In de menselijke historie kwamen leraren zoals Jezus en Boeddha, Avatars, naar deze planeet om mensen te wijzen op het oneindige wezen wat ze van binnen zijn. Maar Anu creëerde wereldreligies om deze Avatars heen, die onderdeel werden van het controlesysteem. Deze waren gebaseerd op het reddersmodel, waarbij een redder van buitenaf het individu in het licht van illuminatie en verlichting zou plaatsten.

Het vijfde interview van Dr. Jamisson Neruda
Door Sarah
Vertaling: Koen van Klei

> Vervolg op deel 7 van het vijfde interview.

Sarah: “Maken we onszelf tot doelwit als dit wordt vrijgegeven? Ik bedoel, zal Anu besluiten ons uit te schakelen als dit bekend wordt?”

Dr. Neruda: “Geloof me, ik heb dat probleem onderzocht. Er is risico aan verbonden. Hoeveel, dat weet ik niet. De WingMakers leggen uit dat de makers van dit plan zich hebben neergelegd bij die interventie, maar dat hun gelijken hier op aarde dat vooruitzicht niet zo zien zitten. Het zal wel in orde komen, maar dat zal enige tijd duren.”

Sarah: “Wat gebeurt er, tussen nu en ‘The Grand Portal’ … wanneer de muur gesloopt wordt?”

Dr. Neruda: “Alles wat ik je kan vertellen is dat de ‘Drie-eenheid van Macht’ zal blijven consolideren. Het geldsysteem zal zich blijven verwijderen van de velen in de handen van de weinigen. Dit was onderdeel van de originele programmering.”

Sarah: “Met betrekking tot de terugkeer van Anu?”

Dr. Neruda: “Ja. Anu zou ingrijpen en de problemen van de wereld oplossen en gezalfd zijn. Anu zou de centralisatie van het geldsysteem gebruiken om technologie te integreren in biologische systemen, zodat ze oneindig kunnen bestaan in een Bel EenAarde. Op die manier, redeneerde Anu, zou hij voor altijd de god in deze wereld kunnen zijn.

Maar zoals ik zei, dit plan was niet perfect in de zin van zijn oneindigheid. Anu onderschatte de wezens in Bel Drie en nog verder.”

Sarah: “Is het ooit eerder geprobeerd?”

Dr. Neruda: “Wat?”

Sarah: “Deze scheur in de muur en dan de muur slopen?”

Dr. Neruda: “Nee. Niet in onze wereld. Dit is de eerste gecoördineerde poging om de mensheid te bevrijden.”

Sarah: “Maar hoe zit het met Jezus of Boeddha?”

Dr. Neruda: “Volgens de WingMakers, deden alle Avatars [9] die naar deze planeet kwamen, dit als genodigde gasten. Mensen werden gedefinieerd als ‘verloren wezens’. Dat is letterlijk hoe we worden gedefinieerd in de bestaansgebieden buiten onze planeet. Weet je nog wat ik zei over de hogere dimensionale wezens die de aarde zouden bezoeken en zich zouden manifesteren?”

[9] Een Avatar is een vleesgeworden leraar van de waarheid.

Sarah: “Ja …”

Dr. Neruda: “Dat was hoe veel van deze Avatars naar de aarde kwamen. Ze gingen niet door het geboorteproces, ze manifesteerden zich letterlijk op het aardse vlak met hun dimensionale bewustzijn intact. Ze wilden niet in deze wereld geboren worden en een menselijk lichaam bewonen, omdat ze wisten dat ze zouden inslapen en vergeten. Avatars moesten zich rechtstreeks manifesteren.

Het probleem was dat mensen bang voor hen waren en wegbleven, of dat mensen handelden als bewakers van het oude systeem en de Avatar wilden vernietigen. Maar sommige mensen keken naar de Avatar om hem te redden. Dit was de aanleiding voor het evolutie/reddersmodel van het universum. Evolutie, zoals hier gedefinieerd, is het proces om gered en vrijgesproken te worden van je zonden. De zondaar evolueerde naar de discipel; en de discipel ontwikkelde zich tot de leraar; en de leraar evolueerde naar de Hiërarchie van leraren en leiders. Bereddering betekende simpelweg, dat een kracht van buiten of een Avatar het individu zou redden van hun zonden of verwerpelijk gedrag. En hen zou verbinden met het licht of de geest van God. De redder was een tussenpersoon van de Hiërarchie die het individu in het licht van illuminatie en verlichting plaatste. “

Sarah: “Dus … hebben deze Avatars dan een scheur opengemaakt?”

