de Illuminati volledig in elkaar stort, kunnen we tal van klokkenluiders verwachten die met hun groteske verhalen naar buiten gaan komen. Het is belangrijk dat we deze overlopers de ruimte geven om hun verhaal te doen, ook als ze zelf een dubieuze rol hebben gespeeld. Door klokkenluiders lukraak te veroordelen, creëren we voor hen geen veilige omgeving om open kaart te spelen. Terwijl het wél in het belang van de mensheid is dat insiders openheid van zaken gaan geven.

Uiteraard is het van belang om alert te blijven op een eventuele geheime agenda. Daarom is het altijd goed om kritisch te blijven en zaken te onderzoeken. Om die reden plaats ik soms een kritische noot bij een verklaring, maar schroom om te snel conclusies te trekken. Tegelijkertijd realiseer ik me echter ook dat er trollen en journalisten aan het werk zijn die alles uit de kast trekken om met een bevooroordeeldheid bepaalde klokkenluiders in diskrediet te brengen. Dan wordt een detail uitvergroot om de hele getuigenverklaring van tafel te vegen, of erger de boodschapper zelf als ongeloofwaardig af te schilderen.

Luisteren zonder oordeel

Er zijn weinig klokkenluiders waar ik mijn hand voor in het vuur durf te steken, maar door te snel te oordelen sluiten we onszelf af van de waarheid. Als de claims in een getuigenis (vooralsnog) niet verifieerbaar zijn, of (nog) niet door andere bronnen worden bevestigd, kan men overwegen om de informatie voor kennisgeving aan te nemen, in plaats van deze te verwerpen als onzin. Waarom moeten we overal direct een standpunt over innemen, die we dan met de hakken in het zand moeten verdedigen? Wat is er mis met te zeggen: “Interessant, maar ik weet nog niet of dit klopt.”?

Er zijn talloze extreme claims van klokkenluiders die ik vijf jaar geleden voor onmogelijk had gehouden. Door mijn onderzoek van duizenden uren lezen, luisteren, kijken en voelen weet ik inmiddels dat de meest bizarre claims meestal het dichtste bij de waarheid liggen. Ondanks dat ik me besef dat sommige klokkenluiders of ‘onthullingen’ een verborgen agenda hebben, moet er ruimte zijn voor een genuanceerd beeld, waarbij je bijvoorbeeld een deel van de informatie onderschrijft, maar je niet in alles kunt vinden wat een klokkenluider of journalist zegt.

Geef niet toe aan het verdeel-en-heers-spelletje

Soms gaat men volledig voorbij aan het feit dat zowel klokkenluiders als alternatieve journalisten hun nek uitsteken om bepaalde informatie te delen. Wat ik helaas op dit moment nog veel te veel zie is dat er met een vooringenomenheid toegewerkt wordt om mensen volledig onderuit te halen. In plaats van een inhoudelijke discussie te voeren, wordt er op de man gespeeld. Er worden lukraak (AIVD-)etiketten op mensen geplakt, zonder dat daar enig bewijs voor is. Dit is precies wat de Cabal voor ogen had om de alternatieve media te infiltreren: verwarring zaaien, voor verdeeldheid zorgen en mensen in hun schulp laten kruipen.

Door hun verdeel-en-heers-spelletje te spelen richten we de pijlen op elkaar, in plaats van naar de Cabal te kijken en hen te ontmaskeren. In plaatst van de boodschap als waarheid te overwegen en te onderzoeken, versmoren we de boodschapper. Dit is in mijn ogen niet bevorderlijk voor de waarheidsbeweging (Truth Community), die hopelijk niet voor niets zo genoemd wordt. Laten we er in ieder geval voor zorgen dat de alternatieve media ook een alternatief podium blijft voor klokkenluiders die door de mainstream media niet gehoord worden.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Meer informatie:

> De strijd om de waarheid
> Binnenkort: Thomas Williams: de infiltratie in en financiering van de alternatieve media
> Bekijk hier deel 1, deel 2 en deel 3 van het interview van Irma Schiffers met Ronald Bernard

Share.

