Een terugblik op 2021 biedt vooral herinneringen aan een tweede jaar met coronamaatregelen, lock-downs en de vaccinatiecampagne. Andere woorden kregen in 2021 een nieuwe betekenis. Hieronder twaalf woorden van opmerkelijke gebeurtenissen die in de loop van 2021 plaatsvonden.

Verkiezingsfraude

Januari 2021  |   Op 20 januari 2021 is Joe Biden ingezworen als de 46e president van de Verenigde Staten, nadat de juridische mogelijkheden om de verkiezingsfraude vóór de inauguratie aan te vechten, uitgeput waren. Sindsdien is de twijfel of Joe Biden de legitieme president van de VS zou zijn, alleen maar gegroeid. Toch is de verwachtte terugkeer van Donald Trump en een publiekelijk militair ingrijpen uitgebleven. Desondanks is er een internationaal belang om de verkiezingsfraude boven tafel te krijgen, omdat de internationale inmenging ook bij verkiezingen in andere landen een rol speelt. Als men kan aantonen dat verkiezingsfraude wereldwijd plaatsvindt, zal blijken dat er in de meeste landen geen sprake is van echte democratie. Het legt ook de macht van de Deep State bloot.

Kwakzalverij

Februari 2021  |   Hugo de Jonge, de demissionair minister van Gezondheid, Welzijn en Sport, noemde het toepassen van hydroxychloroquine (HCQ) bij de behandeling van Covid-19-patiënten “kwakzalverij”. Ook het medicijn ivermectine, dat de kans op sterven met 75-85% vermindert, werd door het ministerie genegeerd. De ANBB (Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging) ging de strijd aan met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) die het off-label voorschrijven van deze geneesmiddelen voor Covid-19-patiënten verbiedt. Ondanks de gunstige resultaten in andere landen verloor de ANBB recentelijk een rechtszaak tegen de NHG. Het heeft er alle schijn van dat de medicijnen HCQ en ivermectine juist geweerd worden, omdat ze de vaccinaties overbodig zouden maken. De term ‘kwakzalverij’ heeft hiermee een nieuwe betekenis gekregen: “een middel dat indruist tegen de belangen van Big Pharma.”

Demissionair

Maart 2021  |  Op 17 maart 2021 vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats, die uiteindelijk hebben geleid tot de formatie van het vierde kabinet Rutte. Sinds het kabinet Rutte III op 15 januari 2021 zijn ontslag heeft aangeboden, regeert ze al bijna een jaar als demissionair kabinet. De term ‘demissionair’ bleek echter een wassen neus. Rutte grapte dat ze in feite nog meer macht hadden dan daarvoor, juist omdat ze niet meer verplicht kunnen worden om af te treden. De formatie van een nieuw kabinet duurt al ruim 9 maanden. Ondertussen zijn er steeds meer wetten aangenomen waarbij de Grondwet en internationale verdragen genegeerd worden, maar zoals recentelijk uitgelekt is, blijkt het ministerie van Economische Zaken wel bindende afspraken te hebben gemaakt met het World Economic Forum (WEF).

Evergreen-incident

Kaart van de route die het Evergreenschip aflegde.

April 2021  |  De Ever Given, een van de grootste containerschepen ter wereld ligt sinds eind maart muurvast in het Suezkanaal in Egypte. Het containerschip behoort toe aan de rederij Evergreen. Het incident is het gevolg van mysterieuze manoeuvres, die doen vermoeden dat het schip met opzet is vastgelopen en wellicht op afstand bestuurd is. Het Evergreen-incident wordt in verband gebracht met internationale kinderhandel, aangezien mensensmokkel ook vaak via scheepscontainers plaatsvindt. Een Turkse televisiezender onthult in april 2021 dat er zich op het beruchte schip, dat op weg was naar de Rotterdamse haven, biologische en klimaatveranderingswapens bevonden. Het Evergreen-incident zou een geheime militaire operatie zijn waarbij de massavernietigingswapens geconfisqueerd zijn.