Dr. Neruda: “Zoiets, maar in hoofdzaak was het om te tonen wat er werkelijk in het menselijke lichaam zat. Het was niet om wonderen te tonen zodat mensen hen zouden volgen of om een religie te creëren. De opstanding bijvoorbeeld, was geen theaterstuk om de unieke status van Jezus als de zoon van God te onderstrepen. Dat was hij niet. Dat werd later geschreven. Naarmate zijn populariteit groeide, werd begrepen dat Anu en Marduk Jezus konden gebruiken om Anu’s greep op de menselijke cultuur te versterken, en zichzelf te herpositioneren als een liefhebbende God, de vader van grote entiteiten zoals Jezus.

Avatars werden door Anu over het algemeen als een ergernis beschouwd. Meestal werden ze gedood, of opgesloten om te vergaan en te sterven. Verhalen zouden worden gecreëerd om ze te verbinden met Anu’s verheerlijking, of ze werden belasterd en geacht om van Satan te komen. Er was geen middenweg met Avatars. Jezus was echt de eerste Avatar waarbij Anu besloot hem te omarmen om een wereldgodsdienst te creëren.

Elk van de andere wereldreligies was gemodelleerd naar het christendom, zelfs degenen wiens oprichter technisch gezien geen Avatar was. Avatars waren zeer zeldzaam. Ze wilden binnenkomen en de muren slopen, maar ze hadden een voldoende groot gevolg nodig om de hele muur te slopen. Een scheur zou niet genoeg zijn. En als ze simpelweg kwamen om de aard van het oneindige wezen in elk menselijk lichaam te laten zien, riskeerden ze dat er een religie om hen heen gebouwd werd die, in de loop van de tijd, aan Anu verbonden zou worden en aan de holografische, meerlaagse misleiding die over de mensheid hing als een koepel.

De WingMakers verwijzen naar een nieuw type wezen dat de Soevereine Entiteit wordt genoemd. Dit zijn pre-Soevereine Integrale wezens, maar ze zijn ingezaaid met het vermogen om uit de Hiërarchie te stappen, en daardoor zijn ze zelf in staat informatie te onderzoeken die anderen zouden afwijzen of negeren. Helaas, is de informatie die mensen zal bevrijden, precies die informatie die geprogrammeerd is om aan te vallen.”

Sarah: “Wanneer je de term Hiërarchie gebruikt, wat bedoel je dan precies?”

Dr. Neruda: “De WingMakers lijken dit door elkaar te gebruiken, met Anu aan de top, zijn leiderschap binnen de dimensies, of Bel Twee, en zijn leiderschap op aarde in de vorm van de ‘Drie-eenheid van Macht’. Samen is dit de Hiërarchie.”

Sarah: “Kun je me helpen te begrijpen hoe het komt dat niemand hiervan weet … Ik bedoel, van de zes miljard [10] mensen die nu op de aarde lopen, en ik weet niet hoeveel in de hele geschiedenis van de mensheid, maar het moet … Ik weet het niet, ongeveer honderd miljard of zo, hoe kon het verborgen blijven?”

[10] De totale bevolking van de aarde bedroeg in 1998 ongeveer 6 miljard mensen, toen dit interview werd gehouden.

Dr. Neruda: “Dat is het aantal geleefde levens, misschien, maar niet het aantal wezens.”

Sarah: “Vanwege reïncarnatie, toch?”

Dr. Neruda: “Ja. Maar om je vraag te beantwoorden, het wordt gedaan via de interface met het menselijke lichaam. De interface is wat de meeste mensen als zichzelf beschouwen. Dat is hun bewustzijn. De interface versmelt met het fysieke lichaam en het dimensionale wezen dat het aandrijft en bezielt. Er is een oud gezegde, dat het laatste wat een vis opmerkt, water is. Het is ook een treffende uitdrukking van onze omstandigheid.

Mensen leven sinds hun schepping in dit bewustzijn van een menselijk lichaam. Het is alles wat ze ooit hebben gekend. En vanwege de verfijning van de technologie, die de basis van deze hele misleiding vormt, ervaren we de ene na de andere afleiding, bedoeld om nooit de mogelijkheid te overwegen dat alles een deel van een illusie is. Alles.