About Author

24 reacties

 1. Wat ben ik hier blij mee, ben de laatste dagen steeds bezig al die aanvallen en kritieken te nuanceren in de geest van dit stuk. Heb ook die foto met 1 hand gebaar elke keer voorbij zien komen, en gisteren beeld voor beeld bekeken en tot dezelfde conclusie als jij gekomen, (wat ik overigens al wist)

 2. Zijn blije B en het feit dat hij geen verdere info wil geven omtrent zijn zogenaamde topfunctie bij een bank doen me geloven dat dit opnieuw een trucje is van de bankwereld om de kritische ‘klanten’ een alternatief te geven voor hun ‘big money’ en ze op deze wijze erin te luizen om toch maar geld te geven aan een -nog op te richten- bank die zogezegd renteloos zal werken. Ook zijn er al medewerkers in de dichte omgeving van Mijnheer Bernhard die zijn opgestapt door de obscuriteit van zijn verhaal en omdat er op directe vragen over zijn verleden geen antwoord kwam. Mij lijkt het meer een Psy-op met een goed ingestudeerd verhaal en wat overtuigend acteerwerk dan iets anders. Dit betekent niet dat ik niet geloof dat er zo’n praktijken gebeuren in de hoogste echelonen van de maatschappij, maar wel dat de heer Bernhard een verborgen agenda heeft. Er is een regel in het satanisme dat ze moeten op de één of andere manier vertellen wat ze doen, hetzij cryptisch zoals meestal het geval is, maar de laatste tijd gebeurt dit ‘vertellen’ alsmaar meer zonder scrupules zoals in bovenstaand artikel het geval is. Mocht men niet willen dat dit naar buiten kwam dan was de heer Bernhard al lang het zwijgen op gelegd.

  Bedankt, maar volgens mij zijn jullie ook niet zuiver op de graat, laat eens weten waar jullie financiering vandaan komt en doe dit openlijk. Zo gaat jullie geloofwaardigheid erop vooruit gaan.

  Ik vermoed dat mijn bericht toch zal worden gecensureerd. Het zij zo.

  • Volgens mij geeft Ronald in deel 3 antwoord op de vraag waarom hij geen openheid geeft over zijn arbeidsverleden. Dat mensen daar geen genoegen mee nemen, geeft vooral een gebrek aan kennis over deze onderwereld en inlevingsvermogen aan.

   Je sceptische houding naar de Blije B waarbij je razendsnel conclusies trekt, zonder dat je er zelf uitgebreid onderzoek naar hebt gedaan en je negatieve oordeel over onze motivatie en de aanname dat we überhaupt gefinancierd worden, toont precies datgene waar het in dit artikel in de kern om draait. Namelijk op basis van vermoedens en aannames veroordelen.

   • Laat me toch niet lachen pseudoniem Ella Ster. Waarom zit er zoveel ruimte tussen het uitzenden van deze zogenaamde intervieuws door Irma Schiffers, in mijn ogen een niet bepaald kritische intervieuwster waar je inmiddels ook wel de nodige vraagtekens bij mag plaatsen. Gewoon eerst lekker afwachten hoe de reacties zijn (ook van andere alternatieve al dan niet ‘controlled’ nieuws brengers/onderzoekers) op het eerste intervieuw en de daarop volgende intervieuws daarop toespitsen of aanpassen misschien? Wie als alternatieve nieuwmedia of brenger nu wel of niet te vertrouwen of ‘controlled’ is; interessant zijn toch ook zeker wel de artikelen omtrent Ronald Bernard en Irma Schiffers uit de hand van schrijver/onderzoeker pseudoniem Martin Vrijland (martinvrijland.nl). De tijd zal het leren wie het er bij het rechte eind heeft. Mocht de uitspraak ” In geval van twijfel moeten we klokkenluiders het voordeel van de twijfel geven” van jouw hand komen, dan geldt dat wat mij betreft zeker niet voor Ronald Bernard. Ook jou visie op het verhaal zou zo prachtig ‘controlled’ kunnen zijn.

 3. Ik vertrouw het niks niet, hij brengt niets nieuws, enkel wat we al weten. Wat heeft hij gedaan om dit satanisch kindermisbruik te stoppen? Dat wil ik horen! ! Hoe kan je ‘schoon schip maken”, maar ondertussen zijn illuminatie vriendjes vrijuit laten gaan. Natuurlijk kan je geen aangifte doen bij onze corrupte overheid, maar bedenk iets en richt je aandacht erop om dit te stoppen!