Biowapen

Mei 2021  |  Begin 2020 waren er al berichten dat het Sars-Cov2-virus afkomstig zou zijn uit een laboratorium in Wuhan. Het werd aanvankelijk afgedaan als een complottheorie. In mei 2021 kwam de Daily Mail naar buiten met een dossier waaruit zou blijken dat het Chinese Volksbevrijdingsleger (PLA) sinds 2015 had samengewerkt met het Wuhan Institute of Virology (WIV) om een coronavirus te ontwikkelen dat men kon inzetten als biowapen. De Chinezen bleken echter niet de enigen te zijn die zich bezighielden met dit ‘Gain of Function’-onderzoek. Zo bleek dat Anthony Fauci en professor Lieberman verbonden waren met het Wuhan Institute of Virology. Ook Marion Koopmans was direct betrokken bij “riskante ‘gain of function’ virologische experimenten” in het Erasmus Universitair Medisch Centrum, “die een dodelijk griepvirus besmettelijk maakten.” Gefinancierd door tientallen miljoenen Amerikaans belastinggeld en de Chinese overheid. Gain of Function-onderzoek is een term om te verhullen dat het vaak gaat om de creatie van een biowapen.

Vaccinazi’s

Juni 2021  |  In 2021 worden mensen wereldwijd gevaccineerd met het coronavaccin. De herkomst van de farmaceutische producenten en de Duitse patentenwet, is te herleiden naar IG Farben. De Europese Unie fungeert als het Politbureau voor de farmaceutische industrie, met Duitsland als koploper als exportland van farmaceutische producten. Deze industrie kenmerkt zich door het gebrek aan ethiek en komt voort uit dubieuze Nazipraktijken. Vaccins blijken nu een middel om ons lichaam te koloniseren en werelddominantie te verkrijgen. In plaats van de injecties experimentele gentherapie te noemen, is de term ‘vaccinaties’ bewust gekozen, juist omdat het een positieve associatie oproept. De satirische term vaccinazi’s benadrukt het fascistische karakter van de oprukkende vaccinatiedwang en het schenden van de Code van Neurenberg, in dit wereldwijde medische experiment van Big Pharma.

Gensequentie

Juli 2021  |  Dat zowel de pandemie als de wereldwijde vaccinatiecampagne al decennialang in voorbereiding was, blijkt ook uit de onthullingen van Dr. David E. Martin. Hij beweert dat de gensequentie van het coronavirus niet nieuw is en al sinds 1999 is gepatenteerd. Het eerste coronavirus-vaccin werd in 2000 door Pfizer gepatenteerd. Uit de patenten blijkt ook dat SARS een in het laboratorium samengesteld coronavirus is. Merck schreef in 2004 het script voor een pandemie en “Het Nieuwe Normaal”. De patentregistraties wijzen op een criminele samenzwering en handel met voorkennis door farmaceuten.

Aangifte

Augustus 2021  |  Op 5 augustus 2021 stuurde de BPOC (Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie) een brief naar demissionair minister Hugo de Jonge om hem te sommeren onmiddellijk te stoppen met het vaccinatiebeleid. Aanleiding was het hoge aantal bij de BOPC gerapporteerde bijwerkingen als gevolg van het coronavaccin. Begin september doet de BPOC aangifte tegen Hugo de Jonge wegens “dood door schuld, bedreiging, fraude en terrorisme”. Dit was niet de eerste aangifte tegen Hugo de Jonge. Advocaat Arno van Kessel deed eerder dat jaar al aangifte tegen talloze bewindslieden wegens ernstige misdrijven tegen de menselijkheid. Uit bewijzen zou blijken dat de lockdown en wellicht zelfs de spoedwet al ruime tijd vóór de pandemie was voorbereid. Ook de Bond Overheidszaken deed aangifte tegen demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge, omdat ze het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij (zoals de VN, WEF en WHO) hebben gebracht. Zo kenmerkt 2021 zich door een hele reeks aan rechtszaken tegen de staat vanwege het coronabeleid en aangiftes tegen bewindslieden vanwege hun rol in de coronacrisis. Mordechai Krispijn van Viruswaarheid lanceerde zelfs een speciale website om aangifte te doen tegen Hugo de Jonge vanwege dreigende uitspraken. Er zijn inmiddels 65.000 aanmeldingen binnen. De aangifte wordt namens de ondertekenden op maandag 10 januari 2022 om 11 uur ingeleverd bij het OM in Den Haag. Men kan tot 8 januari 2022 deelnemen aan deze actie. www.aangiftehugodejonge.nl