Hoewel het onmogelijk lijkt dat er honderd miljard levens hebben bestaan, en er niet één door de scheur heeft gekeken, zou het zijn alsof je naar de diepe zee gaat waar de bio-luminescente vissen leven, en hen uitlegt dat er een wereld bestaat met licht en warmte. Misschien zouden een of twee uit de diepte wegtrekken als ze over deze wereld zouden horen en zouden ze terugkeren en melden dat ze deze vreemde, mysterieuze wereld hadden meegemaakt. Maar nooit zouden ze zich voorstellen dat daarboven een hele wereld van land en lucht bestond. Waar wezens van heel verschillende aard op droge grond wandelden en lucht ademden en naar sterren keken die een miljard lichtjaar verder waren. Mensen lijken veel op die bio-luminescente vissen.”

Sarah: “Oké, ik begrijp de analogie, maar niemand?”

Dr. Neruda: “Kortstondige glimpen door scheuren… dat is alles. De Avatars die hier gemanifesteerd zijn, hebben het dichtst bij onze ware aard op deze planeet gehandeld, maar zij die door het geboorteproces zijn gegaan en die het menselijk DNA hebben, worden opgesloten in hun interface of ze worden snel verwijderd.”

Sarah: “Dinsdag sprak je uitgebreid over Lucifer en zijn creatie van de Animus, waar is die factor hier in dit… dit verhaal?”

Dr. Neruda: “Tot gisteravond wist ik nog niet of dit interview zelfs zou plaatsvinden. Ik wist dat je tot in detail wilde praten over ‘The Grand Portal’, maar ik wist niet zeker tot op welk niveau ik dit zou mogen onthullen. Dit is zeer vertrouwelijke informatie. Het is zowel een inbraak als een uitbraak. De inbraak is moeilijk te construeren te midden van de dis-informatie en het bedrog die op deze planeet voorkomen ten opzichte van mensen.

Lucifer en de gevallen engelen waren een knipoog naar de gevallen mensen die uit Eden waren gegooid. Het is hetzelfde verhaal met hetzelfde doel: plaats angst voor rebellie in de bewustzijnssystemen van mensen. Maak het sterk en krachtig in de onbewuste geest. En zorg ervoor dat Lucifer, Satan en de duivel de drie-eenheid van het goede weerspiegelen: de vader, de zoon en de heilige geest.

Anu realiseerde zich dat de beste manier om zijn menselijke schepping zijn weg te laten volgen, was om de weg naar zijn koninkrijk deugdzaam en moreel aanvaardbaar te laten lijken. En hoe doe je dat? Je belichaamt het kwaad in demonen die erop gebrand zijn mensen tot slaven te maken en die hen beletten het deugdzame pad te volgen. Het creëerde een perfecte polariteit van menselijke wezens op weg naar het Koninkrijk van God, terwijl demonen hen verleidden en verstrikten. Engelen en geascendeerde meesters waren gidsen om de weg naar het wachtende koninkrijk te tonen. Oosterse tradities gebruikten halfgoden, hiërarchieën van meesters en meditatie. Maar het was gebaseerd op dezelfde polariteit, die op het meest basale niveau licht als goed zag, en duisternis als kwaad.

Dus dat gezegd hebbende, laat me teruggaan naar je vraag over Lucifer en de Animus. Het verhaal van Lucifer is als een decor op een podium. Met Lucifer in het spel, is het podium gevaarlijker. Je kunt de schuld weg leggen. Je kunt schuld en verantwoordelijkheid afwenden van de moreel rechtvaardige en godvrezende mensen. Je kunt daaruit afleiden dat je vijanden slaaf zijn van demonen die de bevelen van Lucifer of Satan opvolgen.

Hierdoor ontstaan conflicten die tot oorlogen leiden. Dit creëert geschiedenissen van conflicten, die generatie na generatie mensen zaaien die in het conflict van hun voorouders leven. Te midden van dit alles groeit God in status en belang. Iedereen wil beweren dat God aan hun kant staat.

Lucifer was een katalysator om de belangrijkheid van Anu te vergroten. Om mensen afhankelijk van hem te maken, ook al hebben ze hem nooit gezien, gehoord, geproefd, geroken of aangeraakt. Hij was in het algemeen, de tegenpool van het onderbewustzijn. Het was op deze manier geprogrammeerd, en door de religie voelde het alleen maar nog meer realistisch.