  Maar welke initiatieven heeft hij ondernomen ten behoeve van die kinderen dan? De enige initiatieven die ik hoor zijn de Blije Bank, Na zijn uiteenzetting over de corrupte bankwereld zegt niet, mijdt banken, nee hij richt er een op!

  De praktijk is: dat satanisch kindermisbruik gaat dus gewoon door en Ronald probeert hier overduidelijk vertrouwen te winnen en heeft mega reclame voor zijn bank. db (dikke LuL)

 4. Waarom wordt er voor het leven van Anne Marie van Blijenburgh gevreesd terwijl Kevin Annet ‘gewoon’ rondjes om de aardbol vliegt? Zolang ik nu die pedo/satanische rituelen probeer te ontcijferen/begrijpen is er NOOIT ook maar 1 filmpje gecensureerd door YouTube of wie dan ook…Als die onthullingen van Ronald waar zijn,had in mijn ogen deze allang verwijderd geweest. Ik vind die triomfantelijke blik in zijn ogen ook niet in zijn voordeel spreken…

 5. Niemand kan buiten de reguliere banken en toestemming van de overheid even een bank opstarten. Bovendien zou de groepering die hij nu ontsluiert hem niet vrijelijk zijn gang laten gaan, zeker niet op dit gebeid. Integendeel. Je bent voor je leven gelabeld. De mensen die tot nu toe vanuit die “groepering” hebben gelekt hebben dit nooit met naam en toenaam gedaan. Ze wisten dat ze dat met hun leven zouden bekopen.

  De echte waarheids/onderzoeksjournalisten is het nooit gelukt zijn echte verleden boven tafel te krijgen, zoals Martin Vrijland bijvoorbeeld.

  • Misschien hebben we die toestemming ook helemaal niet nodig om nieuwe systemen op te zetten. We gaan niet uit de huidige situatie komen door te wachten totdat de overheid onze problemen oplost of initiatieven goedkeurt. Er zijn tal van initiatieven, op allerlei fronten, die het huidige systeem juist proberen te omzeilen. Het huidige systeem is slechts gebaseerd op een illusie en blijft alleen in stand zolang wij dit accepteren. Het is juist zaak dat er nieuwe ideeën gestart worden waarbij we of de overheid niet nodig hebben, of hen onder druk zetten om akkoord te gaan. De 99% heeft de werkelijke macht.

   Maar er zal altijd een groep sceptici blijven die in elk initiatief en elke oplossing slechts list en bedrog ziet. Het grootste probleem is niet de elite, de Illuminati, de banken, of wat dan ook. Het grootste probleem is het beperkende denken van de mens.

 6. Akky van der Veer on

  Vertrouw gewoon op je intuïtie, op je hogere zelf, zoals dat ook wel genoemd wordt. Probeer niet te (ver)oordelen en dat is heel moeilijk, ik betrap me er zelf geregeld op, dat ik dat wel doe… Lieve medemensen, visualiseer een prachtige toekomst. Samen zijn we STERK.

 7. Pfff… de trollen duiken er ook hier weer meteen op! Complimenten voor dit artikel, een waardevolle reactie op het online afbreken van een dappere klokkenluider!

  • Ik neem zijn artikelen niet meer zo serieus. De reacties laten zich raden. Gelukkig beginnen steeds meer mensen het verdeel-en-heers-spelletje te doorzien.

 8. Als iemand geen onderbouwd CV laat zien, kan je identiteit en zijn verhaal niet controleren. Als werkgever zou ik zo iemand niet aannemen, waarom moet ik als lezer dan wel afgaan op iemands mooie ogen omdat iemand een beetje emotioneel doet?
  Ik heb Bernard zelf ook ontmoet en mensen die aan hem gedoneerd hebben. Die mensen klaagden dat ze na hun donatie niets meer gehoord hadden.
  Op basis van het ontbreken van CV, klachten van donateurs en gebrek aan verifieerbare status updates van zijn project acht ik de kans op een scam aanzienlijk.

  Overigens kan ik mij wel grotendeels vinden in het artikel, hoor.

