Per 1 juli 2020 zou de nieuwe corona noodwet moeten ingaan. Tegelijkertijd zijn er gerechtelijke stappen ondernomen om de coronamaatregelen direct van tafel te krijgen. Eind juni aanstaande komt daar duidelijkheid over. Wat gebeurt er als de maatregelen aanhouden en die noodwet er toch komt?

Aanklachten tegen de staat

Op dit moment zijn er al verschillende acties tegen de Nederlandse staat ondernomen om de coronamaatregelen per direct af te schaffen. Allereerst is er de dagvaarding van Willem Engel en Jeroen Pols, te lezen op Viruswaanzin.nl. Willem Engel, voorheen Bio Farmaceutisch wetenschapper gespecialiseerd in aerosolen, haalt met wetenschappelijke onderbouwing alle argumenten van de overheid onderuit.

Willem Engel daagt nu de overheid en het RIVM uit om met een deugdelijke wetenschappelijke onderbouwing te komen, die de maatregelen zouden rechtvaardigen. Inmiddels hebben zich talloze wetenschappers, juristen en andere experts bij hun initiatief aangesloten. Het kort geding dient op 25 juni 2020. Wanneer ze deze zaak winnen zet dit ook een streep door de nieuwe noodwet.

Wouter Raatgever deed aangifte tegen Hugo de Jonge, Hans Brug (Directeur Gen. RIVM), Jaap van Dissel en Miriam Sturkenboom (adviescommissie voor de WHO en ass. Professor UMC). Wouter Raatgever identificeert het RIVM en de WHO als criminele organisaties die samenspannen tegen de mensheid. De aangifte tegen Hugo de Jonge is gebaseerd op het feit dat hij de grondwet overtreedt. Wouter Raatgever roept niet alleen op om eveneens aangifte te doen, maar ook om op 21 juni 2020 naar het Malieveld in Den Haag te komen.

Daarnaast is er uiteraard ook het initiatief van de Bond Overheidszaken, waarover we hier eerder publiceerden. Zij stellen dat er geen grondwettelijke basis is voor de maatregelen. Steeds meer juristen komen tot een vergelijkbare conclusie en het verzet en bezwaren tegen de voorgenomen noodwet neemt toe.

Steeds groter verzet tegen coronamaatregelen

Ondertussen blijkt de implementatie van de huidige maatregelen, zoals de anderhalvemeter-eis, onwerkbaar te zijn voor de horeca. Dat leidde afgelopen week al tot de sluiting van de horeca in het uitgaansgebied van Eindhoven. Een café in Maastricht moest definitief hun deuren sluiten. Bij veel ondernemers staat het water inmiddels al tot aan de lippen. Met name in de horecabranche is de weerstand tegen de maatregelen groot, omdat ze zien hoe deze maatregelen hun bedrijven om zeep helpen.

Er is niet alleen kritiek vanuit de horeca, maar ook vanuit de Nederlandse orde van advocaten, psychologen en rechtsgeleerden die grote bezwaren hebben bij het voorgenomen aanhouden van de maatregelen. Met zo’n toename aan verzet vanuit allerlei groeperingen in de samenleving moet het wel lukken om het tij te keren … althans dat zou je kunnen verwachten. Toch ben ik pessimistisch over het korte termijn succes van de aanklachten tegen de staat.

Niet omdat ik twijfel aan de grondigheid van de onderbouwing waarop deze zaken zijn gebaseerd, maar wel omdat ik vermoed dat de rechter in het voordeel van de overheid zal beslissen. Wanneer de positie van het establishment in het geding is en de belangen groot zijn, is de kans groter op een partijdige uitspraak. In dit geval in het nadeel van de zaak van Willem Engel en Jeroen Pols en de Bond Overheidszaken.

Noodverordening omgezet naar noodwet, terwijl noodsituatie ontbreekt

Het is evident dat de maatregelen, het voornemen om deze wettelijk vast te leggen en daarbij onze grondrechten te schenden, niets meer te maken hebben met een virus of een noodsituatie. Die noodsituatie is er allang niet meer. Niet alleen vanwege de grote afname van besmettingen en inmiddels voldoende capaciteit op de IC’s, maar ook vanwege de beschikbaarheid van farmaceutische en natuurlijke geneesmiddelen. Desondanks zijn deze onterecht door de RIVM, Gezondheidsraad en overheid ofwel verboden, ofwel volledig genegeerd.

Vaccinaties als “het enige dat echt helpen kan”.