De Animus waren de Mens 3.0 in het traject dat Anu beoogde om zijn oneindige suprematie over de mensheid te ondersteunen. Zijn doel was om de mensheid te synthetiseren met technologie. De Animus was ons in een potentiële toekomst. Er zijn overheidsorganisaties, bedrijfsentiteiten en onderzoeksinstellingen die hetzelfde doel delen, zelfs op dit moment.”

> Lees verder in deel 9 van het vijfde Neruda-interview: Het WingMakers materiaal als interventie om een nieuw beginpunt voor mensen te vestigen

Ella Ster* | bron: wingmakers.com | vertaling: Koen van Klei

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Meer lezen?

Lees in de inleiding over de achtergrond van het Ancient Arrow project, als ook over de Neruda-interviews. Onderaan dit artikel staan bovendien links naar de originele WingMakers website en schilderijen.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

6 reacties

 1. Bernhard Schat on

  THEO rie :

  Om met de meest uiteenlopende [religieuze] mensen goed overweg te kunnen en je zelf veilig te stellen .

  Maak direct je afspraken met God en onderhoud deze .
  Laat je niet tot of door satanisten verleiden en houd je aan de wet .
  De wetten worden van hogerhand uitgegeven en daar kun je niet omheen .

  THEO rie :

  Chaos , creatie , schepping [ vernietiging, nieuwe creatie / schepping ]
  Engelen bestuur op aarde , 6000 jaar mensen zelfbestuur waarin de komst van de Godsgezanten, de uitgave van de wetten en geschriften .
  De laatste 1000 jaar duivelsmacht op aarde . En tot slot [een nieuw begin] de huidige [?] eindtijd ,
  Na de schepping was er een langdurige periode van Engelen bestuur op aarde .
  Tot ca. 6000 jaar geleden bestuurden de Engelen de Mensen vanuit de diverse Tempels op aarde .
  Restanten van deze bouwwerken ,die soms met een tot nog toe onverklaarbare precisie zijn gebouwd, zijn nog overal op aarde te vinden .
  Er zijn theorieën te over dat bouwwerken zoals Anchor wat, de Egyptische piramides, de zuid Amerikaanse piramides en Tempels zijn gebouwd op advies van hogere intelligentie .
  Dat waren waarschijnlijk de Engelen die destijds in direct contact stonden met God .
  Zij vertelden de mensen, bij meerdere soms met een enorm stemvolume, wat te doen of te laten.
  Gaven advies over o.a. geneeskrachtige planten en adviseerden de architecten van de Tempels .
  Na een lange periode van pais en vree ging het mis .
  De duivel deed zich voor als 1 van de Engelen en wist ze tot een oorlog te verleiden .
  De Engelen begonnen met elkaar en zelfs met de Mensen te vechten.
  Na ingrijpen van God werd er een wereldwijde vergadering bijeen geroepen .
  De Engelen werden terug geroepen en de Mensen kregen zelfbestuur .
  Na een korte tijd ging het weer mis . De mensen wilden weer niet naar de wetten van God leven en wisten het beter.
  De Mensen werden weer bij elkaar geroepen voor een vergadering .
  De [inmiddels] verschillende volkeren werden alle kanten van de aarde opgestuurd .
  Om de 500 jaar zouden ze om de beurt een leraar, Godsgezant , Heilige of een profeet gezonden krijgen, die allemaal door de zelfde Goddelijke eenheid aangereikt zouden worden .
  Deze Godsgezanten zouden de Mensen zeggen wat te doen of te laten .
  De laatste 1000 jaar zou de duivel de macht stevig in handen krijgen .
  Die macht voert de satan dan op aarde uit middels de mensen die hem daarvoor aanroepen , dienen en aanbidden [satanisten] .
  satanisten zijn gewone mensen die in georganiseerd verband door middel van schimmige diensten soms snel soms langzaam veranderen in duivelse zielen en satanische geesten .
  Zij staan direct in contact met de satan zoals vroeger de Engelen op aarde met God .
  In de huidige[?] eindtijd wordt die duivels macht met [natuur]geweld gebroken.
  Daarna wordt er opnieuw geoordeeld over de volkeren , de naties en de Mensen .
  Er wordt geoordeeld over woord en daad [ hun werken] en of de mensen zich al of niet aan de door God uitgegeven wetten hebben gehouden …..
  De wetten binnen de verschillende geloven lopen niet zover uiteen als dat op het eerste oog zal lijken .
  Ze worden immers allemaal uitgereikt vanuit dezelfde Gods eenheid !