 9. Geachte ‘negatievelingen’ en bewuste onwetenden,

  hoe kunnen jullie over een ‘boek’ oordelen, als je de eerste 3 hoofdstukken nog maar gelezen hebt?

  Onderzoek is welke rol het Vaticaan, district of Colombia en ‘the city’ spelen. En als je daarmee klaar bent, onderzoek dan is de rol van de Jezuïeten. Eric Jon Phelps kan je daar ook mee helpen. De meeste krakers hier hebben geen flauw benul van wat werkelijk speelt, of spelen ook een rol in en voor bovengenoemde ‘machten’. Mijn laatste artikel gaat over dit gespuis: http://www.crow.punt.nl/content/2017/07/Jezueten.

  Noach werd ook niet serieus genomen, maar was wel één van de weinigen die ‘erna’ nog leefde!

  • Een halve waarheid is erger dan een hele leugen, bedankt voor de link. Denk dat ik maar weer een Alternatieve site stop in las, het wordt me soms wel wat veel. Ella, bedankt en tot over een tijdje.

 10. Modereren is noodzakelijk om te voorkomen dat het een open podium voor trollen wordt. Het nadeel is de vertraging, maar geduld is altijd een schone zaak…

  Bedankt voor de link. Ik was nog niet op de hoogte van de aantijgingen, maar deze zijn zó absurd dat ik ervan uitga dat de meeste mensen hier wel doorheen prikken.

  Ernstiger vind ik het dat er een vals bericht in omloop is dat Ronald Bernard een maand geleden vermoord zou zijn. De sfeer rond zijn onthullingen wordt op deze manier wel grimmig.

  Ik raad iedereen aan om juist nu z’n kalmte te bewaren en zich niet te laten provoceren. Het is al lang geleden voorspeld dat in de eindtijd de maskers zouden afvallen en mensen zouden doordraaien. Blijf focussen op waar het in wezen om gaat en blijf in balans.

  • Akkoord. Ik weiger echter te moderen op mijn blog. Alleen flooden is bij mij een ban. Ieder zijn eigen manier. Heb nu iig je site weer ontdekt. 😉

 11. O jee. Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Een sterke uitspraak, die veel boze schrijvers ter harte mogen nemen. Ik werk al veertig jaar als journalist voor talloze bladen, sinds 2006 maak ik ook Tijdgeest Magazine. ’t Is luisteren, voelen, natrekken en soms geloven wat ik allemaal aan onthullend materiaal aangeboden krijg. En daarna verwacht mijn lezer ook een mening. Heel soms blijk ik me vergist te hebben en soms ben ik te naïef ergens in getrapt. En vaak heb ik achteraf gelijk gekregen in mijn waarnemingen. Ik heb me al in 1974 ingezet voor de scheiding tussen hard drug en soft drugs, ik heb in 1986 gewezen op de waarde van XTC voor therapeutisch gebruik en ik heb me in 1987 na acht jaar oranje jurken losgemaakt van een ooit aanbeden goeroe (Osho Rajneesh). Ik ben in 2008 bijna geroyeerd geweest door de Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten omdat ik zinnig schreef over de liefde tussen therapeuten en cliënten. Tumultueus verleden zou je kunnen zeggen. Maar plotseling word ik belasterd omdat ik kritisch schreef over Martijn van Staveren. Plotseling heet ik een desinformant. Mijn website wordt voor straf even gehackt. En omdat ergens een foto van mij bestaat met een vingergebaar van duim op middelvinger (Super!) ben ik ineens een Vrijmetselaar. Kak! Maar vooruit, IEDEREEN oordeelt en dat is niet zelden zeer heilzaam. Tegelijk met compassie kijken naar je medemens levert ook veel op. Nuanceren, zelfonderzoek doen, meerdere bronnen raadplegen, dat mag best een beetje meer in dit zogenaamde New Age veld. Want hoe groot deze groep ‘bewustere’ mensen ook mag zijn, de onderlinge haat is zo groot dat er nog nooit en fatsoenlijke en levenskrachtige politieke partij of beweging uit is voort gekomen. En dat doet mij dan weer sterk denken aan het basisprincipe van onze elite: VERDEEL EN HEERS! Dus? Iets meer tolerantie en iets vaker iemand het voordeel van de twijfel geven, zou ik zeggen.