Daarmee wordt het steeds duidelijker dat men een heel andere agenda nastreeft. Alle pijlen wijzen op een nog te ontwikkelen vaccin en een digitale gezondheidsapp. Dat maak ik niet alleen op uit het wetsvoorstel van de noodwet, maar ook uit uitspraken van minister Hugo de Jonge. Daar waar hij bij Kamervragen over het medicijn hydroxychloroquine tegen Thierry Baudet zei dat een politicus niet op de stoel van de dokter moet zitten, nam hij vervolgens wel het standpunt in dat: “een vaccinatie is echt het enige dat écht helpen kan.” Bovendien noemde hij het voorschrijven van hydroxychloroquine “kwakzalverij”, terwijl Rob Elens — een deskundige huisarts met 25 jaar ervaring — er succesvolle resultaten mee behaalde, net zoals vergelijkbare resultaten in het buitenland.

Ook in andere landen probeert men een digitale gezondheidsidentificatie te implementeren.

Afgelopen week sloot deze minister van Volksgezondheid een overeenkomst met farmaceut AstraZeneca “voor 300 tot 400 miljoen ‘kansrijke’ doses van een (te ontwikkelen) coronavaccin.” De reputatie van dit farmaceutische bedrijf is alles behalve onomstreden. Bovendien is het in de afgelopen 17 jaar niet mogelijk geweest om een vaccin tegen SARS te maken dat niet dodelijk was. Maar op de een of andere manier heeft de Oxford University in Engeland in 4 maanden tijd, inclusief de 750 miljoen dollar steun van Bill and Melinda Gates Foundation, een vaccin ontwikkeld. Daarvan is de klinische fase voltooid en gaan ze nu over op menselijke proeven, die op 2000 mensen wordt uitgevoerd in Brazilië.

Desondanks zei Hugo de Jonge: “Er is een kans dat eind dit jaar een eerste vaccin tegen corona beschikbaar is voor Europa.” In een Twitterbericht schrijft hij: “Belangrijke stap. Pas als er een vaccin is, zijn we echt beschermd. In Nederland, in Europa en daarbuiten.” Hij is wel heel erg gebrand op een oplossing die nog niet uitontwikkeld en getest is, terwijl hij geregistreerde en geteste geneesmiddelen negeert. Wie gaat er dan op de stoel van de dokter zitten?

Kunstmatig het angstbeeld in stand houden

Het nu al volledig afschaffen van de coronamaatregelen, verkleind mogelijk het draagvlak voor een nieuw, nog niet volledig getest en mogelijk schadelijk vaccin. Het afdwingen en aanhouden van de maatregelen, die veel ondernemers (al dan niet verplicht) breed etaleren werkt enerzijds indoctrinerend. Anderzijds houdt dit het angstbeeld in stand, dat er nog steeds een dreiging zou zijn om besmet te kunnen raken. Bij het verdwijnen van de maatregelen en een vermindering van het aantal besmettingen, zullen mensen minder gemotiveerd zijn om zich te laten vaccineren, wanneer de angst om besmet te raken langzaamaan verdwijnt.

Kwakkelbeleid op basis van ontelbare onzekerheden

De angst moet er dus (door de overheid) nog wel even ingehouden worden. Want er komt misschien wel een tweede golf. Daarom moeten de maatregelen van kracht blijven, zo redeneert de minister. Ondertussen loopt de samenleving steeds meer economische, sociale en psychische schade op, dreigen hele sectoren uit de samenleving te verdwijnen en worden onze grondrechten bij het grof vuil gezet. Terwijl er allang remedies en preventieve middelen beschikbaar zijn, om nu al volledig op die ‘tweede golf’ voorbereid te zijn.

Vanwege dat potentiële gevaar in de toekomst, blijft de anderhalvemeter-maatregel van kracht. Allemaal omdat er misschien in het najaar een tweede golf komt, waarvoor we misschien allang immuun zijn, er ‘misschien’ eind dit jaar een vaccin op de markt komt, dat misschien werkt en misschien niet zo heel veilig is. Dat zijn wel heel veel onzekerheden. Iets dat wel zeker is, zijn de torenhoge winsten voor de farmaceutische industrie bij het vaccineren van de wereldbevolking. Ook is het zeker dat het aanhouden van deze maatregelen de economie zullen slopen. Het zal je bedrijf maar zijn die door dit kwakkelbeleid kapot wordt gemaakt.