  Groeten

  Sri sri Magnitude/ Tsunami giri Babba

  [AardbevingsGroninger]
  Donder en bliksem predikant

 2. Farsight institute heeft een sessie gewijd aan “The War of the Worlds”. In de bijbel: En Michael en zijn engelen trokken ten strijde tegen het Beest.

 3. Bernhard Schat on

  Ohm namo narai !

  Ter verduidelijking ten aanzien van mijn Tsunami, aardbevings en donder en bliksem ambities…
  Een paar citaten uit de wachttoren.

  Heeft onweer een religieuze betekenis? Leest Psalm 29 om te ontdekken dat de Heere met macht een majesteit tot ons spreekt in het onweer. Wetenschappelijk kunnen we uitleggen hoe onweer ontstaat. Maar wie de Heere mag kennen blijft niet stil staan bij een wetenschappelijke verklaring. Die mag zeggen dat de Heere spreekt. En hoe? Vooral het ontzagwekkende van God komt daarin naar voren, zoals bij de wetgeving op de Sinai. De Heere wil zijn volk leren dat Hij God is voor wie we eerbied en ontzag hebben te tonen.

  In de bijbel wordt vaak melding gemaakt van bevingen en trillingen van de aarde. Voor een deel werden ze door natuurlijke geologische processen veroorzaakt (Za 14:5), maar soms werden ze rechtstreeks door God bewerkt om een oordeel te voltrekken of om ten behoeve van zijn dienstknechten op te treden. De geologische gesteldheid van het gebied verklaart de seismische activiteit die Israël in het verleden heeft gekend en die nog steeds niet tot een eind is gekomen.

  Onweer wordt in de Bijbel op drie verschillende manieren gebruikt.
  Als teken van Gods almacht: De macht van God wordt gezien in het natuurverschijnsel. Alleen God weet de geheimen van de natuur volkomen te doorgronden.

  Zie Job 28:26: Als Hij den regen een gezette orde maakte, en een weg voor het weerlicht der donderen; en Job 37:3: Dat zendt Hij rechtuit onder den gansen hemel, en Zijn licht (dwz. bliksem) over de einden der aarde. Een heel aantal verwijzingen zijn te vinden in de boek van de Psalemen. Zie hiervoor o.a. Ps 97:4 :Zijn bliksemen verlichten de wereld; het aardrijk ziet ze en het beeft en Ps 18:15 En Hij zond Zijn pijlen uit, en verstrooide ze; en Hij vermenigvuldigde de bliksemen, en verschrikte ze. Zie ook nog Job. 37:4;Job. 40:9

  Figuurlijk of poëtisch: Niet alleen wordt onweer letterlijk opgevat als teken van Gods almacht, maar ook als beeldspraak wordt onweer vaak gebruikt in de Bijbel.

  Zie Nahum 2:4: De wagens razen door de wijken, zij lopen ginds en weder op de straten; hun gedaanten zijn als der fakkelen, zij lopen door elkander henen als de bliksemen en Zach. 9:14: Zijn pijlen zullen uitvaren als een bliksem. Het koninkrijk van Christus wordt ook wel beschreven met het schijnen van de bliksem: Luk 17:24 Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag.

  Wanneer schijnend of glimmend bedoeld wordt: In Dan 10:6 …en Zijn aangezicht gelijk de gedaante des bliksems,… Zie ook Openb 4:5; Openb 8:5; Openb 16:18.

  En zeg eens eerlijk: Zouden we niet moeten beven als God spreekt? In verwondering van Zijn almacht?

  Bedankt
  Sri

  • De bijbel is geschreven door de Cabal. Religie heeft altijd tot doel gehad om mensen te controleren en bij hun eigen scheppingskracht weg te houden. Ik hecht persoonlijk daarom weinig waarde aan citaten uit dit soort geschriften. Maar daar is iedereen uiteraard vrij in.

   Benhard, zoals ik al vaker heb geschreven, de comments onder artikelen zijn vooral bedoeld om een korte reactie te geven die betrekking heeft op het artikel. Het is niet de bedoeling om deze ruimte als podium te gebruiken om ellenlange (vaak niet gerelateerde) persoonlijke betogen te houden. De spelregels staan onderaan het artikel uitgelegd.