Coronapas

September 2021  |  Op 25 september 2021 wordt de coronapas in Nederland verplicht. Daarmee wil het demissionaire kabinet de vaccinatiegraad omhoog krijgen. De coronapas moet in de horeca, bioscoop en het theater worden getoond. De maatregel lijkt een opmaat te zijn voor een Europees digitaal (vaccinatie)paspoort. De Roadmap van de Europese Commissie maakt duidelijk dat men al jaren plannen heeft om in 2022 een vaccinatiepaspoort voor alle EU burgers te willen invoeren. Ondanks dat men deze ‘coronapas’ nu handig kan verkopen onder het mom van bescherming tegen het coronavirus, wordt het voor veel mensen steeds duidelijker dat het niet om de gezondheid, maar om controle gaat.

Onderzoekscommissie SRM

Oktober 2021  |  Op 16 oktober 2021 stuurt een groep GGZ-behandelaren een vijfde brandbrief naar de Tweede Kamer met de oproep om de onderzoekcommissie Hendriks te ontbinden. Deze onderzoekscommissie was in het leven geroepen om onderzoek te doen naar sadistisch ritueel misbruik (SRM). Naar aanleiding van deze brandbrief diende Gideon van Meijeren een motie in, met het voorstel om een nieuwe onderzoekscommissie te formeren, die onafhankelijk van het ministerie van Justitie zou opereren. Slachtoffers wijzen namelijk ambtenaren binnen dit ministerie aan als dader, zo blijkt uit de brandbrief. Bovendien is er controverse rond voorzitter Hendriks, aangezien hij in het verleden gepleit heeft om illegaal opgenomen kinderporno te bewerken en te gebruiken in de ‘behandeling’ van pedofielen. Of zoals een GZ-psychologe het verwoorde: “beter geen onderzoek dan dit ‘onderzoek’”.   

Oversterfte

November 2021  |  In oktober-november komen er steeds meer cijfers naar buiten dat er sprake is van een oversterfte, die niet toe te schrijven is aan Covid-19-gevallen. Ondanks dat er meerdere redenen van de oversterfte kunnen zijn, bijvoorbeeld door uitgestelde zorg, is vaccinatieschade één van de oorzaken, zo blijkt uit cijfers van EudraVigilance. Daarnaast begint het op te vallen, dat een groot aantal topsporters hun carrière als gevolg van hartklachten moeten beëindigen of tijdens hun sportuitoefening dood neervallen. In landen waar men eerder begonnen is met het vaccineren van kinderen zien we in de desbetreffende leeftijdscategorie eveneens een oversterfte.

Prikspijt

December 2021 |  ‘Prikspijt’ wordt gekozen als het woord van het jaar 2021. De term kreeg 82,2 procent van de stemmen in de Van Dale woord-van-het-jaar-verkiezingen. Van Dale omschrijft ‘prikspijt als spijt die iemand heeft van het feit dat hij zich heeft laten vaccineren tegen een bepaalde besmettelijke ziekte. “Prikspijt is een breed begrip en weerspiegelt goed wat er in de samenleving speelt.” In 2020 was ‘anderhalvemetersamenleving’ het woord van het jaar. Dat in 2021 het woord prikspijt is gekozen wat kritiek op het coronabeleid of spijt van de vaccinatie impliceert, is wellicht een signaal dat meer mensen zich bewust worden van de keerzijde van het beleid dat het afgelopen jaar zo beheerst heeft.

2022

Wat zal in 2022 het woord van het jaar worden? Mijn wensenlijst voor het nieuwe jaar:

  • Tribunaal
  • Nexit
  • Soevereiniteit
  • Bewustzijnssprong
  • 5e dimensie
  • Bevrijding

Ik wens iedereen een bevrijdend en gezond nieuw jaar toe!

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

> Volg Ella Ster nu ook op Telegram: https://t.me/ella_ster

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Steun Ella Ster met Petje Af
Share.

About Author

Comments are closed.