De versnelde invoering van de controlemaatschappij

We mogen de maatregelen pas opheffen als het vaccin er is, dat is de onderliggende boodschap. Vaccinaties zijn de heilige graal en altijd onderdeel geweest van de lange termijnagenda, die we ook wel kennen als Agenda 21 of de Nieuwe Wereld Orde, een term die zelfs de Verenigde Naties op een van hun nieuwe websites nu openlijk gebruikt. Die Nieuwe Wereld Orde (NWO) is het ‘Nieuwe Normaal’. Een controlemaatschappij waarbij alles in ons leven gepland, gereguleerd en gecontroleerd wordt.

Zelfs met wie we mogen zoenen, dansen of knuffelen. Want dat mag vanaf 1 juli a.s. ook niet meer. Tenzij we een gezamenlijk huishouden vormen. Omdat we ons moeten houden aan de ‘veilige afstand’. Deze ‘veilige afstand’ is nu arbitrair vastgesteld op anderhalve meter, maar er is geen enkel wetenschappelijk onderzoek die deze stelling onderbouwt. Houden we ons er niet aan, dan riskeren we een hoge boete, een strafblad en zelfs gevangenisstraf. Zelfs in ons eigen huis mogen we niet meer zelf weten wat we met wie doen en mogen handhavers zonder huiszoekingsbevel binnentreden.

Men zal de samenleving tot wanhoop proberen te drijven

Dat begint akelig te lijken op het leven in de DDR of een vergelijkbare dictatuur. Zelfs degene die het bestaan van een dergelijke NWO-agenda eerder van tafel veegde, omdat men niet geloofde in een dergelijke ‘complottheorie’, moet nu toch toegeven dat die ‘theorie’ plotseling wél grotendeels in praktijk wordt gebracht. En alleen door het grote plaatje en de achterliggende agenda te kennen, kan men de irrationele besluiten in het coronabeleid verklaren.

Om die reden ben ik van mening dat de WHO, het RIVM en de overheid, om hun agenda veilig te stellen, het zich niet kunnen veroorloven om de maatregelen al af te schaffen. Want het draagvlak voor het opnieuw invoeren van een tweede lockdown en nieuwe maatregelen zal veel kleiner zijn, nu men weet hoe destructief het voor de economie en samenleving is.

Door het aanhouden van de maatregelen zal men de angst in leven houden en de samenleving tot wanhoop drijven, zodat een grote groep het vaccin zal aangrijpen als ‘oplossing’. Al is het alleen maar om in ieder geval verlost te worden van de verstikkende maatregelen en een stukje vrijheid terug te krijgen. Uiteraard wel in ruil voor het verlies van elke vorm van privacy en het opgeven van de lichamelijke onschendbaarheid.

Is er nog objectieve rechtspraak in belangrijke zaken?

Het is de vraag of de rechter een besluit zal nemen dat tegen al die belangen indruist. Deze stellingname impliceert dat ons rechtssysteem niet (altijd) onpartijdig is. Ik ben van mening dat wanneer de belangen groot zijn bepaalde rechters naar voren worden geschoven en dusdanig onder druk worden gezet, dat men niet meer van een objectieve uitspraak kan spreken. Dat zagen we ook bij onder andere de Baybaşin- en Demminkzaak.

Jurist Peter Baars, samen met Wouter Raatgever de oprichter van ‘De Gulden Middenweg’, vraagt zich zelfs af of er überhaupt nog wel sprake is van een rechtsstaat. Hij signaleert een enorme corruptie binnen het rechtssysteem en maakt terecht de link met pedonetwerken die invloedrijke personen chanteerbaar maken. In deze context zal het me daarom niet verbazen als de overheid toch in het gelijk wordt gesteld om het beleid te handhaven. De vraag is wat er dan gaat gebeuren.

Maatregelen afdwingen door angst voor torenhoge boetes

Ik vermoed dat het draagvlak voor de maatregelen verder afbrokkelt, nu steeds meer mensen beseffen dat de wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. Ook speelt het mee dat steeds meer ondernemers de economische schade voor hun bedrijf ervaren, de werkeloosheid toeneemt en de samenleving door het nieuwe abnormaal steeds meer ontwricht raakt. Omdat de intrinsieke motivatie afneemt, kan men alleen nog met tirannie de maatregelen afdwingen en dat is precies wat we ook zien gebeuren met de buitenproportionele boetes.

Die tirannie zal het gevoel van onrechtvaardigheid versterken. Wanneer we niet meer kunnen vertrouwen op een rechtssysteem, is een opstand het enige alternatief. Deze opstand kan zich op vele manieren gaan manifesteren en het is lastig te voorspellen hoe het precies zal gaan verlopen. Om die reden zullen er vanaf juli a.s. daarom zeker dingen gaan veranderen. De houdbaarheidsdatum van de Covid-19 maatregelen, zonder enige wetenschappelijke basis, is namelijk simpelweg verstreken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

37 reacties

 1. Ik vraag mij af, wat kunnen wij, de wakkere kant van de samenleving, nog meer doen om meer mensen wakker te schudden en bewust te maken? Velen zijn geheesenspoeld en houden angstvallig vast aan de gevestigde orde. En wanneer die vuil spel speelt en uiteindelijk zelfs rechters onder druk gaat zetten en dus dit hele circus precies wel zal gaan spelen, waar zijn we dan nog? Een derde wereld oorlog lijkt (dan) niet meer af te wenden …
  Innerlijk kracht, licht en liefde vergroten en versterken!

  • Ik heb met stoepkrijt websites vermeld, spreek zeker 3 mensen per dag aan erover die nog onwetend zijn erover , ik maak Tweets op Twitter, papiertje op de achterruit vd auto met info, stuur berichten naar ZH , ga persoonlijk naar de wijkagent en leg t een en ander uit. Bel de politie in Den Haag ivm protest tegen Spoedwet as zondag en gevraagd of hij weet wat t inhoudt? Wist hij niet. Uitgelegd, tips gegeven. De Andere Krant opgehaald verdeeld en rondgebracht. Praten met buren , aangebeld met de vraag: “Wat denk je wat dit is?” Wijzend naar de nieuwe Sustainder Smart City Hub. “Een lantaarnpaal toch?”. “Goed maar ook Fout! Het is meer : Het is 5G , Camera, geluidsdetectie enz” en dan laat ik t bewijs van Cobouw.nl zien bijvoorbeeld . Afgelopen week deed ik iets terug bij de Bristol en zei tegen de vrolijke verkoper: Ik heb ook iets voor u! En gaf hem de link van YouTube van Amazing Polly, Een oorlog reeds verloren en van Spiros Skouras. En vertelde er een beetje bij hoe t m.i. in elkaar steekt. Vertel er dan ook verhalen uit eerste hand bij van kennis die werkte voor Prins Bernhard enz. Zo die ik wat ik kan. Ik wilde graag dat ik meer kon doen en durfde te doen. Ik vind t zelf een mooi streven om elke dag 3 Gelovigen in de Overheid het een en ander te vertellen en een beetje wakker te krijgen.

 2. Arnoldicus Arnoldus on

  Ik denk wel dat wat mensen een Kennedy momentje krijgen en dat hoop of wens ik ook.

 3. Gerrie Bronswijk on

  Hi Ella, het is geen opbeurend stuk deze keer…wel realiteit pff….ik ga iig as zondag naar het malieveld, ik verwacht een grote opkomst deze keer! Er wordt aan alle kanten wat ondernomen en wie weet gaat het helpen. Ik doe ook mee met de aanklacht van de Nationale bond overheidszaken.
  En wat jij zegt, als de noodwet er toch doorkomt, dan breekt denk ik de hel los! We gaan het zien. Het blijf ongelofelijk, dat een klein select clubje dit allemaal voor elkaar krijgt….als je maar genoeg geld hebt!

  • Dag Gerrie, ik vind het juist zeer opbeurend, eindelijk weten we wat voor misstanden er zijn en kunnen we verzet gaan bieden. Kunnen we voorkomen dat sommige zaken onszelf treffen (gezondheid) en kunnen we een einde maken aan dit kankergezwel in de samenleving waarvan er zaken zijn die al enkele eeuwen aan het woekeren zijn. Hoog tijd voor actie.

   Ik las bij iemand anders dat daar moed voor nodig is, ik zie het meer als een noodzaak.
   De keuze tussen vrijheid en slaaf zijn

 4. Als IEDEREEN met de verkiezingen, een blanco stem uitbrengt, zijn ze nergens meer.
  Niet naar de stembus gaan, is je stem verdeeld over partijen weggeven, en niet bij de opkomstcijfers gerekend worden.
  BLANCO stemmen (dus ook niet ongeldig maken met protest tekst) word wel bij de opkomstcijfers gerekend, en hiermee zeg je; ik ben WEL ge-interesseert in politiek, maar geen enkele partij is zuiver, dit politieke systeem moet op de schop.

  • Tallamaris on

   We moeten toch echt zorgen dat we de politie en het leger aan onze kant krijgen,waar hebben we het in Nederland over,een paar honderd ambtenaren en Kamerleden waar we ons hele leven aan moeten opofferen.!! Hoe bestaat het er zullen toch wakkere moeders en vaders en vrienden en buurmannen moeten zijn die er alles aan doen om die agenten en soldaten bewust te maken,dat zij de cruciale factor zijn van de ondergang van de mensheid??Oproep bij deze dus,MAAK ZE BEWUST.

   • Tijd voor een revolutie, weg met de regering en Brussel. blanco beginnen met een nieuwe regering :-Q

  • De stemmachines schijnen ook in handen te zijn van de ‘duistere krachten’, die daardoor kunnen sjoemelen met de uitkomst.

   • Wel heel toevallig dat de broer van Hugo de jong in de farmacheutische branche zit,en zijn andere broer kunstwerken van dode vogels boven auswitz maakt,een beetje vreem allemaal,de appel valt niet ver van de boom

  • Ik dacht dat als je niet stemt dat je dan toch een soort van stemt. Of zit ik fout?

 5. Carla Boon on

  De WHO heeft de hele wereld in de tang bij een ‘pandemie’. Dit is geen pandemie gebleken: haal dat stempel er dan ook af, dan kan elk land de maatregelen nemen die de bevolking zelf wil!!! Zet de WHO buiten spel!

 6. Precies zoals mijn gevoel het aangeeft : Twee mogelijkheden.. Of de rechters kiezen de kant van het kabinet, die rechters noem ik in mijn bewoording ‘corrupt’ en er zal een revolutie uitbreken. Of de rechters zijn eerlijk en kijken naar de betrouwbare bewijsstukken, waarop het volk weer vrij zal zijn en feest kan vieren. Uiteindelijk zal de waarheid boven water komen en het goed het van het kwaad winnen!! Dan zal het slechts een kwestie van tijd worden!

  • Er is ook nog een derde mogelijkheid, dat een deel van de maatregelen wordt geschrapt, bijvoorbeeld de anderhalve meter maatregel, en een deel in stand blijft, zoals de gezondheidscheck. Dat lijkt dan een gulden middenweg, maar zet nog steeds de deur open naar digitale surveillance en voert de druk op naar vaccinaties.

 7. Lieve allemaal,
  Wij wakkere mensen moeten nog een beetje meer wakker worden om goed en ironisch met deze covid ongein om te kunnen gaan.
  Ga ajb beseffen dat alle wetten louter gemaakt worden en gelden voor PERSONEN.
  In het hele burgerlijke wetboeken verhaal gaat het nergens over ménsen, allemaal alleen over PERSONEN.
  Personen hebben geen mensenrechten. Want zij leven niet en zijn dode ficties.
  Personen worden louter gebruikt om
  Handel mee te drijven. Om
  Geld mee te verdienen.

  Deze covid ongein heeft niets met mensen en dus ook niet met gezondheid van doen . Hij geldt dus ook niet voor mensen.
  Het is, net zoals bv de cjib boete industrie , een verdienmodel middels PERSONEN.

  Wanneer jij weet krijgt van de waarde die slechts levende mensen kunnen genereren , dan ontdek je dat personen er zijn om die waarde te stelen.
  Er is een manier om daar juist rijker uit te komen…

  • Dat is inderdaad een valide punt, maar dat geldt dan weer niet voor bedrijven die ingeschreven staan. Deze bedrijven leggen klanten allerlei regels op omdat ze als de dood zijn voor hoge boetes. De mensen die zich niet aan de tirannie willen laten onderwerpen krijgen op die manier wel steeds minder speelruimte om bepaalde diensten af te nemen.

 8. Ok, voor 1 keer laat ik weten dat ik ’n klacht heb ingediend bij de NLse fraude politie tegen ’n illegaal onderdeel van ’n bank, en daarmee inmiddels de zo goed als volledige onderwereld is opgekuist, alle koppen die onder dat illegaal onderdeel zaten, zijn bijna allemaal gevallen, en daar is de Nederlandse Staat ook bij, en voor zover m’n geheime bron info klopt, zijn er ruw weg geschat al meer dan 250.000 arrestaties verricht, het schild van de bank in kwestie, hetgeen er iets meer dan 700 waren wereldwijd, dat is helemaal opgedoekt, en zitten die bankeigenaars-(criminelen) allemaal achter de tralies, inclusief hun loopjongens-(gat likkers), het zal overige enige tijd zichtbaar worden . . . , dit is dan ook het enige platform waarop ik durfde te reageren . . .

  • Gerrie Bronswijk on

   Dit ziet er hoopgevend uit, ik ben heel benieuwd! Vorige keer gaf Ella dit ook al aan, dat er achter de coullisen veel meer gebeurd als dat wij weten……

 9. Pingback: Komt in juli het corona keerpunt?

 10. Dit bericht hieronder, las ik op FB, Ella wat denk jij hiervan, ik ben soms echt mijn koers een beetje kwijt…..wat nog waar of niet waar is….had je er al iets van gehoord? want als dit waar is, dan moeten we massaal een brief gaan schrijven!!

  BELANGRIJK REDDING MASSAAL DOEN EN DELEN!!!

  Aan Oostenrijk en Duitsland hebben ze vanuit Amerika en Rusland het aanbod gedaan om te helpen ze van hun regering te bevrijden. Amerika en Rusland mogen niet ingrijpen als er geen massaal verzoek komt van de inwonende burgers. Zij zijn sinds een kleine week massaal aan het schrijven. Wat voor hun geldt, geldt ook voor ons: vraag massaal om hulp aan beide ambassades. Mailadressen via Google. (Ik heb aan Robert Jensen hetzelfde verzoek gedaan: massale oproep voor massaal verzoek!) Schrijf, denk alsjeblieft mee aan wie we dit nog meer kunnen doorgeven en deel zodat we zoveel mogelijk mensen bereiken!!!

 11. Arend Zeevat on

  Dat er in de BV Vernederland geen onafhankelijke rechtspraak is, is mij al heel lang duidelijk. Tijdens mijn werkzaamheid bij de voormalige website Argusoog en Argusoog Radio heb ik verschillende rechtszaken bijgewoond van met name Micha Kat. Hieronder een kort verslag van de zaak die in Den Haag diende op 11 februari 2011:.

  “BV Politiestaat Nederland
  Tijdens mijn ondersteunende aanwezigheid bij een rechtszaak tegen pedo- en Joris Demmink-strijder Micha Kat op 11 februari 2011, in het Paleis van Justitie in Den Haag, heb ik de volkomen uit de hand gelopen werking van het Nederlandse controleapparaat en haar uitvoerende lange arm van de waakzame en dienstbare politie mogen ervaren. Al ruim voor het begin van de zitting waren er rond en in het gerechtsgebouw al vele geüniformeerde staatsrobotten waar te nemen. De rechtszaak op zich was een avontuur, die na vele schorsingen en wrakingen uitmondde in de aanwezigheid van 16 gewapende agenten in de rechtszaal, die zich langs de verschillende wanden posteerden. Na afloop van de laatste wrakingszitting begon het avontuur pas echt.

  Er bleek bij het verlaten van het Paleis van Justitie ineens door de burgemeester van de politieke ‘hoofdstad’ van ons kikkerland een samenscholingsverbod te zijn afgekondigd, dat bij navraag achteraf volkomen fake bleek te zijn. Het trachtte echter wel de aanwezigen bij die rechtszaak te verhinderen om na afloop gezamenlijk ergens iets te gaan drinken en na te praten. Er mocht vooral geen indruk gewekt worden dat we als groep de stad in wilden gaan. Daarom verdeelden we ons in groepjes van twee of drie personen en werden in onze gang naar een nabijgelegen lunchroom op de voet gevolgd door een peloton van waakzame en aan dit slavensysteem dienstbaar zijnde geüniformeerde dienders.

  Eén van die dienders nam de vrijheid om zich in diezelfde ruimte pontificaal te manifesteren als een onrecht- en wet handhavende factor. Terwijl wij alleen maar vreedzaam zaten te eten, drinken en praten in die lunchroom. Een bijzonder bizarre vertoning, die het gehalte van de BV Nederlandse (on)rechtsstaat in al haar gedegradeerde vormen op een direct ervaarbare wijze aan het licht bracht.

  Uniformen geven geen ademruimte
  Op een gegeven moment hield die diender het voor gezien en vertrok naar buiten. Waardoor we toch de door onszelf bedongen ruimte, om ongestoord samen te zijn, konden benutten om een verdere strategie af te spreken. Maar bij de verdere voortgang van de te volgen strategie ontstond rond het Centraal Station in Den Haag een nogal vreemde sfeer. Door de enorm overweldigende politionele aanwezigheid rond dat Centraal Station werd er een zeer intimiderende sfeer geschapen.

  De tegenstrijdige boodschappen van de aanwezige geüniformeerde ambtsdragers, zorgden er voor dat uiteindelijk elf mensen werden gearresteerd en voor zes uur van hun vrijheid beroofd in een politiecel werden opgesloten. Twee mensen werden alleen lopend in een nabije winkelstraat opgepakt. Bij hen is door de arresterende niet psychiatrisch geschoolde agenten waarschijnlijk een meervoudige persoonlijkheidsstoornis geconstateerd, op grond waarvan zij met hun verschillende persoonlijkheden wandelend het samenscholingsverbod zouden hebben kunnen overtreden.

  Tijdens de diverse confrontaties met de mee wandelende agenten, vanaf het Paleis van Onrecht naar de lunchroom, werd er veelvuldig met hen in gesprek gegaan. Dit als een poging om tot hun menselijkheid door te dringen. Onbegonnen werk dus. Eric Donk heeft een verfilmd verslag van die bizarre gebeurtenis gemaakt, die overduidelijk de aard en ziekte van de Nederlandse politiestaat laat zien. In feite is het een verslag in 10 delen, maar ik kon niet al de verschillende delen op het gecensureerde youtube terugvinden. Zijn deel 5 is een compilatie van het geheel, met een door de vormgeving duidelijk achterliggende boodschap.”

  De link naar het hiervoor benoemde videoverslag van Eric Donk:

  https://www.youtube.com/watch?v=w4vpoFu1oX8&feature=emb_logo

  Verder gaf emeritus hoogleraar Staatsrecht Twan Tak in een interview op Argusoog Radio aan dat sinds 1999 geen enkele Nederlander meer een proces tegen de staat heeft gewonnen. Dat interview is via de volgende link te beluisteren:

  https://www.youtube.com/watch?v=3N5hd94mZfk

  We leven in een wereld vol illusies. Eén van de belangrijkste is de zogenaamde democratische rechtsstaat!

 12. Schandalig waar is de democratie gebleven het lijkt wel communisme en een dictatuur.
  Ik kan er helaas niet zijn op de demonstratie maar mediteer zondag voor onze kostbare vrijheid.

 13. Arend Zeevat on

  Kleine correctie t.a.v. het benoemde interview met Twan Tak. Ik heb het zelf nog eens deels beluisterd en hoorde hem in plaats van 1999 het jaartal 1994 noemen m.b.t. het door een Nederlander geen rechtszaak tegen de staat meer gewonnen te hebben.

  • Het is toch wel redelijk schokkend te noemen als je er op je 62e achterkomt dat je hele bestaan eigenlijk gebaseerd is op een grote leugen. Niets is wat het lijkt is simpel de status quo. Deze site laat al mijn puzzelstukjes van de afgelopen 35 jaar en het niet begrijpen van zo veel beslissingen genomen door onze volksvertegenwoordigers op zijn plek vallen. Dank voor al het werk dat hier geïnvesteerd is. En, ik wil me graag aanmelden voor de nieuwsbrief.

 14. Het feit dat sinds 1994 geen Nederlander een proces tegen de staat der Nederlanden heeft gewonnen belooft weinig goeds als het gaat om de initiatieven, o.a. een kort geding door de stichting Viruswaanzin.nl om de Noodwet per 01.07.2020 geen doorgang te laten vinden.
  Ik ga uit van het ergste scenario namelijk het parlement aanvaardt de Noodwet en de (kort geding)rechter is niet ontvankelijk voor alle valide argumenten.
  Een laatste – ludiek – redmiddel is m.i. een beroep doen op ons staatshoofd W.A. van Amsberg de Noodwet niet te ondertekenen. Als onderbouwing zou aangevoerd kunnen worden, dat hij de belangen van zijn landgenoten moet dienen en niet die van de Bilderberg-conferentie en Committee of 300; dit zijn ultrageheime genootschappen waarvan hij lid is en waar hij zijn instructies ontvangt.
  Het vaccin tegen COVID-19 is er al en dat belooft weinig goeds voor de mensheid. Naast de nanotechnologie middels een RFID-chip bevat het allerlei hormonen waardoor de gevaccineerden onvruchtbaar worden en de geslachtsorganen gaan verschrompelen. Mens en techniek gaan samensmelten in de aseksuele hybride homo sapiens.

  • Ron, interessante informatie. Dit had ik nog niet eerder gelezen.
   kun jij ook een bron noemen waar we kunnen lezen dat het vaccin tegen COVID-19 er al is?
   Kun je ook ook een bron geven waar we kunnen lezen dat het al bestaande vaccin allerlei hormonen bevat waardoor gevaccineerden onvruchtbaar worden?

 15. Hoi, ik lees al jaren dat dit allemaal wordt aangestuurd door een heel klein selectief groepje mensen. En dat wij voor hun slaafjes zijn en niets betekenen. Als wij nu met zijn allen deze paar mensen afsnijden van hun eerste levensbehoefte (voedsel) dan moeten ze toch inzien dat ze fout bezig zijn. Ze kunnen zelf nog geen wortel uit de grond trekken. Een wijze indiaan zei, als je geen kracht hebt om de beer te doden, gebruik dan de kracht van de beer zelf. Bijvoorbeeld als ze graag 5G in willen zetten kunnen we dit toch ook gebruiken om hun gezicht ‘herkennen’ en ze geen eten geven als ze het ergens proberen te kopen.

 16. Pingback: Nieuws 18.6.2020 - Leefbewust.com

 17. De 1,5m regel zou overgenomen zijn uit het VS leger ? Die afstand is nodig om ten allen tijde hun soldaten via satellieten te kunnen detecteren; bij crowdvorming is dat onmogelijk. Het is duidelijk geen regel ter bescherming van de gezondheid. Eerder een slimme voorbereiding op de controle door 5G dat ondertussen in alle stilte geïnstalleerd wordt.

 18. Waar is de democratie gebleven?
  Ik roep al vanaf het moment dat de euro onze strot door geramd is, dat de democratie gestorven is, dus 20 jaar geleden!, Nederlanders zijn laks qua politiek, en het vertrouwen al lang kwijt. Niet naar de stembus gaan, betekent dat iedere partij een percentage van je stem krijgt ELLEN, ook de partijen, waarvan je dat niet wilt, Dus partijen “cashen wel” puntjes, terwijl jij niet bij de opkomst word gerekend. Niet stemmen, is dus eigenlijk wel stemmen! Als je blanco stemt, word je WEL bij de opkomst geteld, maar krijgt geen enkele partij puntjes…..
  dus een wezenlijk verschil!

 19. Volgens mij is dit al heel lang gaande in dit kikkerlandje, en ook al net zo vaak wel door de wakkeren onder ons daarvoor gewaarschuwd geweest en geworden. Maar nog steeds hebben wij in dit landje twee groepen en de ene groep behoort nog steeds tot het mensDOM, terwijl de andere groeiende groep tot de mensHEID behoort.
  Maar die groep heeft nog steeds geen meerderheid en zeker niet bij hun leger en hun politie. En ook niet bij hun justitie.
  Dus ik zie dit, ook na weer de spirituele info die wij hebben, dat het ergste nog moet komen. En dus zal ook deze ‘rechter’, die dan eigenlijk geen rechter meer is en durft te zijn omdat die dan ook al lang geleden gekocht is door de Duisteren onder ons, niet het voor ons juiste beslissing/oordeel nog durft te nemen!

  Voor mij ook komt dat NORMAAL, waar aan wij zo gewend geraakt schijnen te zijn, nooit meer terug. Wel een Beter, Eerlijker en Oprechter Normaal uit werkelijke LIEFDE, AMEN!

 20. J.H.H.M. Schlangen on

  het wordt nooit meer zoals het was. Het vertrouwen in elkaar, bv. door de beweegredenen van de voorstanders van het destructieve wanbeleid, en het vertrouwen in de overheid, zal blijvend beschadigd zijn.
  Ook het recht op demonstraties en een gefundeerde vrije meningsuiting zal beperkt worden, evenals de diversiteit in de samenleving. En dat allemaal voor een virus dat niet zo sterk is als het wereldwijde griepvirus ruim 2 jaar geleden, waarvan toen door de WHO, de overheid en de media geen enkele melding van gedaan werd, terwijl ze het wel wisten. Heren/dames, er lag al enige tijd een uitgerold plan van de WHO klaar, om in samenwerking met grote farmaceutische multinationals en China, alle mensen te vaccineren en te chippen. Wie dat niet laat doen, wordt stukje voor beetje de toegang tot het maatschappelijke leven ontzegd, waarbij gezegd moet worden dat de vaccins geen suiker zijn. Met steeds meer vragenlijsten, satelieten, apps, drones, verborgen camera’s zullen we iedere minuut in de gaten worden gehouden. Dit wordt icm met de chip die we aangebracht krijgen in de arm realiteit. Als we niet wakker worden en ons niet massaal tegen het huidige beleid gaan keren, wordt het bovenstaande de werkelijkheid.